MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ပုထုဇဥ္ တုိ႔၏ စိတ္သည္ ကုသုိလ္ တစ္လွည့္ အကုသုိလ္ တစ္လွည့္ ျဖစ္ေလ့ ရွိသည္။ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ ကုိ ေရွ႔သြားျပဳ၍ မထိန္းသိမ္း နုိင္လ်င္ အကုသုိလ္ စိတ္မ်ားက လႊမ္းမုိး သြားနုိင္သည္။ "ပညာ ယ န ဘေ၀ ႒ာနံ- ပုထုဇဥ္ တုိ႔၏ ဘ၀၌ ပညာသည္ ျပ႒ာန္းျခင္း" မရွိဟု အဆုိ ရွိသည့္ အတုိင္း ပုထုဇဥ္တုိ႔ ၏ စိတ္သႏၲန္၌ ခံစားခ်က္ က ပညာထက္ ပုိအေရးပါ၏။

ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ ေကာသမၺီျပည္ ေဃာသိတာရုံ ေက်ာင္းတုိက္၌ သီတင္းသုံးေနေတာ္မူေသာ ေကာသမၺီ ရဟန္းမ်ား သည္လည္း ဤနည္းႏွင္ႏွင္ ပင္ ျဖစ္သည္။ သူေတာ္ေကာင္း တရား ကုိ ေလ့လာေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ပါလ်က္ စိတ္သေဘာခ်င္း မတုိက္ဆုိင္ ေသာအခါ ေသးငယ္ေသာ ကိစၥေလး ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ငါ မွန္သည္ သူ မွားသည္ ျငင္းခုန္ ၾကေတာ့၏။ ၀ိနည္းဓုိရ္ ဆရာေတာ္ မ်ားႏွင့္ ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္မ်ား တစ္ဖက္ဆီ ျငင္းခုန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဤကား မာန၏ လွည့္စားမွုတည္း။ မာနသည္ သာသူ ကုိလည္း ယွဥ္သည္။ ရြယ္တူ ကုိလည္း ယွဥ္သည္။ နိမ့္သူ ကုိလည္း ယွဥ္သည္။ မာန၏ အလွည့္ အစား ခံရေသာအခါ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္ေန စိတ္ထားသည္ကား ငါသာလ်င္ မွန္၏။ တစ္ဖက္သားမွာ မွားယြင္းသည္ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ထုိအခါ မာနေၾကာင့္ တစ္ဖက္သားကုိ ျပစ္မွားလုိေသာ ေဒါသစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ျမတ္စြာဘုရား သည္ သံဃာမ်ား၏ ျငင္းခုန္ျခင္း ေျပေပ်ာက္ စိမ့္ေသာငွာ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ၾကြေရာက္၍ ဆုံးမေတာ္မူ၏။ ေကာသမၺီ ရဟန္းမ်ားကား ျငင္းခုန္ျခင္းကုိ မေလွ်ာ့။ ေဒါသ မာန္မာန တုိ႔ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနား လာေသာ အခါ ဘုရားကုိ ဘုရားဟု မျမင္ေတာ့။ တရားကုိ တရားဟု မျမင္ေတာ့။ အမွား ကုိလည္း အမွားဟု မျမင္ေတာ့။ ၀ိနည္းဓုိရ္ ဆရာေတာ္ မ်ားကလည္း မိမိတုိ႔ ေျပာသည့္ စကားသာလ်င္ သစၥာႏွင့္ညီသည္ဟု ထင္ၾကသည္။ အျခား ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေျပာေသာ စကားမ်ားမွာ သစၥာႏွင့္ မညီဟု ထင္ၾကသည္။ ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္ မ်ားကလည္း မိမိတုိ႔ ေျပာဆုိေသာ စကားမ်ား ကသာ သစၥာႏွင့္ ညီသည္၊ အျခား ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေျပာေသာ စကားမ်ားမွာ သစၥာႏွင့္မညီ ဟု ထင္ၾကျပန္သည္။ စင္စစ္ ဆရာေတာ္မ်ား၏ ျငင္းခုန္ စကားမ်ားကား ေဒါသ မာန္မာနကုိ အေျခခံေသာ စကားမ်ားျဖစ္သျဖင့္ မည္သုိ႔မွ် သစၥာမထုိက္။ သမၹပၸလာပ စကားမ်ား( အခ်ည္းႏွီး အက်ိဳး မဲ့ေသာ စကားမ်ား)သာ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ဆရာေတာ္မ်ား ႏွစ္ဖြဲ႔လုံးသည္ကား မာန တည္းဟူေသာ ကိေလသာ ေႏွာင့္ယွက္သျဖင့္ ဘုရား အဆုံးအမ ကုိလည္း မနာယူေတာ့။ တရားအဆုံးအမကုိလည္း မနာယူေတာ့။ ရွက္ရ ေၾကာက္ရ ေကာင္းမွန္းလည္း မသိေတာ့။ အကုသိုလ္ စိတ္ခ်ည္းသာ ျဖစ္ေတာ့သည္။

သံဃာမ်ား ၏ ျငင္းခုန္မွု မရပ္ေသာ အခါ ျမတ္စြာ ဘုရားသည္ ပါလိေလယ်က ေတာအုပ္သုိ႔ တစ္ပါးတည္း ၾကြသြားေတာ္မူ၏။ ဆုိဆုံးမ ခက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ဥေပကၡာတရား သည္သာ သင္ခန္းစာ အေပးနုိင္ဆုံး ဆရာျဖစ္ေခ်သည္။ ျမတ္စြာဘုရား ေတာသုိ႔ ၾကြသြားျပီး အတန္ ၾကာေသာ အခါ ေကာသမၺီျပည္ ရဟန္းတုိ႔သည္ ဆြမ္းကြမ္း အခက္အခဲႏွင့္ စတင္ ၾကဳံေတြ႔ ရေတာ့သည္။ ဒါယကာတုိ႔ ကလည္း အၾကည္ညိဳ ေလ်ာ့ပါး လာသည္ ။ သူေတာ္ေကာင္း မ်ားကလည္း ကဲ့ရဲ႔ၾကသည္။ အားကုိး ေမးေလွ်ာက္စရာ ျမတ္စြာဘုရား ကလည္း ဥေပကၡာ ဒဏ္တပ္၍ ေတာသုိ႔ ၾကြသြားေတာ္ မူခဲ့ျပီ။ အျဖစ္သနစ္ မ်ားကား ဆုိးလြန္းေလစြ။

ဆရာေတာ္ မ်ားလည္း မာနကုိ ေလွ်ာ့လာရသည္။ မာနကုိ ေလွ်ာ့သည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ ျငင္းခုန္လုိစိတ္ ေလ်ာ့လာေတာ့သည္။ ျပႆနာကုိ ယထာဘူတ က်စြာ ျမင္လာေတာ့သည္။ ထုိအခါမွ မိမိတုိ႔အား ျပႆနာဟူ၍ စတင္ လွု႔ံေဆာ္ေသာ အေၾကာင္း အရာသည္ စင္စစ္ ျပႆနာမဟုတ္။ ကိေလသာ အလွည့္အစား ေၾကာင့္ အထင္မွားမွူသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္ လာသည္။ မိမိတုိ႔အတြက္ အဓိက ျပႆနာ သည္ အုိ၊ နာ၊ ေသ၊ သံသရာ ေဘးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္လာသည္။ ထုိအခါ ဆရာေတာ္ မ်ားသည္ ရဟန္းတရား ကုိ ျပန္လည္ က်င့္ၾကံ ၾကသည္။

ရဟန္း တရားကုိ ျပန္လည္ အားထုတ္၍ တရားသေဘာ မ်ားကုိ သိျမင္ေသာ အခါ မာနမ်ား ပုိမုိ က်ဆင္းလာျပီး အခ်င္းခ်င္း ပုိမုိ ညီညြတ္ လာသည္။ ျမတ္စြာဘုရား ကုိ ျပန္လည္ ပင့္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ ရမည္ ဟူ၍ လည္း သိျမင္ လာၾကသည္။ ဆရာေတာ္ မ်ားသည္ ၀ါကၽြတ္ခ်ိန္ ထိကုိ တေမွ်ာ္ေမာေမာ ေစာင့္ဆုိင္း ၾကရသည္။ ၀ါကၽြတ္ေသာ အခါ ဆရာေတာ္ မ်ားသည္ ျမတ္စြာဘုရား သီတင္းသုံး ေနေတာ္မူေသာ ပါလိေလယ် ေတာအုပ္သုိ႔ လုိက္သြားျပီး အမွားမ်ားကုိ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္သည္။ ဤကား ပ႗ိဃ သံေယာဇဥ္ကုိ ခုတ္ျဖတ္ျခင္း သေဘာျဖစ္၍ ဤသုိ႔ ေတာင္းပန္ျခင္း၏ ေက်းဇူးကား ဥပနိႆယ ပစၥည္း၏ သတၱိျဖင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအား မဂ္ဥာဏ္ ရေအာင္ပင္ အက်ိဳးျပဳသည္။

ရင့္က်က္ျပီး မာန္မာန က်ဆင္းျပီး ျဖစ္ေသာ တပည့္သားမ်ား ျဖစ္ေသာ ေကာသမၺီ ရဟန္းမ်ားကုိ ျမတ္စြာဘုရားက ဤသုိ႔ ဆုံးမေတာ္မူသည္။

"ရဟန္းတုိ႔. ..ရင့္က်က္၍ သီလ သမာဓိ ပညာ ရွိေသာ အေဆြ ခင္ပြန္းေကာင္း ရွိလ်င္ ထုိ အေဆြ ခင္ပြန္းႏွင့္ အတူတကြ ေနထုိင္အပ္သည္။ သီလ သမာဓိ ပညာ ရွိေသာ အေဆြခင္ပြန္းကုိ ရွာမေတြ႔လ်င္ကား တစ္ဦးတည္းသာ ေနအပ္သည္။ သူမိုက္ ႏွင့္ကား အတူတကြ မေနအပ္။ မေပါင္းသင္းအပ္။"

ဂါထာအဆုံး၌ ခႏၶာဥာဏ္စုိက္ ၍ တရားနာ ေနေသာ ေကာသမၺီ ရဟန္းငါးရာသည္ ရဟႏၲာမ်ား ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

ေနာင္အခါ ေကာသမၺီ ျငင္းခုံပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ ေက်ာင္းေတာ္၌ ျမတ္စြာဘုရားက ဤသုိ႔ ေဟာၾကား ေတာ္မူသည္။

"ဤေလာက၌ ငါတုိ႔သည္ တစ္ေန႔တြင္ မုခ် ေသဆုံးရမည္ဟူ၍ မသိၾကကုန္ေသာ သူမုိက္တုိ႔ အတြက္ ျငင္းခုံကြဲျပား ခုိက္ရန္မ်ားျခင္းသည္ မေျပျငိမ္း။
ထုိသုိ႔သိေသာ ပညာရွိတုိ႔ အတြက္ကား၊ ထုိသုိ႔သိျခင္းေၾကာင့္ ခုိက္ရန္ ျဖစ္ပြား ျငင္းခုန္ ကြဲျပားျခင္းသည္ ေျပျငိမ္းကုန္သည္။"


ေသျခင္း တရားကုိ အဖန္ဖန္ ေအာက္ေမ့ေသာ "မရဏာ ႏုႆတိ ကမၼ႒ာန္း" ျဖင့္ မာနကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ ေျပျငိမ္း ေစနုိင္သည္။ အေၾကာင္း တုိက္ဆုိင္တုိင္း ကာယကံ ၀စီကံ မေနာကံ အသြင္ျဖင့္ ထင္ရွား ျဖစ္ေပၚ လာတတ္ေသာ မာနတရား သည္ကား မဂ္ဥာဏ္ ဖုိလ္ဥာဏ္၏ အတားအဆီး၊ ညီညြတ္ျခင္း ၏ အၾကီးမားဆုံး အႏၲရာယ္ၾကီး ျဖစ္ေပေတာ့ သတည္း။ ။ကုိးကား
ဓမၼပဒ-ဦးေရႊေအာင္
 ..................

အလွတရား ဘေလာ့မွ

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Wednesday, 16 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ