MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ေျပာင္းလဲမွူုေအာက္မွာ ဗ်ဴဟာသာရွိ၊
မုသားမရွိ...

ေနာင္တေအာက္မွာ အလြမ္းသာရွိ၊
ျပန္ရတာမရွိ....

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Tuesday, 31 January 2012
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ငါ လုပ္တာ မင္း ေခါင္းပုံျဖတ္၊ ငါ ၾကမၼာ မင္း ရုိက္ခ်ိဳးထား၊
မင္းဟာ အျပင္းစားသူခုိး ဆက္လက္ဓါးရုိးမကမ္းေတာ႔ျပီ။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသို႔လာပါက မိမိတို႔ေက်ာင္းသားကဒ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆြဲလာရမည္။ သို႔မွသာ အခန္းတြင္ေပတံမရွိပါက ေက်ာင္းသားကဒ္ႏွင္႔ တားႏိုင္မည္။

၂။ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း အခန္းျပင္ပ ထြက္ျခင္းမွ တားျမစ္သည္။ သို႔မွသာ အခန္းထဲမွ ေကာင္မေလးမ်ား အား ငမ္းႏိုင္မည္။

၃။ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းသို႔ လြယ္အိပ္မပါပဲမလာရ။ သို႔မွသာ မိမိတို႔လြယ္အိပ္မ်ားကို ေခါင္းအံုးအျဖစ္အသံုးျပဳျပီး အိပ္ႏိုင္မည္။

၄။ ေက်ာင္းသားမ်ား Calculator ကို မေမ႔မေလ်ာ႔ ယူေဆာင္လာရမည္။ သို႔မွသာ အခန္းတြင္း Calculator ျဖင္႔ (random) ဖဲရိုက္ႏိုင္မည္။

၅။ မိမိတို႔ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ကို သန္႔ရွင္းေအာင္ထားရမည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ညစ္ပတ္ေအာင္အရင္လုပ္

ရမည္။

၆။ ဆရာမ်ား စာသင္ခ်ိန္တြင္ အိပ္ငိုက္ျခင္းမျပဳရ။ အိပ္ခ်င္က တစ္ခါထဲေမွာက္အိပ္ႏိုင္သည္။

၇။ ေက်ာင္းအတြင္းေဆးလိပ္ေသာက္ ကြမ္းစားျခင္းမျပဳရ။ မျမင္ကြယ္ရာတြင္သာလုပ္ေဆာင္ရန္။

၈။ စာေမးပြဲေျဖဆိုခ်ိန္တြင္ ခိုးခ်ျခင္းမျပဳရ။ ေဘးလူထံမွသာ လွ်င္ရင္ လွ်င္သလို ကူးခ်ႏိုင္သည္။

၉။ ေက်ာင္းရွိ ဆရာမမ်ားအား စေနာက္ျခင္းမျပဳရ။ မွတ္ခ်က္... ဆရာမတြင္လည္း အသည္းႏွင္႔ျဖစ္သည္။

၁၀။ ေက်ာင္းသားမ်ား ၇၅ % မျပည္႔ပါက စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင္႔မျပဳ။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ျပည္႔ေအာင္တက္ရမ ည္။ မျပည္႔ပါက ေကာ္ရရွင္ျဖင္႔ Roll Call ျပင္ျခင္း၊ ဆရာမ မ်ားထံမွေတာင္းျခင္း၊ အခန္းတြင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ေအာ္ေပးခ်င္းတို႔ ျပဳႏိုင္သည္။

၁၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားစာသင္ခန္းအတြင္းမုန္႔စားျခင္း လံုး၀ (လံုး၀) ခြင္႔မျပဳ။ ဆရာမ်ားလည္း ဗိုက္ဆာတတ္သည္။

၁၂။ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္းခိုက္ရန္ျ ဖစ္ပြားျခင္းမျပဳရ။ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးျခင္းခံရမည္။ မရလွ်င္ လက္ေ၀ွ႔စင္ေထာင္ကာ ထိုးခိုင္းမည္။ အႏိုင္ရသူကို ထိုက္တန္စြာခ်ီးျမွင္႔မည္။

၁၃။ ေက်ာင္းသားမ်ားအျပစ္လုပ္ရာတြင္ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းျခင္းကို ေဗြမယူလို။ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွာ လက္မွတ္စုေဆာင္းတတ္ေသာ ၀ါသနာရွိသည္။

၁၄။ စာေမးပြဲက်ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္ဓါတ္က်စရာမလိုပါ။ ေနာက္တက္လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔အား ႏွစ္ၾကီးသမားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ " ရွိန္ " ၾကသည္။

၁၅။ စံုတြဲမ်ား ေက်ာင္းလာပါက လူျမင္မေတာ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားမျပဳရ။ အခန္းတြင္းေရာက္မွသာ ၾကိဳက္သလိုေနႏိုင္သည္။

၁၆။ ေက်ာင္းသားမ်ား ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းကို ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ေလ႔လာသင္ယူထားရမည္။ သို႔မွသာ ေက်ာင္းျပိဳပါက တစ္ဦးကို တစ္ဦး ရိုင္းပင္းကူညီႏိုင္မည္။

၁၇။ ယေန႔ေခတ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သခ်ာၤအားနည္းေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔အခ်ိန္ပို အျဖစ္ အေဆာင္တြင္ ညစဥ္ဖဲရိုက္ရမည္။
အြင္လိႈင္းရေသာ စာသာျဖစ္သည္။ 
.............................
ထာဝရသီရိ

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on Thursday, 19 January 2012
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတြင္ အစိုးရေတြ စမတ္က်ေရး၊ ေခတ္မီွေရးသည္ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေတြ၏ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ တုိက္ရုိက္အခ်ဳိးက်ေနသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ကမၻာလံုးခ်ီ ျပိဳင္ပြဲႀကီးတြင္ ေနာက္ေကာက္က်ၿပီး၊ ျပည္သူေတြ မြဲသထက္မြဲဖို႔သာ ရွိသည္။
အတိအက်ဆုိရင္လွ်င္ ကမၻာလႊမ္းၿခံဳ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ အဆက္အစပ္ ရွိေနသည္။ ေဒသအဆင့္ကိုပင္ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီဟု ဆုိရမည္။ ဥပမာ အေမရိကား၏ စီးပြားေရး ဂယက္သည္ တကမၻာလံုးကို ရုိက္ခတ္သြားသည္ကို ၾကည့္ပါ။ အလားတူ တရုတ္၊ အိႏၵိယ တို႔က စီးပြားေရးဂယက္သည္လည္း မဟာစီးပြားေရး အင္အားႀကီးႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အေမရိကားလို ႏိုင္ငံမ်ားကို အလြတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။
သို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတြ တံခါးပိတ္၊ ေခါင္းၿမီးၿခံဳၿပီး ကိုယ္ထီးကိုယ္နန္းလုပ္ေနလွ်င္ ၾကာေလဆုိးေလ ျဖစ္ဖြယ္သာရွိသည္။ စီးပြားေရးဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းက အက်ဳိးမ်ားသည့္ကိစၥမ်ားရွိသည္။ ဥပမာ အင္တာနက္၊ မိုဘုိင္းတယ္လီဖုန္း တို႔လို ေခတ္မွိနည္းပညာေတြ အလ်င္အျမန္ ပ်ံႏွံသြားျခင္း မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးစႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမွႈသိသိသာ ေလ်ာ့က်သြားသည္။ ထုိတခ်က္တည္းႏွင့္ပင္ ကမၻာ့ စီးပြားေရးတြင္ ဆက္ဖြင့္ထားဖို႔၊ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ထားဖို႔ သင့္သည္ဟု ယတိျပတ္ေျပာ နုိင္ပါသည္။
တဖက္တြင္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ ပင္မျပႆနာမ်ားကိုလည္း မ်က္ေျခမျပတ္ရန္ လိုပါသည္၊ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုမွာ ျဖန္႔က်က္ထားသည့္ ကုမဏီၾကီးေတြ Multinational Companies အတြက္ အခြန္ေရွာင္စရာ နယ္ပယ္ ပို၀န္းသထက္ က်ယ္လာသည္၊ ေပးသင့္ေပးထုိက္ေသာ အခြန္အခေတြကို မေပးဖို႔၊ အခြန္ေရွာင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုမ်ားသထက္ မ်ားလာသည္။
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္ ၀င္ေငြ အဆင့္ျမင့္မားသည့္ အေမရိကား၊ အီးယူ၊ ဂ်ပန္၊ တို႔တြင္ပင္ နုိင္သူႏွင့္ ရွံဳးသူ ဟူ၍ ေပၚလာသည္၊ ဖြံ႔ျဖိဳးစႏုိင္ငံေတြက ပညာတတ္ျပီး ေစ်းေပါေသာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ မယွဥ္ႏုိင္ေသာ ပညာတတ္မ်ား အရွံဳးႀကီး ရွံုးသြားၾကသည္။ (မွတ္ခ်က္ - ျမန္မာလူငယ္မ်ား၏ ပေရာဂမပါ၀င္ပါ) သူတို႔ထက္ ပိုျပီး အထိနာသူမ်ားမွာ ခ်မ္းသာေသာ တုိင္းျပည္မ်ားက ေကာ့လိပ္ ပညာမတတ္သူမ်ားျဖစ္သည္၊ သန္းႏွင့္ခ်ီျပိး အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ ကုန္ၾကသည္။ အလုပ္မျပဳတ္သူမ်ားလည္း ၀င္ေငြက်ဆင္း ကုန္သည္။
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္က တႏြယ္ငင္တစင္ပါ ကိစၥျဖစ္လာသည္၊ ၂၀၀၈ ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္းသည္ ေ၀ါစထရိက (အေမရိကား) မွ စသည္၊ တကမၻာလံုးကို အလ်င္အျမန္ ပ်ံ႔ႏွံ႔သြားသည္။ ကမၻာလံုး ၀ုိင္း၀န္းေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္လာသည္၊ ဘဏ္စနစ္ေတြ၊ ေငြေၾကးစနစ္ေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္လာသည့္ သေဘာပင္။
ထို႔အတူပင္ ကမၻာရာသီဥတုေျပာင္းလဲမွဳ၊ ကူးစက္ေရာဂါ၊ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ၊ တျခား ေရာဂါဘယေတြလည္း နယ္စပ္မ်ဥ္းေတြကို အလြယ္တကူ ျဖတ္ေက်ာ္ေနသည္၊ စီးပြားေရးေရာဂါကို ၀ုိင္း၀န္းကုစားသလုိ ကုစားမွႈမ်ဳိးကို ေတာင္းဆုိေနသည္။
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ စိန္ေခၚမွႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ႏိုင္ဖို႔ ယေန႔ေခတ္ အစိုးရမ်ားသည္ ယခင္အစိုးရမ်ားထက္ ပိုျပီး စမတ္က်ေသာ ေပၚလစီမ်ားကို ခ်မွတ္ဖို လိုအပ္လာ သည္၊ ေရရွည္ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အေရးအၾကီးဆံုးက ပညာေရးတြင္ အလံုးအရင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ျဖစ္သည္။
ကမၻာလံုးခ်ီ ျပိဳင္ပြဲတြင္ ကိုယ္ႏုိင္ငံက လူငယ္မ်ား နလဗိန္းတံုးမ်ား မျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္လာသည္။ သိပံႏွင့္ နည္းပညာကို အားေပးရမည္၊ ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးက အစိုးရေတြ ဘ႑ာေရးအရ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွႈေတြ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွဳေတြ လိုအပ္လာသည္။
အစိုးရေတြ ထိေရာက္ဖို႔၊ ထက္ျမတ္ဖို႔ လိုအပ္လာသည္၊ ေသခ်ာပါသည္။ ကမၻာလံုးခ်ီ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ စိန္ေခၚမွဳမ်ားကို ရင္ဆုိင္ႏိုင္မည့္အေရးတြင္ ေခတ္မီဖို႔ လိုအပ္လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံအစုိးရေတြရဲ႕ အခန္းက႑သည္ ယခင္ကထက္ ပိုၿပီး အေရးပါလာသည္၊ အစိုးရေတြရဲ႔ အခန္းက႑ပို၍ တြင္က်ယ္၊ ပို၍ လိုအပ္လာေပၿပီ။
၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္ေတြက အေမရိကားတြင္ အစိုးရက ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းအေပၚ နားလည္မွႈလြဲၿပီး လမ္းေၾကာင္းအမွားကို လုိက္ခဲ့သည္၊ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း၏စိန္ေခၚမွႈကို ရင္ဆုိင္ဖို႔ အစိုးရက ပညာေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ နည္းပညာတို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမလုပ္ဘဲ အစိုးရအသံုးစရိတ္ကို ေလွွ်ာ့ခ်မယ္၊ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေပးမယ္ စေသာ လူျဗိန္းၾကိဳက္ ကတိေတြေပးခဲ့ေသာ ေရာနယ္ေရဂင္ကို ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္၊
ေနာက္ထပ္အႏွစ္ ၃၀ လည္း အေမရိကန္အစိုးရအဆက္ဆက္က လမ္းလြဲလိုက္ခဲ့ၾကသည္၊ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးတြင္ ရင္းႏွိးျမွဳပ္ႏွံမွဳေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ဖုိ႔၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အလုပ္အင္အားစုကို ေခတ္မွီေအာင္လုပ္ဖို႔ မစဥ္းစားဘဲ ယင္းက႑မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနမွႈ (အစိုးရအခန္းက႑) ကို ေလွ်ာ့ခ်ျပီးရင္း ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္၊
အခြန္ေတြ ေလွ်ာ့ခ်သျဖင့္ ေရတိုတြင္ သူေဌးေတြပဲ ပိုလို႔ုခ်မ္းသာသြားျပီး၊ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ဆင္းရဲသားမ်ား အလုပ္ျပဳတ္ကုန္ၾကသည္။ စီးပြားေရးမညီမွ်မွဳေတြ ၾကီးမားသထက္ ၾကီးမားလာသည္။ သူေဌးေတြက သူတို႔ ဓနကိုသံုးျပီး အစိုးရေတြကို ၾကိဳးကုိင္လာသည္။ အကုန္အက်မ်ားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြအတြက္ သူေဌးေတြက အရင္းအႏွီးမတည္ေပးသည္။
အာဏာရလာေသာအခါ သမၼတေတြႏွင့္ အမတ္ေတြက သူေဌးေတြကို ပိုျပီး ၾကီးပြားေအာင္ ေက်းဇူးဆပ္ၾကရရွာသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားစု၊ ယင္းလမ္းေၾကာင္းလုိက္ၾကသျဖင့္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရေပျပီ။
ယေန႔ ကမၻာေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ျပပါဆုိလွ်င္ စကင္ဒီေနးဗီယားႏိုင္ငံမ်ား Scandinavia ကို ျပရမည္။ အစုိးရက မ်ားမ်ားသံုးနုိင္ဖို႔ အခြန္မ်ားမ်ားေကာက္သည္။ ထုိေၾကာင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမွႈ၊ လူမွဳေရး မညီမွႈေတြကို ညွိယူႏုိင္သည့္အျပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမွႈ မျဖစ္ေအာင္လည္း ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္သည္။
ယင္းသည္ ဂလိုဘယ္လုိ္က္ေဇးရွင္းေခတ္ စီးပြားေရးတြင္ ဟန္က်ပန္က်ေနထုိင္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးသည့္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္၊ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြအေနျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းသစ္ ျဖစ္လာေနေသာ အရွိတရားကို နားလည္ လက္ခံၾကရန္ အေရးၾကီးသည္၊
ျမန္မာျပည္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ကတိက၀တ္ သို႔မဟုတ္ ေၾကြေၾကာ္သံသည္ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရျဖစ္ေရးဟု ဆုိသည္၊ ေကာင္းေသာ အစပ်ဳိးမွဳပင္၊ ထို႔အတူ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းႏွင့္ ထဲထဲ၀င္၀င္ျဖစ္ဖို႔ ၾကိဳးစားလာသည့္ အရိပ္လကၡဏာမ်ား ေတြ႔လာရသည္။
ေရရွည္ ကမၻာလံုးခ်ီ ျပိဳင္ပြဲတြင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ခံအား၊ အရင္းအျမစ္ေတြ ေခတ္မီွသန္စြမ္းဖို႔ လုိသည္။ အခြန္ကိစၥ၊ တုိင္းျပည္၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုတြင္ အစိုးရ၏အသံုးစရိတ္ ခြဲေ၀မွဳ တို႔တြင္ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ေနသည္၊ မတိုးႏုိင္သည့္တုိင္ေအာင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ အသံုးစရိတ္ေတြထဲက ေလွ်ာ့သင့္တာကို ေလွ်ာ့၍ တုိးသင့္တာကို တိုးရမည္၊ ဥပမာအေနျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စစ္ေရး အသံုးစရိတ္အဆမတန္ ကြာဟခ်က္မ်ဳိးျဖစ္သည္။
လက္ေတြ႔တြင္ ယင္းအတိုး အေလွွ်ာ့အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ လုပ္ေဆာင္ရမွာေတြ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းအရ ျပဳျပင္ရမွာေတြရွိႏုိင္သည္။ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မျဖစ္မေနလုပ္ကို လုပ္ရမည္ဟု ထင္သည္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဂလိုဘယ္ လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္၏ စိန္ေခၚမွဳေတြက ပတ္ခ်ာ၀ုိင္းျပီး ခ်ီတက္လာေနေပျပီ။ တမ်ဳိးသား လံုးေက်ာခ်င္းကပ္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရံုမွ တပါး တျခားမရွိႏုိင္ေတာ့။
ညီေစာလြင္
၁၈၊ ဇန္န၀ါရီ၊ ၂၀၁၂
ရည္ညြန္း၊ ၊ Globalization’s Government by Jeffrey D. Sachshttp://www.maukkha.org

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on Wednesday, 18 January 2012
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား , |

ဒီေဆာင္းပါးကိုေရးတဲ့ မိုက္ကယ္ စေတတန္ ဆိုတာက Inigral (http://www.inigral.com/) ကို ထူေထာင္ခဲ့သူတစ္ဦးပါ။ သူဟာ ဆိုရွယ္ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြကို အဆင့္ျမင့္ပညာေရးမွာ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားပညာရွင္ေတြကို စုေဆာင္းၿပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ ေနသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

Inigral ဟာ ခုဆိုရင္ ေဘဂိတ္စ္နဲ႔ သူ႕ဇနီးတို႔တည္ေထာင္ထားတဲ့ ေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ႕ အေထာက္အပံ့နဲ႔ ပညာေရးအတြက္ တီထြင္မႈေတြကိုလုပ္ေဆာင္ၿပီး အလွ်င္ျမန္ဆုံးတိုးတက္ေနတဲ့ ကုမၸဏီစာရင္းမွာ ထိပ္တန္းကုမၸဏီ ၁ဝ ခု စာရင္းဝင္ ျဖစ္လာပါတယ္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ဟာ နည္းပညာရွင္သစ္ေတြ၊ စီးပြားေရးစြန္႔ဦးတီထြင္ရွင္ေတြ အမ်ားဆုံးေပၚထြန္း တဲ့ႏွစ္လို႔ေတာင္ ေျပာႏိုင္တယ္။ အေမရိကန္ ေကာလိပ္နဲ႔ တကၠသိုလ္ေတြမွာလည္း နည္းပညာရွင္ေလးေတြက လက္စြမ္းျပေနတာေတြကို အေမရိကန္ျပည္ကေတာ့ ပီတိေတြ ျဖစ္ေနမယ္ထင္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ လူငယ္ေတြတီထြင္လိုက္ၾက၊ ကုမၸဏီေတြေထာင္လိုက္ၾက၊ သန္းႂကြယ္သူေဌးေတြ ျဖစ္သြားလိုက္ၾကနဲ႔ အရမ္းကို အားက်စရာ ေကာင္းပါတယ္။

နည္းပညာမွာ လမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ခု ကို စတင္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနၾကတယ္။ အဲဒီလမ္း ေၾကာင္းသစ္ကိုသြားဖို႔ ၂ဝ၁၁ ကတည္းက ျပင္ဆင္ေနၾကတယ္။ လူငယ္ေတြကို ပညာတတ္ ေအာင္လုပ္ေပးမွ၊ ပညာနဲ႔အတူ အခြင့္အလမ္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေပးမွဆိုတာကိုသိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကေတာ့ ပညာေရးနဲ႔ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ကို အေျပာမဟုတ္ လက္ေတြ႔တည္ေဆာက္ေနၾကပါတယ္။

ဒီေန႔ေခတ္ဟာ ဒိုင္းနမစ္ပညာေခတ္ လို႔ေျပာရမယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ပညာေရးကို မျပင္ဆင္ဘူးဆိုရင္ အမ်ားႀကီး ေနာက္က်က်န္ခဲ့ေတာ့မယ္။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ တက္ဘလက္ပညာေရးကို ေခတ္ေရွ႕ေျပးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြေပၚထြန္းေနသလို အစဥ္အလာ လမ္းေၾကာင္းမွာ ေက်ာက္သင္ပုန္း ေက်ာက္တံသုံးေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြလည္းရွိေနေသးတယ္။

၂ဝ၁၁ မွာ ပညာေရးေလာကကို အမ်ားႀကီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစခဲ့တဲ့ နည္းပညာ ေတြရွိပါတယ္။ ေျပာင္းလဲမႈေတြ တြန္းတိုက္ေဆာင့္ေဝွ႔ဒဏ္ကို ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြက ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။ ၂ဝ၁၂ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြျပင္ဆင္ရမလဲ၊ ၂ဝ၁၁ မွာ ဘာေတြ ျဖစ္ခဲ့သလဲ။


၁။ Uncollege ဆိုတဲ့ လႈပ္ရွားမႈႀကီးတစ္ခု နဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈကိုစတင္ခဲ့

ေကာလိပ္ေတြ တကၠသိုလ္ေတြမလို ေတာ့ဘူးတဲ့ဗ်ာ။ Uncollege Movement ကို စတင္ခဲ့ သူေတြကေတာ့ PayPal က CEO နဲ႔ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးျဖစ္တဲ့ ပီတာ ေသးလ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ပညာကို ေကာလိပ္တက္စရာမလို ေက်ာင္းျပင္ပ တကယ့္ေလာကမွာ ပညာရွာႏိုင္ရမယ္တဲ့။

သူက 20 under 20 program (http://www.entrepreneur.com/articla/220260) ဆိုတာကို ဖန္တီးလိုက္တယ္။ သူ႕ ပ႐ိုဂရမ္ကို သ႐ုပ္ျပရာမွာ ေတာ္တဲ့ ထူးခၽြန္တဲ့ကေလးေတြ ေကာလိပ္မတက္ဘဲ ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုတာကို လက္ေတြ႕ျပသႏိုင္ခဲ့တယ္။

သူ လက္ေတြ႕ျပတဲ့အထဲမွာ ေဒးလ္ စတီဖင္ဆိုသူ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ပါတယ္။ စတီဖင္က ခုဆိုရင္ စာအုပ္တစ္အုပ္ ကိုေရးေနတယ္။ သူေရးေနတဲ့စာအုပ္ကေတာ့ ေကာလိပ္ ဆိုတာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို ေရးထား တာလို႔ေျပာတယ္။

Fast ကုမၸဏီက ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ ေယာက္ျဖစ္တဲ့ အန္ညာ ကာမီနက္ဇ္ ကလည္း ေကာလိပ္မတက္ဘဲ The Edupunks Guide to a DIY Credential ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့တယ္။ အဲဒီစာအုပ္ကို ဂိတ္စ္ရဲ႕ ေဖာင္ေဒးရွင္းက စပြန္ဆာေပးခဲ့တယ္။

သူတို႔ ေကာလိပ္မတက္ဘဲ ဘယ္လိုပညာရွာခဲ့တယ္ဆိုတာေတြကို လက္ေတြ႕ေျပာေနပါတယ္။ သူတို႔ကို အေထာက္အပံ့ေပးေနတဲ့ သူေဌးႀကီး ဂိတ္စ္ကလည္း ေကာလိပ္ကို ပထမႏွစ္ ေအာင္တာနဲ႔ ေက်ာင္းထြက္ၿပီး မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္ကို ထူေထာင္ခဲ့ရာကေန ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆုံး စာရင္းဝင္ျဖစ္ေနသူပါ။

၂။ ငါးၾကင္းဆီနဲ႔ ငါးၾကင္းေၾကာ္၊ မီဒီယာနဲ႔ ပညာေရးကို လႈံ႔ေဆာ္

ဂိတ္စ္ဇနီးေမာင္ႏွံေဖာင္ေဒးရွင္းကေန မတည္ထားေပးတဲ့ Weekend EDU ကို ပညာေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိေစဖို႔ လုပ္ငန္းေတြ ဒါဇင္နဲ႔ခ်ီၿပီး ထူေထာင္ေပးထားတယ္။ ဥပမာ အဲဒီလုပ္ငန္းခြဲေတြ အေနနဲ႔ ImagineK12 နဲ႔ Startl ဆိုတာေတြပါတယ္။ အဲဒီ ပေရာဂ်က္ ေတြကေန ပညာေရး စြန္႔ဦးတီထြင္ရွင္ေလးေတြကို ေမြးထုတ္ေပးေနတယ္။ နည္းပညာ ကုမၸဏီ ေတြကလည္း New Schools Venture Fund ဆိုတဲ့ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ကိုထူေထာင္ၿပီး ပညာရွင္ေတြ ထြက္ေပၚေရးကို အားေပးေနတယ္။

ရလဒ္ကေတာ့ EdSurge လိုကုမၸဏီကေန သတင္းစာေစာင္ေတြထုတ္ေပးတယ္။ အဲဒီ စာေစာင္အဖုံးမွာ ပညာေရးမွာထူးခၽြန္သူေတြကို ေဖာ္ျပေပးတယ္။ ဒီစာေစာင္ကိုလည္း သူတို႔ႏိုင္ငံက ပညာေရးေလာကမွာ အေတာ္ေလးဖတ္ၾကတယ္။ Hacking Education ဆိုတဲ့ စာေစာင္ကိုလည္း ညေနတိုင္းဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ဂၽြန္ ဘစ္ခ်္ကဲဆိုသူက ထုတ္ေနတယ္။ ၿမိဳ႕သုံးၿမိဳ႕ ေလာက္က တီထြင္ပညာရွင္ေတြကို အဲဒီစာေစာင္ကေန ေဖာ္ထုတ္ေပးေနတယ္။

ေက်ာင္းေတြ က အလားအလာရွိသူေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေပးေနတာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ စီးပြားေရးသမားေတြနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးေနတဲ့သေဘာပဲ။ ပညာေရးဆိုတာ မီဒီယာနဲ႔လည္း ဆက္စပ္မွျဖစ္မယ္ဆိုတာ သူတို႔သိထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရးေလာကကို သတင္းအေမွာင္ ခ်မထားဘူး။ ထုတ္ေျပာ သင့္တာေျပာ၊ ခ်ီးေျမႇာက္သင့္သူကို ခ်ီးေျမႇာက္၊ လူႀကီးေျပာမွ ေကာက္လုပ္တာေတြမရွိေတာ့ အခ်ိန္မေ႐ြး ပညာေရးေလာကေအာင္ျမင္မႈေတြဟာ လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ မေဝးေတာ့ပါဘူး။

၃။ အစဥ္အလာ ပုံႏွိပ္စာအုပ္ေတြ ေသကုန္ၿပီ

Etexbook ဆိုတဲ့ ကုမၸဏီေတြေပၚထြက္ လာတယ္။ အီလက္ထေရာနစ္ ပုံႏွိပ္ေတြကို Inkling (http://www.inkling.com/) နဲ႔ Kno (http://www.kno.com/home) ေတြမွာ လိုသေလာက္ရေနၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းသြားရင္ ပခုံးနာေအာင္ စာအုပ္ေတြ ေက်ာပိုးအိတ္နဲ႔ ထည့္ယူသြားစရာမလိုေတာ့ဘူး။ Tablet သို႔မဟုတ္ laptop ရွိရင္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြအားလုံး အြန္လိုင္းမွာရတယ္။

စာအုပ္ေတြကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အီလက္ထေရာ နစ္စနစ္ေျပာင္းတယ္ဆိုတာ စာလုံးေတြကို ကြန္ပ်ဴတာေပၚေရာက္သြား႐ုံသက္သက္ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ မာလ္တီမီဒီယာ လို႔ ေခၚတဲ့ စာတစ္လုံးေပၚကို click လုပ္တာနဲ႔ ပုံျပ၊ အသံထြက္၊ အဓိပၸာယ္အားလုံးကို ရွင္းျပႏိုင္ တဲ့စနစ္ေတြ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္တာကိုေျပာတာ။

Flat World Knowledge ဆိုတဲ့ ေကာလိပ္ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြကို ထုတ္ေဝေနတဲ့ ေနရာတစ္ခုရွိတယ္။ ေက်ာင္းသားတိုင္း၊ မိဘတိုင္း စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ထုတ္ေပးေနတယ္။ ရန္ပုံေငြလည္းေတာင့္တယ္။ သူ႕ဆီမွာ ထုတ္ထားတဲ့ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြဟာ Wikipedia လို အြန္လိုင္းစြယ္စုံက်မ္းနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ေပးထားတယ္။ အြန္လိုင္းမွာဖတ္ရင္ အခမဲ့။ PDF နဲ႔လိုခ်င္မွ ေဒၚလာ ၂ဝ ေလာက္ပဲေပးရတယ္။

ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြဟာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ ကိုေျပာင္းကုန္ၿပီဆိုတာ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသူ ေတြ ကလည္း သတိျပဳမိလာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထုတ္ေဝေရးေလာကကိုပါ ေျပာင္းလဲမႈေလးေတြ လုပ္လာၾကတယ္။ မလုပ္ရင္ က်န္ခဲ့ေတာ့မယ္ဆိုတာကိုလည္း သူတို႔ သိေနၾကတယ္။

၄။ ပညာေရးကိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာေသာ သူေဌးမ်ား

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတည္းမွာ ဘီလီယံ ရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ထူေထာင္ထားတဲ့ ေဖာင္ ေဒးရွင္းေတြ အမ်ားႀကီးေပၚလာတယ္။ အက်ိဳးအျမတ္ရွိမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္ဆိုတဲ့ အစဥ္အလာ အေတြးအေခၚေတြ ေျပာင္းလဲလာတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ သုေတသနမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာကို အနာဂတ္အတြက္ျဖစ္ေပမယ့္ လိုလားစြာလုပ္ေဆာင္လာၾကတယ္။ သူေဌးေတြက သူတို႔ ဝင္ေငြေတြရဲ႕ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကို လႉဖို႔စိတ္ဝင္စားလာၾကတယ္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ တီထြင္မႈနဲ႔ တီထြင္သူေတြကိုေပၚေပါက္ေအာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတယ္ဆိုတာ သူတို႔အနာဂတ္ အတြက္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနတာပဲလို႔ သေဘာေပါက္ထားၾကတယ္။ ေငြအရင္းအႏွီးကို အျမတ္တစ္ခုတည္းအတြက္ ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ မလုပ္ေတာ့တာကို စြန္႔စားရတဲ့ဂိမ္းတစ္ခု အေနနဲ႔ စိတ္ဝင္စားလာၾကတယ္။

ဂိတ္စ္ေဖာင္ေဒးရွင္းက Next Generation Learning Challenges ဆိုတဲ့ ပေရာဂ်က္ ကို စပြန္ဆာေတြေပးၿပီး အမ်ားႀကီးျမႇဳပ္ႏွံထားတယ္။ ဝင္ေငြနည္းတဲ့မိသားစုေတြက သာမန္ ကေလးေတြကို ဒီပေရာဂ်က္ကေန ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ပန္းတိုင္တစ္ခုခု ေရာက္ေအာင္ ေမြးထုတ္ ေပးတယ္။ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာရွင္ေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ ထုတ္လုပ္ေနတယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ ေျပာစရာေတာင္ လိုမယ္မထင္ပါဘူး။


၅။ ပညာေရးေလာက စီးပြားေရးမဟာေတြ သိမ္းပိုက္လာ

ဥပမာ Providence Equity ကုမၸဏီႀကီး က Blackboard website ကို ေဒၚလာ ၁.၆ ဘီလီယံ နဲ႔ဝယ္လိုက္တယ္။ Hellman & Friedman ကလည္း Sungard Higher Education ကို ေဒၚလာ ၁.၇ ဘီလီယံနဲ႔ ဝယ္ၿပီးေတာ့ Datatel ဆိုၿပီးထူေထာင္လိုက္တယ္။ ကုမၸဏီ သစ္ေတြကို ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာနဲ႔ ထူေထာင္လာတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ စိတ္ကူးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔မွန္းလို႔မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ကစကားေျပာပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ တေတြ အေၾကာင္းမဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေနၾကတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကေတာ့ထင္ရွားတယ္။

၆။ သင္ယူမႈစီမံ အၿပိဳင္အဆိုင္လိုအပ္လာ

သင္ယူမႈစီမံဆိုတာ ေခတ္စားလာတဲ့ LMS (learning management systems) ကိုေျပာတာ။ Apple 1984 ေၾကာ္ျငာကို ႐ိုက္ၿပီးခ်ိန္မွာ ေၾကာ္ျငာရဲ႕စြမ္းအားကို ေဈးကြက္မွာ ဗီဒီယိုနဲ႔ ႐ိုက္ျပတာအေကာင္းဆုံးလို႔ လက္ခံလာၾကတယ္။ ဒီလိုလက္ခံလာႏိုင္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တာက Blackboard ပါ။ ပညာေရးကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Pearson က “OpenClass” လို႔ေခၚတဲ့ LSM စနစ္ကို အခမဲ့ထုတ္ၿပီး ျဖန္႔လိုက္တယ္။ ၿပိဳင္ဘက္ေတြကို အခမဲ့နဲ႔ စိန္ေခၚလိုက္တဲ့သေဘာပဲ။

အဲဒီလမ္းေၾကာင္းကို Sakai ဆိုတဲ့ေဆာ့ဖ္ဝဲက လိုက္လာၿပီး တကၠသိုလ္ အႏွံ႔ပ်ံ႕သြားတယ္။ Blackboard ကိုပိုင္တဲ့ ပိုင္ရွင္သစ္ Providence Equity ကလည္း အစဥ္အလာ ေကာင္းတဲ့ Blackboard ကို ဒီအတိုင္းထားမယ္ေတာ့ မထင္ဘူး။

၇။ နည္းပညာသစ္အတြက္ ဆရာသစ္ေတြလိုလာ

ပညာေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနတဲ့ Pizza (http://pizza.com/) နဲ႔ CourseKit (http://coursekit.com) ေတြက အြန္လိုင္းပညာေရးအတြက္ ဆရာသစ္ ေတြရွာလာတယ္။ အြန္လိုင္းဆရာေတြေပါ့။ ခုခ်ိန္မွာ အြန္လိုင္းဆရာလိုင္းေတြျဖစ္တဲ့ Engrade (http://www.engrade.com/), LearnBoost (https://www.learnboost.com), ClassDojo (http://www.classdojo.com/) ေတြကို အြန္လိုင္း လက္ဦးဆရာေတြအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳရမယ္။

၈။ အေျခခံေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ကြန္ရက္ေတြေဆာက္လာ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ အေျခခံမူလတန္းမွ အထက္တန္းအဆင့္အထိ Edmodo ဆိုတဲ့ လိုင္းကို ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ဆရာ ဆရာမေပါင္း ၅ သန္းေလာက္ အသုံးျပဳေနၾကတယ္။ ေနာက္ပိုင္း Edmodo က ဂိမ္းေတြကိုပါ ပ႐ိုဂရမ္မွာထည့္သြင္း ေပးလာတယ္။ ပညာေရးဆိုတာ စာသင္ဖို႔ တစ္ခုတည္းသက္သက္မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို သက္ေသထူခ်င္လို႔နဲ႔တူပါတယ္။


၉။ ေကာလိပ္ကြန္ရက္ ကုမၸဏီေတြဝင္ ေရာက္သိမ္းပိုက္လာ

Chegg ဆိုတဲ့ကုမၸဏီက Courserank, Notehall, Cramster, Zinch ဆိုတာေတြကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခုသိမ္းပိုက္လာရင္း ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ကြန္ရက္ႀကီးတစ္ခုကို ထူေထာင္လိုက္ တယ္။

အထူးသျဖင့္ေတာ့ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ကြန္ရက္ေပါ့။ အဲဒီ Chegg site ကေနၿပီး ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြငွားတယ္။ အျခားေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ဆက္စပ္တာမွန္သမၽွကို လည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသးတယ္။ ေကာလိပ္အဆင့္ထဲကို ထဲထဲဝင္ဝင္ေရာက္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ လာတာ အေၾကာင္းမဲ့ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ၂ဝ၁၂ မွာ သူတို႔အြန္လိုင္းမွာ ဘာေတြစီစဥ္လႈပ္ရွား မယ္ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရပါလိမ့္မယ္။

၁ဝ။ နည္းပညာလုပ္ငန္းနဲ႔ စီးပြားျဖစ္တာ စိတ္ဝင္စားလာ

Codeschool (http://www.codeschool.com/) Codecademy (http://www.codecademy.com/#%21/exercises/0) ေတြ ေပၚလာတယ္။ ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာသင္ယူဖို႔ အေကာင္းဆုံး Site ေတြပါ။ အဲဒီ site ေတြကေန Programming language အသစ္ေတြကို တီထြင္ေပးေနတယ္။ ယခင္ထက္ပိုၿပီးေတာ့ လြယ္ကူလာ၊ အသုံးလည္း တည့္လာတဲ့ language ေတြပါ။

Udemy (http://www.udemy.com/) ကလည္း လုပ္ငန္းလုပ္လိုသူေတြ ေလ့လာ သင္ယူႏိုင္တဲ့ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာ သင္႐ိုးေတြကို ေရးထုတ္ေပးေနတယ္။ ေဈးသက္သာစြာ၊ ရွင္းလင္းလြယ္ကူစြာ ဆရာမပါဘဲ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ကို စီစဥ္ေပးေနၾကတာ။ နည္းပညာ ဆိုတာ ေက်ာင္းတက္မွ မဟုတ္ဘူး။ အလုပ္လုပ္ရင္းလည္း သင္ယူႏိုင္တယ္ဆိုတာကို လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ျပေနေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ဆိုတိုင္း မတတ္ပါဘူးလို႔လည္း အထင္ေသးလို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘူး။

၁၁။ ေက်ာင္းဆိုတာ ေဘာင္က်ဥ္းလာ၊ ဆရာဆိုတာ မရွိမျဖစ္မဟုတ္ပါ

2tor (http://2tor.com/) မွာ ဝင္ၾကည့္ရင္ သေဘာေပါက္လာပါလိမ့္မယ္။ ကာလီ ဖိုးနီးယားေတာင္ပိုင္းတကၠသိုလ္ကေန M.A နဲ႔ MSW ပ႐ိုဂရမ္ေတြကို အြန္လိုင္းကေန ဘယ္လို သင္ၾကားေပးေနတယ္ဆိုတာ။ 2tor ကုမၸဏီကပဲ ေျမာက္ပိုင္းကာ႐ိုလိုင္းနားတကၠသိုလ္က MBA ပ႐ိုဂရမ္နဲ႔ ေဂ်ာ့ေတာင္းတကၠသိုလ္က Nursing M.S. ပ႐ိုဂရမ္ေတြကိုလည္း တာဝန္ယူ ထုတ္လႊင့္ေပးေနတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီ site မွာ သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ပါေမာကၡႀကီးေတြက တကယ့္နာမည္ေက်ာ္ ေတြခ်ည္းပဲ။ AI (Artifical Intelligence) လို ဘာသာရပ္ကိုေတာင္ အြန္လိုင္း course အေနနဲ႔ ပထမဦးဆုံးပို႔ခ်ေပးေနတယ္။

အဲဒီ 2tor လိုင္းမွာ ဝင္ေရာက္သင္ယူ ေနသူေပါင္း ၁ သိန္းေက်ာ္ရွိတယ္။ သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ assignment ေတြကို တင္ဖို႔ ေန႔စဥ္ႀကိဳးစားေနသူေတြက ၃၅ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိတယ္။ အခေၾကးေငြကလည္း မယူသေလာက္၊ လာသေလာက္လည္းလက္ခံ၊ အတန္းတိုင္းမွာ သင္ေပးေနတာကလည္း နာမည္ေက်ာ္ပါေမာကၡႀကီးေတြဆိုေတာ့ အြန္လိုင္းရဲ႕ Open Online Course နဲ႔ အနာဂတ္ပညာေရးကို ဆက္စပ္ေတြးလို႔ရမယ္ ထင္ပါတယ္။

ကိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြဆက္လုပ္ၾကမလဲ။ နံရံေလးဘက္ကာထားတဲ့ ေက်ာင္း ဆိုတဲ့ေနရာထဲကို ေက်ာင္းသားဆိုတာေတြ ကို တစ္ေနကုန္ထည့္ထားၿပီး၊ လက္ကေလး ေတြပိုက္ ထိုင္ခိုင္းထားမလား၊ အင္တာနက္ နဲ႔ Open Online ကိုဆက္စပ္ေပးမလား စဥ္းစားၾကရေအာင္။

တင္ညြန္႔


....................................http://www.maukkha.org/index.php/feature-article/1722-maukkha-tin-nyut-eduction-reforn-with-tech

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on Wednesday, 11 January 2012
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |


အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားေသာ ပေလတို၊ ရွိက္စပီးယား စသည့္ ပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္မ်ား၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈမ်ားကို ေလ့လာရန္ စိတ္၀င္စားမႈ ရွိေကာင္းရွိခဲ့ၾကမည္။

သို႔ေသာ္ ေဂ်ာ့ခ်္ေတာင္း တကၠသိုလ္မွ ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသန ေတြ႔ရွိခ်က္တြင္ ၄င္းပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ Arts, Humanities and Architecture ဘာသာရပ္တို႔ျဖင့္ ဘြဲ႔ရမ်ားသည္ အလုပ္လက္မဲ့ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။
အလုပ္လက္မဲ့ အမ်ားဆုံး ဘြဲ႔ရမ်ားမွာ ဗိသုကာပညာရပ္ (၁၃.၉) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အႏုပညာ ဘာသာရပ္ (၁၁.၁) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လူမႈေရးဘာသာရပ္ (၉.၄) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်န္းမာေရး (၅.၄) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပညာေရး (၅.၄)၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ဘာသာရပ္တို႔မွာ (၇) ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးရွိၾကသည္။ အလုပ္အကုိင္ရရွိမႈ အေကာင္းဆုံး ဘာသာမ်ားမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ ဘြဲ႔ရမ်ား ျဖစ္သည္။

“မိဘေတြက သူတို႔ရဲ့ ကေလးေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာရပ္ကို ယူဖို႔ေျပာၾကပါတယ္၊ လူလတ္တန္းစားေတြရဲ့ အေတြးအေခၚျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းျဖစ္ဖို႔၊ အသက္ရွင္ေနစဥ္ကာလ အတြင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈေတြလုပ္ဖို႔ ေျပာၾကတယ္၊ အားလုံးမွန္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ႔ အလုပ္လက္မဲ့ အေၾကာင္း ေျပာတဲ့အခါ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာတယ္” ဟု သုေတသန စစ္တမ္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္ Anthony P. Carnevale ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေဂ်ာ့ခ်္ေတာင္း တကၠသိုလ္မွ ျပဳလုပ္ေသာ သုေတသနသည္ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေဒသေကာလိပ္မ်ား၏ သုေတသန စစ္တမ္းမ်ားကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။
ယခင္က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေဒသေကာလိပ္မ်ားသည္ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္ေသာ သူမ်ား၏ ပညာရွမွီးရာ ေနရာျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ လူလတ္တန္းစားမ်ားႏွင့္ အထက္တန္းလႊာတို႔ မိသားတို႔၏ ကေလးမ်ား ပညာသင္ၾကားရာ ေနရာျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚလာရ ျခင္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ အေႂကြး ျပန္မဆပ္ႏိုင္မႈ မ်ားျပားလာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ကြန္ပ်ဴဘာသာရပ္၊ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္တို႔သည္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိ ႏိုင္မႈတြင္ အျခားေသာ ဘာသာရပ္မ်ားထက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သာေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဟီေဒါတကၠသိုလ္တခုတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားတဦးမွ “ထို္င္းမွာလည္း Social Science ဘာသာရပ္ ဘြဲ႔ရေတြ အေနနဲ႔ ပညာရပ္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အလုပ္အကိုင္ ရွိႏိုင္မႈ အခက္အခဲရွိတယ္၊ က်ေနာ္ under grade မွာ လူမႈေရးဘာသာရပ္ကို ယူခဲ့တယ္၊ ဘြဲ႔ရတာ တႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ ၊ အလုပ္အကိုင္ မရွိေသးဘူး” ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၀ ေက်ာ္ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား အႀကိဳက္ဆုံးဘာသာရပ္မ်ားမွာ ေဆး၊ စစ္မႈ၊ ကြန္ပ်ဴတာ ဘာသာရပ္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ အလုပ္ အကိုင္ရရွိႏိုင္မႈ အခက္အခဲတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရ မ်ားျပားလာခဲ့သည္။

ေစာျပည့္ညိဳ

Sources; New study shows architecture, arts degrees yield highest unemployment.
......................................

http://www.maukkha.org/index.php/news-menu/international-news-maukkha/1716-maukkha-unemployment-graduates

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာႀကီးထဲမွာ ထိုင္းလူမ်ိဳးေတြအေနနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ အရည္အေသြးညံံ့ဖ်င္းခဲ့ပါက ကိုယ္ရမယ့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆုံးရႈံးႏိုင္ေၾကာင္း အယ္ဒီတာ အာေဘာ္မွ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ဘန္ေကာက္ သတင္းစာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတ၀ွမ္းက တကၠသိုလ္အႀကီးမ်ား ညီလာခံတြင္ အာဆီယမ္ စီးပြားေရးဇုန္ ေပၚလာေသာအခါ ထိုင္းလူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ခဲ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားမွ သတိေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုင္းတႏိုင္တကၠသုိလ္ေတြ အေနျဖင့္ သင္ရိုးညြန္းတမ္းကို အနီးစပ္ဆုံး တူညီေအာင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ထိုင္းအစိုးရသည္ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကို အဂၤလိပ္စကားေျပာႏွစ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ ထားပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ႏိုင္ငံျခားသားဆရာမ်ားကို ငွားရမ္းအသုံးျပဳ ေနၿပီျဖစ္သည္။

ယေန႔ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ အယ္ဒီတာ အာေဘာ္တြင္ ထိုင္းပညာေရးစနစ္ ညံံ့ဖ်င္းမႈေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ားမွာ လုပ္ခလစာ အနည္းငယ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေၾကာင္း အျခားေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ကာ ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ဂလိုဘယ္ လိုင္ဇင္းရွင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း ထိုင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ လစာနိမ့္ အလုပ္သမားအဆင့္ ရွိေၾကာင္းေထာက္ျပခဲ့သည္။

ထိုင္းနိုင္ငံေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားသင္ၾကားေရးအတြက္ တိုက္တြန္းထားသည္။ လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း အာစီယံ ႏိုင္ငံမ်ား၏ နယ္စပ္မ်ား လုံး၀ ဖြင့္ေသာအခါတြင္ ထိုင္းလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ေကာင္း ရရွိႏိုင္မႈကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း တင္ျပထားသည္။ ထိုင္းတကၠသိုလ္ အဓိပဓိမ်ားမွလည္း ဘြဲ႔ရအမ်ားစုသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို မေျပာဆိုနိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထိုင္းမီဒီယာမ်ားသည္ ထိုင္းပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေတာင္းဆိုေနစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈစတင္ရန္ ေတာင္းဆိုလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ပညာေရး က႑သည္ ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပညာေရး အသုံးစရိတ္မွာ အနိမ့္ဆုံးတြင္ ရွိေနသည္။

ျမန္မာ လူငယ္လူရြယ္အမ်ားစုမွာလည္း အစိုးရ ပညာသင္ေက်ာင္းမတက္ ႏိုင္သည့္အတြက္ တႏိုင္တပိုင္ ပညာေရးတြင္ တက္ေရာက္ သင္ၾကားေနၾကရသည္။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ွလည္း တႏိုင္တပိုင္ ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းနိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ စိးပြားေရး၊ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ အညီ ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး က႑ကိုလည္း အမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ျမွင့္တင္ရန္ တာစူေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ ကေလးငယ္အမ်ားစုမွာ ေက်ာင္းပညာ မသင္ၾကားႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ေစာျပည့္ညိဳ
Sources; Losing out for lack of English......................................

http://www.maukkha.org/index.php/news-menu/international-news-maukkha/1735-maukkha-thai-education

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

စီးပြားေရး ႏို္င္ငံေရး စစ္ေရး အက်ပ္အတည္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ႔ ဆူပါပါ၀ါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ စိန္ေခၚမွႈေတြ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ္လည္း၊ အေမရိကန္တကၠသိုလ္မ်ားက တကမၻာလံုးမွ ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ အားက်ေရြးခ်ယ္စရာအျဖစ္ ဆက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

Teaching, Research and International Policy (TRIP) အဖြဲ႔ႏွင္႔ Foreign Policy မဂၢဇင္းကကမၻာတကၠသုိလ္ အသီးသီးမွ IR ပညာရွင္မ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္းသားမ်ားၾကား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမွႈအရ၊ ‘ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ဘာသာရပ္ Ph.D. ေဒါက္တာဘြဲ႔’ သင္ယူဖို႔ အေကာင္းဆံုးတကၠသိုလ္ ၁၀ ခုမွာ Ivory Tower ေခၚ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ ၾကယ္စင္စုႀကီးေတြသာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိၾကရသည္။

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး Ph.D. ဘြဲ႔ယူဖို႔ အေကာင္းဆံုးတကၠသိုလ္ ၁၀ ခုကို အစဥ္အတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

1. Harvard University
Admitted class size: 14-26
Average time to graduate: 5-6 years
Funding: All admitted students considered for fellowships, amounting to full/partial tuition and stipends
Star professors: Robert Bates, Jeffry Frieden, Stephen M. Walt
Website: http://www.gov.harvard.edu/graduate-program

2. Princeton University
Admitted class size: 40
Average time to graduate: 5 years, minimum
Funding: Full tuition funding for four years, including living stipends
Star professors: Robert Keohane, Uwe Reindhart, Anne-Marie Slaughter,
Website: http://wws.princeton.edu/

3. Stanford University
Admitted class size: 12
Average time to graduate: N/A
Funding: Full tuition and living stipend provided
Star professors: Francis Fukuyama, Stephen Krasner, Condoleezza Rice
Website: http://politicalscience.stanford.edu/

4. Columbia University
Admitted class size: 20
Average time to graduate: 5-7 years
Funding: Guaranteed five-year fellowship, including living stipends
Star professors: Jagdish Bhagwati, Robert Jervis, Jeffrey Sachs
Website: http://www.columbia.edu/cu/polisci/index.html

5. Yale University
Admitted class size: 23
Average time to graduate: 6.7
Funding: Guaranteed funding for five years. The first four years of tuition are guaranteed, followed by a university dissertation fellowship
Star professors: Bruce Ackerman, David Cameron, Bruce Russett
Website: http://www.yale.edu/polisci/index.html

5. University of Chicago
Admitted class size: 15-20
Average time to graduate: N/A
Funding: Full tuition, plus $21,000 for five years, including $3,000 summer funding
Star professors: John Mearsheimer, Robert Pape

7. University of California/San Diego
Admitted class size: 15-20
Average time to graduate: 5-6 years
Funding: Guaranteed for four years, followed by teaching assistantships
Star professors: Peter Gourevitch, Larry Krause, Susan Shirk
Website: http://irps.ucsd.edu/programs/phd-in-political-science-and-international-affairs-phd/

8. University of California/Berkeley
Admitted class size: 18-26
Average time to graduate: 5-6 years, including 1 year of field research
Funding: Five years of funding via fellowships, research, and teaching assistantships, (contingent on California residency)
Star professors: Barry Eichengreen
Website: http://polisci.berkeley.edu/

9. University of Michigan/Ann Arbor
Admitted class size: 12-17
Average time to graduate: 4-6 years
Funding: Five years of funding, including a fellowship for the first year
Star professors: Paul Courant, Kenneth Lieberthal Website: http://www.lsa.umich.edu/polisci/

10. Massachusetts Institute of Technology
Admitted Class Size: 7-11
Average Time to Graduate: 5-6 years
Funding: Five years of funding, including nine-month stipends
Star professors: Daron Acemoglu, Barry R. Posen, Daniel Posner
Website: http://web.mit.edu/polisci/academic-programs/graduate/phd.shtml
............................................http://www.maukkha.org/index.php/book-store/reading-room-maukkha/1737-maukkha-ivory-tower-10-for-ir

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ