MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသို႔လာပါက မိမိတို႔ေက်ာင္းသားကဒ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆြဲလာရမည္။ သို႔မွသာ အခန္းတြင္ေပတံမရွိပါက ေက်ာင္းသားကဒ္ႏွင္႔ တားႏိုင္မည္။

၂။ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း အခန္းျပင္ပ ထြက္ျခင္းမွ တားျမစ္သည္။ သို႔မွသာ အခန္းထဲမွ ေကာင္မေလးမ်ား အား ငမ္းႏိုင္မည္။

၃။ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းသို႔ လြယ္အိပ္မပါပဲမလာရ။ သို႔မွသာ မိမိတို႔လြယ္အိပ္မ်ားကို ေခါင္းအံုးအျဖစ္အသံုးျပဳျပီး အိပ္ႏိုင္မည္။

၄။ ေက်ာင္းသားမ်ား Calculator ကို မေမ႔မေလ်ာ႔ ယူေဆာင္လာရမည္။ သို႔မွသာ အခန္းတြင္း Calculator ျဖင္႔ (random) ဖဲရိုက္ႏိုင္မည္။

၅။ မိမိတို႔ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ကို သန္႔ရွင္းေအာင္ထားရမည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ညစ္ပတ္ေအာင္အရင္လုပ္

ရမည္။

၆။ ဆရာမ်ား စာသင္ခ်ိန္တြင္ အိပ္ငိုက္ျခင္းမျပဳရ။ အိပ္ခ်င္က တစ္ခါထဲေမွာက္အိပ္ႏိုင္သည္။

၇။ ေက်ာင္းအတြင္းေဆးလိပ္ေသာက္ ကြမ္းစားျခင္းမျပဳရ။ မျမင္ကြယ္ရာတြင္သာလုပ္ေဆာင္ရန္။

၈။ စာေမးပြဲေျဖဆိုခ်ိန္တြင္ ခိုးခ်ျခင္းမျပဳရ။ ေဘးလူထံမွသာ လွ်င္ရင္ လွ်င္သလို ကူးခ်ႏိုင္သည္။

၉။ ေက်ာင္းရွိ ဆရာမမ်ားအား စေနာက္ျခင္းမျပဳရ။ မွတ္ခ်က္... ဆရာမတြင္လည္း အသည္းႏွင္႔ျဖစ္သည္။

၁၀။ ေက်ာင္းသားမ်ား ၇၅ % မျပည္႔ပါက စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင္႔မျပဳ။ ထို႔ေၾကာင္႔ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ျပည္႔ေအာင္တက္ရမ ည္။ မျပည္႔ပါက ေကာ္ရရွင္ျဖင္႔ Roll Call ျပင္ျခင္း၊ ဆရာမ မ်ားထံမွေတာင္းျခင္း၊ အခန္းတြင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ ေအာ္ေပးခ်င္းတို႔ ျပဳႏိုင္သည္။

၁၁။ ေက်ာင္းသားမ်ားစာသင္ခန္းအတြင္းမုန္႔စားျခင္း လံုး၀ (လံုး၀) ခြင္႔မျပဳ။ ဆရာမ်ားလည္း ဗိုက္ဆာတတ္သည္။

၁၂။ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္းခိုက္ရန္ျ ဖစ္ပြားျခင္းမျပဳရ။ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးျခင္းခံရမည္။ မရလွ်င္ လက္ေ၀ွ႔စင္ေထာင္ကာ ထိုးခိုင္းမည္။ အႏိုင္ရသူကို ထိုက္တန္စြာခ်ီးျမွင္႔မည္။

၁၃။ ေက်ာင္းသားမ်ားအျပစ္လုပ္ရာတြင္ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းျခင္းကို ေဗြမယူလို။ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွာ လက္မွတ္စုေဆာင္းတတ္ေသာ ၀ါသနာရွိသည္။

၁၄။ စာေမးပြဲက်ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား စိတ္ဓါတ္က်စရာမလိုပါ။ ေနာက္တက္လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔အား ႏွစ္ၾကီးသမားမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ " ရွိန္ " ၾကသည္။

၁၅။ စံုတြဲမ်ား ေက်ာင္းလာပါက လူျမင္မေတာ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားမျပဳရ။ အခန္းတြင္းေရာက္မွသာ ၾကိဳက္သလိုေနႏိုင္သည္။

၁၆။ ေက်ာင္းသားမ်ား ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းကို ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ေလ႔လာသင္ယူထားရမည္။ သို႔မွသာ ေက်ာင္းျပိဳပါက တစ္ဦးကို တစ္ဦး ရိုင္းပင္းကူညီႏိုင္မည္။

၁၇။ ယေန႔ေခတ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သခ်ာၤအားနည္းေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔အခ်ိန္ပို အျဖစ္ အေဆာင္တြင္ ညစဥ္ဖဲရိုက္ရမည္။
အြင္လိႈင္းရေသာ စာသာျဖစ္သည္။ 
.............................
ထာဝရသီရိ

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on Thursday, 19 January 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ