MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

 . . . . .              
Future Way Co.ltd မွ IELTS ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ IELTS မေျဖဆိုခင္ မိမိတို႔၏ အရည္အခ်င္းကို စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ Online Test တစ္ခုကို စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ Future Way Co.ltd မွ စီစဥ္သည့္ Online Test ကို Password Test လို႔အမည္တြင္ၿပီး IELTS ႏွင့္ တူညီေသာ Level အဆင့္တြင္ရွိသည္။ ၎ Test ကို UK အထင္ကရ တကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ University of Essex အပါအ၀င္ အျခားေသာ universities ႀကီး (၇၅) ခုမွလည္း ၎တို႔၏ ၀င္ခြင့္အတြက္ လက္ရွိ အသံုးျပဳေနေသာ Test ျဖစ္သည့္အျပင္ British Society မွလည္း အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ Test တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္း Exam တြင္ Reading ႏွင့္ Writing သာေျဖဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔၏ Results ကို Online တြင္ ခ်က္ခ်င္းသိရွိႏိုင္ၿပီး UK ရွိ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Password Society မွ ေပးအပ္မည့္ UK Certificate ကို လည္းရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ၎ Test ကို Future Way မွ အခမဲ့ေျဖဆိုႏိုင္ရန္ Offer ေပးထားပါသည္။ ေျဖဆိုလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ Future Way Education & Services ၌ Register ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး Register ျပဳလုပ္ရာတြင္ IELTS ေျဖဆုိရန္ေငြသြင္းထားသည့္ Slip၊ Passport (သို႔) မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုသာယူေဆာင္လာရန္လိုေၾကာင္း Future Way မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုလို အခြင့္အေရးတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား မိမိတို႔၏ အရည္အခ်င္းကို စစ္ေဆးရန္လက္မလႊတ္သင့္ေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုအစီအစဥ္ကိုပါ၀င္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ Future Way Education & Services ဖုန္း(241099,254185) သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ 

myanmartraining

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ထာဝရသီရိ on Wednesday, 13 July 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ဆရာဦး၀င့္ေက်ာ္ LCCI ပညာသင္ဆု အပတ္စဥ္ (၂) အတြက္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းျဖင့္ ကိုက္ညီသူမ်ား ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
၁။ အေျခခံပညာအထက္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
၂။ မိဘႏွစ္ပါးစလံုး ကြယ္လြန္သူမ်ား၊ မိဘတစ္ပါးပါးကြယ္လြန္သူမ်ား၊ မိဘႏွစ္ပါးစလံုးပင္စင္စားမ်ား၊ မိဘႏွစ္ပါးစလံုးလစာနည္း၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္
    ကိုယ္ထူးကိုယ္ခၽြန္ႀကိဳးစားေနၾကေသာ လစာနည္း၀န္ထမ္းတစ္ဦးဦးျဖစ္ရမည္။
၃။ ပညာသင္ဆုရရွိသင့္ေၾကာင္း မိသားစုအေျခအေနကိုေဖာ္ျပထားေသာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေထာက္ခံစာ။
၄။ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ
၅။ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမ (သို႔) အထက္တန္းျပဆရာ/ဆရာမ (သို႔) သင္တန္းတစ္ခုခုမွ အႀကီးအကဲ သင္တန္းဆရာတစ္ဦးဦး၏ ပညာသင္ဆုေပးသင့္ေၾကာင္း
    ေထာက္ခံစာ
၆။ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴႏွင့္ မူရင္း
၇။ အိမ္ေထာင္စုဇယားမိတၱဴႏွင့္ မူရင္း
၈။ ဓါတ္ပံု ၂ ပံု

မွတ္ခ်က္။ ။ LCCI Level I+II ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းတက္ရက္မွန္ကန္ေၾကာင္းႏွင့္ ရိုးသားစြာႀကိဳးစားေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္မ်ားအရ LCCI III ပညာသင္ဆုအတြက္ ဆက္လက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည့္လိပ္စာ
ဆရာဦး၀င့္ေက်ာ္ LCCI ပညာသင္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔
(MHR သင္တန္းေက်ာင္း)
အမွတ္ (၉၀၅) (၉) လႊာ၊ သံေစ်းကြန္ဒို လမ္းမေတာ္လမ္း၊
လသာၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔။ 

myanmartraining

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ထာဝရသီရိ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

မိဘေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေရးဖြဲ႔ဲၾကသည့္ ကဗ်ာမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ားေရးၾကသည္မွာ စာဖတ္သူလည္း သိျပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္ ။မိဘမ်ား သားသမီးမ်ားအေပၚထားသည့္ ေမတၱာတရားကို အတိုင္းအတာမသိ ။ႏႈိုင္းစရာမရွိဘူးဆို တာကိုလည္း စာဖတ္သူ သိမွာပါ။ မိဘေမတၱာဘယ္မွ်ပင္ ၾကီးသည္ကို ျမတ္ဗုဒၶက ျမင္းမိုရ္ေတာင္ႏွင့္ပင္ႏႈိုင္းထားသည္မဟုတ္ပါေလာ။
ဒါကိုပင္ ေက်းဇူးမသိတတ္သည့္ သားသမီးမ်ားကလည္း ဒုႏွင့္ေဒး။မိဘကို ေက်းဇူးမဆပ္ခ်င္ေနပါ ၊ ေက်းဇူး မကန္းပါႏွင့္ ဆုိသည့္ စာတမး္ေလးကို ေနရာတကာျမင္ေနရသည္မဟုတ္ပါေလာ။ ထို႔အျပင္ “ မိဘကို မေသခင္ ေကြ်းပါ ၊ ေသမွ ငိုမေနပါနဲ႔ “ စသည့္ စာတမ္းေလးေတြကို ေနရတကာေတြ႔ရသည္ပဲ။
မိဘမ်ားေျပာေလ့ရွိသည့္ စကားေလး တစ္ခြန္းသြားသတိရမိသည္။ ဘာတဲ့..သားသမီးမ်ား ေျပာလို႔မရသည့္အခါ “ေအး ..နင္တို႕ ငါတုိ႕လို မိဘေနရာ ေရာက္တဲ့အခါက်မွ ခံစားတတ္မွာ၊ အခုေတာ့ မသိေသးဘူးေပါ့” စသျဖင့္ ေျပာဆုိတတ္ေလသည္။
ျပီးေတာ့ တစ္ခါက အိမ္ေထာင္က်ေနေသာ သမီးတစ္ေယာက္ကို သူ႔မိခင္က ေနပူထဲမွာ အလုပ္ လုပ္ေနေသာ သူ႔သမီးကို “ ဟဲဲ့ ..သမီး ေနပူေနတာေလ၊ လသာေနတာမဟုတ္ဘူး၊ အတြင္းထဲ၀င္ “ စသျဖင့္ ဆုံးမတာကို သူ႔သမီးက ဘာေျပာလဲဆုိေတာ့ “ အေမရယ္..သမီးလည္း ကေလးမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး၊ အေမ့ အသား လဲ ပူတာမဟုတ္ပါဘူး၊ သမီးအသားပူတာပါ၊ ျပီးေတာ့ အိမ္ေထာင္ က်လို႕ကေလးေတြေတာင္ရေနပါျပီ “ စသျဖင့္ ျပန္ေျပာေလ၏။
ထိုအခါ သူ႔မိခင္က သူ႔သမီးေမြးထားသည္ ့ကေလး သူ႔ေျမးေလးကုိ ေနပူထဲ ကစားခုိင္းလိုက္သည္္။ သူ႔သမီးျမင္ေသာအခါ ကေလးကို လွမ္းေအာ္ျပီး ဆူေလသည္။ သူ႔မိခင္က “ ဟဲ့..နင့္အသားပူတာ မဟုတ္္ဘူးေလ၊ ငါ့ေျမးအသား ပူတာ ဘာလို႔ ဆူေနတာလဲ ”။ ကေလးက ” ဟုတ္သားပဲ အေမရယ္၊ သမီးအသားပူတာပဲ ၊အေမ့အသား ပူတာမွမဟုတ္တာ ၊သမီးအသားပူတာပါ” ။ နင့္အသားပူတာ ငါ့အသားပူသလိုခံစားရတယ္ ဟဲ့ “ စသျဖင့္ ေအာ္ေငါက္ေနတာကို သူ႔မိခင္က ၀င္ေျပာေလ၏။ “ ငါကလည္း ညည္းကို ေနပူေနတာ ငါ့အသားပူသလို ခံစားရတယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ညည္းကုိ ေနပူထဲ မေနဖို႔ ဆုံးမတာပါ။အဲ့ဒီ အခါက်မွ သူ႔မိခင္ရဲ့ ေမတၱာကို နားလည္ သေဘာေပါက္သြား၏။ ဘာလို႕လဲဆုိေတာ့ သူကိုယ္တိုင္ မိခင္ျဖစ္ေနျပီး သူကိုယ္တိုင္ ခံစားတတ္ျပီေလ။
ကြ်ႏု္ပ္ ခံစားလိုက္ရသည့္ မိဘေမတၱာကား ထိုသုိ႔မဟုတ္၊ ကြ်ႏု္ပ္ ေတာင္တန္း ေဒသမွ ပညာသင္ရန္ေခၚလာသည့္ ၅-ႏွစ္ ၆-ႏွစ္ကေလးမ်ားကုိ ေခၚလာစဥ္က လမ္းခရီး က ေတာင္ဆင္းေတာင္တက္ အလြန္ၾကမး္ျပီး ေလွ်ာက္ရသည့္ခရီးက ရြာမွ ၇၂- မိုင္ေ၀း သည္။ ရြာကေန ေလရွီးသို႔ ၃၀- မိုင္၊ ေလရွီးမွ ထမံသီ စက္ေလွ ဆိပ္္သုိ႔ ၄၂-မိုင္ ေပါင္း လိုက္ ရင္ ၇၂-မိုင္။ထိုခရီးကို ၅-ႏွစ္ ၊၆-ႏွစ္အရြယ္ရွိေသးသည့္ ကေလးမ်ား ဘယ္လုိမွ မေလွ်ာက္ႏိုင္။သို႔ေသာ္လည္း ပညာသင္ရန္ ေခၚလာရသည္။ မေလွ်ာက္၍လည္း မျဖစ္။ ကြ်ႏု္ပ္လည္း ထို ကေလး ၅-ေယာက္ကို ထမ္းေခၚရန္ မလြယ္ကူေပ။ ကြ်ႏု္ပ္ ေက်ာေပၚမွာလည္း သူတို႕အ၀တ္အစားမ်ားကား ေက်ာပိုးအိတ္ႏွင့္အျပည့္။ “ ကံဆုိးမ သြား ရာ မုိးလိုက္လို႔ ရြာ” ဆိုသည့္ စကားပုံအတိုင္း ထိုေန႔က မိုးေတြအရမ္းရြာေန၍ ပါ လာ သည့္ မိုးကာ မ်ားကို သူတို႕ကိုေပးေဆာင္းထားရသည္။ ကေလးမ်ားသည္ မိုင္၂၀-ေက်ာ္ အထိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေလွ်ာက္ႏိုင္ေသးသည္။ မိုင္္ ၃၀-ေက်ာ္လာေသာအခါ မေလွ်ာက္ႏိုင္ ေတာ့ ေပ။ ကြ်ႏု္ပ္ကို ျပန္ျပန္္ျပီး ၾကည့္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္ နားလည္လို္က္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္သာ သူတို႕ မိဘ ဆိုလွ်င္ “ အေမ့ လမး္မေလွ်ာက္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အေဖ့ လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္ေတာ့ဘူး ေပြ႔အုံး ၊ ခ်ီအုံး ” ဟုေျပာမွာ အမွန္ပင္။ သို႔ေသာ္ ကြ်နု္ပ္ကို မေျပာရဲၾကေပ။ ကြ်ႏု္ပ္ ေက်ာေပၚမွာလည္း သူတို႕အ၀တ္အစားမ်ား ထမး္ထားလာသည္မွာ ရဟန္းတစ္ပါး အေနျဖင့္ ဘယ္တုန္းက မွ မလုပ္ဘူးသည့္ အထုပ္ထမ္း ဘ၀ကို လုပ္ေနရသည္။ မခြ်င္း မခ်န္ေျပာရလွ်င္ မိန္းခေလးမ်ား၏ ထဘီမ်ားပါ ကြ်ႏု္ပ္ ေက်ာပိုးအိတ္မွာပါသည္။ ကေလးမ်ား၏ ဘ၀ကား ကြ်ႏု္ပ္မွ ထိုသို႕ မကယ္လွ်င္ မည္သူမ်ား ကယ္ဦးမည္နည္း။ ရဟန္းတစ္ပါး ထဘီထုပ္ထမ္းသည္ဟု သိရေသာ စာဖတ္သူ ဘယ္လိုမ်ား ခံစားရမည္နည္း။
ကေလးမ်ား ကြ်ႏု္ပ္ကုိ ႏႈတ္မွ ထုပ္မေျပာ ေသာ္လည္းသူတို႔ရဲ႕ အၾကည့္မ်ားက “ ေပြ႕အုံး၊ ခ်ီအုံး ” ဟုေျပာေနသကဲ့သို႔ ကြ်ႏု္ပ္ ဖခင္တစ္ေယာက္ပမာ အလားတူစြာ ခံစားလိုက္ရသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ ငယ္စဥ္တုန္းက လမ္းမေလွ်ာက္ႏုိင္လွ်င္ ေဖေဖ က ေက်ာပုိးခဲ့ဖူးတာကုိ ျပန္လည္ျမင္ေယာင္မိ၏။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ အခု အခ်ိန္က စ ျပီး ကြ်ႏု္ပ္က သူတို႕၏ မိခင္္ဆုိလည္း ဟုတ္ ၊ ဖခင္ဆိုလည္း ဟုတ္၊ ကေလးမ်ားကို ၾကည့္ျပီး ကြ်ႏု္ပ္ မ်က္ရည္မ်ားပင္ က်မိသည္။ “ ေအာ္…ငါေခၚလာခဲ့တာ မွားျပီထင္တယ္ “ ဟု အထိ ေတြးမိသည္။
ကြ်ႏု္ပ္ စဥ္းစားမိလိုက္သည္။ ေၾသာ္…..ငါ့ သားသမီး မဟုတ္ပါပဲလ်က္ပင္ ငါ့သားသမီးမ်ားကဲ့သို႔ က်ြႏု္ပ္ခံစားရသည္ဆိုလွ်င္ စာဖတ္သူတို႕ က်ြႏု္ပ္တို႕ မိဘအရင္းမ်ားဆို ဘယ္ေလာက္အထိ သားသမီးမ်ားအေပၚ ေမတၱာထားၾကမည္္နည္း။ မိဘအရင္း မဟုတ္တဲ့ ကြ်ႏု္ပ္ေတာင္္ မိဘအရင္းကဲ့သုိ႕ ခံစားရသည္။ကေလးမ်ားအေပၚ ေမတၱာသက္၀င္မိသည္။ စာဖတ္သူတို႕၏ မိဘမ်ားက စာဖတ္သူတို႕ အေပၚ မည္မွ် ခ်စ္ၾကမည္။ မည္မွ် ေမတၱာထားမည္ဆုိတာ စဥ္းစားသာ ၾကည့္ၾကေပေတာ့။
ဒါကုိပင္ ေက်းဇူးမဆပ္္သည့္အျပင္ ေက်းဇူးကန္႔သည့့္ သားသမီးမ်ား ေလာကမွ ာ တစ္ပုံၾကီးေလ။ မိဘမ်ားေတာင္ မေသေသးဘူး အေမြေတာင္းျပီး မရသည့္အခါ မိဘကို ျပႆနာလုပ္ၾကသည့္ သားသမီးမ်ားကလည္း ဒု ႏွင့္ေဒး။ တစ္ခ်ိဳ႕ မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားက “ ခင္မ်ားၾကီးကလည္း ၊ေဒၚၾကီးကလည္း” စသျဖင့္၄င္း ၊ တစ္ခ်ိဳ႕ သားသမီးမ်ားဆိုလွ်င္ မိဘကို “ ေသခ်င္းဆုိးမၾကီး ၊ ေသလည္း မေသႏိုင္ဘူး” စသျဖင့္လည္းေကာင္း မေက်နပ္သည့္ ေလသံျဖင့္ ျပန္ေအာ္ ျပန္ေျပာအခါ မိဘမ်ား မ်က္ရည္္မ်ားပင္ ၾကေလသည္။ ထိုသို႕ေသာအသံကိုပင္ မိဘတိုင္း မၾကားခ်င္ၾကေပ။
စာဖတ္သူမ်ား နားလည္ေစခ်င္သည္။ မိဘမ်ား စိတ္ဆင္းရဲလွ်င္ သားသမီးမ်ား ပစၥည္း ဥစၥာခ်မ္းသာသည္ထား စိတ္ခ်မ္းသာမည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔အတူ စိတ္ခ်မ္းသာ ေသာ္လည္း ပစၥည္းဥစၥာ ခ်မ္းသာမည္္မဟုတ္္ေပ။ပစၥည္း ဥစၥာ ခ်မ္းသာျပီး စိတ္ခ်မ္းသာေသာ္လည္း ၾကာရွည္မတည္ႏိုင္ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ “ မိဘကို မေသခင္ လုပ္ေကြ်း ပါ ၊ေသမွ လူၾကားေကာင္းေအာင္ ငိုမေနပါနဲ႔” ဟူေသာ စကားအရ မိဘမ်ား စားႏိုင္ ေသာက္ႏိုင္တဲ့ အခိ်န္ေလးမွာ ေကြ်းေမြးၾကပါ ။ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါလို႕ တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။ မိဘတိုင္းက လိမၼာေသာ သားသမီးမ်ားကို အလုိရွိၾကပါသည္။ သားသမီးေကာင္းျဖစ္မွ မိဘေကာင္းျပန္ျဖစ္ႏိုင္မည္။ ကိုယ္ က အခုခ်ိန္ သားသမီးေကာင္းျဖစ္ပါမွ ကုိယ္က ေမြးလာသည့္ သားသမီးမ်ားၾကေတာ့လည္း လိမၼာေသာ သားသမီးျဖစ္မွာပါ။
ဤေဆာင္းပါးေလးကုိ ဖတ္ျပီး မိဘေမတၱာကုိ နားလည္သြားၾကမယ္ဆိုလွ်င္ စာဖတ္သူလည္း အက်ိဳးရွိ ၊ကြ်ႏု္ပ္အေနျဖင့္လည္း ေရးရက်ိဳးနပ္ပါျပီ။
“ မိဘေက်းဇူး ၊ ရွိေပဖူး ၊ အထူးျပန္ဆပ္ႏိုင္ေစေသာ္၀္။
“ မဆပ္ႏိုင္ေန ၊ရွိပါေစ ၊ မေခ် မဖ်က္မိေစေသာ္၀္…


ေမတၱာခရီးသည္

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ထာဝရသီရိ on Saturday, 9 July 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ကမၻာႀကီးစတင္ရာကာလ၌ ေမတၱာျဖင့္ပင္စတင္ခဲ့၏။ ၾကားကာလ၌လည္း ေမတၱာျဖင့္ပင္ထိမ္းခ်ဳပ္ခဲ့၏။ ကမၻာႏွင့္ေမတၱာသည္ ခြဲခြါ၍မရေကာင္းေပ။ ေမတၱာမရွိေသာေန႔သည္ ကမၻာမရွိေသာေန႔ပင္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ေပၚရွိ လူသားတို႔၏ အသက္တစ္ရာတမ္းတြင္ ေလာက၌ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္ပြင့္ထြန္းေတာ္မူလာ၏။ ေမတၱာ၀ါဒသည္ ဗုဒၶ၏သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ကိုမွီခိုခြင့္ရသျဖင့္ ပို၍ေတာက္ေျပာင္ က်ယ္ျပန္႔လာ၏။ လူသားတုိ႔၏ကမၻာႀကီးသည္ ပို၍စိုျပည္လမ္းဆန္းလာေတာ့၏။
ဗုဒၶမပြင့္မီက ေမတၱာ၀ါဒသည္ မေတာက္ေျပာင္ မက်ယ္ျပန္႔ယံုသာမက ေမတၱာ၀ါဒက်င့္သံုးေသာ လူနည္းစုအား ျဗဟၼာျပည္အထိသာ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့၏။ ျမတ္ဗုဒၶပြင့္ေပၚေတာ္မူလာေသာအခါ နိဗၺာန္အထိတြန္းပို႔ႏိုင္ေသာ ပင္မအင္အားႀကီးအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္လာၾကရေပသည္။ လူသားတုိ႔အတြက္ အေျခခံပဓာနျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူတကြ ေနထိုင္ေရး ဥပေဒသအျဖစ္လည္း ပို၍ေတြ႕ျမင္လာၾကရ၏။
ကမၻာ႔အလွတန္းဆာ၊ ကမၻာ့ပီယေဆး၊ အရာအားလံုးစည္းရံုးေရး၊ ညီညြတ္ေရးလက္နက္၊ စြမ္းအားအႀကီးဆံုး ေအာင္ျမင္ေရးလက္နက္၊ ေသျခင္းတရားကိုပင္ ရဲရဲရင္ဆိုင္ရဲေသာ ရဲေဆးႀကီး၊ ကမၼ႒ာန္းေလးဆယ္တြင္ စြမ္းရည္အမ်ားဆံုးပါ၀င္၍ အျမန္ဆံုးသမာဓိရလြယ္ေသာစိတ္ထိန္းနည္း၊ စၾကာ၀ေတးမင္းလုပ္ရသည္ထက္ျမတ္ေသာ ကုသိုလ္အစုအပံုႀကီး၊ ေျခာက္ဆယ့္ေလးကမၻာတိုင္တိုင္ စြမ္းရည္အာနိသင္မကုန္ဆံုးဘဲ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါတု႔ိထက္ ျမင့္ျမတ္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ဘ၀ျမင့္မားေရး နည္းပညာ စသည္အားျဖင့္ ေမတၱာ၏အားကိုးဖြယ္ စြမ္းရည္သတၱိဂုဏ္ထူး၀ိေသသ တို႔သည္ မ်ားျပားလွကုန္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶရွင္ေတာ္္ျမတ္သည္ ေမတၱာကို ေလာကီေလာကုတၱရာ သံသရာႏွင့္ လက္ရွိဘ၀အတြက္ ပထမဦးဆံုးလိုက္နာရမည့္ အေျခခံပဓာန ပင္မအင္အားႀကီးအျဖစ္ ညႊ႔န္ျပေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသည္။
ဘုုရားရွင္ႏွင့္အတူ တပည့္သာ၀ကအဆက္ဆက္တို႔သည္ လူသားတို႔ခ်မ္းသာမႈအတြက္ သာသနာျပဳရာ၌ ေမတၱာတရားကို ထိပ္တန္းလက္နက္ႀကီးအျဖစ္ ကိုင္ေဆာင္သံုးစြဲ၍ ေအာင္ျမင္မႈကို ျပေတာ္မူခဲ့ၾကေလသည္။ ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္လည္း အသံုးခ်ျပေတာ္မူခဲ့ ျပန္ေလသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘုရားရွင္သည္ ေလာကနယ္ပယ္အတြင္း ေလာကီႏွင့္မကင္းေသးသူတိုင္း အႏၱရာယ္ကင္း ရန္စြယ္ရွင္း၍ အရာအားလံုးျပည့္စံုၿပီး အေကာင္းဆံုး၊ အျမင့္ဆံုး၊ အခ်မ္းေျမ႕ဆံုး၊ အသာယာဆံုးေသာဘ၀ကို ရရွိေစရန္ ေမတၱာ၀ါဒကို ခ်မွတ္ညႊန္ျပေတာ္မူခဲ့၏။ ေလာကလူသားတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာ၌ ျမတ္ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း ေမတၱာ၀ါဒကို ေရွ႕တမ္းတင္ေတာ္မူခဲ့၏။ ေလာကရွိ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ အနတၱ၀ါဒစေသာ အျခားေသာ၀ါဒမ်ားအေပၚ၌ အခ်ိဳ႕ေသာမႀကိဳက္မႏွစ္သက္ေသာသူမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေမတၱာ၀ါဒကို လက္မခံႏိုင္ေသာသူမႀကိဳက္မႏွစ္သက္ေသာသူ တစ္ဦးတစ္ေရာက္မွ်မရွိေျခ။ ကမၻာေပၚရွိ ဘာသာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးအသီးသီးတု႔ိသည္လည္း ေမတၱာ၀ါဒဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူလာခဲ့ၾကသည္။ ဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မမူခင္ မဇၩိမေဒသ၌ ျဗဟၼာကိုဦးတိုက္၍ ျဗဟၼဏ၀ါဒ ျဗဟၼ၀ိဟာရ၀ါဒကို လက္ခံၾကသည္ဆိုေသာ္လည္း ျဗဟၼဏလူမ်ိဳးတို႔သည္ ဆိက္၊ ၀က္၊ သိုး၊ ႏြားမ်ားကို ရာႏွင့္ခ်ီ၍သက္ျဖတ္ကာ ယာဇ္ပူေဇာ္ပြဲမ်ားကို ဘုရားပြင့္ေတာ္မူစဥ္အခ်ိန္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေလသည္။
ဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူလာ၍ ျမတ္ဗုဒၶ၏ေမတၱာ၀ါဒ အရွိန္အ၀ါမ်ား အားေကာင္းလာခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ျဗဟၼဏတို႔သည္ နိဂ႑ဂိုဏ္း၀ါဒႏွင့္ ပူးတြဲလွ်က္ အဟႎသာ၀ါဒ၊ ေမတၱာ၀ါဒကို လက္ကိုင္ျပဳခဲ့ၾက၏။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ကား ေမတၱာတရား ေမတၱာ၀ါဒကို အသက္ႏွင့္လဲ၍ပင္ ထူေထာင္ခဲ့ၾကေလသည္။
အထူးသျဖင့္ ျမတ္ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူလာျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔အတြက္သာမက စဥ္းစားဉာဏ္အသိဉာဏ္ရွိေသာ မည္သည့္လူမ်ိဳး မည္သည့္ဘာသာ၀င္တို႔အတြက္မဆို အက်ိဳးသက္ေရာက္မူရွိခဲ့သည္မွာ ျငင္းပယ္၍မရႏုိင္ေပ။ ျမတ္ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူလာ၍ ကမၻာသူကမၻာသား ကမၻာ့ဘာသာ လူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔ထံသို႔ ျမတ္ဗုဒၶ၏ေမတၱာ၀ါဒ စိမ့္၀င္စီးဆင္းကာ လႊမ္းမိုးသြားသျဖင့္ ကိုယ္ခ်င္းစာတရား ေမတၱာတရားထားကာ ခ်မ္းသာမႈကိုယ္စီရရွိေနၾကေၾကာင္းကိုလည္း ပညာရွင္မ်ားဆိုၾကသည္။
ဗုဒၶမပြင့္ေပၚမီ သာသနာေတာ္အျပင္ဘက္၌ ေမတၱာ၀ါဒသည္ မည္မွ်ပင္ ထြန္းကား၍ က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုေစကာမူ စင္စစ္အားျဖင့္ ေမတၱာ၀ါဒသည္ သာသနာေတာ္အျပင္ဘက္၌ ျပည့္စံုစြာမရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျမတ္ဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေမတၱာသဟဂတ သုတၱာန္၌ အထင္အရွား ေဟာေတာ္မူခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္္၍ ေမတၱာတရားကို စိတ္၀င္တစား ေစတနာသဒၶါတရားထက္သန္စြာျဖင့္ ေလးေလးစားစား က်င့္သံုးပြားမ်ားေနခဲ့လွ်င္ ေမတၱာတရာ၏ ၾကည္လင္ေအးျမေသာ အရသာကို ဧကံမုခ်ခံစားရမည္ျဖစ္ေပသည္။ (ေမတၱာ၀ါဒ၊ ၁၆)..


......................
laminthar

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ထာဝရသီရိ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ကမၻာဦးကာလမွာ လူေတြဟာ ကတိသစၥာတည္ၾကည္ၾကလို႔ မုသားစကားကို မၾကားဖူးဘူး။ အဲဒီေခတ္ကလူေတြဟာ အစားအေသာက္ ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြကို မပင္မပန္းပဲ လြယ္လြယ္ကူကူ စိုက္ပ်ဳိးလို႔ ရၾကပါသည္။ မိုးေလ၀သ ရသီဥတုမွန္ကန္ပါသည္။ အဆုံးစြန္ ႏြယ္ပင္ျမက္ပင္မ်ားပင္ ေဆးဖက္၀င္သည္ဟု ဆိုထားပါသည္။
"ကတိသစၥာ၊ တည္ေသာခါကား၊ ၾသဇာေလးနက္၊ ေပၚဆီတက္၍၊ ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္၏။"
အဲလို ေခတ္ႀကီးမွာ ပထမဆုံး မုသားေျပာဆိုသူကေတာ့ ေစတိယဆိုတဲ့ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ပါတယ္။ ေစတိယမင္း လိမ္ညာေျပာမယ္ဆိုတဲ့သတင္း ပ်ံ႕ႏွံ႕လာေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုလုံး လႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္သြားပါတယ္။ လိမ္ေျပာတယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုမွန္းမသိၾကေတာ့ အားလုံးစိတ္၀င္စားသြားၾကတာေပါ့။
ေစတိယမင္း ဘာေၾကာင့္လိမ္ေျပာရသလဲဆိုေတာ့---
သူတကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ၾကားစဥ္က ပေရာဟိတ္ႀကီးရဲ႕ညီျဖစ္သူ ေကာရလမၺ နဲ႔ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿပီး သူရွင္ဘုရင္ ျဖစ္တဲ့အခါ ေကာရလမၺကို ပုေရာဟိတ္ရာထူးေပးမယ္လို႔ ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။
သူမင္းျဖစ္လာတဲ့အခါ လက္ရွိ ပုေရာဟိတ္ႀကီးကို ရာထူးမွ မခ်ႏိုင္ပါဘူး။ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ပုေရာဟိတ္ရာထူးကို ေနာင္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ပုေရာဟိတ္ကသာ ဆက္ခံခြင့္ရွိၿပီး ေနာင္ေတာ္က မလႊဲေျပာင္းေပးရင္ ညီေတာ္က ဒီရာထူးကို မရႏို္င္ပါဘူး။ ဘုရင္ကလည္း အတင္းလႊဲေျပာင္းေပးလို႔မရပါဘူး။
လက္ရွိပုေရာဟိတ္ႀကီးက ေကာရလမၺရဲ႕အစ္ကို သူ႕သားႀကီးကို ပုေရာဟိတ္ရာထူးလႊဲေပးၿပီး သူကေတာ့ ရေသ့၀တ္သြားပါတယ္။ ေကာရလမၺဟာ ပုေရာဟိတ္ရာထူးကို မရတဲ့အတြက္ ေနာင္ေတာ္ကို မၾကည္ပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းဘုရင္နဲ႔ သူပေရာဟိတ္ျဖစ္ဖို႔ တိုင္ပင္ပါတယ္။
ေစတိယမင္းကလည္း ေက်ာင္းတုံးက ေပးထားတဲ့ ကတိစကားအရ ကူညီဖို႔သေဘာတူပါတယ္။
"ေကာရလမၺ ... ရာထူးအတြက္မပူနဲ႔၊ ငါကို္ယ္တိုင္ ပရိတ္သတ္အလယ္မွာ သင့္ကို အစ္ကိုႀကီး၊ သင့္ရဲ႕ေနာင္ေတာ္ကို အငယ္လို႔ လိမ္ေျပာမယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ သင္ကအႀကီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ရာထူးဆက္ခံခြင့္ရသြားပီ" လို႔အႀကံရၿပီး သေဘာတူၾကတယ္။
မင္းႀကီး ဘယ္ေတာ့ေျပာမွာလဲလို႔ ေမးေတာ့..
ဒီေန႔ကစၿပီး ေနာက္ခုနစ္ရက္ေျမာက္မွာေျပာမယ္ လို႔ မင္းႀကီးကသေဘာတူတယ္။
ဒီသတင္းဟာ တစ္ၿမိဳ႕လုံးပ်ံ႕ႏွံ႕သြားေတာ့ ဘုရင္ကေျပာမယ့္မုသားစကားဟာ ဘယ္လိုပါလိမ့္၊ ျဖဴျဖဴလား၊ မဲမဲလား ဆိုၿပီးစိတ္၀င္စားလို႔ အဲဒီေန႔မွာ လူေတြႀကိိတ္ႀကိတ္တိုး စည္ကားစြာနဲ႔ လာၾကည့္ၾကတယ္။
မုသားေျပာမယ့္ေန႔ေရာက္ေတာ့ ရေသ့၀တ္သြားတဲ့ ပုေရာဟိတ္ေဟာင္းကလည္း စ်ာန္အဘိညာဥ္ရထားၿပီျဖစ္လို႔ ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ ေရာက္ရွိလာတယ္။ သူကပဲ စေမးပါတယ္။
အရွင္မင္းႀကီး အငယ္ကိုအႀကီး၊ အႀကီးကိုအငယ္လို႔ လိမ္ေျပာမယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလားလို႔ ေမးပါတယ္။
မွန္ပါတယ္ လို႔ မင္းႀကီးကေျဖပါတယ္။
"မင္းျမတ္ ... မုသာ၀ါဒဟာ အလြန္အျပစ္ႀကီးပါတယ္။ ရွိသမွ်ဂုဏ္ကိုဖ်က္ဆီးတတ္တယ္၊ အပါယ္သို႔လည္ခ်တတ္တယ္။ မုသားေျပာသူုကို ကိုယ္ေစာင့္နတ္ေတြက မေစာင့္ေရွာက္ဖူး၊ ခံတြင္းက အပုပ္နံ႔လည္းထြက္တတ္ပါတယ္။ ရာထူးစည္းစိမ္မွလည္းေလွ်ာက်တတ္ပါတယ္" လို႔ ရေသ့ကဆုံးမပါတယ္။
ဒီစကားကို ရွင္ဘုရင္ၾကားရေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ေၾကာက္ရြံ႕သြားတယ္။ သူ႕ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းကို လွမ္းၾကည့္ေတာ့ ေကာရလမၺက မေၾကာက္ဖို႔အားေပးတယ္။ ဒီေတာ့မွ ဘုရင္လည္း၇ဲတင္းလာကာ ...
"အရွင္ရေသ့ အရွင္က အငယ္၊ ေကာရလမၺကအႀကီးျဖစ္တယ္" လို႔ေျပာခ်လိုက္ပါတယ္။
ဒီစကားဟာ ယခုကမၻာမွာ ပထမဦးဆုံးေပၚလာတဲ့ လိမ္ေျပာတဲ့စကားျဖစ္ပါတယ္။
အဲလို မုသားေျပာလိုက္တာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ ဘုရင္ကိုေစာင့္တဲ့ သက္ေတာ္ေစာင့္နတ္ေလးပါးတို႔ဟာ သန္လွ်က္မ်ားကို ပစ္ခ်ၿပီး ကြယ္ေပ်ာက္သြားၾကတယ္။ ဘုရင္ရဲ႕ခံတြင္းမွ ၾကားညိဳသင္းနဲ႔ဟာေပ်ာက္ကြယ္ၿပီး အပုပ္နဲ႕ထြက္လာတယ္၊ ခႏၶာကိုယ္ကထြက္တဲ့ စႏၵကူးနံ႕လည္းကြယ္ၿပီး အိမ္သာနံ႔ႀကီး ေပၚထြက္လာတယ္။
ဒါနဲ႔ရေသ့က ဘုရင္ကို ဂရုဏာသက္ၿပီး "မင္းျမတ္ မုသားမေျပာပါနဲ႔၊ အမွန္ကိုျပင္ေျပာရင္ အရင္အတိုင္း တန္ခိုးမ်ားျပန္ရလာပါလိမ့္မယ္" လို႔သတိေပးပါတယ္။
ရွင္ဘုရင္လည္း ေကာရလမၺအားေပးထားတဲ့ကတိအတုိင္း က်ားၿမီးဆြဲမိသူလို ၊ တစ္ခါၿခံခုန္ဖူးေတာ့ ထပ္ခုန္ဖို႔ ၀န္မေလးတဲ့သူလို မုသားစကားကို ဒုတိယအႀကိမ္ေျပာျပန္တယ္။
"အရွင္ရေသ့တို႔က ကၽြႏ္ုပ္ကို တန္ခိုးနဲ႔ လွည့္ပတ္ၾကတယ္၊ ကၽြန္ဳပ္ေနာက္ဆုတ္မွာမဟုတ္ဘူး၊ သင္ရေသ့က အငယ္၊ ေကာရလမၺကအႀကီးျဖစ္ပါတယ္" လို႔ထပ္လိမ္ေျပာျပန္တယ္။
ဒီအခါမွာေတာ့ ဘုရင္ရဲ႕ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းဟာ ေျခမ်က္စိအထိ ေျမထဲသို႔ျမႈပ္၀င္သြားတယ္။ ဘုရင္ကိုေျမစၿမိဳေနပါၿပီ။
ရေသ့က-
"မင္းျမတ္ မုသားမေျပာပါနဲ႔ မုသားေျပာရင္ မိုးေလ၀သမမွန္မကန္ျဖစ္ၿပီး သတၱ၀ါမ်ားဆင္းရဲတတ္ပါတယ္။ မွန္မွန္ေျပာပါ၊ ဘယ္သူကအႀကီးလဲ"
ရွင္ဘုရင္က "ငါ့နန္းငါထိုင္ မခိုင္က်ဳိးဟ" ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ "သင္ကအငယ္၊ ေကာရလမၺက အႀကီးပဲ" လို႔ တတိယအႀကိမ္မုသားေျပာပါတယ္။ ဒီအႀကိမ္မွာေတာ့ ဒူးဆစ္အထိ ေျမႀကီးထဲျမႈပ္သြားပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ေစတိယမင္းဟာ မုသားစကားကို ခုနစ္ႀကိမ္ထိေျမာက္ေျပာၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ အ၀ိစိကမီးေတာက္ေတြတက္လာၿပိီး သူ႕ကိုဆြဲယူသြားပါေတာ့တယ္။
အဲဒီအခ်ိန္တုံးက တစ္ေလာကလုံး သန္႔ရွင္းေနတဲ့အခ်ိန္သူက်ဴးလြန္တဲ့အျပစ္ဟာပထမဆုံးျဖစ္တဲ့အတြက္ မုသာ၀ါဒကံက်ဴးလြန္ရုံနဲ႔ ေျမၿမိဳၿပီး အ၀ီစိက်ရတာပါ။ အဲဒီေနာက္ လူေတြ တစ္စ တစ္စ လူေတြက်ဳိးလြန္လာၾကလို႔ သက္တမ္းေတြဆုတ္ယုတ္လာပါတယ္။ ေရာဂါေတြထူေျပာလာပါတယ္။
ခုဆိုရင္ မုသာ၀ါဒကို သာမန္လိုသေဘာထားေျပာေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခ်က္ခ်င္းအ၀ီစိမက်တာကေတာ့ မဲညစ္ေနတဲ့ လက္ႏွီးစုတ္မွာ ထပ္စြန္းလည္း သိပ္မသိသာသလို၊ အကုသိုလ္မ်ားတဲ့သူေတြမွာ မုသာ၀ါဒတစ္ခုတိုးလို႔ ထူးျခားစြာခ်က္ခ်င္းအက်ဳိးမေပးသလိုပါ။ ဒါေပမယ့္ အေၾကာင္းသင့္တဲ့အခ်ိန္ အက်ဳိးေပးဦးမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
ဒီအေၾကာင္းကို အ႒ကနိပါတ္၊ ေစတိယဇာတ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တာပါ...။


.........................

အတၱ

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ထာဝရသီရိ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

၁၊ ဗုဒၶပညာ (ေရႊညဝါ) နနၵာသိန္းဇံ

၂၊ အေမစားေသာ ထမင္းတစ္နပ္ ဦးသုခ

၃၊ အဘိဓမၼာမွေပးေသာ ဘဝအျမင္ (ေရႊညဝါ)ေဒါက္တာ မင္းတင္မြန္

၄၊ တန္ဖိုးရိွတဲ့လူ (ေမာ္လျမိုင္ ) အတၱေက်ာ္

၅၊ စိတ္မ်က္စိကို ဖြင့္ရေအာင္ အတၱေက်ာ္

၆၊ ကေနာင္အလြမ္း၊ ထူးဆန္းေထြလာေျမကမ ႖ာ(ကေနာင္) ေအာင္ေက်ာ္ဆန္း

၇၊ ေရးသူ၏ ပရိယာယ္၊ ဖတ္သူ၏ ခံစားမႈ (ရိူင္းဟုတ္) ေအာင္ျပည့္

၈၊ လူနွင့္ ပညာ (ဟသၤာတ) ေအာင္သင္း

၉၊ လူငယ္ေတြနဲ့ အနာဂတ္ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) ေအာင္သင္း

၁ဝ၊ အေမြ (YMCA) ေအာင္သင္း

၁၁၊ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ေအာင္သင္း

၁၂၊ လက္ခံလိုက္စမ္းပါ (စာေပေလာက) ေအာင္သင္း

၁၃၊ လူနွင့္ ပညာ (အသုတ္) ေအာင္သင္း

၁၄၊ ပညာ (မံုရြာ) ေအာင္သင္း

၁၅ ယေန့လူငယ္နွင့္ ယေန့ရသစာေပ (မေကြး) ေအာင္သင္း

၁၆၊ ယေန့ လူငယ္ ဘ0xlaxာင္မႈ (ေပ်ာ္ဘြယ္) ေအာင္သင္း

၁၇၊ ဗမာေတြ ေပ်ာ္ျကပါေစ (ကေနာင္) ေအာ္ပီက်ယ္

၁၈၊ ဗမာေတြ ေပ်ာ္ျကပါေစ ( စကၤာပူ ၂ဝ၁ဝ) ေအာ္ပီက်ယ္

၁၉၊ အသိပညာျဖင့္ ေမာင္းနွင္ေသာ (ဟသၤာတ) ေအာ္ပီက်ယ္

၂ဝ၊ အသိပညာျဖင့္ ေမာင္းနွင္ေသာ (ေအာင္လံ) ေအာ္ပီက်ယ္

၂၁၊ အသိပညာျဖင့္ ေမာင္းနွင္ေသာ (ေမာ္လျမိုင္) ေအာ္ပီက်ယ္

၂၂၊ ေပ်ာ္ရာမွာမေနရ၊ ေတာ္ရာမွာေနရ (UAE) ေအာ္ပီက်ယ္

၂၃၊ ဘဝအေရးနွင့္ ကာတြန္းအေတြး (အသုတ္) ေအာ္ပီက်ယ္

၂၄၊ လူသစ္ စိတ္သစ္ (အုန္းနဲွ) ခ်စ္နိုင္ (စိတ္ပညာ)

၂၅၊ စကားလက္ေဆာင္ (ရိႈင္းဟုတ္) ခ်စ္နိုင္ (စိတ္ပညာ)

၂၆၊ ၂၁ ရာစု၏ စိမ္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္ျခင္း (ရိႈင္းဟုတ္) ခ်စ္ဦးညို

၂၇၊ အနုပညာဖန္တီးသူနွင့္ အနုပညာခံစားသူ (စကၤာပူ) ခ်စ္ဦးညို

၂၈၊ သို့ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) ခ်စ္ဦးညို

၂၉၊ ကြ်န္ေတာ္ ခံစားမိသလို ေျပာဆိုပါမည္ - ၂ (ေျမာင္းတကာ) ခ်စ္ဦးညို

၃ဝ၊ သို့ ေမာ္လျမိုင္၊ မွ ခ်စ္ဦးညို ခ်စ္ဦးညို

၃၁၊ ကြ်န္ေတာ္ခံစားမိသလို ေျပာဆိုပါမည္ (ျမင္းျခံ) ခ်စ္ဦးညို

၃၂၊ သို့ အုန္းနဲွ၊ မွ ခ်စ္ဦးညို ခ်စ္ဦးညို

၃၃၊ သို့ ေတာင္ငူ၊ မွ ခ်စ္ဦးညို (ေတာင္ငူ) ခ်စ္ဦးညို

၃၄၊ ဇရပ္ကုန္းအတြက္ စာေပလက္ေဆာင္ (ေျမာင္) ခ်စ္ဦးညို

၃၅၊ အနုပညာ ဖန္တီးသူနွင့္ အနုပညာ ခံစားသူ (အသုတ္) ခ်စ္ဦးညို

၃၆၊ နည္းပညာ (ေရႊညဝါ) ခ်စ္ဦးညို

၃၇၊ အေမဟူသည္ အလြမ္းသည္ ခ်စ္စံဝင္း

၃၈၊ စိတ္ဓါတ္ျုပျပင္ ေျပာင္းလဲျမွင့္တင္ေရး ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ညို

၃၉၊ လူတိုင္းအတြက္ အသံုးခ်စိတ္ပညာ (ရိႈင္းဟုတ္) ေဒါက္တာ ေက်ာ္စိန္

၄ဝ၊ ဟန္ခ်က္ညီ စိတ္ထား (ရိႈင္းဟုတ္) ေဒါက္တာ သိန္းလြင္

၄၁၊ ရယ္စရာ ေမာစရာ (ရိႈင္းဟုတ္) အီျကာေကြး

၄၂၊ အသိပညာျဖင့္ ျုပျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ ဤကမၻာ ဟိန္းလတ္

၄၃၊ ဆဒၵန္ဆင္မင္းဇတ္မွ လူ့သဘာဝ (ေမာ္လျမိုင္) လွထြန္း (ျမန္မာစာ)

၄၄၊ စိတ္ပညာနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ (ရိႈင္းဟုတ္) သိပၸံ မွူးတင္

၄၅၊ စာေရးဆရာ၏မွတ္စု (စကၤာပူ ၂ဝဝ၉) ဂ်ဴး

၄၆၊ ဘဝနွင့္စာေပ (ေမာ္လျမိုင္) ဂ်ဴး

၄၇၊ စာေရးဆရာ၏တစ္ေယာက္၏ မွတ္စုမ်ား (ျမင္းျခံ) ဂ်ဴး

၄၈၊ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာျကပါေစ (ေတာင္ငူ) ဂ်ဴး

၄၉။ စာဖတ္ပါ၊ ေတြးပါ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) ေကာင္းသန့္

၅ဝ။ စာေပေရးရာ (ေျမာင္းတကာ) ေကာင္းသန့္

၅၁၊ ဘ၀ထဲက စာမ်ား ခက္မာ

၅၂၊ စာေပေရးရာ (ေမာ္လျမိုင္) ခင္ခင္ထူး

၅၃၊ အညာဓေလ့ ရြာဓေလ့ (ေတာင္ငူ) ခင္ခင္ထူး

၅၄၊ အေမြခံထိုက္ေစ (ေမာ္လျမိုင္) ကိုတာ

၅၅၊ ပံုျပင္မ်ား (ေမာ္လျမိုင္) ေက်ာ္ရင္ျမင့္ (ေဖလင္းသစ္)

၅၆၊ လမ္းေပၚမွာ(ေတာင္ငူ) ေက်ာ္ရင္ျမင့္ (ေဖလင္းသစ္)

၅၇၊ ဘဝ ေအာင္ျမင္ေရး (ေမာ္လျမိုင္) ျကည္မင္း (ေက်ာ္ေစာမင္း)

၅၈၊ ဗ်ဴတီပါလာနွင့္ မဟာျသသဓ (ရိႈင္းဟုတ္) ျကည္မင္း (ေက်ာ္ေစာမင္း)

၅၉၊ ဘဝမွစာ၊ စာမွဘဝ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) လယ္တြင္းသား ေစာခ်စ္

၆ဝ၊ ဘဝမွစာ၊ စာမွဘဝ (ေတာင္ငူ) လယ္တြင္းသား ေစာခ်စ္

၆၁၊ ဘဝမွစာ၊ စာမွဘဝ (မဂၤလာဒံု) လယ္တြင္းသား ေစာခ်စ္

၆၂၊ မွ်တေသာ စိတ္ထား (ရိႈင္းဟုတ္) လယ္တြင္းသား ေစာခ်စ္

၆၃၊ စာေပနွင့္ ဘဝေအာင္ျမင္ေရး လယ္တြင္းသား ေစာခ်စ္

၆၄၊ သန့္စင္လွပ အိမ္ရွင္မ (ရိႈင္းဟုတ္) လဲ့လဲ့တင္

၆၅၊ အမို်းသားေရး ေတးဂီတ (၂ဝဝ၉) မာမာေအး

၆၆၊ စာဖတ္ျခင္း အနုပညာ ေမျငိမ္း

၆၇၊ က်န္းမာေရး (ရိႈင္းဟုတ္) ေမာင္ေမာင္လိႈင္ (အပ္စိုက္ကု)

၆၈၊ ဘဝမရံႈးသူမ်ား (ရိႈင္းဟုတ္) ေမာင္စိန္ေထြး

၆၉၊ သုတရသစာေပ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) ေမာင္စိန္ဝင္း (ပုတီးကုန္း)

၇ဝ၊ ရသစာေပ (စကၤာပူ ၂ဝ၁ဝ) ေမာင္စိန္ဝင္း (ပုတီးကုန္း)

၇၁၊ သုတရသစာေပ (မဂၤလာဒံု) ေမာင္စိန္ဝင္း (ပုတီးကုန္း)

၇၂၊ သုတရသစာေပ (ေျမာင္) ေမာင္စိန္ဝင္း (ပုတီးကုန္း)

၇၃၊ ရသစာေပ (အသုတ္) ေမာင္စိန္ဝင္း (ပုတီးကုန္း)

၇၄၊ အမို်းသားေန့ ေမာင္စြမ္းရည္

၇၅၊ ရယ္စရာ ေမာစရာ (ကေနာင္ ၂ဝ၁ဝ) ေမာင္သာခို်

၇၆၊ နွလံုးသားကို အလွဆင္ပါ (ေျမာင္းတကာ ) ေမာင္သာခို်

၇၇၊ နွလံုးသားကို အလွဆင္ပါ (ေမာ္လျမိုင္ ) ေမာင္သာခို်

၇၈၊ နွလံုးလွပါေစ (ေအာင္လံ ၂ဝ၁၁) ေမာင္သာခို်

၇၉၊ ဘဝအလွအတြက္ စာအလွမ်ား (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) ေမာင္သာခို်

၈ဝ၊ စာအလွမွ ရြာအလွသို့ (ေတာင္ငူ) ေမာင္သာခို်

၈၁၊ တကယ့္လူ ေမာင္သာခို်

၈၂၊ မိခင္ျဖစ္လာမည့္ အပို်စင္မ်ား (ရိႈင္းဟုတ္) ျမျမလိႈင္

၈၃၊ တစ္ခါသံုး လူ့အဖဲြ့အစည္း (စကၤာပုူ) ေနဝင္းျမင့္

၈၄၊ စာေပေရးရာ (ေမာ္လျမိုင္) ေနဝင္းျမင့္

၈၅၊ ကြ်န္ေတာ္တို့ငယ္ငယ္က (ေအာင္လံ) ေနဝင္းျမင့္

၈၆၊ ကြ်န္ေတာ္တို့ ငယ္ငယ္က (ေတာင္ငူ) ေနဝင္းျမင့္

၈၇၊ ကြ်န္မနွင့္ စာဖတ္ျခင္း၊ စာေရးျခင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) နုနုရည္ (အင္းဝ)

၈၈၊ ကြ်န္မဖတ္တဲ့စာ၊ ကြ်န္မေရးတဲ့စာ (ေတာင္ငူ) နုနုရည္ (အင္းဝ)

၈၉၊ ရသစာေပ (အသုတ္) နုနုရည္ (အင္းဝ)

၉ဝ၊ စာေပနွင့္ ဘဝ နုနုရည္ (အင္းဝ)

၉၁၊ စာေရးသူမွ စာဖတ္သူသို့ (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) နြမ္ဂ်ာသိုင္း

၉၂၊ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ကခုန္ျခင္း ျငိမ္းမင္း

၉၃၊ ဘ0xJu ဇာတ္ညႊန္း ျငိမ္းမင္း

၉၄၊ စာေပေရးရာ (ေမာ္လျမိုင္) ေဖျမင့္

၉၅၊ ျမန္မာသံ ေရႊျပည္ ဦးဘတင္

၉၆၊ မ်က္ျကည္လႊာ (မဂၤလာဒံု) သန္းျမင့္ေအာင္

၉၇၊ လူမႈဘဝ လူမႈဝန္းက်င္ (ေျမာင္) သန္းျမင့္ေအာင္

၉၈၊ မသိမသာ (စစ္ကိုင္း) ဦးဘုန္း (ဓါတု)

၉၉၊ ေခါင္းေလာင္းသံ (ေမာ္လျမိုင္) ဦးဘုန္း (ဓါတု)

၁ဝဝ၊ အိမ္ (ျမင္းျခံ) ဦးဘုန္း (ဓါတု)

၁ဝ၁၊ သရက္ေစ့ (ေမွာ္ဘီ) ဦးဘုန္း (ဓါတု)

၁ဝ၂၊ အိမ္ (ေတာင္ငူ) ဦးဘုန္း (ဓါတု)

၁ဝ၃၊ အဖိုးေျပာေသာ ပံုျပင္မ်ား (ေျမာင္) ဦးဘုန္း (ဓါတု)

၁ဝ၄၊ သရက္ေစ့ (ေျမာင္) ဦးဘုန္း (ဓါတု)

၁ဝ၅၊ စာေကာင္းေပေကာင္း (ေက်ာက္ပန္းေတာင္း) ဦးသိန္းလြင္

၁ဝ၆၊ စာေပနွင့္ အနုပညာ ဝင္းေဖ

၁ဝ၇၊ စြန့္ဦးတီထြင္ (ရိႈင္းဟုတ္) ရဲျမင့္(စြန့္ဦးတီထြင္)

၁ဝ၈၊ အသက္ရွူလမ္းေျကာင္း ေရာဂါ (ရိႈင္းဟုတ္) ေဒါက္တာ ေကသီထြန္း

၁ဝ၉၊ ျကက္၊ ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ (ရိႈင္းဟုတ္) ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္လြင္

၁၁ဝ ေသြးဆံုးတာနဲ့ အိုေရာလား (ရိႈင္းဟုတ္) ေဒါက္တာ ေက်ာ္ညြန့္

၁၁၁၊ သင့္အေရျပားကို ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ ေဒါက္တာ ျမင့္ျမင့္ျကည္

၁၁၂၊ ကုရာနတၱိ(ရိႈင္းဟုတ္) ေဒါက္တာ တင့္လြင္


by: Pyae Sone Aung

လက္ေရြးစင္ စာေပေဟာေျပာပဲြ (၁၁၂ ပုဒ္)ကို ေဒါင္းရန္

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ထာဝရသီရိ on Thursday, 7 July 2011

ဇါတ္ေတာ္ၾကီးဆယ္ဘြဲ့ မိဘက်င့္၀တ္ ၅- ပါး သားသမီးက်င့္၀တ္ ၅-ပါး ဆရာက်င့္၀တ္ ၅-ပါး တပည့္က်င့္၀တ္ ၅-ပါး မိတ္ေဆြက်င့္၀တ္ ၅-ပါး မေကာင္းျမစ္ထာ၊ ေကာင္းရာညြႇန္လတ္၊ အတတ္သင္ေစ၊ ေပးေ၀ႏွီးရင္း၊ ထိမ္ျမားျခင္းလွ်င္၊ ၀တ္ငါးအင္၊ ဖခင္ မယ္တိုု႔တာ။

(၁) မေကာင္းမႈမ်ားကို တားျမစ္ျခင္း၊
(၂) ေကာင္းမႈ ေကာင္းရာမ်ားကို ညြႇန္ျပရျခင္း၊
(၃) အတတ္ပညာ သင္ၾကား ေပးရျခင္း၊
(၄) ရင္းႏွီးလုပ္ကိုင္စားဖို႔ရန္ ေပးရျခင္း၊
(၅) လက္ထပ္ထိမ္းျမား ေပးရျခင္း၊ ေကၽြးေမြးမပ်က္၊ ေဆာင္ရြက္စီမံ၊ ေမြခံထိုက္ေစ၊ လွႈမွ်ေ၀၍၊ ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္၊ ၀တ္ငါးသြယ္၊ က်င့္ဖြယ္ သားတို႔တာ။

(၁) မိဘတို႔ကို လုပ္ေကၽြးျခင္း၊
(၂) မိဘတို႔၏ အမႈကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(၃) မိဘစကားကို နားေထာင္၍ မိဘတို႔အေမြကို ခံထိုက္ ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
(မိဘစကား နားမေထာင္က အေမြမခံထိုက္ပါ)
(၄) မိဘတို႔ ကြယ္လြန္ေသာအခါ မိဘတို႔အတြက္ ရည္စူး၍ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ အမွ်ေပးေ၀ျခင္း၊
(၅) မိဘတို႔၏ မ်ိဳးႏြယ္ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ရျခင္း။ အတတ္လည္းသင္၊ ပဲ့ျပင္ဆံုးမ၊ သိပၸမခ်န္၊ ေဘးရန္ဆီးကာ၊ သင့္ရာအပ္ဖို႔၊ ဆရာတို႔၊ က်င့္ဖို႔ ၀တ္ငါးျဖာ။

(၁) သိသင့္သမွ် အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားးေပးရျခင္း၊
(၂) ဆံုးမ ၾသ၀ါဒေပး၍ ျပဳျပင္ေပးရျခင္း၊
(၃) မိမိတတ္သမွ် အကုန္သင္ေပးရျခင္း၊
(၄) တပည့္မ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ မျဖစ္ေစရန္ ၾကိဳတင္တားဆီး ကာကြယ္ေပးရျခင္း၊
(၅) မိမိထက္ ေက်းဇူးျပဳႏိုင္မည့္ ဆရာထံသို႔ အပ္ႏွံေပးရျခင္း။ ညီညာထၾကြ၊ ဆံုးမနာယူ၊ လာမူၾကိဳဆီး၊ ထံႏွီး. လုပ္ေကၽြး၊ သင္ေတြးအံရြတ္၊ တပည့္၀တ္၊ မခၽြတ္ ငါးခုသာ။

(၁) ဆရာသင္ၾကား ဆံုးမသမွ်ကို ေလးစားစြာ ဂရုတစိုက္ နာခံမွတ္သား ရျခင္း (ဆံုးမနာယူ)၊
(၂) ဆရာလာေသာအခါ ညီညာစြာ မတ္တတ္ရပ္လ်က္ ခရီးဦး ၾကိဳဆိုရျခင္း ( လာမူၾကိဳဆီး)၊
(၃) ဆရာ့ထံပါး ဆည္းကပ္ ခစားရျခင္း (ထံနီး)၊
(၄) ဆရာ့ထံပါး၀ယ္ ျပဳဖြယ္ကိစၥမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရျခင္း (လုပ္ေကၽြး)
(၅) ဆရာသင္ေပး ျပီးေသာသင္ခန္းစာ မ်ားကိုေလးစားစြာ ေတြးေတာ
ၾကံစည္ သင္အံေလ့က်က္ ႏႈတ္တက္ရြက္ဆို ရျခင္း (သင္ေတြးအံရြတ္)။ ေပးကမ္းခ်ီးျမႇင့္၊ ကိုယ္ႏွင့္ယဥ္ထား၊ စီးပြားေဆာင္ရြက္၊ ႏႈတ္ျမြက္ခ်ိဳသာ၊ သစၥာမွွန္ေစ၊ ၀တ္ငါးေထြ၊ က်င့္ေလ မိတ္သဟာ။

(၁) မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ ေပးကမ္းခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊
(၂) ကိုယ့္ေအာက္သို႔ မႏွိမ့္ခ်မူ၍ ကိုယ္နွင့္တန္းတူထားကာ ဆက္ဆံျခင္း၊
(၃) ႏွစ္ဦးႏွစ္၀ ၾကီးပြားရန္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊
(၄) ေျပာဆိုဆက္ဆံရာ၌ စကားအရာ ေျပျပစ္ ခ်ိဳသာစြာ ေျပာရျခင္း၊
(၅) စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရာတြင္ သစၥာေဖာက္ဖ်က္မႈ မရွိဘဲ မွန္ကန္တိက်ျခင္း။ ေက်းဇူးခံ မိတ္ေဆြက်င့္၀တ္ ၅-ပါး လင္က်င့္၀တ္ ၅-ပါး မယားက်င့္၀တ္ ၅-ပါး အလုပ္ရွင္က်င့္၀တ္ ၅-ပါး အလုပ္သမားက်င့္၀တ္ ၅-ပါး ေမ့ေလ်ာ့ေစာင့္လာ၊ ဥစၥာေစာင့္ေရွာက္၊ ေဘးေရာက္ကိုးကြယ္၊ ေဘးတြယ္မပစ္၊ သားျမစ္စဥ္ဆက္၊ မပ်က္ခ်ီးပင့္၊ ၀တ္ ငါးဆင့္၊ ျပဳက်င့္မိတ္ေဆြမ်ား။

(၁) ေမ့ေလ်ာ့ေနေသာ ဥစၥာမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရျခင္း၊
(၂) တစ္ဘက္မိတ္ေဆြ၏ ဥစၥာမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ရျခင္း၊
(၃) မိမိမိတ္ေဆြ ေဘးဒုကၡေရာက္ေသာအခါ အားကိုးရာ ျဖစ္ရျခင္း၊
(၄) ေဘးဒုကၡေရာက္ေသာအခါ ပစ္ပယ္စြန္႔ခြာ၍ မသြားရျခင္း၊
(၅) သားစဥ္ေျမးဆက္ အဆက္ဆက္ မိတ္၀တ္မပ်က္ဘဲ ေပးကမ္းခ်ီးျမႇင့္ရျခင္း။ မထီမဲ့ကင္း၊ အပ္ႏွင္းဥစၥာ၊ မိစၦာမွား၊ ၀တ္စားဆင္ယင္၊ ျမတ္ႏိုးၾကင္၊ ငါးအင္ လင္က်င့္ရာ။

(၁) မိမိ မယားအား မထီေလးစား မျပဳလုပ္ရျခင္း၊
(၂) မိမိ ရွာေဖြရသမွ် ဥစၥာမ်ားကို အပ္ႏွံရျခင္၊
(၃) အျခားမိန္းမမ်ားႏွင့္ ေဖာက္ျပား က်ဴးလြန္မႈ မရွိရျခင္း၊
(၄) အ၀တ္အစားမ်ားကို ဆင္ယင္ေပးရျခင္း၊
(၅) ျမတ္ႏိုးၾကင္နာစြာ ဆက္ဆံရျခင္း။ အိမ္တြင္းမႈလုပ္၊ သိမ္းထုပ္ေသခ်ာ၊ မိစၦာၾကဥ္ေရွာင္၊ ေလ်ာ္ေအာင္ျဖန္႔ခ်ိ၊ ပ်င္းရိမမႈ၊ ၀တ္ငါးဆူ၊ အိမ္သူ က်င့္အပ္စြာ။

(၁) အိမ္တြင္းမႈ လုပ္ငန္းကိစၥကို အဆင္ေျပေစရန္ စီမံျပဳလုပ္ရျခင္း၊
(၂) မိမိလင္ေယာက်္ား အပ္ႏွံလာေသာ ဥစၥာမ်ားကို စနစ္တက် သိမ္းဆည္း ထိန္းသိမ္းထားရျခင္း၊
(၃) မိမိေယာက်္ားမွ တပါးေသာ ေယာက်္ားတို႔ႏွင့္ မမွားယြင္း မေဖာက္ျပန္ရျခင္း၊
(၄) မိမိဘက္ေဆြမ်ိဳး လင္ဘက္ေဆြမ်ိဳးတို႔၌ မွ်မွ် တတ ေပးကမ္းရျခင္း၊
(၅) လုပ္ငန္းကိစၥ အ၀၀၌ ပ်င္းရိျခင္းကင္း၍ ကၽြမ္းက်င္ရျခင္း။ ၀စြာ ေကၽြးေမြး၊ ျပဳေရးစီရင္၊ နာလွ်င္ကုေစ၊ ငွေ၀ရသာ၊ အခါကိုလႊတ္၊ အရွင္၀တ္၊ မခၽြတ္ ငါးခုသာ။

(၁) မိမိအလုပ္သမားကို ၀လင္စြာ ေကၽြးေမြးရျခင္း၊
(၂)သူတို႔လုပ္ႏိုင္ေသာ အလုပ္ကိုသာ လုပ္ေစျပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာအခ်ိန္၌ ခိုင္းေစရျခင္း၊
(၃) မက်န္းမမာေသာအခါ၌ ေရာဂါေပ်ာက္ေအာင္ ကုသေပးရျခင္း၊
(၄) ထူးဆန္းေသာ အစားအစာကို ရေသာအခါ ေ၀ငွေပးကမ္းရျခင္း၊
(၅) ဥပုသ္ေန႔၊ ပြဲေတာ္ေန႔၊ အလုပ္ပိတ္ရက္ စေသာအခါတို႔၌ အခိုင္း
အေစ စာရင္းငွား ကၽြဲႏြားတို႔ကို မခိုင္းေစဘဲ အနားေပးရျခင္း၊ အခြင့္
လႊတ္ရျခင္း။ အိပ္ေသာ္ေနာက္က်၊ ထေသာ္ကားေရွ႕၊ ေပးမွယူအပ္၊ ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္၊ ေက်းဇူးျမြက္၊ ငါးခ်က္ ကၽြန္က်င့္ရာ။

(၁) ေနာက္က်မွ အိပ္ရျခင္း၊
(၂) အိပ္ရာမွ ေစာေစာထရျခင္း၊
(၃) မိမိအရွင္ ေပးကမ္းမွသာ ယူရျခင္း၊
(၄) မိမိအရွင္၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို မခိုမကပ္ဘဲ ေစတနာ ေရွ႕ထား၍ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊
(၅) မိမိအရွင္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုသာ ေျပာဆိုရျခင္း။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on Wednesday, 6 July 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

Buddhism Buddhism was founded in the fourth or fifth century B.C. in northern India by a man known traditionally as Siddhartha (meaning “he who has reached the goal”) Gautama, the son of a warrior prince. Some scholars believe that he lived from 563 to 483 B.C., though his exact life span is uncertain. Troubled by the inevitability of suffering in human life, he left home and a pampered life at the age of 29 to wander as an ascetic, seeking religious insight and a solution to the struggles of human existence. He passed through many trials and practiced extreme self-denial. Finally, while meditating under the bodhi tree (“tree of perfect knowledge”), he reached enlightenment and taught his followers about his new spiritual understanding. Gautama's teachings differed from the Hindu faith prevalent in India at the time. Whereas in Hinduism the Brahmin caste alone performed religious functions and attained the highest spiritual understanding, Gautama's beliefs were more egalitarian, accessible to all who wished to be enlightened. At the core of his understanding were the Four Noble Truths: (1) all living beings suffer; (2) the origin of this suffering is desire—for material possessions, power, and so on; (3) desire can be overcome; and (4) there is a path that leads to release from desire. This way is called the Noble Eightfold Path: right views, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right concentration, and right ecstasy. Gautama promoted the concept of anatman (that a person has no actual self) and the idea that existence is characterized by impermanence. This realization helps one let go of desire for transient things. Still, Gautama did not recommend extreme self-denial but rather a disciplined life called the Middle Way. Like the Hindus, he believed that existence consisted of reincarnation, a cycle of birth and death. He held that it could be broken only by reaching complete detachment from worldly cares. Then the soul could be released into nirvana (literally “blowing out”)—an indescribable state of total transcendence. Gautama traveled to preach the dharma (sacred truth) and was recognized as the Buddha (enlightened one). After his death his followers continued to develop doctrine and practice, which came to center on the Three Jewels: the dharma (the sacred teachings of Buddhism), the sangha (the community of followers, which now includes nuns, monks, and laity), and the Buddha. Under the patronage of the Mauryan emperor Ashoka (third century B.C.), Buddhism spread throughout India and to other parts of Asia. Monasteries were established, as well as temples dedicated to Buddha; at shrines his relics were venerated. Though by the fourth century A.D. Buddhist presence in India had dwindled, it flourished in other parts of Asia. Numerous Buddhist sects have emerged. The oldest, called the Theravada (Way of the Elders) tradition, interprets Buddha as a great sage but not a deity. It emphasizes meditation and ritual practices that help the individual become an arhat, an enlightened being. Its followers emphasize the authority of the earliest Buddhist scriptures, the Tripitaka (Three Baskets), a compilation of sermons, rules for celibates, and doctrine. This sect is prevalent in Southeast Asia and Sri Lanka. It is sometimes called the Hinayana (Lesser Vehicle) tradition (once considered a pejorative term). Between the second century B.C. and the second century A.D., the Mahayana (Greater Vehicle) tradition refocused Buddhism to concentrate less on individual attainment of enlightenment and more on concern for humanity. It promotes the ideal of the bodhisattva (enlightened being), who shuns entering nirvana until all sentient beings can do so as well, willingly remaining in the painful cycle of birth and death to perform works of compassion. Members of this tradition conceive of Buddha as an eternal being to whom prayers can be made; other Buddhas are revered as well, adding a polytheistic dimension to the religion. Numerous sects have developed from the Mahayana tradition, which has been influential in China, Korea, and Japan. A third broad tradition, variously called Vajrayana (Diamond Vehicle), Mantrayana (Vehicle of the Mantra), or Tantric Buddhism, offers a quicker, more demanding way to achieve nirvana. Because of its level of challenge—enabling one to reach enlightenment in one lifetime—it requires the guidance of a spiritual leader. It is most prominent in Tibet and Mongolia. Zen Buddhism encourages individuals to seek the Buddha nature within themselves and to practice a disciplined form of sitting meditation in order to reach satori—spiritual enlightenment.

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

Pentronas Company ႏွင့္ GLORY Career Training Centre တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္အရ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတတ္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို ထားဝယ္ေဒသသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ GLORY သင္တန္းေက်ာင္းမွ Trainer မ်ားပု႔ိခ်ခဲ့ေသာ သင္တန္းမ်ားမွာ Electrical Installation and Wiring သင္တန္းမ်ားႏွင့္ Refrigeration and Air-conditioning သင္တန္းတုိ႔ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ သင္တန္းမ်ားကုိ Yetagon Socio-Eco Development Program အစီအစဥ္အရ ထားဝယ္ႏွင့္ ကန္ေဘာက္ေဒသခံမ်ားကုိ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ကာ အခမဲ့ သင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ အစီအစဥ္ကုိ MOGE, PTTEP, NIPPON OIL ႏွင့္ PC Myanmar တုိ႔၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈျဖင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ေမ(၅)ရက္၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ POC (Pipeline Operating Centre) မွ မန္ေနဂ်ာ Mr.David ႏွင့္ PC Myanmar မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားကာ အခမ္းအနားကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ အဆုိပါ အခမ္းအနားကုိ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား (၆၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သင္တန္းကာလမွာ (၁၄) ရက္ၾကာၿပီး စာေတြ႔လက္ေတြ႔ အခ်ိန္ျပည့္ သင္တန္းအျဖစ္ အနာဂတ္ထားဝယ္ ေဒသတြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ပုိ႔ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။


...................
http://www.myanmartraining.com

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on Monday, 4 July 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ေဒသနာၾကား- အာပတ္ေျဖ သံဃာခ်င္း ေဒသနာၾကား (အာပတ္ေျဖ) ပံု
''သင္တို႔ ဘုရားမႏွစ္သက္တာ လုပ္လွ်င္ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ရမည္''

ရဟန္းငယ္က ရဟန္းႀကီးထံ ေဒသနာၾကားပံု
((အာပတ္)) အျပစ္သို႔ေရာက္ျခင္း

အငယ္။ ။ အဟံ ဘေႏၲ သဗၺာ အာပတၱိေယာ အာဝိကေရာမိ။
အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္သင့္ေရာက္ေသာ အာပတ္အားလံုးကို ထင္စြာျပဳပါ၏။

အႀကီး။ ။ သာဓု သာဓု သာဓု။
ေကာင္းၿပီ ေကာင္းၿပီ ေကာင္းၿပီ။

အငယ္။ ။ အဟံ ဘေႏၲ သမၺဟုလာ နာနာဝတၳဳကာ သဗၺာ အာပတၱိေယာ အာပဇၨႎ၊ တာ တုမွမူေလ ပတိေဒေသမိ။
တပည့္ေတာ္သည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာ အာပတ္အားလံုးကို သင့္ေရာက္ခဲ့ ပါၿပီ၊ ထိုအာပတ္အားလံုးကို အရွင္ဘုရားထံ၌ ေျပာၾကားပါ၏။

အႀကီး။ ။ ပႆသိ အာဝုေသာ တာ အာပတၱိေယာ။
ငါ့ရွင္ ထိုအာပတ္အားလံုးကို အျပစ္ဟုု႐ႈပါ၏ေလာ။

အငယ္။ ။ အာမ ဘေႏၲ ပႆာမိ။
မွန္ပါ အျပစ္ဟု႐ႈပါသည္အရွင္ဘုရား။

အႀကီး။ ။ အာယတႎ အာဝုေသာ သံဝေရယ်ာသိ။
ငါ့ရွင္ေနာင္ကို ေစာင့္ထိန္းပါေလာ့။

အငယ္။ ။ သာဓု သု႒ဳ ဘေႏၲ သံဝရိႆာမိ။
ေကာင္းပါၿပီအရွင္ဘုရား ေနာင္ကိုေစာင့္ထိန္းပါမည္။

အႀကီး။ ။ သာဓု သာဓု သာဓု။
ေကာင္းၿပီ ေကာင္းၿပီ ေကာင္းၿပီ။

----------------------------------------------

ရဟန္းႀကီးက ရဟန္းငယ္ထံ ေဒသနာၾကားပံု
((အာပတ္)) အျပစ္သို႔ေရာက္ျခင္း

အႀကီး။ ။ အဟံ အာဝုေသာ သဗၺာ အာပတၱိေယာ အာဝိကေရာမိ။
ငါ့ရွင္ တပည့္ေတာ္သင့္ေရာက္ေသာ အာပတ္အားလံုးကို ထင္စြာျပဳပါ၏။

အငယ္။ ။ သာဓု ဘေႏၲ သာဓု သာဓု။
ေကာင္းပါၿပီ အရွင္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ ေကာင္းပါၿပီ။

အႀကီး။ ။ အဟံ အာဝုေသာ သမၺဟုလာ နာနာဝတၳဳကာ သဗၺာ အာပတၱိေယာ အာပဇၨႎ၊ တာ တုယွမူေလ ပတိေဒေသမိ။
တပည့္ေတာ္သည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေသာ အားပတ္အားလံုးကို သင့္ေရာက္ခဲ့ ပါၿပီ၊ ထိုအာပတ္အားလံုးကို ငါ့ရွင္ထံ၌ ေျပာၾကားပါ၏။

အငယ္။ ။ ပႆထ ဘေႏၲ တာ အာပတၱိေယာ။
အရွင္ဘုရား ထိုအာပတ္အားလံုးကို အျပစ္ဟုု႐ႈပါ၏ေလာ။

အႀကီး။ ။ အာမ အာဝုေသာ ပႆာမိ။
မွန္ပါ၏ငါ့ရွင္ အျပစ္ဟု႐ႈပါသည္။

အငယ္။ ။ အာယတႎ ဘေႏၲ သံဝေရယ်ာထ။
အရွင္ဘုရား ေနာင္ကို ေစာင့္ထိန္းပါဘုရား။

အႀကီး။ ။ သာဓု သု႒ဳ အာဝုေသာ သံဝရိႆာမိ။
ေကာင္းပါၿပီငါ့ရွင္ ေနာင္ကိုေစာင့္ထိန္းပါမည္။

အငယ္။ ။ သာဓု ဘေႏၲ သာဓု သာဓု။ေကာင္းပါၿပီ အရွင္ဘုရား ေကာင္းပါၿပီ ေကာင္းပါၿပီ။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ေမြးဖြားလာတယ္ဆိုတာ ေရစက္ရွိသူေတြ စံုဆည္းႏိူင္ဖို႕အတြက္ပါ၊ ေကာင္းေသာဆံုေတြ႕ျခင္းဟာ ဘဝအတြက္ အမွတ္တရျဖစ္ေစျပီး ၊ မေကင္းတဲ့ ဆံုဆည္းျခင္းဟာ ဘဝအတြက္ အမွတ္တမဲ့ ျဖစ္ေစပါတယ္။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ထာဝရသီရိ on
1 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ