MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ကမၻာဦးကာလမွာ လူေတြဟာ ကတိသစၥာတည္ၾကည္ၾကလို႔ မုသားစကားကို မၾကားဖူးဘူး။ အဲဒီေခတ္ကလူေတြဟာ အစားအေသာက္ ေကာက္ပဲသီးႏွံေတြကို မပင္မပန္းပဲ လြယ္လြယ္ကူကူ စိုက္ပ်ဳိးလို႔ ရၾကပါသည္။ မိုးေလ၀သ ရသီဥတုမွန္ကန္ပါသည္။ အဆုံးစြန္ ႏြယ္ပင္ျမက္ပင္မ်ားပင္ ေဆးဖက္၀င္သည္ဟု ဆိုထားပါသည္။
"ကတိသစၥာ၊ တည္ေသာခါကား၊ ၾသဇာေလးနက္၊ ေပၚဆီတက္၍၊ ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္၏။"
အဲလို ေခတ္ႀကီးမွာ ပထမဆုံး မုသားေျပာဆိုသူကေတာ့ ေစတိယဆိုတဲ့ ရွင္ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္ပါတယ္။ ေစတိယမင္း လိမ္ညာေျပာမယ္ဆိုတဲ့သတင္း ပ်ံ႕ႏွံ႕လာေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုလုံး လႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္သြားပါတယ္။ လိမ္ေျပာတယ္ဆိုတာ ဘယ္လိုမွန္းမသိၾကေတာ့ အားလုံးစိတ္၀င္စားသြားၾကတာေပါ့။
ေစတိယမင္း ဘာေၾကာင့္လိမ္ေျပာရသလဲဆိုေတာ့---
သူတကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ၾကားစဥ္က ပေရာဟိတ္ႀကီးရဲ႕ညီျဖစ္သူ ေကာရလမၺ နဲ႔ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿပီး သူရွင္ဘုရင္ ျဖစ္တဲ့အခါ ေကာရလမၺကို ပုေရာဟိတ္ရာထူးေပးမယ္လို႔ ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။
သူမင္းျဖစ္လာတဲ့အခါ လက္ရွိ ပုေရာဟိတ္ႀကီးကို ရာထူးမွ မခ်ႏိုင္ပါဘူး။ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ပုေရာဟိတ္ရာထူးကို ေနာင္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ပုေရာဟိတ္ကသာ ဆက္ခံခြင့္ရွိၿပီး ေနာင္ေတာ္က မလႊဲေျပာင္းေပးရင္ ညီေတာ္က ဒီရာထူးကို မရႏို္င္ပါဘူး။ ဘုရင္ကလည္း အတင္းလႊဲေျပာင္းေပးလို႔မရပါဘူး။
လက္ရွိပုေရာဟိတ္ႀကီးက ေကာရလမၺရဲ႕အစ္ကို သူ႕သားႀကီးကို ပုေရာဟိတ္ရာထူးလႊဲေပးၿပီး သူကေတာ့ ရေသ့၀တ္သြားပါတယ္။ ေကာရလမၺဟာ ပုေရာဟိတ္ရာထူးကို မရတဲ့အတြက္ ေနာင္ေတာ္ကို မၾကည္ပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ သူငယ္ခ်င္းဘုရင္နဲ႔ သူပေရာဟိတ္ျဖစ္ဖို႔ တိုင္ပင္ပါတယ္။
ေစတိယမင္းကလည္း ေက်ာင္းတုံးက ေပးထားတဲ့ ကတိစကားအရ ကူညီဖို႔သေဘာတူပါတယ္။
"ေကာရလမၺ ... ရာထူးအတြက္မပူနဲ႔၊ ငါကို္ယ္တိုင္ ပရိတ္သတ္အလယ္မွာ သင့္ကို အစ္ကိုႀကီး၊ သင့္ရဲ႕ေနာင္ေတာ္ကို အငယ္လို႔ လိမ္ေျပာမယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ သင္ကအႀကီးျဖစ္တဲ့အတြက္ ရာထူးဆက္ခံခြင့္ရသြားပီ" လို႔အႀကံရၿပီး သေဘာတူၾကတယ္။
မင္းႀကီး ဘယ္ေတာ့ေျပာမွာလဲလို႔ ေမးေတာ့..
ဒီေန႔ကစၿပီး ေနာက္ခုနစ္ရက္ေျမာက္မွာေျပာမယ္ လို႔ မင္းႀကီးကသေဘာတူတယ္။
ဒီသတင္းဟာ တစ္ၿမိဳ႕လုံးပ်ံ႕ႏွံ႕သြားေတာ့ ဘုရင္ကေျပာမယ့္မုသားစကားဟာ ဘယ္လိုပါလိမ့္၊ ျဖဴျဖဴလား၊ မဲမဲလား ဆိုၿပီးစိတ္၀င္စားလို႔ အဲဒီေန႔မွာ လူေတြႀကိိတ္ႀကိတ္တိုး စည္ကားစြာနဲ႔ လာၾကည့္ၾကတယ္။
မုသားေျပာမယ့္ေန႔ေရာက္ေတာ့ ရေသ့၀တ္သြားတဲ့ ပုေရာဟိတ္ေဟာင္းကလည္း စ်ာန္အဘိညာဥ္ရထားၿပီျဖစ္လို႔ ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ ေရာက္ရွိလာတယ္။ သူကပဲ စေမးပါတယ္။
အရွင္မင္းႀကီး အငယ္ကိုအႀကီး၊ အႀကီးကိုအငယ္လို႔ လိမ္ေျပာမယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါသလားလို႔ ေမးပါတယ္။
မွန္ပါတယ္ လို႔ မင္းႀကီးကေျဖပါတယ္။
"မင္းျမတ္ ... မုသာ၀ါဒဟာ အလြန္အျပစ္ႀကီးပါတယ္။ ရွိသမွ်ဂုဏ္ကိုဖ်က္ဆီးတတ္တယ္၊ အပါယ္သို႔လည္ခ်တတ္တယ္။ မုသားေျပာသူုကို ကိုယ္ေစာင့္နတ္ေတြက မေစာင့္ေရွာက္ဖူး၊ ခံတြင္းက အပုပ္နံ႔လည္းထြက္တတ္ပါတယ္။ ရာထူးစည္းစိမ္မွလည္းေလွ်ာက်တတ္ပါတယ္" လို႔ ရေသ့ကဆုံးမပါတယ္။
ဒီစကားကို ရွင္ဘုရင္ၾကားရေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ေၾကာက္ရြံ႕သြားတယ္။ သူ႕ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းကို လွမ္းၾကည့္ေတာ့ ေကာရလမၺက မေၾကာက္ဖို႔အားေပးတယ္။ ဒီေတာ့မွ ဘုရင္လည္း၇ဲတင္းလာကာ ...
"အရွင္ရေသ့ အရွင္က အငယ္၊ ေကာရလမၺကအႀကီးျဖစ္တယ္" လို႔ေျပာခ်လိုက္ပါတယ္။
ဒီစကားဟာ ယခုကမၻာမွာ ပထမဦးဆုံးေပၚလာတဲ့ လိမ္ေျပာတဲ့စကားျဖစ္ပါတယ္။
အဲလို မုသားေျပာလိုက္တာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ ဘုရင္ကိုေစာင့္တဲ့ သက္ေတာ္ေစာင့္နတ္ေလးပါးတို႔ဟာ သန္လွ်က္မ်ားကို ပစ္ခ်ၿပီး ကြယ္ေပ်ာက္သြားၾကတယ္။ ဘုရင္ရဲ႕ခံတြင္းမွ ၾကားညိဳသင္းနဲ႔ဟာေပ်ာက္ကြယ္ၿပီး အပုပ္နဲ႕ထြက္လာတယ္၊ ခႏၶာကိုယ္ကထြက္တဲ့ စႏၵကူးနံ႕လည္းကြယ္ၿပီး အိမ္သာနံ႔ႀကီး ေပၚထြက္လာတယ္။
ဒါနဲ႔ရေသ့က ဘုရင္ကို ဂရုဏာသက္ၿပီး "မင္းျမတ္ မုသားမေျပာပါနဲ႔၊ အမွန္ကိုျပင္ေျပာရင္ အရင္အတိုင္း တန္ခိုးမ်ားျပန္ရလာပါလိမ့္မယ္" လို႔သတိေပးပါတယ္။
ရွင္ဘုရင္လည္း ေကာရလမၺအားေပးထားတဲ့ကတိအတုိင္း က်ားၿမီးဆြဲမိသူလို ၊ တစ္ခါၿခံခုန္ဖူးေတာ့ ထပ္ခုန္ဖို႔ ၀န္မေလးတဲ့သူလို မုသားစကားကို ဒုတိယအႀကိမ္ေျပာျပန္တယ္။
"အရွင္ရေသ့တို႔က ကၽြႏ္ုပ္ကို တန္ခိုးနဲ႔ လွည့္ပတ္ၾကတယ္၊ ကၽြန္ဳပ္ေနာက္ဆုတ္မွာမဟုတ္ဘူး၊ သင္ရေသ့က အငယ္၊ ေကာရလမၺကအႀကီးျဖစ္ပါတယ္" လို႔ထပ္လိမ္ေျပာျပန္တယ္။
ဒီအခါမွာေတာ့ ဘုရင္ရဲ႕ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းဟာ ေျခမ်က္စိအထိ ေျမထဲသို႔ျမႈပ္၀င္သြားတယ္။ ဘုရင္ကိုေျမစၿမိဳေနပါၿပီ။
ရေသ့က-
"မင္းျမတ္ မုသားမေျပာပါနဲ႔ မုသားေျပာရင္ မိုးေလ၀သမမွန္မကန္ျဖစ္ၿပီး သတၱ၀ါမ်ားဆင္းရဲတတ္ပါတယ္။ မွန္မွန္ေျပာပါ၊ ဘယ္သူကအႀကီးလဲ"
ရွင္ဘုရင္က "ငါ့နန္းငါထိုင္ မခိုင္က်ဳိးဟ" ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ "သင္ကအငယ္၊ ေကာရလမၺက အႀကီးပဲ" လို႔ တတိယအႀကိမ္မုသားေျပာပါတယ္။ ဒီအႀကိမ္မွာေတာ့ ဒူးဆစ္အထိ ေျမႀကီးထဲျမႈပ္သြားပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ေစတိယမင္းဟာ မုသားစကားကို ခုနစ္ႀကိမ္ထိေျမာက္ေျပာၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ အ၀ိစိကမီးေတာက္ေတြတက္လာၿပိီး သူ႕ကိုဆြဲယူသြားပါေတာ့တယ္။
အဲဒီအခ်ိန္တုံးက တစ္ေလာကလုံး သန္႔ရွင္းေနတဲ့အခ်ိန္သူက်ဴးလြန္တဲ့အျပစ္ဟာပထမဆုံးျဖစ္တဲ့အတြက္ မုသာ၀ါဒကံက်ဴးလြန္ရုံနဲ႔ ေျမၿမိဳၿပီး အ၀ီစိက်ရတာပါ။ အဲဒီေနာက္ လူေတြ တစ္စ တစ္စ လူေတြက်ဳိးလြန္လာၾကလို႔ သက္တမ္းေတြဆုတ္ယုတ္လာပါတယ္။ ေရာဂါေတြထူေျပာလာပါတယ္။
ခုဆိုရင္ မုသာ၀ါဒကို သာမန္လိုသေဘာထားေျပာေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခ်က္ခ်င္းအ၀ီစိမက်တာကေတာ့ မဲညစ္ေနတဲ့ လက္ႏွီးစုတ္မွာ ထပ္စြန္းလည္း သိပ္မသိသာသလို၊ အကုသိုလ္မ်ားတဲ့သူေတြမွာ မုသာ၀ါဒတစ္ခုတိုးလို႔ ထူးျခားစြာခ်က္ခ်င္းအက်ဳိးမေပးသလိုပါ။ ဒါေပမယ့္ အေၾကာင္းသင့္တဲ့အခ်ိန္ အက်ဳိးေပးဦးမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
ဒီအေၾကာင္းကို အ႒ကနိပါတ္၊ ေစတိယဇာတ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တာပါ...။


.........................

အတၱ

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ထာဝရသီရိ on Saturday, 9 July 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ