MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ကိုလိုနီေခတ္ ပညာေရးကို ကြ်န္ပညာေရးဟု ေခၚေခၚ၊ ဘာပဲေခၚေခၚ ပညာေရးမွာ ကမၻာ႔အဆင္႔ကို ေကာင္းေကာင္း မွီခဲ႔ဖူပါသည္။ ကိုလိုနီေခတ္က ဘြဲ႔ရခဲ႔သူမ်ားသည္

လြတ္လပ္ေရး ရျပီးေနာက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ဆရာမ်ား ျဖစ္လာခဲ႔ၾကသည္။ ဆရာမ်ား၏ သင္ၾကားေပးျခင္း ခံရေသာ တပည့္မ်ားမွာလည္း ကမၻာ႔အဆင္႔ကို မီခဲ႔ၾကသည္။ ဦးႏု အစိုးရက အဂၤလန္၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ဩစေၾတးလ်၊ စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပညာေတာ္သင္မ်ား ေစလႊတ္သည္။ ပညာေတာ္သင္မ်ား၏ ၉၉ ရာခိုင္ႏွႈန္းမွာလည္း အမိႏို္င္ငံသို႔ ျပန္လာျပီး က်ရာ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းရြက္ၾကသည္။

တကၠသိုလ္မ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း အရည္အခ်င္းကို ဦးစားေပးျပီး တကယ္တတ္သူကိုသာ အေအာင္ ေပးတတ္သျဖင္႔ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္း စာေမးပြဲ ေအာင္ခ်က္သည္ အမ်ားဆံုး ၁၂ ရာခိုင္ႏွႈန္းသာ ရွိခဲ႔သည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္မူ ၃ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏွႈန္းသာ ရွိခဲ႔ပါသည္။

ေက်ာင္းသား ဆႏၵျပပြဲမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေပၚေလ႔ ရွိၾကပါေသာ္လည္း မည္သည့္ အာဏာပိုင္ ပုဂၢိဳလ္ကမွ တိုင္းျပည္ ေနာင္ေရး ဒုကၡေပးမည့္ ဘုန္းေဘာလေအာ အေအာင္ေပးသည့္ စနစ္၊ ေက်ာင္းသား အခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲေစမည့္ စနစ္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား မဆူပူ ျပီးေရာ၊ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး မလုပ္တာက လြဲျပီး က်န္ကိစၥမ်ား ၾကိဳက္သလို လုပ္ထားခြင္႔၊ ဥပမာ၊ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္း အရက္ေသာက္ ေဆး၀ါး သံုးစြဲသည္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴျပဳထားျခင္း စသည့္ကိစၥမ်ား ခြင္႔မျပဳခဲ႔ၾကပါ။

ပညာေရး စနစ္တြင္လည္း ႏိုင္ငံပုိင္ေက်ာင္းမ်ားသာမက အလြတ္ပညာသင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ ေက်ာင္းမ်ားပါ ရွိသျဖင္႔ မိမိတို႔ ၾကိဳက္ရာ ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားႏိုင္ခဲ႔ၾကပါသည္။ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္းေအာင္လွ်င္ တကၠသိုလ္တြင္ မိမိစိတ္ၾကိဳက္ ၀ါသနာပါရာ ဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ခြင္႔ ရွိပါသည္။ စာေမးပြြဲ ေအာင္မေအာင္၊ မိမိ ရည္မွန္းရာ ဘြဲ႔ရမရမွာ ၾကိဳးစားမွႈႏွင္႔ ကံအေပၚမွာ မူတည္ပါသည္။

စာေတာ္သူ အမ်ားစုမွာလည္း မိမိတို႔ စိတ္မပါပါက ဆရာ၀န္ အင္ဂ်င္နီယာ စေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို မသင္ၾကဘဲ Honours ေခၚ ဂုဏ္ထူးတန္းကို မိမိတို႔ စိတ္ၾကိဳက္ ဘာသာရပ္ျဖင္႔ တက္ေရာက္ သင္ၾကားၾက ပါသည္။

ဤသို႔ျဖင္႔ ၀ိဇာ၊ သိပၸံ၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေဆးပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ အတတ္ စသည္တို႔တြင္ တကယ္ စိတ္ပါသူမ်ားသာ တက္ေရာက္ ဘြဲ႔ယူခဲ႔ၾကျပီး၊ ‘တကယ္ တတ္သူက တတ္လိုသူကို ပညာသင္ေပး’ ေသာ ေခတ္ႏွင္႔ စနစ္ ျဖစ္ခဲ႔ပါသည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ေပၚေပါက္လာျပီး ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပပြဲကို ဂ်ီသရီး ေမာင္းျပန္ေသနတ္မ်ား အသံုးျပဳကာ ရက္ရက္စက္စက္ ျဖိဳခြင္းခဲ႔ျပီး၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦကို မိုင္းဗံုးမ်ားျဖင္႔ ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးရံုႏွင္႔ အားမရေသးဘဲ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ေန၀င္းက ‘ဓားကို ဓားခ်င္း၊ လံွကိုလွံခ်င္း’ ရင္ဆိုင္ရန္ အသင္႔ရွိသည္ ဟု ‘လူမိုက္ ဓားၾကိမ္း ၾကိမ္း’ ခဲ႔ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသား လွႈပ္ရွားမွႈမွာ ရပ္တံ႔မသြားဘဲ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ႏို္၀င္ဘာလတြင္ အျပင္းထန္ဆံုး အဆင္႔သို႔ ေရာက္ရွိလာရာ စစ္အာဏာပိုင္တို႔က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ လက္ေအာက္ခံ ၀ိဇာ မဟာဌာန၊ သိပၸံ မဟာဌာနႏွင္႔ လူမွႈေရး သိပၸံမဟာဌာန (ေနာင္ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္) တို႔ကို ရက္အကန္႔သတ္မရွိ ပိတ္ပစ္လိုက္ျပီး၊ ေဆးပညာ မဟာဌာန၊ အင္ဂ်င္နီယာ မဟာဌာနႏွင္႔ ပညာေရး မဟာဌာနတိုု႔ကိုမူ ဆက္လက္ ဖြင္႔ထားခဲ႔ပါသည္။

ဤကား ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္လိုက္ျခင္း (divided and rule) ၏ အစ ပထမေပတည္း။

သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသား ဆႏၵျပမွႈမ်ားမွာ မႏၱေလးတကၠသိုလ္၊ နယ္ေကာလိပ္မ်ားႏွင္႔ ဂ်ီတီအိုင္ေခၚ အစုိးရ စက္မွႈ လက္မွႈ သိပၸံအထိ ကူးစက္သြား၍ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ လက္ေအာက္ခံ ေဆးပညာ မဟာဌာနႏွင္႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး မဟာဌာနမွ လြဲျပီး က်န္ဌာန အားလံုးကို တႏွစ္နီးပါး ပိတ္ထားခဲ႔သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး အတြက္ ဗိုလ္ေန၀င္းက ပညာေရးဌာန အတြင္း၀န္ (ေနာင္ ပညာေရး၀န္ၾကီး ျဖစ္လာသူ) ေဒါက္တာညီညီကို တာ၀န္ေပးလိုက္သည္။ ေဒါက္တာညီညီႏွင္႔ အေပါင္းအပါမ်ားကလည္း ‘ေဗာင္းေတာ္ျငိမ္႔ စိတ္ေတာ္သိ’ ျပီး၊ တိုင္းျပည္ေနာင္ေရး ဘာျဖစ္ျဖစ္ မိမိတို႔ လူစု ‘စစ္အာဏာရွင္ လက္က်န္ အရိုးအရင္း စားရနည္းလား’ ဟူေသာ တကိုယ္ေကာင္း စိတ္ျဖင္႔ ‘စနစ္သစ္ ပညာေရးၾကီး’ ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လိုက္ၾကပါေတာ႔သည္။

၄င္း စနစ္သစ္ ပညာေရးၾကီးတြင္

(၁) ယခင္ မဟာဌာနမ်ားကို institute ေခၚ တဘာသာသင္ (၀ါ) ပညာရပ္ တခုတည္းကို သင္ေပးေသာ တကၠသိုလ္ကေလးမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြင္႔လွစ္ရန္ (ေက်ာင္းမ်ား ကြဲသြားျခင္းျဖင္႔ ေက်ာင္းသားမ်ား ေသြးကြဲေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္)။

(၂) အမွတ္ အမ်ားဆံုး ရသူမ်ားကို ေဆးပညာ မဟာဌာန တျဖစ္လဲ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ၀င္ခြင္႔ျပဳရန္။ ဒုတိယ အဆင္႔ရွိသူမ်ားကို အင္ဂ်င္နီယာ မဟာဌာန တျဖစ္လဲ စက္မွႈ တကၠသုိလ္သို႔ တက္ခြင္႔ျပဳရန္ (ဤနည္းျဖင္႔ ေက်ာင္းသားမ်ား တဦးကို တဦး ငံု႔ၾကည့္ၾကျပီူး ေသြးကြဲသြားေစရန္)။

ဤနည္းမွာ ေနာင္တြင္ ထိေရာက္သင္႔သေလာက္ ထိေရာက္သြားပါသည္။ ေဆးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ၀ိဇာႏွင္႔ သိပၸံတကၠသုိလ္ကို အမွႈိက္ပံုးဟု ေနာက္ေျပာင္ ေခၚၾကပါေတာ႔သည္။ တခါက သမိုင္းရွိ တကၠသိုလ္မ်ား အားကစားကြင္းတြင္ ပညာေရး တကၠသုိလ္ အမ်ဳိးသမီး ေဘာလီေဘာ အသင္းႏွင္႔ ၀ိဇာႏွင္႔ သိပံၸ အမ်ဳိးသမီး အသင္းတို႔ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကရာတြင္ ၀ိဇာႏွင္႔ သိပၸံ ေက်ာင္းသားမ်ားက ‘ဆရာမေတြ လင္လိုခ်င္ သမိုင္းကြင္းကို၀င္’ ဟု စၾကရာ ဆရာမေလာင္းမ်ားက ‘RASU ေက်ာင္းသား မစဥ္းစား၊ ပ်ာတာ ခိုင္းဖို႔ထား’ ဟု ျပန္ႏွိမ္ၾကပါသည္။

(၃) ေက်ာင္းသားမ်ား တကၠသိုလ္တြင္ ၾကာရွည္ မေနႏိုင္ေစရန္ စာေမးပြဲတြင္ လူတိုင္းေလာက္နီးနီးကို အေအာင္ေပးရန္။ ၄င္းနည္းေၾကာင္႔ တကၠသိုလ္မ်ားမွာ ဘြဲ႔လက္မွတ္ ထုတ္ေပးသည့္ စက္ရံုၾကီးမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္သြားျပီး၊ ၄င္းဘြဲ႔ရမ်ားမွာ တကၠသိုလ္ဆရာ ျဖစ္လာေသာအခါ ‘မတတ္သူက မသိသူကို သင္ေပး’ သည့္အတြက္ ပညာရည္ အဆင္႔အတန္း အလြန္နိမ္႔က် သြားပါေတာ႔သည္။

အထက္ပါ ကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္၍ စာေရးသူသည္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္က တခ်ိန္က မိမိ၏ ဆရာျဖစ္ခဲ႔ဖူးေသာ ပါေမာကၡၾကီး တဦးကို တင္ျပခဲ႔ဖူးပါသည္။ “ဆရာရယ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေခတ္က ဆရာစစ္တာ ၾကမ္းလြန္းလို႔ ထိသြားရတဲပ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြဟာ ခုေခတ္ ေက်ာင္းသားေတြထက္ အမ်ားၾကီးသာပါတယ္” ဟု ေျပာလိုက္ရာ ပါေမာကၡၾကီးက “ဒါေတာ႔ ငါလည္း ဘာတတ္ႏိုင္မလဲကြ၊ ေပၚလစီက ဒီလို ျဖစ္ေနတာကိုး” ဟု ျပန္ေျဖပါသည္။

စာေရးသူက ထပ္ျပီး “ဆရာတို႔ ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ေတာ္ျပီထင္တယ္။ အခုဆို တိုင္းျပည္ရဲ႕ ပညာေရးဟာ ပ်က္စီးျခင္း လမ္းေပၚေရာက္ေနျပီ။ ေနာင္ဆိုရင္ အဖတ္ဆယ္မရ ျဖစ္ေတာ႔မယ္” ဟု ေျပာလိုက္ရာ ဆရာၾကီးက “ေဟ႔ေကာင္ ငါ႔ကို အိုၾကီးအိုမေရာက္မွ ေထာင္ထဲသြားျပီး အႏွိပ္စက္ခံရေအာင္ မင္းက ေခ်ာက္တြန္း ေနတာလား” ဟုသာ ျပန္ေျပာရွာပါေတာ႔သည္။

(၄) ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵမျပလွ်င္ ျပီးေရာ၊ ေက်ာင္းတက္တက္ မတက္တက္၊ ဖဲရိုက္၊ အရက္ေသာက္။ ေဆးေျခာက္ရွႈ၊ နံပါတ္ဖိုး ထိုးေနၾကေသာ္လည္း မျမင္ဟန္ ေဆာင္ေနရန္။ ၄င္း အခ်က္ေၾကာင္႔ HIV Positive ျဖစ္သူ မ်ားလာျခင္း။

(၅) ေဒါက္တာညီညီက အခမ္းအနားတခုတြင္ မိန္႔ခြန္းေခြ်လိုက္ပံုမွာ ‘ဆိုရွယ္လစ္ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေနျပီ ျဖစ္လို႔ အျမတ္ၾကီးစားစနစ္ ဦးစားေပးတဲ႔ ဘဲဥတဒါဇင္ကို တက်ပ္ျဖင္႔ ၀ယ္ျပီး တလံုးကို ၁၀ျပားျဖင္႔ ျပန္ေရာင္းေသာ္ မည္မွ် ျမတ္မည္နည္း’ဆိုတဲ႔ ဂဏန္းသခ်ၤာမ်ဳးိ၊ ေလာကသာရပ်ဳိ႕ပါ ‘ၾကြက္ေသတခု အရင္းျပဳ၍ ၾကြယ္မွႈတတ္ဆံုး သူေဌးထံုးကို ႏွလံုးမူလ်က္ ၾကံစည္လ်က္ျဖင္႔ သူ႔ထက္ကဲလြန္ ၾကြယ္ေစမင္း’ ဆိုတဲ႔ လကၤာမ်ဳိးကို မသင္ေစေတာ႔ဖို႔ ညြန္ၾကားထားပါတယ္ ဟူသတည္း။

ေရွးရိုး ျမန္မာ႔စဥ္လာ ဆိုစကားမွာမူ ‘ဂဏန္းမသင္၊ လာဘ္မျမင္၊ ကူးလွ်င္ ရွႈံးမည္မွတ္’ ဟု အတိအက် ဆိုထားပါသည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဒ၀ါလီခံျပီး LDC (ဖြံ႔ျဖိဳးမွႈ အနိမ္႔ဆံုး ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္း၀င္) အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားခဲ႔ရျပီး၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ လူထု အံုၾကြမွႈၾကီး ျဖစ္ေပၚလာသည္မွာ မဆန္းေတာ႔ပါ။

(၆) တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ယခင္က အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႔ သင္ေနရာမွ ျမန္မာဘာသာျဖင္႔ ေျပာင္းလဲ သင္ယူေစရာတြင္ ေ၀ါဟာရမ်ားကို ျမန္မာလို မည္သို႔ ေခၚသည္ကို ဘာသာျပန္ဆိုသူ ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္ အေသအခ်ာ မေတြးႏိုင္ေတာ႔ဘဲ သင္႔သလို ဘာသာျပန္လိုက္ရာမွ ျမန္မာစကားကို ျမန္မာတို႔ နားမလည္ႏို္င္ေသာ ေ၀ါဟာရသစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ ၄င္းကိစၥႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ကြယ္လြန္သူ ျမန္မာစာ ပါေမာကၡေဟာင္း ဦး၀န္ ေခၚ ဆရာၾကီး မင္းသု၀ဏ္ က အက်ယ္ ေရးခဲ႔ပါျပီ။ ယခု ဥပမာ ႏွစ္ခု တင္ျပပါမည္။

ပထမ တခုမွာ New Born Baby ကို ဆရာ၀န္မၾကီး တဦးက တိုက္ရိုက္ ‘ဖြားသစ္စ ကေလး’ ဟု ဘာသာျပန္လိုက္ပါသည္။ ျမန္မာ႔ရိုးရာတြင္မူ ‘ေမြးကင္းစ ကေလး’ ဟူေသာ စကား ရွိျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ‘ေမြးဖြားျခင္းမွ ကင္းလြတ္စ ကေလး’ ဟု အဓိပၸါယ္ ရပါသည္။ ေတာအရပ္ရွိ မိရိုးဖလာ လက္သည္ အေဒၚၾကီးမ်ား ၾကားလွ်င္ “ေတြ႔ဘူးေပါင္ေတာ္၊ ၾကံဳဖူးေပါင္ ၾကားဘူးေပါင္ေတာ္။ ဖြားသစ္စက ကလးရယ္လို႔၊ ေမြးကင္းစ ကေလးပဲ ၾကားဖူးပါရဲ႕” ဟု ေျပာၾကမည္မွာ မခြ်တ္။

ဒုတိယ ဥပမာ။ သိပၸံႏွင္႔ အင္ဂ်င္နီယာ အတတ္တို႔တြင္ သံုးေသာ Adsorption ဆိုေသာ စကားလံုးကို ျမန္မာလို တိုက္ရိုက္ ‘ကယ္တင္ျခင္း’ ဟု ဘာသာျပန္လိုက္ၾကသည္။ ၄င္း ဘာသာျပန္သူ ဆရာၾကီးႏွင္႔ စာေရးသူတို႔ ၄င္း၏ ကားျဖင္႔ သြားရာတြင္ မိုးတြင္း မိုးရြာျပီး ကားေရွ႕မွန္တြင္ ေရေႏြးေငြ႔မ်ား ရိုက္ေနျပီး ေရွ႕ကို မျမင္ရေတာ႔ပါ။ ထိုအခါ အဆိုပါ ပါေမာကၡၾကီးက “ေဟ႔ေကာင္ ေရွ႕မွန္ ေရေငြ႕ရိုက္ေနျပီ၊ ဘာမွ မျမင္ရေတာ႔ဘူး။ အ၀တ္နဲ႔ သုတ္ပါဦးကြ။ ေတာ္ေတာ္ၾကာ ကားတုိက္ျပီး မင္းေရာ ငါပါ ၾကြသြားလိမ္႔မယ္” ဟု ေျပာပါသည္။

စာေရးသူက အ၀တ္ျဖင္႔ ေရေငြ႕မ်ားကို သုတ္ရင္း “ဆရာ ဒါ အဂၤလိပ္လို Adsorption ျဖစ္တာ မဟုတ္လား” ဟု ေမးလိုက္ရာ ဆရာၾကီးက “ဒါေပါ႔ကြ” ဟု ေျဖပါသည္။ စာေရးသူက “ဒါကို ဆရာ ဘာေၾကာင္႔ ေရေငြ႔ေတြ ကပ္တင္ေနတာလလို႔ မေျပာတာလဲ။ စာအုပ္ေတြထဲမွာေတာ႔ ကပ္တင္ျခင္းလို႔ ဘာသာျပန္ထားတယ္ မဟုတ္လား” ဟု ေမးလိုက္ရာ ဆရာၾကီးက “ဦးစံရွားလိုေပါ႔ကြာ၊ မွားတဲ႔အခါလည္း မွားေပမေပါ႔” ဟုသာ ဆုိရွာပါသည္။

ေနာက္ဆံုး ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေက်ာ္ ကာလမ်ားတြင္ ဗိုလ္ေန၀င္း၏ အခ်စ္ေတာ္ သမီး ခင္စႏၵာ၀င္း စကၤာပူတြင္ အဂၤလိပ္စာ ညံ့ဖ်င္းမွႈေၾကာင္႔ စာေမးပြဲ က်ေလေတာ႔မွ အာဏာရွင္ၾကီး၏ တခ်က္လႊတ္ အမိန္႔ျဖင္႔ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင္႔ သင္ရျပန္ေတာ႔သည္။ အမွတ္ (၇) တြင္ ရွင္းျပပါမည္။

(၇) စစ္အစိုးရႏွင္႔ ‘့ျမန္မာ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမွႈ လမ္းစဥ္’ တို႔ေၾကာင္႔ ပညာတတ္ အမ်ားစုမွာ ၁၉၇၀ ခုေလာက္က စျပီး ျမန္မာႏို္င္ငံကို စြန္႔ခြာကာ ‘ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ’ ကို ရွာၾကပါသည္။ ဗိုလ္ေန၀င္း ေစလႊတ္ေသာ ပညာေတာ္သင္ မ်ားထဲမွလည္း ၂၅ ရာခို္င္ႏွႈန္းေလာက္မွာ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္မလာၾကေတာ႔ပါ။

ျပန္လာသူ ၇၅ ရာခို္င္ႏွႈန္းေလာက္ထဲမွလည္း တ၀က္ေလာက္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ စစ္ဗိုလ္မ်ားက အရပ္သားမ်ားကို ‘ကြ်န္ႏွင္႔ သခင္ပမာ ဆက္ဆံေနမွႈကို မခံႏို္င္ေတာ႔ဘဲ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ျပန္ထြက္ကုန္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာျပည္တြင္ ဆရာေကာင္း ရွားပါးကုန္ျပီး ပညာရည္ အဆင္႔အတန္း တျဖည္းျဖည္း နိမ္႔က်သထက္ နိမ္႔က်လာပါေတာ႔သည္။

(၈) ကြယ္လြန္သူ သမိုင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာ သန္းထြန္းက သမို္င္းဘာသာရပ္သည္ ႏိုင္ငံတိုင္းအတြက္ အေရးၾကီးေသာ ဘာသာရပ္ ျဖစ္၍ ‘မအေအာင္၊ မတံုးေအာင္ သမိုင္းသင္ရတယ္’ ဟု အဆိုအမိန္႔ ရွိခဲ႔ဖူးပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေဒါက္တာညီညီ၏ စနစ္သစ္ ပညာေရးအရ အမွတ္အနည္းဆံုး လူမ်ားကို သမိုင္း အဓိက သင္ရန္ ပို႔သျဖင္႔ အလြန္၀ါသနာပါ၍ စာၾကိဳးစားသူ တေယာက္တေလမွ်အပ သမုိင္းသုေတသီ လူခြ်န္လူေကာင္းမ်ား ထြက္လာရန္ မလြယ္ပါ။ ျမန္မာစာ အဓိက ဘာသာရပ္မွာလည္း ထုိနည္း ျဖစ္သြားပါသည္။

(၉) ျမန္မာစာအတြက္ ပို၍ ကံဆိုးသည္မွာ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ေန၀င္း ျမန္မာစာ ေကာ္မရွင္တြင္ နာယက တက္လုပ္ျပီး သတ္ပံု သဒၵါတို႔ကို ၄င္း၏ စိတ္တိုင္းက် ေရးဆြဲ ျပင္ဆင္ခိုင္းလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္း။ အက်ယ္ကို ဆရာၾကီး ေၾကးမံု ဦးေသာင္း ေရးခဲ႔ျပီးျဖစ္၍ ထပ္မေရးလိုေတာ႔ပါ။

‘တခါတရံ၊ ေလာကဓံ၊ ဆက္ဆံကိုလည္း၊ ေသးေသးတင္’ ဟူေသာ က၀ိလကၡဏာ သတ္ပံုလကၤာႏွင္႔ ဗိုလ္ေန၀င္း၏ တႏွင္႔ တစ္ေရးထံုးကို ႏွႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကပါဟုသာ ဆိုခ်င္ပါသည္။ တပင္ေရႊထီး ဘုရင္ကို တစ္ပင္ေရႊထီး ဟုမ်ား ေရးေနၾကျပီလား မသိပါ။

ျမန္မာျပည္တြင္းမွ လူမ်ားမွာ ဓားဂုတ္ေပၚ၀ဲျပီး သံုးခုိင္းေန၍ ၄င္း သတ္ပံုၾကမ္းကို သံုးေနရသည္ကို နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ပေရာက္ စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေနသူမ်ားထုတ္သည့္ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ စသည္တုိ႔တြင္ ၄င္း သတ္ပံုက်မ္းအတိုင္း လိုက္နာ ေရးေနၾကသည္ကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႕ေနရပါသည္။ ဆရာၾကီး ေၾကးမံု ဦးေသာင္းကေတာ႔ ကြယ္လြန္သည္အထိ စစ္အစိုးရ သတ္ပံုက်မ္းကို သပိတ္ေမွာက္ျပီး က၀ိလကၡဏာ သတ္ပုံညႊန္းအတိုင္းသာ ေရးသားခဲ႔ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား Oversea Chinese တို႔ကို စံနမူနာ ယူသင္႔ပါသည္။

တရုတ္ျပည္ၾကီးမွာ နာမည္မ်ားကို Latin အကၡရာျဖင္႔ ေရးရာတြင္ ၁၉၇၈ ေလာက္မွစ၍ ၾတိ၀ဏ (Tri Syllabic) ျဖင္႔ ေရးေနရာမွ ဒြိ၀ဏ (Di Syllabic) သို႔ ေျပာင္းလိုက္ပါသည္။ ဥပမာ Teng Shiao Peng မွ Deng Shiaobeng သို႔ ေျပာင္းေရးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထို္င္၀မ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ စကၤာပူႏွင္႔ အျခားေနရာမ်ားရွိ တရုတ္မ်ားက ေရွးရိုးစဥ္ ၾတိ၀ဏ ျဖင္႔သာ ဆက္၍ ေရးေနၾကပါသည္။ ဥပမာ စကၤာပူ တရုတ္နာမည္မ်ား (Lee Kwan Yew စသျဖင္႔) ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ား အားလံုး ဗိုလ္ေန၀င္း ထင္ရာစုိင္းထားသည့္ သတ္ပံုက်မ္းကို သပိတ္ေမွာက္သင္႔သည္ဟု ရိုးသားစြာ ထင္ပါသည္။

ကိုလိုနီေခတ္ကေရာ ျမန္မာဘုရင္ ေခတ္ကပါ အဂၤလိပ္စကား Tactic ကို ပရိယာယ္ေ၀၀ုစ္၊ Strategy ကို ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ဟု စစ္ပရိယာယ္ ဟု ဘာသာျပန္ခဲ႔ၾကပါသည္။ ျမန္မာတို္င္း နားလည္ေသာ စကားလံုးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

က၀ိလကၡဏာ သတ္ပံုဆရာက ‘မင္းပရိယာယ္၊ ငတင္႔တယ္၊ နား၀ယ္မလည္ရွာ’ ဟု သံုးခဲ႔ပါသည္။ ရာဇပရိယာယ္ ဟုလည္း သံုးတတ္ၾကပါသည္။ နာမည္ေက်ာ္ အဆိုေတာ္ၾကီး မာမာေအးက ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ေလာက္က သီဆိုခဲ႔ေသာ ‘ေမ႔ကြက္ကိုရွာ’ သီခ်င္းတြင္လည္း ‘ခ်စ္ပရိယာယ္ကို သိသလိုလိုနဲ႔’ ဟူေသာ စာပိုဒ္ပါပါသည္။

လြတ္လပ္ေရး ေခတ္ဦးပိုင္းေလာက္က လက္၀ဲသမားမ်ားက Tactic ကို နည္းဗ်ဴဟာဟု၊ Strategy ကို မဟာဗ်ဴဟာ ဟုျပန္လိုက္ၾကျပီး ႏိုင္ငံေရး စာအုပ္မ်ားတြင္ သံုးစြဲေနၾကသည္။ မွားသည္ေတာ႔ မဆိုလိုပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာစကား ျမန္မာ နားလည္ရန္ ခက္ေသာ ေ၀ါဟာရမ်ား၊ ခက္ဆစ္ အဓိပၸါယ္ ထုတ္ေပးရမည့္ ေ၀ါဟာရမ်ား ျဖစ္ေနမည္ကေတာ႔ မလြယ္ပါ။ စစ္ၾကိဳေခတ္က အဆိုေတာ္ၾကီး ျပည္လွေဖႏွင္႔ ေဒၚေမရွင္ တို႔ သီဆိုခဲ႔ေသာ ယခုေခတ္တိုင္ ေရပန္းစားေနသည့္ ‘ခ်စ္ဗ်ဴဟာ’ ဆိုေသာ သီခ်င္းလည္း ရွိပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင္႔ ျမန္မာ႔ပညာေရးႏွင္႔ ျမန္မာစာ အဆင္႔အတန္း လံုး၀က်ဆင္းသြားရျခင္းမွာ ‘၀မရွိဘဲ ၀ိလုပ္ခ်င္’ ‘မတတ္ဘဲႏွင္႔ ဆရာတက္လုပ္ခ်င္ေသာ ဗိုလ္ေန၀င္းႏွင္႔ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ ဗာလာနံ စစ္ကဲမ်ား ၀န္ၾကီး ျဖစ္ခ်င္ေသာ ေဒါက္တာညီညီႏွင္႔ ေနာက္လိုက္ ေနာက္ပါမ်ား၏ ‘မဟာေက်းဇူးေတာ္ၾကီးမ်ားေၾကာင္႔သာ ျဖစ္ေလေတာ႔ရာ ယင္း ‘ပုဂၢိဳလ္ၾကီး’ မ်ားကုိသာ တရားခံအျဖစ္ လက္ညွဳိး ထုိးျပရေတာ႔မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေလာကပါလ နတ္မင္း

(ရခိုင္အမ်ဳိးသား သတင္းစာမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။)

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ Nanika on Monday, 30 May 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

BioTechnology ဘာသာရပ္၊ က်န္းမာေရးေစာက္ေရွာက္မွဳ့ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ့ဘြဲ႔လြန္ (MSc in Health Care Management) ဘာသာရပ္ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း Dr. Lissy Vadakel မွ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားမည္၊၊ CROWN Education ႏွင့္ စကၤာပူနိုင္ငံ Management Development Institute of Singapore (MDIS) တို႔ပူးေပါင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မွဳ့ျဖင့္၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ့ ဘြဲ႔လြန္ဘာသာရပ္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လမွစ၍ ပထမဆံုးအၾကိမ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္၊ BSc (Hons) Biotechnology ဘာသာရပ္အေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အေၾကာင္းကို MDIS, School of Life Science မွ ေက်ာင္းအုပ္ Dr Lissy Vadakel မွ ေမလ (၂၀) ရက္ ေသာေၾကာေန ့၊ ညေန (၃) နာရီမွ (၅) နာရီအထိ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ PARKROYAL Hotel တြင္ ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္၊၊



http://www.myanmartraining.com/mt/news/international-education-detail86.htm#unite

အဆိုပါ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းသည္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ့ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ တက္ေရာက္သင့္ေသာ ပရုိဂရမ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မွဳ့၊ ေစာင့္ေရွာက္မွဳ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ စီမံခန္႕ခြဲမွဳ့ ဘာသာရပ္မ်ား၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးေဖၚေဆာင္မွဳ့မ်ား၊ က်န္းမာေရး ေစာက္ေရွာက္မွဳ့ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရတတ္သည့္ ျပႆမ်ားကို ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ျခင္း၊ ေဆးရံု ေဆးခန္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို ကိုင္တြယ္နိုင္ျခင္း စသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိလာႏိုင္ရန္ သင္ၾကားပုိခ်ေပးမည့္ ဘြဲ႕လြန္ပရိုဂရမ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ Edu Trust လက္မွတ္ရ ေက်ာင္းမ်ားထဲတြင္ MDIS သည္ အထက္ပါ ဘြဲ႔လြန္ပရိုဂရပ္ႏွင့္ BSc (Hons) Biotechnology ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္၊၊ “BioTechnology ဘာသာရပ္မွာ လက္ရွိက်န္းမာေရးေလာကမွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ ့ Hepatitis B ျပႆနာေတြ၊ HIV ကာကြယ္ေဆးထုတ္လုပ္မွဳ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ နဲ႔ DNA Vaccines ေတြကို Bird Flu ကာကြယ္ေဆးေတြနဲ႕ ေလ့လာပံုေတြစတဲ့ လက္ရွိေဆးပညာေလာက အေျခအေနေတြကို ေလ့လာသင္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္၊၊ ေနာက္ျပီး ဒီဘာသာရပ္ဟာ Biology, Chemistry နဲ႔ Engineering ဘာသာရပ္ေတြကို ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ဘာသာရပ္ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး၊၊ ဒီဂရီကိုေတာ့ Northumbria University ကခ်ီးျမွင့္မွာျဖစ္ပါတယ္၊၊”

“ကမၻာ့က်န္းမာေရး ေစာက္ေရွာက္မွဳ့ အခန္းက႑ေတြမွာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေျပာင္းလဲမွဳ့ေတြက အရမ္းျမန္ပါတယ္၊၊ အဲဒီလို ေျပာင္းလဲမွဳ့ေတြအလိုက္ လုပ္ငန္းေတြကိုျပင္ဆင္ႏိုင္ဖုိ႔နဲ ့၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြမွာ လိုက္နာ ရမယ့္ က်င့္၀တ္ေတြ၊ အသိပညာေပးတာေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ေလ့လာနိုင္မယ့္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္း တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံက MBBS ဘြဲ ့ရေတြနဲ ့ ေဆး၀ါးကြ်မ္းက်င္ဘြဲ ့ရေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ ဒီလြန္သင္တန္းက မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မယ္” – by U Aung Kyaw San, CROWN Education "ထူးျခားမွဳ့တစ္ခုအေနျဖင့္၊ တကမာၻလံုးရွိ University of Wales ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ၁၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳေနသည့္ ေခတ္မွီစံုလင္သည့္ Electronic Resources မ်ားကို တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အသံုးျပဳခြင့္ရမည္ဟုလည္း သိရသည့္အျပင္၊ Exit Qualification အေနျဖင့္ အကယ္၍ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမွ အဆိုပါ မာစတာကို ျပီးဆံုးေအာင္မတက္ေရာက္နိုင္ခဲ့ပါက၊ Module (၄) ခု ျပီးဆံုးသူမ်ားကို၊ “Post Graduate Certificate” ခ်ီးျမင့္မည္ျဖစ္ျပီး၊ Module (8) ခုျပီးဆံုးသူမ်ားကို “Postgraduate Diploma” ခ်ီးျမင့္မည္ဟုသိရပါသည္၊၊ ထူးခြ်န္ေသာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ စကၤာပူ ေဒၚလာ တစ္ေသာင္း ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိမည့္ MDIS Merit Scholarship ကိုေလ်ွာက္ထားနိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား အေၾကာင္းကို ေမလ (၂၀) ရက္ေန႔ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲတြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို CROWN Education, Summit Parkview Hotel, အလံုလမ္း၊ အလံုျမိဳ ့နယ္၊ အခန္း (၂၂၈ -၂၂၉)၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၂၁၁ ၈၈၈ (လိုင္းခြဲ ၂၂၈) ႏွင့္ ၀၉ ၅၀၈၅ ၁၈၅ တို႔တြင္ ဆက္သြယ္စံုစမ္း စာရင္းေပးႏိုင္ပါသည္၊၊

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Friday, 27 May 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

လာမည့္ (၂၀၁၁)ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ စီးပြားေရးဒီပလုိမာကို တက္ေရာက္မည့္ထူးခၽႊန္ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား Unitedworld School of Business မွ ရာႏႈန္းျပည့္ ပညာသင္ဆု(၁)ဆုႏွင့္ (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ပညာသင္ဆု(၂)ဆုကို ခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ၿပီး (၂၀၁၁) ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ Synergy Education တြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။


ထိုပညာသင္ဆုမ်ားကို တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေျဖဆိုထားသူမ်ား၊ ေအာင္ျမင္ျပီး သူမ်ား၊ IGCSE , GCE O Level, GCE A Level ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ABE ႏွင့္ NCC တို႔မွခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဒီပလိုမာရရိွထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး IELTS (5.0) ရွိထားသူမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးဒီပလိုမာကို Unitedworld တြင္ (၁)ႏွစ္ ၾကာတက္ေရာက္ရပါမည္။ IELTS အမွတ္မရွိပါက Unitedworld ၏ အဂၤလိပ္စာ စာေမးပြဲကို Synergy Education တြင္ ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဒီပလိုမာေအာင္ျမင္ၿပီးပါက အဆင့္ျမင့္ဒီပလိုမာကို (၁)ႏွစ္ၾကာ ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒီဂရီအတြက္ ေနာက္ဆံုး(၁)ႏွစ္ ထပ္မံတက္ေရာက္ၿပီးလွ်င္ UK ရွိ University of Bolton မွ ခ်ီးျမႇင့္မည့္ Bachelor of Arts in Business Management (Hons) စီးပြားေရးဘြဲ႕ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားအေနျဖင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံရိွ Unitedworld တြင္ (၃) ႏွစ္ၾကာတက္ေရာက္ရံုမွ်ျဖင့္ UK မွခ်ီးျမႇင့္ေသာ စီးပြားေရးဘြဲ႕ကို ရရွိပါမည္။

စီးပြားေရးဒီပလိုမာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဒီပလိုမာတို႔အတြက္ Unitedworld မွခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဒီပလိုမာေအာင္လက္မွတ္မ်ား အျပင္ Association of Business Executives (ABE) ႏွင့္ Chartered Institute of Marketing (CIM) တို႔မွ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဒီပလိုမာတို႕ကိုပါ ပူးတြဲရရွိမည္ျဖစ္၍ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိပါသည္။ ABE စာေမးပြဲကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲေၾကးကို Unitedworld မွ စိုက္ထုတ္ေပးပါမည္။ ဇူလိုင္ Intake အတြက္ Unitedworld မွ ခ်ီးျမႇင့္မည့္ Scholarship ႏွင့္ပတ္သက္၍ "တကၠသိုလ္ဝင္တန္း၊ ဒါမွမဟုတ္ IGCSE ကို အမွတ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႕ေအာင္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ အေနနဲ႕ Unitedworld ရဲ႕ စီးပြားေရး Diploma အတြက္ Scholarship ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါတယ္။ အမွတ္ျမင့္ေလ ၊ Scholarship ရဖို႔အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ားေလပဲ။ ဒီ Scholarship ကျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းအတြက္ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားအားလံုးအတြက္ ေပးတာျဖစ္လို႕ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏႈန္းျမွင္႕ပါတယ္။ Unitedworld ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ ထူးခၽြန္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ နဲ႕ မန္ေနဂ်ာေတြကို ေမြးထုတ္ေပးခ်င္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းစာမွာေတာ္ရုံ တစ္ခုတည္းနဲ႕ ပညာသင္ဆုမေပးပါဘူး။ ဘက္စုံထူးခၽြန္မွရတာပါ။ Unitedworld က (၂၀၁၁) ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွာဖြင့္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးဘြဲ႔လြန္ဒီပလုိမာအတြက္ Scholarship ေပးခဲ့ပါေသးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ Synergy Education ကေန ၀င္ေျဖတဲ့ ေက်ာင္းသား(၄)ေယာက္ ရခဲ့ပါတယ္။ Scholarship (၇၅%) အတြက္ (၂)ေယာက္၊ (၅၀%) နဲ႔ (၂၅%) အတြက္ (၁)ေယာက္စီ အသီးသီး ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုလည္း အဲဒီတုန္းကလုိမ်ိဳးဘဲ ထူးခၽြန္တဲ့ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ေမြးထုတ္ေပးမဲ့ အစီအစဥ္ပါ။ ဒီတစ္ႀကိမ္ကေတာ့ (၁၀)တန္းေအာင္ထားတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ပါ " ဟု Synergy Education မွ ေဒၚနန္းျမမာလာေမာင္ ကေျပာပါသည္။

ပညာသင္ဆုႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိလိုပါက ျခံအမွတ္ (၅၂၀/D-၁) ၊ ေရႊဂံုတိုင္ (Excel Tower အေနာက္ဖက္) ၊ ကမာၠေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Synergy Education ၊ ဖုန္း - ၅၅၈၄၂၈ ၊ ၀၉၅၅၀၄၉၃၁ မ်ားသို႕ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ Unitedworld သည္ စကာၤပူႏိုင္ငံပုဂၢလိက ပညာေရးေကာင္စီမွ ေပးအပ္သည့္ Edu Trust လက္မွတ္ကိုအေစာဆံုး ရရွိထားသည့္ေက်ာင္းမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။ Unitedworld သည္ Tampines တြင္ တည္ရွိၿပီး ေက်ာင္းအနီးတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား၊ Shopping Centre မ်ား၊ MRT Station ႏွင့္ ဘတ္(စ္)ကားဂိတ္မ်ား ရွိသျဖင့္ ေနထိုင္စားေသာက္သြားလာေရးတို႔ အတြက္ မ်ားစြာအဆင္ေျပေၾကာင္းသိရသည္။ Unitedworld တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအျပင္ ကိုရီးယား၊ တရုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ဗီယက္နမ္ အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း တက္ေရာက္သင္ၾကားလ်က္ ရွိသည္။

http://www.myanmartraining.com/mt/news/international-education-detail86.htm#unite

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ႏုိင္ငံတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္သင္ၾကားလိုေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ University Foundation Program မ်ားကိုဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိေသာ YIUS ေက်ာင္းႏွင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံအေျခဆိုက္ Bellerbys College တို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္မႈျဖင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ University of Oxford, University of Cambridge, University College London, University of Nottingham, University of Edinburgh, London School of Economics and Imperial College London အစရွိေသာထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ ၅၀ ေက်ာ္သို႔ တိုက္ရုိက္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း ေဟာေျပာပြဲကို အဆိုပါေကာလိပ္မွ Ms. On-In Pipatchaisiri ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ေဆြးေႏြး ေဟာေျပာမည္ျဖစ္ပါသည္။


ဆရာ၀န္ျဖစ္လိုေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ Bellerbys College တြင္ Oxbridge & Medical Preparation တက္ေရာက္ျပီး ထိပ္တန္း Medical school မ်ားသို႔တိုက္ရိုက္ သြားေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ သင္ၾကားမႈအေတြ႔အၾကံဳ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ရွိျပီ ျဖစ္ေသာ Bellerbys College မွထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ကမၻာ့ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ University of Oxford ႏွင့္ University of Cambridge တြင္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကား လွ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ Bellerbys College တြင္ Engineering & Computer Science, Management Computing Systems, Humanities, Law and International Relations, Chemical Engineering, Science and Pharmacy ( Pre-Medical ), Business, Finance and Management, Media, Art & Design အစရွိေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ထူးခၽြန္ေသာေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ားမွ ေပးအပ္ေသာ UK Scholarships and Bursaries 2011-12 ကိုလည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါေဟာေျပာပြဲကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၈ ရက္၊ စေနေန႔ ေန႔လည္ (၁) နာရီ မွ (၃) နာရီ ထိ TRADER HOTEL ကုန္းေဘာင္တေကာင္းခန္းမ တြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ဆဲ ႏွင့္ ဘြဲ႔ရျပီးေသာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ မိဘမ်ားပါ အခမဲ့တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင္႔ မိဘမ်ား YIUS ေက်ာင္းတည္ရွိရာ အေဆာင္(၇)၊ အခန္း ( ၄)၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္သို႔ လူကိုယ္တိုင္ ( သို႔ ) ဖုန္း ၆၅၂၃၁၁၊ ၆၅၂၂၉၇၊ ၀၉-၇၃၁၄၈၇၃၉ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

http://www.myanmartraining.com/mt/news/international-education-detail86.htm#unite

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

UK ၏ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈ စတင္ေနသည့္ အတြက္ Tourism ႏွင့္ Hospitality ဘာသာရပ္အား စိတ္ပါဝင္စားသူ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အထူးအလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပၚမ်ားလာေၾကာင္း Study Abroad မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။


Tourism ႏွင့္ Hospitality ဘာသာရပ္ကုိ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း ပုိမိုလာႏုိင္ျခင္း အေၾကာင္းမ်ားတြင္ ဥေရာပ၏ ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ယိမ္းယုိင္သြားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ လန္ဒန္ရွိ ေဟာ္တယ္မ်ားမွာ အရွိန္ေကာင္းျဖင့္ တုိးတက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ international student မ်ားအတြက္ work placement ဆင္းႏုိင္ခြင့္မ်ား ရလာႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ “လန္ဒန္မွာေဟာ္တယ္ လုပ္ငန္းတုိးတက္လာတာဟာ အလားအလာေကာင္းေတြ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ International Student မ်ားအတြက္ Hotel ေတြခပ္မ်ားမ်ားဖြင့္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ ပညာသင္ယူေနျခင္းဟာ Work Placement ဆင္းဖုိ႔ အခြင့္အေရးေကာင္းေတြရွိလာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ အေနနဲ႔လည္းဒါကုိ သိထားသင့္ပါတယ္” ဟု Study Abroad မွ မစုိးစုိးသန္႔က ရွင္းျပသည္။ “work placement နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြရွိတဲ့ ေက်ာင္းေတြ အဂၤလန္ႏုိင္ငံမွာရွိပါတယ္။ အဲဒိထဲမွာ Ealing, Hammersmith & West London College သည္ Government Funded College ျဖစ္ၿပီးေတာ့ England ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီေန႔ေခတ္စီးပြားေရးနဲ႔ လုိက္ဖက္ညီတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တဲ့အျပင္ ေက်ာင္းၿပီးသည့္အခါမွာလည္း လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ အခက္အခဲမရွိဝင္ႏုိင္ပါတယ္။ Postgraduate Diploma in Hospitality & Leadership Management, Postgraduate Diploma in Cullnury Arts & Kitchen Management, MBA in Hospitality Management တုိ႔ကို ေလ့လာသင္ယူမယ္ဆုိရင္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ ပိုမုိရရွိႏုိင္မွာပါ” ဟု Study Abroad မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးမွ ရွင္းျပသည္။

http://www.myanmartraining.com/mt/news/international-education-detail86.htm#unite

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

PSB Academy မွ 2011 အတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္ ေက်ာင္းဝင္ေၾကးကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ေျဖဆုိခြင့္ .
အစီအစဥ္ႏွစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ . . . . . . . . . . . ..f . . . . . . . . . .
. .. . . . . .


“Best Singapore Experience Award 2010” ဆုရရွိထားေသာ PSB Academy ေက်ာင္းသည္ ယခုအခါတြင္လည္း ဒုတိယအၾကိမ္ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ GCE “O” Level / IGCSE ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္သာ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခြင့္ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသၾကီးတုိ႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI) ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမွ သိရွိရပါသည္။ PSB Academy ၏ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲသည္ GCE “O” Level / IGCSE အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္တြင္ အနိမ့္ဆုံး Grade C မရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Foundation, Diploma ကုိ တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ PSB Academy ၏ အဂၤလိပ္စာေျဖဆုိခြင့္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မွာ GCE “O” Level / IGCSE တြင္ အနိမ့္ဆုံး Grade D or E ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ၊ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္တြင္ Grade F ႏွင့္ တျခားဘာသာရပ္မ်ားတြင္ Grading ေကာင္းေကာင္းရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။ ၎စာေမးပြဲကုိ Foundation ႏွင့္ Diploma, Certificate Programs မ်ားအတြက္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိခြင့္ရွိမည္။ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ Grade U (Unknown) အဆင့္ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေရာက္ ေျဖဆုိခြင့္မရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ PSB Academy ေက်ာင္းသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ 2011 ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၆) ရက္၊ တနလၤာေန႔မွ မတ္လ ၂၃ ရက္၊ တနလၤာေန႔အထိ ေက်ာင္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ေက်ာင္းဝင္ေၾကး “စင္ကာပူေဒၚလာ 353 ” ေပးသြင္းစရာမလုိပဲ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ PSB Academy ေက်ာင္းကုိ အမွန္တကယ္တက္ေရာက္လုိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ အထက္ပါအစီအစဥ္ ႏွစ္ရပ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း MSI မွ သိရွိရပါသည္။

၎ GCE “O” Level ႏွင့္ IGCSE တုိ႔တြင္ဘာသာရပ္ေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ဝန္းက်င္ရွိရာ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသားအမ်ားဆုံး စိတ္ဝင္စားေျဖဆုိေသာ ဘာသာရပ္မွာ (၁၁) ဘာသာရပ္ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိေၾကာင္း ၎ဘာသာရပ္မ်ားမွာ - English, Maths 1, Maths 2, Physics, Chemistry, Biology, Accounting, Economics, Computing, Commerce, Human Bio ျဖစ္ေၾကာင္း၊ GCE “O” Level တြင္ Cambridge ႏွင့္ Ederxcel ႏွစ္မ်ဳိးရွိရာ Singapore ႏုိင္ငံကုိ ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ စိတ္ဝင္စားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဦးစားေပး Cambridge ကုိ ဦးစားေပးေျဖဆုိၾကေၾကာင္း MSI မွ Managing Director ေဒၚစုစုလႈိင္ထံမွ သိရွိရပါသည္။ စာေမးပြဲေျဖဆုိရမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာသတ္မွတ္ခ်က္မွာ - မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၂၂ ရက္၊ ၅ လ၊ ၂၀၁၁ (တနဂၤေႏြေန႔) ၊ နံနက္ ၁၁ နာရီမွ ၁၂ နာရီထိ ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀ ရက္၊ ၅ လ၊ ၂၀၁၁ (ေသာၾကာေန႔) နံနက္ ၁၀ နာရီ မွ မြန္းလြဲ ၁၁ နာရီ ထိက်င္းပပါမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားသည္ MSI ရုံးခန္း၊ ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁- ၂၅၀၉၂၉ ၊ ၀၁-၃၈၉၉၁၅၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သို႔ ၾကိဳတင္ဆက္သြယ္စုံစမ္းစာရင္းေပးသြင္း ႏုိင္ပါသည္။

http://www.myanmartraining.com/mt/news/international-education-detail86.htm#unite

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ နာမည္ၾကီး ဘုရားတစ္ဆူ ျဖစ္ေသာ မဟာမုနိ ေဂါပက အဖြဲ႕၏ လုုပ္ပိုင္ခြင့္ကို စစ္တပ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီး ဘုရားေဂါပကမွာ အမည္ခံသက္သက္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက ေျပာသည္။

မဟာမုနိ ဘုရားမွာ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳ႕နယ္ သရက္တပင္ အပိုင္ ဓည၀တီ ျမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း အနီး တည္ရွိျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားဆံုး ဘုရား တစ္ဆူ ျဖစ္သည္။

Mahamuni-temple-Arakan

ရခိုင္ တစ္မ်ိဳးသားလံုး အထြတ္အျမတ္ထားရာ ေက်ာက္ေတာ္ မဟာမုနိ သိမ္ေက်ာင္းေတာ္ကိုလည္း စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။

" အခုက ဘုရားေဂါပ တစ္ခုလံုးကို စကခ (၉) တပ္မမွဴးက ကိုင္ထားျပီး ဘုရားေဂါပက အဖြဲ႕မွာ ဘယ္အာဏာမွ မရွိဘူး။ ေန႕တိုင္း အလွဴရတဲ့ ေငြေတြကို တပ္မမွဴးကို အပ္ရတယ္။ ေဂါပက ဥကၠဌကိုလည္း သံုးလ တစ္ၾကိမ္စီ စစ္တပ္က အလွည့္က် ခန္႕ထားတယ္။ မဟာမုနိ ဘုရားနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး အကုန္လံုးကို စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္" ဟု ေက်ာင္းဆရာ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

မဟာမုနိ ဘုရားတြင္ ေဂါပက လူူၾကီး ( ၆) ဦးရွိျပီး အဆိုပါ ေဂါပက အဖြဲ႕မွာ ေဒသခံမ်ားက ေရႊးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ထားသူမ်ား မဟုတ္ဘဲ စစ္တပ္မွ ခန္႕ထားသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဘုရားေဂါပကမ်ားမွာ ဦးညိဳသာလွ (သရက္တပင္)၊ ဦးသာလွေအာင္ (သရက္တပင္)၊ ဦးေမာင္ေက်ာ္ (သရက္တပင္)၊ ဦးသိန္းတန္ (သရက္တပင္)၊ ဦးစံလွေဖၚ (စဖိုသားရြာ)ႏွင့္ ဦးေမာင္ေက်ာ္ျမ( ေက်ာက္တလံုးရြာ) တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။

" အခုု နယ္ခံ ျပည္သူေတြက ဘုရားေဂါပကကို လူရိုေသ ရွင္ရိုေသ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႕ ဖြဲ႕ခ်င္တယ္။ ဖြဲ႕ဖို႕ အတြက္လည္း ေတာင္းဆိုထားၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တပ္မမွဴးက ခြင့္မျပဳတဲ့ အတြက္ မဖြဲ႕ရဘဲ ျဖစ္ေနတယ္။ မဟာမုနိ ဘုရားဟာ ရခိုုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး အထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ ဘုရား ျဖစ္တယ္။ အခုေတာ့ စစ္တပ္ကဘဲ ၾကိဳးကိုင္ျပီး လုပ္ခ်င္တာကို လုပ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္" ဟု သူက ေျပာသည္။

မဟာမုနိ ဘုရားမွာ ရခိုင္ျပည္က ဘုရားဖူးမ်ားသာမက ဗမာျပည္ အပါအ၀င္ တစ္ျခားေဒသမ်ားမွ ဘုရားဖူးမ်ား ေန႕စဥ္လာေရာက္ၾကသျဖင့္ ေန႕ည မျပတ္ စည္ကားေနျပီး ေန႕စဥ္ အလွဴေငြ သိန္းခ်ီ ရေနေၾကာင္း သိရသည္။

" မဟာမုနိ ဘုရားက ရတဲ့ ေငြကို စကခ (၉) တပ္မမွဴးကို ေဂါပက အဖြဲ႕ ေန႕တိုင္းသြားအပ္ရတယ္။ ဘုရားအတြက္ ေန႕တဓူ၀ လုပ္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို တပ္မမွဴးက ေဂါပက အဖြဲ႕ကို ညႊန္ၾကားတယ္။ အခု ျဖစ္ေနတာက မဟာမုနိ ေဂါပက အဖြဲ႕တစ္ခုလံုးဟာ တပ္မမွဴးရဲ႕ အခိုင္းအေစ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါတယ္" ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

မဟာမုနိ ဘုရား ပြဲေတာ္က်င္းပျခင္း၊ ၀တ္ရံုေတာ္ လဲျခင္း၊ ဆြမ္း ဆီးမီး ပန္းကပ္ျခင္းမွ အစ မဟာမုနိ ဘုရားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တပ္မမွဴးက ၾကိဳးကိုင္ထားသျဖင့္ ဘုရား ပုရ၀ုဏ္ အတြင္းရွိ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္မ်ား ထပ္မံ ေပ်ာက္ဆံုးမည္ကိုလည္း လူအမ်ား စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု မဟာမုနိ ဘုရားတန္ေဆာင္းမွာ မႏၱေလးတြင္ ရွိေသာ မဟာမုနိ ရုပ္ရွင္ ေတာ္ျမတ္ ကိန္းေအာင္းရာသိမ္ ေတာ္ ျဖစ္ျပီး ရခိုင္အား စစ္ႏိုင္ျပီးေနာက္ ဗမာ ဘုရင္က ၁၇၈၅ ခုႏွစ္တြင္ မဟာမုနိ ဘုရားကို အဆိုပါ သိမ္ေတာ္မွ မႏၱေလးသို႕ ပင့္ေဆာင္ယူသြားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ လက္ရွိ မဟာမုနိ သိမ္ေတာ္တြင္ မဟာမုနိ ရွင္ေတာ္ တစ္ပါး ကိန္း၀ပ္စံပယ္လွ်က္ ရွိသည္။


http://www.narinjara.com/detailsbur.asp?id=3196

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Wednesday, 25 May 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

www.citizenofburma.org

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၅ ရက္

ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ ေဒၚ႐ႈ


ျပည္တြင္းရွိ လူမႈလုပ္ငန္း ေစတနာ့ဝန္ထမ္းစြမ္းေဆာင္သူမ်ားမွ ေနာက္ဆုံးဆန္ကာတင္ ၅ ဦး အနက္ ဆႏၵမဲအမ်ားဆုံး ရရွိသူတဦးကို ေရြးခ်ယ္ၾကသည့္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ ခ်ီးျမႇင့္ဂုဏ္ျပဳအစီအစဥ္ကို ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ကက်င္းပၿပီး ေဒၚ႐ႈ ကို ဆႏၵမဲအမ်ားဆုံးျဖင့္ ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။

ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ ခ်ီးျမႇင့္ဂုဏ္ျပဳ အစီအစဥ္၏ ေနာက္ဆုံး ဆန္ခါတင္ ၅ ဦးစာရင္းကို ထုတ္ျပန္ၿပီး ေမလ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ညသန္းေကာင္ယံအခ်ိန္အထိ အင္တာနက္မွတဆင့္ အမ်ားျပည္သူထံက ဆႏၵအရွိဆုံး မဲမ်ားကို လက္ခံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး စာရင္းပိတ္ၿပီးေနာက္ စုစုေပါင္း လက္ခံရရွိသည့္ မဲအေရအတြက္ကို Westwood College – Prof. R. Hoo ေခါင္းေဆာင္သည့္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔က ေအာက္ပါအတိုင္း အသိေပးထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

မဲေပးၾကသည့္ ႏိုင္ငံစုစုေပါင္း = ၄၀ ႏိုင္ငံ

စုစုေပါင္း လက္ခံရရွိသည့္ မဲအေရအတြက္ = ၂၅၀၂၂၈ မဲ

ပထမ မဲအမ်ားဆုံး ရရွိသူ - စုစုေပါင္းမဲ၏ ၄၃.၉၁ %

ဒုတိယ မဲအမ်ားဆုံး ရရွိသူ - ၂၅.၇၅ %

တတိယ မဲအမ်ားဆုံး - ၁၅.၃၆ %

စတုတၴ မဲအမ်ားဆုံး - ၁၀.၃၇ %

ပဥၥမ မဲအမ်ားဆုံး - ၀.၃၉ % ျဖစ္ပါသည္။



ဆႏၵမဲလာေရာက္ေပးၾကသည့္ ဧည့္ပရိသတ္ ဝင္ေရာက္မႈ အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားမွာ -

၁။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု - စုစုေပါင္းမဲ၏ ၄၁.၁၀ %

၂။ စင္ကာပူ - ၂၁.၈၆ %

၃။ ထိုင္းႏိုင္ငံ - ၆.၄၆ %

၄။ ဂ်ပန္ - ၃.၁၆%

၅။ ၾသစေၾတးလ် - ၃.၀၈ %

၆။ ျမန္မာနိုင္ငံ - ၁.၁၃ %



ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆုေပးအပ္ပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီ

ဆက္သြယ္ရန္။ ။ ကိုေက်ာ္ဝဏၰ (၀၁) ၆၂၆ ၄၇၈ ၇၇၁၇၊ ကိုေလး (၀၁) ၆၂၆-၃၈၃-၆၉၀၁၊ ကိုေဝလ (၀၁) ၆၄၆-၄၆၂-၉၀၁၇၊ ကိုထိန္လင္း (၀၁) ၄၁၅-၅၃၁-၃၇၆၁၊ ကိုေဂ်စင္ (၀၁) ၅၁၀-၄၀၂-၇၇၇၉

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Sunday, 15 May 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ကမာၠနိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္က တကၠသိုလ္၊ေကာလိပ္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာ စစ္ေဆးမႈ စာေမးပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ နိုင္ငံျခားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ နွင့္ ပညာသင္ၾကားရန္ရည္ရြယ္ထားေသာ သူမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈေလး ရပ္ျဖစ္ေသာ ဖတ္ရႈျခင္း၊ ေရးသားျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္း နွင့္ေျပာဆိုျခင္းတို႔ကို စစ္ေဆးေသာ စာေမးပြဲျဖစ္သည္။ IELTS သည္ ၁၉၈၉ခုနွစ္ ေလာက္မွစ၍ အဂၤလိပ္ဘာသာ ကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးျခင္း အတြက္ စစ္မွန္၍ အမ်ားယံုၾကည္စိတ္ခ်ရ ေသာ Test တစ္ခုျဖစ္လာ ခဲ့သည္။ နွစ္စဥ္ကမာၠေပၚတြင္ IELTS စာေမးပြဲေျဖဆိုသူေပၚင္း ၅ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး IELTS စာေမး ပြဲအတြက္ သုေတသနနွင့္ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ IELTS စစ္ေဆးမႈတြင္ ဂရိတ္အားျဖင့္ ၆.၀ နွင့္အ ထက္ရရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာင္လက္မွတ္သက္တမ္းမွာ (၂)နွစ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ IELTS စာေမးပြဲမ်ားကို ႀကီးႀကပ္က်င္းပ ေပး ရန္အတြက္ ၿဗိတိသွ် စာစစ္အဖြဲ႔မွ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီကို အသိအမွတ္ျပဳေပးထားျပီး စာေမးပြဲမ်ားကို ပံုမွန္ က်င္းပေပးေနသည္။

IELTS EXAM Guide


Listening (Time: 30 Minutes)

စာေမးပြဲေျဖဆိုသူသည္ အသံသြင္းထားေသာ စာသားမ်ားကို နားေထာင္ရမည္။ စာသားမ်ားသည္ ပို၍ပို၍ ခက္သြားသည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးေျပာဆိုေသာစ ကားမ်ား၊ ေလယူေလသိမ္းႏွင့္ အသံထြက္ကြဲျပားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ား ေရာေႏွာပါ၀င္သည္။ အသံသြင္းထားသည္ကို တစ္ႀကိမ္သာ နားေထာင္ရသည္။ စာေမးပြဲေျဖ သူကို ေမးခြန္းမ်ားဖတ္ရန္ ႏွင့္ အေျဖကိုေရးရန္ အခ်ိန္သီးသန္႔ေပးသည္။




Academic Reading (Time: 60 Minutes)

အပိုင္းသံုးခုပါ၀င္သည္။ ဖတ္ရန္အတြက္ စာတို႔မွာ စာအုပ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ သတင္းစာမ်ားမွ ထုတ္ယူထားသည္။ အနည္းဆံုး တစ္ပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ အျငင္းအခံု (Argument) ပါ၀င္သည္။




General Training Reading(Time: 60 Minutes)

အဂၤလိပ္ စကားေျပာႏုိင္ငံတို႔တြင္ ေန႔စဥ္ၾကံဳေတြ႔ရမည့္ ကိစၥတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာသားအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို အေျချပဳထားသည္။ ၎စာသားတို႔ကို သတင္းစာ မ်ား၊ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ လမ္းညႊန္စာအုပ္မ်ားမွ ရယူထားပါ သည္။ စာေျဖသူအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ိကုိ နားလည္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ အသံုးျပဳႏုိင္စြမ္း တို႔ကို စစ္ေဆးသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ စာပိုဒ္တို႔မွာ ရွည္ရွည္လ်ားလ်ားရွိေသာ စာသားတစ္ခုပါ၀င္သည္။ ၎သည့္ အျငင္းအခံုျပဳျခင္းထက္ ရွင္းျပသည့္သ ေဘာ ပိုမိုသက္ေရာက္သည္။ လက္ေတြ႔ အသံုးျပဳပံု ညႊန္ျပသည့္ သေဘာေဆာင္သည့္ စာသားျဖစ္သည္။



Academic Writing (Time: 60 Minutes)

စာေျဖသူသည္ စာလံုးေရ ၁၅၀ ခန္႔ရွိေသာ အစီရင္ခံခ်က္ (Report) ကို ေပးထားသည့္ ဇယားႏွင့္ ပံုတို႔ကို ၾကည့္ၿပီး ေရးရသည္။ အခ်က္အလက္ကို ရွင္းျပႏုိင္ စြမ္းကို စြမ္းရည္ျပသ ခုိ္င္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ ေရးရသည့္အလုပ္မွာ စာလံုးေရ ၂၅၀ ခန္႔ရွိေသာ စာစီစာကံုးျဖစ္သည္။ ၎စာစီစာကံုးကို ေတြးဆခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျပႆနာတစ္ခုအေပၚ တံု႔ျပန္စဥ္းစားၿပီး ေရးသားရသည္။ ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးႏုိင္စြမ္း၊ အျငင္းအခံုျပဳႏုိင္စြမ္းတို႔ကို စြမ္းရည္ျပသခုိင္း ျခင္းျဖစ္သည္။





General Training Writing (Time: 60 Minutes)

သတင္းအခ်က္အလက္ကို ျဖစ္ေစ၊ အေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္ကို ရွင္းျပရန္ျဖစ္ေစ၊ ေတာင္းဆိုေမးျမန္းေသာ စာတစ္ေစာင္ကို ေရးသားရမည္။ ေနာက္ထပ္ ေရးသား ရမည့္ အလုပ္မွာ စာလံုးေရ ၂၅၀ ခန္႔ရွိေသာ စာစီစာကံုး အတိုတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေပးထားေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျပႆနာအေပၚ တံု႔ျပန္ေရးသား ရမည္။ စာေျဖသူ အေနျဖင့္ မိမိ၏ အိုင္ဒီယာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းႏွင့္ သူတစ္ပါး၏ အုိင္ဒီယာ စိတ္ကူးစိတ္သန္း တို႔ကို စိန္ေခၚျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးအသား ကို စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။



Speaking Speaking (Time: 11-14 Minutes)

စာစစ္သူႏွင့္ စာေျဖသူတို႔ ႏႈတ္ျဖင့္ ေမးျမန္းေျဖဆိုေသာ စာေမးပြဲျဖစ္သည္။ အပိုင္း ၃ ပိုင္းပါ၀င္သည္။ အပိုင္း(၁)တြင္ မိမိႏွင့္ မိမိအိမ္၊ မိမိမိသားစု၊ သူတို႔၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားမႈ အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုရပါသည္။ အပိုင္း(၂)တြင္ မိမိေျပာဆိုရမည့္ အခ်င္းအရာအတြက္ ေရးေပးထားသည့္ ကတ္ျပားကို ဖတ္႐ႈၿပီး၊ ေျပာဆိုေျဖၾကား ရပါသည္။ အပိုင္း(၃)တြင္ စာေမးသူႏွင့္ စာေျဖသူတို႔သည္ အပိုင္း၂တြင္ ေျဖဆိုခဲ့သည့္ အခ်င္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆို ရမည္ျဖစ္သည္။



Registration Requirements

(1) 2 passport-sized photos
(2) Original NRC Card/Passport, and a copy of it.

......................
myanmartraining

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Friday, 13 May 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

၎စာေမးပြဲသည္ အေမရိကန္-အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းမ်ားကို စစ္ေဆးေသာစာေမး ပြဲျဖစ္သည္။ Non Profit Organization (NGO) ျဖစ္ေသာ ETS (Education Testing Service)မွ က်င္းပေပးသည္။ ထိုစာေမးပြဲကို ၁၉၆၄ ခုနွစ္ေလာက္မွစ၍ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး၊ ယခုအခါ နုိင္ငံေပါင္း(၁၁၀) ေက်ာ္က အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံခဲ့သည္။ စာေမးပြဲရမွတ္ေပါင္း ၅၅၀ ထက္မနိမ့္က်ရန္ လိုအပ္ၿပီး ေအာင္လက္မွတ္သက္တမ္းမွာ (၂)နွစ္ျဖစ္သည္။ ယခင္က Computer-Based (CBT)ႏွင့္ Paper-Based (PBT) နွစ္မ်ိဳးသာရွိရာမွ ၂၀၀၅ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ Internet based ပာုေခၚေသာ (IBT) ကိုအေမရိကန္ ၊ကေနဒါ၊ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီနွင့္ အီတလီတို႔တြင္ စတင္အသံုးျပဳၿပီး ၂၀၀၆ ခုနွစ္၌ တစ္ကမာၠလံုးတြင္ အသံုး ျပဳနိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ TOFEL စာေမးပြဲမ်ားကို အေမရိကန္ စင္တာတြင္ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ က်င္းပလွ်က္ရွိသည္။

myanmartraining

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ Management Development Institute of Singapore (MDIS) မွ ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ စတင္ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ MDIS သည္ စင္ကာပူအစုိးရအသိအမွတ္ျပဳ Edu Trust ႏွင့္ Singapore Quality Class (SQC) လက္မွတ္ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး Information Technology, Business, Life Sciences, Media & Communication, Tourism & Hospitality, Engineering စသည့္ Program မ်ားကုိ Certificate Level မွစ၍ Master Level အထိ တက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး၊ UK, Australia, France, USA စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာႏွင့္ အဆုိပါႏုိင္ငံမွ ဘြဲ႔ကုိ ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ MDIS တြင္ Professional Certificate in English Programme ရွိေသာေၾကာင့္ IELTS/ TOEFL အမွတ္မရွိသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကုိ KMD ၏ Overseas Studies Counseling Service ဖုန္း - ၃၈၁ ၇၇၆၊ ၃၈၁၁၂၉ တြင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစုံစမ္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။


myanmartraining

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ဂီရိဆိုင္ကလုန္းဒဏ္ ခံခဲ့ရေသာ မင္းျပားႏွင့္ ေပါက္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေက်းရြာတခ်ဳိ႕သည္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ဘက္သို႔ ရြာလုံးကြ်တ္ ေျပာင္းေရႊ႕သြားေၾကာင္း ေဒသခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား က ေျပာသည္။

after-Cyclone-Giri


ဂီရိ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တုိင္းတိုက္ခတ္စဥ္က အပ်က္အစီးတခ်ိဳ႕ကိုေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု - AP)
“မိသားစုလိုက္ေတြကို သေဘာၤနဲ႔ေရာ ကားေတြနဲ႔ပါေခၚေဆာင္ေနတာ ေန႔တိုင္းလို ေတြ႔ေနရတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ကလည္း သူတို႔စား၀တ္ေနေရး ဖန္တီးမေပးႏိုင္ေတာ့ စိတ္မသက္မသာနဲ႔ဘဲ ၾကည့္ေနရတယ္”ဟု ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP)၏ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတက္ထြန္းေအာင္ က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

ဦးတက္ထြန္းေအာင္ က ဆက္လက္ၿပီး “ဒီကိစၥေတြကို က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို တင္ျပေဆြးေႏြး ထားေပမယ့္ အခုထိေတာ့ ဘာမွထူးျခားလာတာ မေတြ႔ရေသးပါဘူး”ဟုလည္း ေျပာဆိုသည္။

ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ ငၿပီတက္၊ ပုဏၰားႀကီး၊ ေခ်ာင္းေစာက္၊ သစ္ပုတ္ စသည့္ေက်းရြာမ်ားမွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားသည္ ယင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကသည္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလထဲမွစၿပီး ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ပိုမိုမ်ားလာေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ၂၂ ရက္တြင္ တိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ ဂီရိဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ဒဏ္ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ေျမ မ်ား၊ စပါးခင္းမ်ား၊ ေရလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းကိရိယာ စသည့္ အသက္ေမြးေၾကာင္း လုပ္ငန္းမ်ားစြာ ဆုံး႐ွႈံးခဲ့ၾကရသည္။

ဂီရိဒဏ္ခံခဲ့ရသည္မွာ ၆ လ ေက်ာ္သည့္တိုင္ ၎တို႔၏ စား၀တ္ေနေရးအခက္အခဲ၊ ေနထိုင္စရာ အိမ္မ်ားမရွိေသးျခင္း၊ ကူညီ ကယ္ေပးေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားမရွိေတာ့ျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္ တႏိုင္တပိုင္ ေရလုပ္ငန္းလည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရေတာ့ ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရသစ္သည္ သံတြဲ၊ ဂြ၊ ေတာင္ကုတ္မွလြဲ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ခုရွိျမစ္ေခ်ာင္း၊ ပင္လယ္ျပင္ ဧရိ ယာ အားလုံးကို ေလလံကြက္ေပါင္း၂၀၀ ေက်ာ္ဖန္တီး၍ ေမလ ၈ ရက္၊ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ ေလလံစနစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လုိက္ျခင္း ေၾကာင့္ တႏိုင္တပိုင္၀မ္းစာရွာေဖြ လုပ္ကိုင္စရာမရွိေတာ့၍ ယခုကဲ့သို႔ေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာျပ သည္။

“အခုလိုရြာလုံးကြ်တ္ေျပာင္းေရႊ႕သြားရတဲ့ကိစၥဟာ အဲဒီေဒသအတြက္ေရာ ရခိုင္ျပည္သူ လူထုအတြက္ပါ အႏၱရာယ္ႀကီးမားပါတယ္၊ ဒီကိစၥကို က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ စာရင္းျပဳစုေနပါတယ္၊ ေနာက္ထပ္ဒီလိုမ်ဳိးမျဖစ္ဖို႔ အတြက္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ပါ”ဟု RNDP ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။

၎က ဆက္လက္၍“အဓိကကေတာ့ ေလလံစနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္၊ တႏိုင္တပိုင္ ၀မ္းစာရွာသူေတြအတြက္ ဘုံငါးဖမ္းကြက္ ေတြေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔အတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုထားပါတယ္”ဟုလည္း ဆက္ေျပာသည္။

မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၏ ခေတာက္ေခ်ာင္းေက်းရြာ အုပ္စုႏွင့္အလယ္ကြ်န္း၊ သကၤန္းနား ေက်းရြာတို႔မွ အိမ္ေထာင္စု တရာေက်ာ္ သည္လည္း ေမလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ကားမ်ားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားေၾကာင္းသိရသည္။

ေျပာင္းေရႊ႕သြားေသာ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသႏွင့္တႏိုင္းေဒသတို႔ရွိ ယုဇန ဦးေဌးျမင့္ ပိုင္ဆိုင္ ေသာ ပီေလာပီနံစိုက္ခင္းမ်ား၊ ရာဘာစိုက္ခင္းမ်ား၌ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ပြဲစားေတြကေန မက္လုံးေတြေပးတယ္၊ တေန႔ လုပ္အားခ ၅၀၀၀ က်ပ္ရမယ္၊ ေနစရာေတြ ေပးမယ္ဆိုတာမ်ဳိးေတြနဲ႔ စည္း႐ုံး ေခၚတာမ်ဳိးေတြ႔ေနရတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ကလည္း ဒီကိစၥေတြကို အေသးစိတ္ စုံစမ္းေနဆဲပါ”ဟု RNDP ၏ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ျမေက်ာ္က ေျပာသည္။

“ဂီရိဒုကၡသည္ တခ်ဳိ႕ေျပာတာေတာ့ သူမ်ားကူညီမယ့္ဟာကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရတာထက္စာရင္ ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြစားေသာက္ ခ်င္ လို႔ ေျပာင္းတာပါဆိုၿပီး ေျပာၾကတယ္၊ ဒီေတာ့ တားရခက္တယ္”ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

ယခုကိစၥသည္ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာအစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း ရွာေဖြဖန္တီးေပးျခင္း၊ ေရလုပ္ သား မ်ား ေရလုပ္ငန္းလုပ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ALD) ပါတီ ေခါင္း ေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္ ကလည္း ေျပာဆိုသည္။

ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္တျခားေနရာ ေဒသမ်ား၌ အေျခခ်ေနထိုင္ သူ သန္းခ်ီ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို စြန္႔ခြာေနၾကေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ရခိုင္လူဦးေရ နည္းပါးလာကာ ျပည္ပႏိုင္ငံသားမ်ား ဦးေရ တိုးပြားလာႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။

“ဂီရိေၾကာင့္ လယ္ေတြအားလုံးက လုံး၀ ပ်က္စီးသြားေတာ့ ျပန္ၿပီး လုပ္စားမရေတာ့ဘူး၊ ငါးဖမ္းသူေတြမွာလဲ ငါးဖမ္းစရာ ပစၥည္းေတြ မရွိေတာ့တဲ့အျပင္ ေလလံေပးလိုက္ေတာ့ ဖမ္းမယ့္ေနရာ မရွိေတာ့ဘူးေပါ့”ဟု ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ပုဏၰားႀကီးရြာမွ ေရ လုပ္သား တဦးက ရွင္းျပသည္။

“သူမ်ားေတြ ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကေပမယ့္က်ေနာ္ကေတာ့ လုံး၀မေျပာင္းဘူး၊ က်ေနာ့္မွာေလွမရွိရင္လည္းပဲ သူမ်ားေလွနဲ႔အငွား လိုက္စားမယ္”ဟု ထိုေရလုပ္သားက ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ ၏ ၀န္ႀကီးတခ်ဳိ႕ကို ဧရာ၀တီက ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း မရခဲ့ေပ။

http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/6380-2011-05-13-03-55-09

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

နယူးေဒလီ(ရခုိင္ရုိးမ) ခုိင္ေမာင္စုိး May 10, 2011

စစ္ေတြ။ ။မေန႔က ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွာပါရွိတဲ့ မုန္တုိင္းသတိေပးခ်က္ သတင္းတပုဒ္ေၾကာင့္ မုန္တုိင္းျဖစ္လာမယ့္အေရး ေႀကာက္ေနႀကတဲ့အတြက္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသခံေတြမွာ ပိုမိုစိုးရိမ္ေနႀကေႀကာင္းေက်ာက္ျဖဴၿမိဴ႕မွ ေဒသခံတဦးက ေျပာပါတယ္။



“သတင္းစာမွာေတာပါတယ္။ ဘဂၤလားပင္ေအာ္မာ မုန္တုိင္းျဖစ္လာႏုိ္င္တဲ့ သတင္း၊ ေနာက္ ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေတြမွာ မုိးသက္လီျပင္းက်ႏုိင္တဲ့သတင္းေတြ ပါလာတဲ့အခါ က်ေနာ္တို႕ ရုိးစုိးရိမ္ရပါတယ္။ ဂီရိကက်ေနာ္တို႕ကုိ ပုံစံျပပီးျပီး”လုိ႔ ေဒသခံကေျပာပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ သၾကၤန္ျပီးတဲ့ကာလကတည္းက မုိးအနည္းငယ္ရြာသလို ႏွစ္ဆန္းတရက္ေန႕ကလည္း ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နား ပင္လယ္ျပင္မွာ ရီေၾကာင္းငလ်င္တခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အဂုမုန္တုိင္းျဖစ္ဖုိ႕အလားအလာကုိ ေဒသခံေတြက သတင္းစာအေပၚအေျခခံျပီးေတာ စုိးရိမ္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ယၡဳလို႕ မုန္တုိင္းျဖစ္လာမယ့္ အေနအထားကုိ မုိးေလ၀ါသနဲ႕ ဇလေဗဒခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဦးထြန္းလြင္ ၀ဘ္ဆုိဒ္မွာလဲ ေမလ ၁၀ ရက္ကေန ၁ရ-ရက္ေန႕ အတြင္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ မုန္တုိင္းျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း မုန္တုိင္းျဖစ္လာမႈမွာလည္း ၆၀ ရာခုိင္ႏွုန္းေသခ်ာေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါထားပါတယ္။

အသက္၉၀ ရွိျပီျဖစ္တဲ့ ေဒသခံ တဦးကလည္း မုိးဦးမုိးေႏွာင္းေတြမွာ မိုးအနည္းအမ်ားဆိုသလို႕ မုန္တုိင္းျဖစ္ေပၚတတ္ေၾကာင္း သူရဲ႕ေတြ႕ႀကဳံမႈကုိ ေျပာျပပါတယ္။

အခုရက္ေတြအတြင္း မုိးရြာသြန္းမႈနည္းျပီး အပူရွိနိျမင့္တက္ေနေႀကာင္း ေက်ာက္ျဖဴကေဒသခံတဦးကလည္း ေျပာပါတယ္။
“အခုရက္ေတြမွာ အရင္ထက္ပိုျပီး ေနပူပါတယ္။ မုိ္းလဲရြာအခ်ိန္ ရြာလုိက္။ ရာသီဥတုကေတာ့ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူတို႕ေတြကေတာ့ သတိအျမဲတမ္းထားေနရတယ္လို႕ ”လို႔ေျပာပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြခရုိင္နဲ႕ ေက်ာက္ျဖဴခရုိင္တို႕မွာ ၂၀၁၀/၁၀/၂၂/ရက္ေန႕က တုိက္ခတ္ခဲ့ေသာ ဂီရိဆုိင္ကလုန္း မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ယေန႕ထက္ထိ နာလန္မထူႏုိင္ေသးေၾကာင့္ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။

“ေျမပုံနယ္မွာဆုိရင္ ဂီရိေၾကာင့္ပ်က္စီးသြားတဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ မေဆာက္ရေသးဘူး၊ ေစတီဘုရားပုထုိးေတြ၊ ေနာက္ လယ္သမားေတြအတြက္၊ မ်ဳိးစပါးမရွိေသးဘူး၊ ေစ်းေတြႀကီးျပီးေတာ၊ တျခားနယ္ေတြက ဝယ္ရတယ္။ ေငြရွိတဲ့ လူမွသာ ၀ယ္ႏုိင္တာ NGOေတြလည္း ႀကီဳးစားေနႀကပါတယ္။ ျမိဳ႕နယ္ဘက္ေတြမွာဆိုရင္ မ်ဳိးစပါး လံုးဝမရွိဘူး”လုိ႔ ေျမပုံၿမိဳ႕ခံတဦးက ေျပာျပပါတယ္။

ထိုင္းေႀကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအေနနဲ႕ ဂီရိသင့္ေဒသေတြမွာ ျပည္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အားနည္းေနေသးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

နယူးေဒလီ (မဇၥ်ိမ) ။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴအနီးတြင္ ေရနံပိုက္လုိင္းေဆာက္ရန္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားကို ဒိုင္းနမိုက္ျဖင့္ ၿဖိဳခြဲေန၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေရလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္ေနေၾကာင္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ RNDP က ေျပာဆိုလိုက္သည္။


ေက်ာက္ျဖဴမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္သို႔ သြယ္တန္းမည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လုိင္း၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ေသာ ေရေအာက္ပိုက္လုိင္းတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားကို ဒိုင္းနမိုက္သံုးဖ်က္ဆီးပစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ၿဖိဳခြဲခံရသည့္
Kyauk-Phyu-Map

ဒိုင္းနမိုက္အသံုးျပဳ၍ ၿဖိဳခြင္းခံရသည့္ အုန္းေခါင္းေပါင္းလည္ေက်ာက္တန္းမွာ ကုန္းခ်ိန္ရြာႏွင့္ တဖာလံုခန္႔ ကြာေဝးသည္။ ကုန္းခ်ိန္ေက်းရြာမွာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕အပိုင္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၃ မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။
သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားမွာ ေက်ာက္ျဖဴ
ေျမာက္ဘက္ ၃ မုိင္ခန္႔အကြာ အုန္းေခါင္းေပါင္းလည္
ေက်ာက္တန္းႏွင့္ နတ္ေက်ာက္တန္းတို႔ျဖစ္ၿပီး
ေက်ာက္တန္းတခုလွ်င္ တမိုင္ေက်ာ္ခန္႔ ရွည္လ်ားသည္။

“ေဒသခံေတြအတြက္ ဒီၾကမ္းျပင္မွာ မွီခိုေနတဲ့ ငါးေတြကို ဖမ္းဆီး အသက္ေမြးၾကတယ္။ ဒီ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ ပ်က္စီးတဲ့အခါ ငါးေတြလည္း မရွိေတာ့ဘူးေပါ့။ ငါးေတြမရွိရင္ ေဒသခံေတြအတြက္ ငါးဖမ္းခြင့္ ဆံုး႐ႈံးတာေပါ့” ဟု ေက်ာက္ျဖဴ RNDP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဘရွိန္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီတခုက သေဘာၤေပၚမွ ေက်ာက္ခြဲကိရိယာျဖင့္ ခြဲသလို ေရေအာက္မိုင္းမ်ားျဖင့္လည္း ခြဲေနသည္ဟုသိရသည္။

“အဲဒီသႏၲာေက်ာက္တန္းကို မွီခိုၿပီး က်မတုိ႔ရြာက တံငါလုပ္ငန္းနဲ႔ အသက္ေမြးရတယ္ေပါ့။ ပိုက္တန္းခ်တယ္။
ေနာက္တခုက အဲဒီသႏၲာေက်ာက္တန္းကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ က်မတို႔ သြားလို႔မရဘူး။ ဘာလုိ႔ဆိုေတာ့ က်မတို႔ေဒသက လႈိင္းေတြေလေတြ တအားၾကီးတယ္ေလ။ အဲဒိေနရာကို ဘယ္သူမွေက်ာ္ၿပီးေတာ့ ငါးရွာလို႔ မရဘူး။ အခု ေက်ာက္တန္းကို ၿဖိဳလိုက္ေတာ့ က်မတို႔ေဒသခံေတြ ဘာမွလုပ္လို႔ မရေတာ့ဘူး” ဟု အုန္းေခါင္းေပါင္းလည္
ေက်ာက္တန္းႏွင့္ တဖာလံုခန္႔ ကြာသည့္ ကုန္းခ်ိန္ရြာသူတဦးက ဆုိသည္။

ကုန္းခ်ိန္ရြာသူက ဆက္ၿပီး “မိုင္းခြဲေနတာ။ အဲဒီေနရာမွာ သေဘၤာႏွစ္စီး ဆိုက္ထားတာေတာ့ ေတြ႔တယ္။ ေနာက္ၿပီးရင္ အဲဒီမွာ ေျမၾကီးေတြ ကုတ္ၿပီးယူတဲ့ဟာနဲ႔ လုပ္တယ္။ တကယ္လို႔ သူတို႔က အဲဒိေျမၾကီးေတြကို ကေလာ္လို႔ရရင္ အဲဒါနဲ႔ေကာ္တယ္။ တကယ္လို႔ ေကာ္လို႔ မရတဲ့ဟာေတြက် မိုင္းခြဲၿပီး သႏၲာေက်ာက္တန္းၾကီးကို ၿဖိဳေနတာ” ဟု ဆုိသည္။

ၿဖိဳဖ်က္ခံရသည့္ သႏၲာေက်ာက္တန္းႏွင့္ အနီးဆံုးမွာ ခမရ ၅၄၂ ေျချမန္တပ္ရင္းျဖစ္သည္။

ဒိုင္းနမိုက္ခြဲမႈကို မ်က္ျမင္မေတြ႔ရေသာ္လည္း ေက်ာက္တန္းေနရာမ်ား၌ ပင္လယ္ေအာက္ ေျမၾကီး သယ္ယူမႈေတြ ရွိေနသည္ဟု RNDP က ေျပာသည္။

“အဲဒီ့လမ္းေၾကာင္းကို ပိုက္သြယ္မယ့္ ေရနံ တူးမယ့္ေနရာအထိ ပိုက္တပ္မယ့္ေနရာ လမ္းေၾကာင္း ရွင္းတယ္လို႔ အန္ကယ္တို႔ နားလည္တယ္။ အဲဒီလို ရွင္းတဲ့အခါ သေဘၤာၾကီးႏွစ္စီး။ တစီးက ေဂၚျပားေတြနဲ႔ ေကာ္တယ္။
ေကာ္ၿပီးေတာ့ ေျမၾကီးေတြကို၊ ႐ႊံ႕ႏံြေတြေပါ့။ ရႊံ႕ႏြံေတြ၊ ေက်ာက္တံုး အေသးအမႊားေတြ အဲဒါေတြ ေကာ္လိုက္တယ္။ ရတဲ့ဟာကို ေနာက္သေဘၤာတစီးနဲ႔ သယ္။ သယ္ၿပီးေတာ့ တေနရာမွာ သြားၿပီးေတာ့ သြန္ခ်လိုက္တယ္။ အဲဒီလို လမ္းေၾကာင္းေတြကို လုပ္ေနတယ္” ဟု ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားထံ သြားေရာက္ေမးျမန္းခဲ့သူ ဦးဘရွိန္က မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္ ယူနန္သြယ္တန္းမည့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းမွာ ၇၇၁ ကီလိုမီတာ ရွည္လ်ားၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မေကြး၊ မႏၲေလးတုိင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ကို ျဖတ္သန္းသြားမည္ျဖစ္ကာ ၂ဝ၁၃ တြင္ အၿပီး တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ေဖာက္ခြဲမႈေၾကာင့္ သႏၲာေက်ာက္တန္းမ်ားကို အေျချပဳ၍ ငါးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ကသင္းကၽြန္း၊ ေျမညီကၽြန္းအပါအဝင္ အနီးတဝိုက္ကၽြန္းမ်ားရွိ ေဒသခံမ်ား၏ ငါးဖမ္းမ်ားလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားပါ ရွိလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္တုန္းကဆိုရင္ အဲဒိသႏၲာေက်ာက္တန္းၾကီးက ကြယ္ထားတယ္ဆိုေတာ့ လႈိင္းေတြ ေလေတြက ရြာထဲကို တိုက္႐ိုက္မေရာက္ဘူးေလ။ အခု ၿဖိဳလိုက္ေတာ့ ေရေတြ စီးလာတာတို႔ ဘာတို႔ ရွိတယ္။ တခုလံုး ၿပိဳပ်က္သြားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးဆိုးဝါးမယ့္ အေျခအေန ေရာက္မယ္။ အခု အဲဒီ့သႏၲာေက်ာက္တန္းရဲ႕ သံုးပံုတပံု ေပ်ာက္ပ်က္သြားပါၿပီ” ဟု ကုန္းခ်ိန္ရြာသူက မဇၥ်ိမကုိ ေျပာသည္။

ေရႊသဘာဝဓာတ္ေငြ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕မွ ကုိဝင္းေအာင္ကမူ “သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပိုင္းဆုိင္ရာအရလည္း ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ ေလေၾကာင္း သင့္ေနလုိ႔ အဲဒိေက်ာက္ေတာင္ေတြ မရွိရင္ လႈိင္းတံပိုးေတြ တိုက္႐ိုက္ဝင္ေရာက္ႏုိင္တဲ့ အေနအထား ရွိတယ္။ ေနာက္ ကမ္းပါးတိုက္စားမႈေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေနအထားေတြ ရွိတယ္။ တျခား ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္မွာ က်ေနာ္တို႔ မသိႏုိင္တဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တာေပါ့” ဟု ဆိုသည္။

အဆုိပါပိုက္လိုင္းမွာ ေဒဝူးအင္တာေနရွင္နယ္ကုမၺဏီ၏ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မွ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မ်ားႏွင့္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားမွ တင္ပို႔လာမည့္ ေရနံမ်ားကို ေက်ာက္ျဖဴမွ တဆင့္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ တင္ပို႔ရန္ တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္မွ ေက်ာက္ျဖဴအထိ ေရေအာက္ပိုက္လုိင္းအရွည္ မုိင္ ၃ဝ ခန္႔ရွိၿပီး ပိုက္လုိင္း လံုၿခံဳေရးအတြက္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

“ေက်ာက္ျဖဴကို ေရနံတြင္း၊ ဓာတ္ေငြ႔တြင္းက တက္လာမယ့္လမ္းေၾကာင္းဟာ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္မွာ အနည္း ဆံုး ၂၅ မိုင္၊ မုိင္ ၃ဝ ေလာက္ ရွိမယ္။ ဒီ ၂၅ မိုင္၊ မုိင္ ၃ဝ ဆိုတာ ဧရိယာ ေတာ္ေတာ္ေလး က်ယ္တယ္။ ဒီဧရိယာရဲ႕ ဘယ္ဘက္မွာ၊ ညာဘက္မွာ၊ အေရွ႕မွာ၊ အေနာက္မွာ၊ ေတာင္မွာ၊ ေျမာက္မွာ ဘယ္ေလာက္ထိခိုက္ၿပီးေတာ့ ငါးဖမ္းခြင့္ေတြ ဘယ္ေလာက္ဆံုး႐ႈံးမယ္။ ေနာက္ ငါးဖမ္းခြင့္ေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ ကန္႔သတ္ခံရမယ္၊ အတားအဆီးခံရမယ္” ဟု ဦးဘရွိန္က ေျပာသည္။

သူက ဆက္ၿပီး “ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ အခြင့္အခါသာရင္ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကို တင္ျပေျပာဆုိမယ္။ ေနာက္တခါ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာ သက္ဆုိင္ရာဝန္ၾကီးဌာနေတြ၊ လူၾကီးေတြနဲ႔ တရားဝင္ စာနဲ႔ေပနဲ႔ ေရးလို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပုဂၢိဳလ္ခ်င္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အန္ကယ္တို႔က အက်ဳိးရွိရာအက်ဳိးရွိေၾကာင္းကိုေတာ့ အခြင့္အခါ ၾကံဳရင္ ေျပာျပရမွာေပါ့” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ