MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

လာမည့္ (၂၀၁၁)ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ စီးပြားေရးဒီပလုိမာကို တက္ေရာက္မည့္ထူးခၽႊန္ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား Unitedworld School of Business မွ ရာႏႈန္းျပည့္ ပညာသင္ဆု(၁)ဆုႏွင့္ (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ပညာသင္ဆု(၂)ဆုကို ခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ၿပီး (၂၀၁၁) ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ Synergy Education တြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။


ထိုပညာသင္ဆုမ်ားကို တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေျဖဆိုထားသူမ်ား၊ ေအာင္ျမင္ျပီး သူမ်ား၊ IGCSE , GCE O Level, GCE A Level ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ABE ႏွင့္ NCC တို႔မွခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဒီပလိုမာရရိွထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး IELTS (5.0) ရွိထားသူမ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးဒီပလိုမာကို Unitedworld တြင္ (၁)ႏွစ္ ၾကာတက္ေရာက္ရပါမည္။ IELTS အမွတ္မရွိပါက Unitedworld ၏ အဂၤလိပ္စာ စာေမးပြဲကို Synergy Education တြင္ ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဒီပလိုမာေအာင္ျမင္ၿပီးပါက အဆင့္ျမင့္ဒီပလိုမာကို (၁)ႏွစ္ၾကာ ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဒီဂရီအတြက္ ေနာက္ဆံုး(၁)ႏွစ္ ထပ္မံတက္ေရာက္ၿပီးလွ်င္ UK ရွိ University of Bolton မွ ခ်ီးျမႇင့္မည့္ Bachelor of Arts in Business Management (Hons) စီးပြားေရးဘြဲ႕ကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားအေနျဖင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံရိွ Unitedworld တြင္ (၃) ႏွစ္ၾကာတက္ေရာက္ရံုမွ်ျဖင့္ UK မွခ်ီးျမႇင့္ေသာ စီးပြားေရးဘြဲ႕ကို ရရွိပါမည္။

စီးပြားေရးဒီပလိုမာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ဒီပလိုမာတို႔အတြက္ Unitedworld မွခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဒီပလိုမာေအာင္လက္မွတ္မ်ား အျပင္ Association of Business Executives (ABE) ႏွင့္ Chartered Institute of Marketing (CIM) တို႔မွ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဒီပလိုမာတို႕ကိုပါ ပူးတြဲရရွိမည္ျဖစ္၍ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိပါသည္။ ABE စာေမးပြဲကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲေၾကးကို Unitedworld မွ စိုက္ထုတ္ေပးပါမည္။ ဇူလိုင္ Intake အတြက္ Unitedworld မွ ခ်ီးျမႇင့္မည့္ Scholarship ႏွင့္ပတ္သက္၍ "တကၠသိုလ္ဝင္တန္း၊ ဒါမွမဟုတ္ IGCSE ကို အမွတ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႕ေအာင္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ အေနနဲ႕ Unitedworld ရဲ႕ စီးပြားေရး Diploma အတြက္ Scholarship ေလွ်ာက္ႏိုင္ပါတယ္။ အမွတ္ျမင့္ေလ ၊ Scholarship ရဖို႔အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ားေလပဲ။ ဒီ Scholarship ကျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းအတြက္ မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားအားလံုးအတြက္ ေပးတာျဖစ္လို႕ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏႈန္းျမွင္႕ပါတယ္။ Unitedworld ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ ထူးခၽြန္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ နဲ႕ မန္ေနဂ်ာေတြကို ေမြးထုတ္ေပးခ်င္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းစာမွာေတာ္ရုံ တစ္ခုတည္းနဲ႕ ပညာသင္ဆုမေပးပါဘူး။ ဘက္စုံထူးခၽြန္မွရတာပါ။ Unitedworld က (၂၀၁၁) ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွာဖြင့္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးဘြဲ႔လြန္ဒီပလုိမာအတြက္ Scholarship ေပးခဲ့ပါေသးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ Synergy Education ကေန ၀င္ေျဖတဲ့ ေက်ာင္းသား(၄)ေယာက္ ရခဲ့ပါတယ္။ Scholarship (၇၅%) အတြက္ (၂)ေယာက္၊ (၅၀%) နဲ႔ (၂၅%) အတြက္ (၁)ေယာက္စီ အသီးသီး ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုလည္း အဲဒီတုန္းကလုိမ်ိဳးဘဲ ထူးခၽြန္တဲ့ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ေမြးထုတ္ေပးမဲ့ အစီအစဥ္ပါ။ ဒီတစ္ႀကိမ္ကေတာ့ (၁၀)တန္းေအာင္ထားတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ပါ " ဟု Synergy Education မွ ေဒၚနန္းျမမာလာေမာင္ ကေျပာပါသည္။

ပညာသင္ဆုႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိလိုပါက ျခံအမွတ္ (၅၂၀/D-၁) ၊ ေရႊဂံုတိုင္ (Excel Tower အေနာက္ဖက္) ၊ ကမာၠေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Synergy Education ၊ ဖုန္း - ၅၅၈၄၂၈ ၊ ၀၉၅၅၀၄၉၃၁ မ်ားသို႕ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ Unitedworld သည္ စကာၤပူႏိုင္ငံပုဂၢလိက ပညာေရးေကာင္စီမွ ေပးအပ္သည့္ Edu Trust လက္မွတ္ကိုအေစာဆံုး ရရွိထားသည့္ေက်ာင္းမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္သည္။ Unitedworld သည္ Tampines တြင္ တည္ရွိၿပီး ေက်ာင္းအနီးတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ား၊ Shopping Centre မ်ား၊ MRT Station ႏွင့္ ဘတ္(စ္)ကားဂိတ္မ်ား ရွိသျဖင့္ ေနထိုင္စားေသာက္သြားလာေရးတို႔ အတြက္ မ်ားစြာအဆင္ေျပေၾကာင္းသိရသည္။ Unitedworld တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအျပင္ ကိုရီးယား၊ တရုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ဗီယက္နမ္ အစရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားလည္း တက္ေရာက္သင္ၾကားလ်က္ ရွိသည္။

http://www.myanmartraining.com/mt/news/international-education-detail86.htm#unite

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Friday, 27 May 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ