MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

BioTechnology ဘာသာရပ္၊ က်န္းမာေရးေစာက္ေရွာက္မွဳ့ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ့ဘြဲ႔လြန္ (MSc in Health Care Management) ဘာသာရပ္ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအေၾကာင္း Dr. Lissy Vadakel မွ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားမည္၊၊ CROWN Education ႏွင့္ စကၤာပူနိုင္ငံ Management Development Institute of Singapore (MDIS) တို႔ပူးေပါင္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မွဳ့ျဖင့္၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ့ ဘြဲ႔လြန္ဘာသာရပ္ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လမွစ၍ ပထမဆံုးအၾကိမ္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္၊ BSc (Hons) Biotechnology ဘာသာရပ္အေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အေၾကာင္းကို MDIS, School of Life Science မွ ေက်ာင္းအုပ္ Dr Lissy Vadakel မွ ေမလ (၂၀) ရက္ ေသာေၾကာေန ့၊ ညေန (၃) နာရီမွ (၅) နာရီအထိ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ PARKROYAL Hotel တြင္ ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္၊၊http://www.myanmartraining.com/mt/news/international-education-detail86.htm#unite

အဆိုပါ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းသည္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မွဳ့ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ တက္ေရာက္သင့္ေသာ ပရုိဂရမ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မွဳ့၊ ေစာင့္ေရွာက္မွဳ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ စီမံခန္႕ခြဲမွဳ့ ဘာသာရပ္မ်ား၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးေဖၚေဆာင္မွဳ့မ်ား၊ က်န္းမာေရး ေစာက္ေရွာက္မွဳ့ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရတတ္သည့္ ျပႆမ်ားကို ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ျခင္း၊ ေဆးရံု ေဆးခန္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို ကိုင္တြယ္နိုင္ျခင္း စသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ရွိလာႏိုင္ရန္ သင္ၾကားပုိခ်ေပးမည့္ ဘြဲ႕လြန္ပရိုဂရမ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး စကၤာပူႏိုင္ငံရွိ Edu Trust လက္မွတ္ရ ေက်ာင္းမ်ားထဲတြင္ MDIS သည္ အထက္ပါ ဘြဲ႔လြန္ပရိုဂရပ္ႏွင့္ BSc (Hons) Biotechnology ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ေက်ာင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္၊၊ “BioTechnology ဘာသာရပ္မွာ လက္ရွိက်န္းမာေရးေလာကမွာ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ ့ Hepatitis B ျပႆနာေတြ၊ HIV ကာကြယ္ေဆးထုတ္လုပ္မွဳ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ နဲ႔ DNA Vaccines ေတြကို Bird Flu ကာကြယ္ေဆးေတြနဲ႕ ေလ့လာပံုေတြစတဲ့ လက္ရွိေဆးပညာေလာက အေျခအေနေတြကို ေလ့လာသင္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္၊၊ ေနာက္ျပီး ဒီဘာသာရပ္ဟာ Biology, Chemistry နဲ႔ Engineering ဘာသာရပ္ေတြကို ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ဘာသာရပ္ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး၊၊ ဒီဂရီကိုေတာ့ Northumbria University ကခ်ီးျမွင့္မွာျဖစ္ပါတယ္၊၊”

“ကမၻာ့က်န္းမာေရး ေစာက္ေရွာက္မွဳ့ အခန္းက႑ေတြမွာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေျပာင္းလဲမွဳ့ေတြက အရမ္းျမန္ပါတယ္၊၊ အဲဒီလို ေျပာင္းလဲမွဳ့ေတြအလိုက္ လုပ္ငန္းေတြကိုျပင္ဆင္ႏိုင္ဖုိ႔နဲ ့၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြမွာ လိုက္နာ ရမယ့္ က်င့္၀တ္ေတြ၊ အသိပညာေပးတာေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ေလ့လာနိုင္မယ့္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္း တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံက MBBS ဘြဲ ့ရေတြနဲ ့ ေဆး၀ါးကြ်မ္းက်င္ဘြဲ ့ရေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ ဒီလြန္သင္တန္းက မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မယ္” – by U Aung Kyaw San, CROWN Education "ထူးျခားမွဳ့တစ္ခုအေနျဖင့္၊ တကမာၻလံုးရွိ University of Wales ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ၁၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳေနသည့္ ေခတ္မွီစံုလင္သည့္ Electronic Resources မ်ားကို တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား အသံုးျပဳခြင့္ရမည္ဟုလည္း သိရသည့္အျပင္၊ Exit Qualification အေနျဖင့္ အကယ္၍ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမွ အဆိုပါ မာစတာကို ျပီးဆံုးေအာင္မတက္ေရာက္နိုင္ခဲ့ပါက၊ Module (၄) ခု ျပီးဆံုးသူမ်ားကို၊ “Post Graduate Certificate” ခ်ီးျမင့္မည္ျဖစ္ျပီး၊ Module (8) ခုျပီးဆံုးသူမ်ားကို “Postgraduate Diploma” ခ်ီးျမင့္မည္ဟုသိရပါသည္၊၊ ထူးခြ်န္ေသာေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ စကၤာပူ ေဒၚလာ တစ္ေသာင္း ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိမည့္ MDIS Merit Scholarship ကိုေလ်ွာက္ထားနိုင္မည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား အေၾကာင္းကို ေမလ (၂၀) ရက္ေန႔ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲတြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို CROWN Education, Summit Parkview Hotel, အလံုလမ္း၊ အလံုျမိဳ ့နယ္၊ အခန္း (၂၂၈ -၂၂၉)၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၂၁၁ ၈၈၈ (လိုင္းခြဲ ၂၂၈) ႏွင့္ ၀၉ ၅၀၈၅ ၁၈၅ တို႔တြင္ ဆက္သြယ္စံုစမ္း စာရင္းေပးႏိုင္ပါသည္၊၊

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Friday, 27 May 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ