MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ဧရာဝတီ Friday, 21 January 2011 18:05 သတင္းတိုမ်ား
E-mail Print
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဂီရိ ဆိုင္ကလုန္း ၃ လျပည့္မည့္ မနက္ျဖန္တြင္ ေလေဘးဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္ ေအာက္ေမ့ ဖြယ္ ဆီမီးထြန္း ပြဲေတာ္ကို ရခိုင္တျပည္နယ္လုံးရွိ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ား၊ ရန္ကုန္ရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အေ၀းေရာက္ ရခိုင္လူငယ္ မ်ားက ျပဳလုပ္သြား ၾကမည္ဟု သိရသည္။ ၂ လ ျပည့္ ေျမာက္ ေသာ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ၏ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ဳိ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသးသည္။ ဂီရိမုန္တိုင္းသည္ ေအာက္ တိုဘာလ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ တိုက္ခတ္ခဲ့ရာ လူေပါင္း၂ သိန္း ေက်ာ္ အိုးအိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ဧရာဝတီသတင္းဌာန

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Friday, 21 January 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

၁၁။ အဖ်က္စိတ္ထားမ်ား လက္ခံ က်င့္သံုးေနျခင္း။

၁၂။ စိတ္ထိခိုက္ လွဴပ္ရွားမွဴ႕မ်ားအေပၚ ထိမ္းခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမွဴ႕ မျပဳႏိုင္ျခင္း။

၁၃။ မိမိက ဘာမွ် မေပးပဲ ႏွင့္ သူတပါးထံမွ ရယူလိုေသာ ဆႏၵ ထားရွိျခင္း။

၁၄။ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္း မရွိျခင္းႏွင့္ အရာရာကို တိက်မွဴ႕ မရွိျခင္း။

၁၅။ တစ္စံု တစ္ခုကို ျဖစ္ေစ၊ ထို႕ထက္ မ်ားမ်ားကို ျဖစ္ေစ မလုပ္ရဲ
မကိုင္ရဲဘဲ အျမဲ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ ရွိေနျခင္း။ ၇ မ်ိဳး ၇ွိသည္။
(က) ဆင္းရဲ ပင္ပမ္းမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း။
(ခ) ေ၀ဖန္ ျပစ္တင္ ခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း
(ဂ) မက်န္းမမာ ျဖစ္မည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း။
(ဃ) ခ်စ္ခင္မွဴ႕ မ်ား ပ်က္ျပားမည္ ၊ ခ်စ္ခင္သူမ်ား ဆံုးရွံဳးမည္းကို
ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း။
(င) အသက္ၾကီးရင့္ အိုမင္းမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း။
(စ) လြတ္လပ္ခြင့္ ဆံုးရွံဳးမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း။
(ဆ) ေသရမည္ကို ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း တို႕ ျဖစ္သည္။

၁၆။ အိမ္ေထာင္ျပဳရာတြင္ အိမ္ေထာင္ဖက္ အေရြးမွားျခင္း။

၁၇။ အလုပ္အကိုင္၊ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံသူ အေရြးမွားျခင္း။

၁၈။ မေတာ္ တဆ ျဖစ္မလားဟု ေတြးေတာ စိုးရိမ္မွဴ႕ လြန္ကဲျခင္း။

၁၉။ အလုပ္ အကိုင္၊ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းျပဳ မွဴ႕ အေရြးမွားျခင္း။

၂၀။ မိမိ၏ အခိ်န္ႏွင့္ အားမ်ား ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ျပားမွဴ႕ ျဖစ္ေစျခင္း၊
စိတ္အာရံု စူးစိုက္ ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ အားမထုတ္ျခင္း။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

၁။ တိက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိျခင္း

၂။မ်ိဳးရိုးလိုက္ျပီး ေမြးရာပါ ကိုယ္အဂၤ ါမ်ား မတင့္တယ္ မဖြယ္ မရာ ရွိျခင္း။

၃။ အျခားသူမ်ား၏ အေရးအခင္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ တတ္ေသာ ထူးဆန္းသည့္
အက်င့္ရွွိျခင္း။

၄။ မိမိ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပက္သက္ျပီး လံုေလာက္ေသာ ျပင္ဆင္မွဴ႕ မရွိျခင္း။

၅။ ကိုယ္တိုင္ စည္းကမ္းေသ၀ပ္မွဴ႕ မရွိျခင္း။

၆။ မိမိ၏ တိုးတက္ေရးႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အေပၚ အေရးမစိုက္ျခင္း၊ စိတ္
၀င္စားမွဴ႕ မထားျခင္း ။

၇။ အလယ္ အလတ္ တန္းစား အဆင့္ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ ေရာက္ရွိရန္ မွန္းဆေသာ
ၾကီးျမင့္စိတ္ မရွိျခင္း။

၈။ က်န္းမာေရးကို အေလးမထား ဂရုမစိုက္ျခင္း။

၉။ ငယ္စဥ္ ဘ၀က ပတ္၀န္းက်င္၏ မေကာင္းမွဴ႕ အရွိန္အ၀ါမ်ား ရိုက္ခတ္မွဴ႕ဒဏ္
ခံခဲ့ရျခင္း။

၁၀။ စတင္ထားေသာ အလုပ္ကိစၥကို ျပီးဆံုးသည္ အထိ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ ဇြဲမရွိျခင္း။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Wednesday, 19 January 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

တေန႕မွာ ေက်ာင္းေနတဲ့အခိုက္ ေက်ာင္းစရိုက္ကာမိေအာင္ လူသံုးပစၥည္းေတြ တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္းလိုက္လံေရာင္းခ်ေနတဲ့ ဆင္းရဲသားေကာင္းေလးတစ္ေယာက္ဟာ သူ႕မွာ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ ဆယ္ဆင့္တန္ တစ္ေစ့မဲ က်န္ေတာတယ္ဆိုတာ သိလိုက္ရပါတယ္။ ျပီးေတာ သူသိပ္ကို ဆာေလာင္ေနပါတယ္။ ေနာက္တစ္အိမ္ေရာက္ရင္ စားစရာေလးတစ္ခုတစ္ေလ ေတာင္းစားဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လွပငယ္ရြယ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ တံခါးလာဖြင့္ျပီး သူကိုႀကိဳဆိုတဲ့အခါ ေကာင္းေလးက ရွက္ရြံသြားပါတယ္။ ဒါေႀကာင္း ေကာင္ေလး စားစရာေတာင္းမဲ့အစား ေရတစ္ခြက္ပဲ ေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးကေတာ ေကာင္းေလးကို ႀကည့္ရတာ သိပ္ဆာေနတယ္လို႕ ယူဆရတာေႀကာင္း ႏို႔ေတြကို ဖန္ခြက္ႀကီးႀကီးတစ္ခုထဲထည့္ျပီး ယူလာေပးပါတယ္။ ဆာေလာင္ေနတဲ့ေကာင္းေလးဟာ ႏို႕ဖန္ခြက္ႀကီးကို ခပ္ျဖည္းျဖည္းေသာက္လိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး က်ေနာ္ အစ္မဆီမွာ အေႀကြးဘယ္ေလာက္တင္သြားျပီးလဲ …လို႕ ေမးလိုက္ပါတယ္။ မင္း အစ္မဆီမွာ ဘယ္ေလာက္မွ အေႀကြးမတင္ဘူးကြယ္……လို႕ အမ်ိဳးသမီးေလးက ျပန္ေျပာပါတယ္။ ေမတၱာေစတနာထားတာကို ေငြေႀကြးနဲ႕ ဘယ္ေတာမွ တန္ဖိုးမျဖတ္ဖို႕ အေမက သင္ထားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ေတာ အစ္မကို ကြ်န္ေတာ္ လိုက္လိုက္လွဲလွဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ…လို႕ ေကာင္းေလးက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ေဟာင္းဝပ္(ဒ္)ကယ္လီလို႕ အမည္ရတဲ့ေကာင္းေလး အဲဒီအိမ္က ထြက္ခြါသြားျပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေကာင္းေလးဟာ သူ႕႔ခႏၶာကို ပိုမိုသန္စြမ္းလာတယ္လို႕ ခံစားမိရံုသာမက ….ဘုရားသခင္နဲ႕ လူသားေတြအေပၚထားရွိတဲ့ သူ႕ရဲ့ယံုႀကည္သဒၶါစိတ္ဟာလည္း ခိုင္မာလာတယ္။ ….သူ႕ကိုအင္အားျပန္ျပည့္ဝေစတဲ့ ႏို႔ဖန္ခြက္ကို အမ်ိဳးသမီးက ကမ္းေပးတဲ့အခါ ေကာင္းေလးဟာ ယူမေသာက္ေတာဘူးလို႕ လုပ္ေတာမလို႕ပါပဲ။
ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီး ႀကာျပီးတဲ့ေနာက္မွာ အဲဒီငယ္ရြယ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးစာ အေသးအသန္နားမက်န္းျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသခံ ဆရာဝန္ေတြဟာလည္း သူမရဲ့ေရာက္ဂါနဲ႕ပတ္သတ္ျပီး အႀကံအိုက္ေနႀကပါတယ္။ သူမကို ကယ္တင္ဖို႕ သူတို႕ဘာမွ လုပ္မေပးႏိူင္ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ ေဒသခံ ဆရာဝန္ေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးကို ျမိဳ႕ႀကီးဆီ ပို႕ႀကပါတယ္။ ျမိဳ႕ေရာက္ေတာ သူမရဲ့ ရွားပါးတဲ့ေရာဂါကို ေလ့လာဖို႕ အထူးကူးဆရာဝန္ေတြကို ပင့္ဖိတ္လိုက္ပါတယ္….။ အတိုင္ပင္ခံ အႀကံရယူဖို႔အတြက္ေတာ ေဒါက္တာ ေဟာင္းဝပ္(ဒ္)ကယ္လီကို ပင့္ဖိတ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးလာခဲ့တဲ့ ျမိဳ႕နာမည္ကို ႀကားရတဲ့အခါ ထူးဆန္းတဲ့ အရိပ္ေယာင္တစ္မ်ိဳး ေဒါက္တာကယ္လီရဲ့ မ်က္လံုးထဲမွာ ျပည့္လွ်မ္းလာပါတယ္……။ ခ်က္ခ်င္းပဲ မတ္တတ္ထရပ္ျပီး ေဆးရံုခန္းမကေန အမိ်ဳးအခန္းကို ဆင္းသြားပါတယ္။ ဆရာဝန္အဝတ္ကို ဝတ္ဆင္ျပီးေနာက္ အမ်ိဳးသမီးကို ေတြ႕ဖို႕ အခန္႕ထဲဝင္သြားလိုက္ပါတယ္။ ေဒါက္တာကယ္လီဟာ အမ်ိဳးသမီးကို ခ်က္ခ်င္းမွတ္မိသြားပါတယ္။ သူဟာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခန္းထဲကို ျပန္သြားျပီး အသက္ကို ကယ္တင္ဖို႕ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားမယ္လို႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ပါတယ္….။ အဲဒီေန႔ကစျပီး ေဒါက္တာကယ္လီဟာ အမ်ိဳးသမီးရဲ့ေရာဂါကို ေသေသခ်ာခ်ာကို ဂရုစိုက္ျပီး ကူးသပါေတာတယ္။ အခ်ိန္ႀကာေအာင္ ကူးသျပီးတဲ့ေနာက္မွာ တိုက္ပဲြကို အႏိူင္ရသြားပါေတာတယ္။ ေနာက္ဆံုးက်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာကို အတည္ျပဳခ်က္ရယူဖို႕ရာသူ႕ဆီပို႔ေပးဖို႕ ေဒါက္တာကယ္လီက ေဆးရံုးရဲ့ေငြေႀကးဌာနကို ေမတၱညရပ္ခံလိုက္ပါတယ္။ ေငြေတာင္းခံလႊာကို ကိုႀကည့္လိုက္ျပီး ေဘးနားမွာ တစ္စံုတရာကို ေရးလိုက္တယ္။ ျပီးေတာ ေငြေတာင္းခံလႊာကို အမ်ိဳးသမီးေလးရဲ့အခန္႕ကို ပို႔လိုက္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးကေတာ ေငြေတာင္းခံလႊာကို ဖြင့္ဖတ္ဖို႕ရာ ထိတ္လန္႔ေနရွာပါတယ္…….။ ဘာျဖစ္လို႕လည္းဆိုေတာ ဒီေငြကိုေတာင္းခံလႊာကို ေပးေခ်ဖို႕ သူမဘဝရဲ့က်န္ရွိသမွ်စည္းစိမ္းအားလံုး ကုန္ေတာမွာပဲလို႕ ေသေသခ်ာခ်ာသိလို႔ပါပဲ….။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ သူမေငြေတာင္းခံလႊာကို ႀကည့္လိုက္ပါတယ္…..။ ေငြေတာင္းခံလႊာရဲ့ေဘးမွာ ေရးထားတဲ့ တစ္စံုတစ္ရာကို သူမရဲ့အာရံုကို ဖမ္းစားလိုက္ပါတယ္….။ သူမဖတ္လိုက္ရတဲ့ စာေတြက ႏို႔တစ္ဖန္ခြင့္ျဖင့္ အျပည့္အဝ ေငြေပးေခ်ျပီး ျဖစ္ပါသည္။
လက္မွတ္ထိုးျပီး
ေဒါက္တာေဟာင္းဝပ္(ဒ္)ကယ္လီ
ဝမ္းသာပီတိေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ မ်က္ရည္ေတြဟာ သူမရဲ့ပါးျပင္ေပၚကို လိမ့္ဆင္းလာ
လာပါတယ္….။ ေနာက္ျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေနတဲ့ ႏွလံုးသားကေန သူမဆုေတာင္းမိလိုက္တာကေတာ့ ….အရွင့္ရဲ့ေမတၱာတရား လူသားေတြရဲ့ ႏွလံုးသားမ်ားနဲ႕ လက္မ်ားမွာ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္…..ထာဝရဘုရားသခင္……။

စိုးသူရ
The Best English

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

(၁၀) တစ္စံုတစ္ေယာက္က ကိုယ့္ကို တစ္ျခားလူ မေကာင္းေၾကာင္း လာေျပာတဲ့အခါျပံဳးပဲေနပါ။

(၁၁) တကယ္လို႔ ရုပ္ဆိုးေနတယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ကိုေတာ္ေအာင္ လုပ္ပါ။
မေတာ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ အျမဲျပံဳးေနပါ။ ရုပ္ေၾကာင့္ လူကို မမုန္းႏုိင္ပါဘူး။

(၁၂) စင္ေပၚတက္ သီခ်င္းဆိုသူတိုင္းကို လက္ခုပ္တီးေပးပါ။

(၁၃) အခ်ဳိ႔ကိစၥမွာ သိရက္ႏွင့္ ေမးသင့္သည္။ ဥပမာ.... လက္စြပ္ေလးက
သိပ္တန္ဖိုးရွိမွာပဲေနာ္။ အခ်ဳိ႔ကိစၥမွာ ေမးခ်င္ေသာ္လည္း မေမးသင့္ေပ။
ဥပမာ.. အသက္ဘယ္ေလာက္ရွိျပီလဲ။

(၁၄) စကားမ်ားေတာ့ အမွားမ်ားသည္။ လူမ်ားေသာေနရာတြင္ စကားကို နည္းနည္းပဲ ေျပာပါ။

(၁၅) "မ"သိဘူး၊ "မ"လုပ္ဘူး၊ "မ"ရဘူး၊ "မ"တတ္ဘူး ဆိုတဲ့ "မ"ေနရာမွာ
"ၾကိဳးစားၾကည့္မယ္" "သိပ္မေသခ်ာဘူး" "အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးပါ"
"ဆံုးျဖတ္ျပီးမွ အေၾကာင္းျပန္လိုက္မယ္" လို႔ ေျပာင္းသံုးၾကည့္ပါ။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on Monday, 17 January 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

*************************************************

(၁) လမ္းစကိုေတြ႔ျပီဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ေ၀းတဲ့ ခရီးပဲျဖစ္ျဖစ္ ေလွ်ာက္ရမွာ
မေၾကာက္ေတာ့ဘူး။

(၂) သစ္ပင္၏ ဦးတည္ရာကို ေလက အဆံုးအျဖတ္ေပး၏။ လူ၏ ဦးတည္ရာကို
ကိုယ့္ကိုယ္တိုင္က အဆံုးအျဖတ္ေပး၏။

(၃) ၀င္ေလထြက္ေလ ရွိေနသမွ် ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိေနဦးမည္။

(၄) ေအာင္ျမင္ဖို႔ရာ မလြယ္ကူပါ။ ထိုေအာင္ျမင္မွုကို ထိန္းသိမ္းရာ ပိုမလြယ္ကူပါ။

(၅) အသီးအပြင့္မ်ားျဖင့္ ေ၀ဆာေနေသာ သစ္ပင္ကို လူေတြက ခဲႏွင့္ ပစ္ခ်ခ်င္ၾကသည္။

(၆) ဘ၀ျမင့္ျခင္း၏ ေနာက္တြင္ က်ဆံုးျခင္းရွိသည္။ စိတ္ကူးယဥ္သက္သက္၏
ေနာက္တြင္ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း ရွိသည္။ ေခါင္းငံု႔တတ္မွသာ
ေခါင္းကိုမတိုက္မိႏိုင္။

(၇) ကိုယ့္ကိုေ၀ဖန္ျခင္းျဖင့္ အျခားလူ၏ ယံုၾကည္မႈကို ရရွိႏိုင္သည္။
ကိုယ့္ဂုဏ္ကိုယ္ ေဖာ္ျခင္းက မရႏိုင္။

(၈) ကိုယ့္ကို မခ်စ္မႏွစ္သက္တဲ့ လူကို ေလးစားပါ။

(၉) သူ႔ေနာက္ကြယ္မွာ သူ႔ေကာင္းေၾကာင္းကိုပဲ ေျပာပါ။ အဲဒီစကား သူ႔
နားဆီမေရာက္ဘူး ဆိုတာ လံုး၀ စိတ္ခ်ပါ။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ရသအမွန္ တရားမြန္သာ
အားခြန္ျပည့္ဝ တရားလွ၍
ဘဝအေန အလွေဝလွ်က္
အေနလည္းတတ္ အေသျမတ္ေအာင္
မခြတ္ေထာက္ပဲ့ ကူညီအံ့။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု ဝါဒျဖန္႔ ေႀကာ္ျငာတဲ့ အေႀကာင္းေႀကာင္း အမွားဟာ သစၥာတရားမျဖစ္လာဘူး။ ဘယ္သူမွ မျမင္ေတြႏိူင္တာေႀကာင္း သစၥတရားဟာလည္း အမွားျဖစ္မလားဘူး။
The error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody will see it.

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ေပ်ာ္ရႊင္မႈတည္းဟူေသာ ေရေမြးတစ္စက္ႏွစ္စက္ သင့္ကိုယ္ေပၚမွာ မရွိဘဲ အျခားသူမ်ားတြင္ ေရေမြးနဲ႕ထံုးျခင္းဟုေသာ ေပ်ာ္ရြင္မႈ မေဆာင္ရြက္ႏိူင္ပါ။
Happiness is a perfume you can’t pour on others without getting a few drops on yourself.

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

သင္ေသေသာအခါ သင္စုေဆာင္းထားခဲ့ေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ ထိုအတိုင္းက်န္ေနပါလိမၼည္။ သင္၏မိတ္ေဆြ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက သင္အား ဂူသခ်ၤ ိင္းအထိ သင့္ေနာက္ကို လိုက္ပို႕ႀကပါလိမၼည္။ သို႕ေသာ္ သင္ရွိစဥ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈႏွင့္ မေကာင္းမႈမ်ားသည္သာလွ်င္
ဂူသခ်ၤ ိင္းဟိုဘက္အထိ သင္ရွိလိုက္လာႀကလိမၼည္။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ဘယ္ရန္သူမ်ားမွ မိမိေလာကတတ္မွားမႈ အေျခခံေသာ အေတြးမ်ား၊ မုန္းတီးမႈ အေျခခံေသာ အေတြးမ်ား၊ မနာလိုဝန္တိုမႈ အေျခခံေသာ အေတြးမ်ားေလာက္ မိမိအေပၚ အႏ ၱရယ္ မေပးႏိူင္ပါ။
No enemy can harm one so much as one’s own thoughts of craving, thoughts of hate, thoughts of jealously and so on.

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ေမတၱာတရားဟာ ဘယ္ေသာအခါမွ ေတာင္းဆိုမႈမျပဳ ေမတၱာတရားဟာ အျမဲတမ္းေပးကမ္းမႈျပဳတယ္၊ အနစ္နာခံတယ္၊ ဘယ္ေတာမွ နာႀကည္းမႈမရွိဘူး၊ ဘယ္ေတာမွလည္း တံုျပန္ကလဲစားမေခ်ဘူး။ love never claims it even suffers, never resents, and never revenges itself.

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

အာရွယဥ္ေက်းမႈေတြ ယိုယြင္းတိမ္းပါးပ်က္စီးေနခ်ိန္မွာ အေနာက္တိုင္း ျပတိုက္ေတြနဲ႕ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးေတြဟာ အာရွတိုက္က ထုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အႏုပညာနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနခဲ့တင္မက တေလးတစား တန္ဖို႕ထားခဲ့ႀကာ အထင္အရွားပါဘဲ။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ေလာကႀကီးကို ျပိဳကဲြေပ်ာက္ပ်က္မသြားေအာင္ ထိမ္းကြပ္ေပးထားသည့္အရာမွာ ကိုယ္က်င့္တရားပဲျဖစ္သည္။ ထိုကိုယ္က်င့္တရားခိုင္မာေရးတြက္ ခ်မွတ္ေပးေသာ လမ္းျပသူဟာလည္း ဘာသာေရးပင္ျဖစ္သည္။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

သင္၏ဘိုးဘြား မိဘမ်ားလည္း
တမလြန္သို႕ ေရာက္ႏွင့္ျပီး
သင္ျမတ္ႏိူးရာ ႀကင္သက္လွ်ာလည္း
ခ်စ္ရည္တုမွ် ရူးမဝခင္
လာရာလမ္းသို႕ ျပန္ႏွင္းျပီး။
သံေယာစဥ္ႀကိဳး ရစ္ေႏွာင္းထံုးသည့္
သင္၏သားငယ္ လူမမယ္လည္း
ႀကည္စင္အလွ ေျမမွာခသို႕
ေႀကြလႊင္ပ်က္စီ ခံရျပီး။
သင္၏ခင္ရာ မိရင္းခ်ာတို႕
တခ်ိဳ႕ရာ တခ်ိဳ႕နာ၍
တခ်ိဳ႕ကြယ္လြန္ သြားႀကျပီး။
သင္၏ဘဝ တခဏ၌
ဖူးငံုပြင့္ေႀကြ ကမၻာေျမတြင္
သူသူငွာငွာ အခ်ိန္ႀကာလင့္ ေနခ်င္ႀကလိမၼည္။
သို႕ေသာ္
ယွဥ္ျပိဳင္မရ သခၤ ါရႏွင့္
ေတာင္းပန္ရွာျပီး တားစီးမရ
အခ်ိန္တန္ရင္ ႀကံဳလာမည္။
ထိုသို႕အခ်ိန္ ေရာက္မလာခိုက္
ခရီလမ္းဆံုး ႀကံဳလူ႕ဘံုဝယ္
အမိုက္အေမွာင္ အမ်ားေရွာင္၍
တရားေတြ႕ေအာင္ ရွာႀကပါ။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ျမန္မာမိသားစုမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မမီးမီးဦးေဆာင္ေသာ ဦးပြန္းမား (ဦးေမာင္) ဆန္း (၁) အိတ္ ႏွင့္ ကိုမင္းမင္း ဘတ္ (၅၀၀) ကိုေႏွာင္ေႏွာင္ ဘတ္ (၅၀၀) တို႔ စုေပါင္း၍ ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕ Mahachulalongkorn တကၠသုိလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ျမန္မာ့ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအား ထုိင္းဘတ္ေငြ (၂၆၀၀) ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ဆန္း(2) အိတ္ႏွင့္ ဆီမ်ားကို ယေန႔ (15 Jan 2011) ေန႕တြင္ (MMSA) ျမန္မာရဟန္းေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕တာ၀န္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႕ လွဴဒါန္းလိုက္ပါေၾကာင္း
သတင္းရရွိသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Saturday, 15 January 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |


မ်ဳိးသန္႔ | ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၃၁ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ) ။ ။ ရခိုင္္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ စေနေန႔မွစ၍ ႏွစ္ရက္တာ အေအးလိႈင္းတခု ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု မိုးေလဝသပညာရွင္ ဦးထြန္းလြင္က ခန္႔မွန္းထားသည္။

ပံုမွန္အပူခ်ိန္၏ေအာက္ မာက်ဴရီျပဒါးတုိင္တြင္ ၄ ံCမွ ၆ ံCေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ေသာ အေအးလိႈင္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကို ဝင္ေရာက္လာမွာျဖစ္သည္ဟု ဦးထြန္းလြင္က ေျပာသည္။

utunlwin

မိုးေလဝသပညာရွင္ ဦးထြန္းလြင္ (photo:: www.tunlwin.com)
ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔၏ ယေန႔ အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္မွာ ၁၈ ံC (၆၄.၄ ဖာရင္ဟိုက္) မွ ၂ဝ ံC (၆၈ ဖာရင္ဟိုက္) အသီးသီးျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းက ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ အေအးလိႈင္းတခုေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မူဆယ္ခ႐ိုင္တြင္း လူ ၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ အေအးလိႈင္းက်ေရာက္မႈ ယမန္ေန႔အထိ ရွိေနခဲ့ၿပီး ကလကတၱားတြင္ ၇ ႏွစ္တြင္း အေအးဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည္။ ဥတာပရာေဒ့ရွ္ ျပည္နယ္တြင္ ၁ ံC (၃၃.၈၇ ဖာရင္ဟိုက္) သို႔ ယမန္ေန႔က ေရာက္ရွိကာ လူ ၁၃ ဦးေသဆံုးၿပီး အေအးလြန္ကဲမႈေၾကာင့္ ယခုေဆာင္းတြင္း တခုလံုးတြင္ ေသဆံုးသူစုစုေပါင္း ၁၃ဝ ခန္႔ရွိသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

တပ္ခ်္မဟာတည္ရွိရာ အဂၢရာတြင္ ၁ ံC(၃၃.၈၇ ဖာရင္ဟိုက္) သို႔ေရာက္ခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတြင္လည္း ယမန္ေန႔မွစ၍ အေအးလိႈင္းဒဏ္ ခံေနရသည္။

..............
မဇၩိမသတင္း

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on Friday, 14 January 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ဟိန္းသူ Thursday, 13 January 2011 18:07
E-mail Print
ႏုိင္ငံပိုင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ယခုႏွစ္အတြင္း ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရက ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကိုသာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္အစိုးရ အမွတ္ ၂ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ဒု ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေက်ာ္က ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း၏ ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံတြင္ ယင္းသို႔ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း Eleven မီဒီယာက ေဖာ္ျပသည္။

“ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတဲ့အခါမႇာ ႏိုင္ငံေတာ္ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိကို ပုဂၢလိက ထံ လႊဲေျပာင္းေပးမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးက ျမန္မာႏိုင္ငံတင္ မဟုတ္ဘဲ တျခား ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ေတြမႇာလည္း ဒီလိုမ်ဳိးပဲ ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရႇိပါတယ္''ဟု ဦးခင္ေမာင္ေက်ာ္က ညီလာခံ၌ ေျပာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံပုိင္မ်ားျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၁၁၀ ၊ အေဆာက္အအုံ ၃၂ ခု၊ စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆိုင္ ၂၄၆ ဆိုင္ႏႇင့္ ရန္ကုန္ျမစ္ကမ္း တေလ်ာက္ရွိ အလုံဆိပ္ကမ္းမွ ဗိုလ္တေထာင္ သံလ်က္စြန္းအထိ ဆိပ္ကမ္းေျမေနရာမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္ သည္ဟုလည္း Eleven မီဒီယာ၌ ေရးသား ထားသည္။

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အျပင္ ႏိုင္ငံပိုင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္သုံးဆီဆိုင္မ်ား၊ အေဆာက္အအုံမ်ားႏႇင့္ ေျမကြက္ မ်ား၊ လမ္းတံတားမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏႇင့္ အပန္းေျဖေနရာမ်ားကိုပါ ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI) မွ တာ၀န္ရွိသူတဦးျဖစ္သည့္ ဦးစိုးျမင့္က “အခုလိုကိစၥမ်ိဳးေတြ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမွာလည္း ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ က်ေနာ္တို႔ အေကာင္းျမင္ပါတယ္။ ဒါေပ မယ့္ အခုအခ်ိန္ အထိေတာ့ အစုိးရကေန တရား၀င္ သတင္း ထုတ္ျပန္တာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး”ဟု ဧရာ၀တီ သို႔ ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံပိုင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးတည္ရွိသည့္ တိုက္ခန္း၊ ေျမကြက္၊ ေျမႏႇင့္ အေဆာက္ အအံု စုစုေပါင္း ၁၃၇ ခုကိုေရာင္းခ်ရန္ႏွင့္ မႏၲေလးအျပင္ ပဲခူး၊ ျပည္၊ တာခ်ီလိတ္၊ ျပင္ဦးလြင္၊ မိတီၴလာ၊ လား႐ိႈး၊ သံတြဲ၊ ေတာင္တြင္းႀကီး ၿမိဳ႕မ်ား၌ တည္ရွိသည့္ အိမ္ၿခံေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္အတြက္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားကာ အဆိုျပဳလႊာမ်ားတင္သြင္းရန္ ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လက္ေအာက္ရိွ MRTV 3 New Studio Complex အေဆာက္အအုံႏႇင့္ ေျမေနရာအား ေရႊေတာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ကုမၸဏီလိမီတက္ကို ပုဂၢလိကပုိင္ အျဖစ္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံပိုင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ စက္ရံုမ်ားကို ေရာင္းခ်ေနျခင္းမွာ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ကာ ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး စစ္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အမ်ားဆံုးပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိထားသည္။

ဤေနရာမွ

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Thursday, 13 January 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ကၽြန္ဳပ္တို႕သည္ လူသားမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ရာစုႏွစ္တစ္ခုအလြန္က မည္သို႕မွ် ၾကံစည္ေမွ်ာ္လင့္စိတ္ကူး
မထားခဲ့ေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြံျဖိဳးတိုးတက္မႈ႕မ်ားကို လက္၀ယ္ ပိုင္ပိုင္ ေအာင္ျမင္ရရွိခဲ့ေလၿပီ။ ေခတ္သစ္
နည္းပညာမ်ားက အခ်ိန္အဟုန္ျပင္းစြာျဖင္႕ သဘာ၀တရားကို အႏိုင္ယူလွ်က္ ကၽြန္ဳပ္တို႕ဆီကိုေရာက္ရွိလို႕ေနျပီး ၊ .

ထိုေခတ္သစ္ နည္းပညာမ်ား၏ အကူအညီမ်ားေၾကာင္း မ်ားစြာေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကိို ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာ္ လည္း ေနာက္ဆံုး ေမးခြန္းက ကၽြန္ဳပ္တို႕သည္ အတိတ္က ဘုိးဘြား ဘီဘင္တို႕ ေခတ္က ကဲ႕သို ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါရဲ႕လား? အေျဖကေတာ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ပါလိမ္႕မည္္ ၊ အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင္႕ ခေလးငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ႕ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ႕၊ ဘာသာေရးႏွင္႕ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမႈ႕၊ အသားအေရာင္ ႏွင္႕ ဇာတ္ ခြဲျခားမႈ႕တို႕က အရွိန္အဟုန္း မေလွ်ာ႕ဘဲ ဆက္လက္ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ စင္စစ္ ရုပ္၀တၱဳပိုင္းဆိုင္ရာ သာယာမႈ႕ေနာက္သို႕ လိုက္ၾက ေသာသူမ်ားသည္ ဆင္းရဲေသာ သူမ်ားထက္ပင္ပို၍ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ၾကရ ႏိုင္သည္။ ယေန႕ေခတ္သစ္ကမၻာၾကီးတြင္ရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကံဳေနၾကရေသာ
ျပႆနာမ်ားမွာ စိတ္ဖိစီးမႈ႕၊ အထီးက်န္မႈ႕ကဲ႕သို႕ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာဂါတို႕သည္ အေရးပါေသာအဓိကျပႆနာ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါသည္ ။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ မည္သူ႕မွာတာ၀န္ရွိပါသနည္း?
လူသားမ်ား၏ ဖြံျဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊သိပၸံပညာရွင္မ်ား ၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႕ စီးပြါးေရးသမားမ်ား အသံေကာင္းဟစ္ ေနၾကသည္မွာ “တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာဖို႕အတြက္ ေဆြးေႏြးေနပါသည္္အေျဖရွာေနပါသည္္“ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။သို႕ေသာ္လည္း`ဤဆိုးက်ိဳးမ်ား၏ အျပစ္တင္ျခင္းကို မည္သူမ်ားက မွ်ေ၀ခံစားရမည္နည္း? ကၽြန္ဳပ္ယံုၾကည္သည္မွာ အားလံုးမွာညီတူညီမွ်တာ၀န္ရွိၾကသည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႕ မိမိကိုယ္မိမိ ရိုးသားစြာဖြင္႕ဟ၀န္းခံရမည္ဆိုလွ်င္္၊ ကၽြန္ဳပ္တို႕အားလံုးသည္ တစ္ျခားေသာ လူသားမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႕ေပ်ာ္ရႊင္မႈ႕အတြက္ တာ၀န္ကုိယ္စီးရွိၾကပါသည္္။ ဥပမာ လူသားမ်ား၏ ကာမဂုဏ္အားရံုးခံစားမႈ႕ ဆိုင္ရာ အတြက္ တရားမမွ်တေသာလုပ္ရပ္မ်ား၊ အာဏာႏွင္႕ ေငြအတြက္ မတရားေသာနည္းျဖင္႕ ေဒၚလာသန္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာေသာကုန္ထုတ္မႈ႕မ်ား ကို ဤကာမဂုဏ္ကိစၥမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳေနေသာ ေလာဘ ။ သည္ ျဖစ္ထြန္းမႈ႕မ်ားသည္ လူငယ္ႏွင္႕ကေလးသူငယ္မ်ားအား သားေကာင္းဘ၀သို႕ က်ေရာက္ေစပါသည္။ ကမၻာ့ သမိုင္းမွာ ေရွးတုန္းက မရွိခဲ့ဖူးေသာ မေကာင္းေသာ္ဆိုးက်ိဳးမ်ား တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား၊ လိမ္လည္မႈ႕မ်ား လူသားမ်ားအၾကားမွာပဋိပကၡမ်ားသည္ လူသားမ်ား၏ ဆႏၵေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ဳပ္တို႕မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေနေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ကၽြန္ဳပ္တို႕ ကိုယ္ပိုင္ဘ၀၊ အိမ္တြင္း၊ အလုပ္တြင္းသာမကဲ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာထိျဖစ္ပါသည္ ။
ဆူပူေသာင္းက်န္းမေအးခ်မ္းမွဳမွ ျဖစ္လာေသာ ေၾကာင့္ၾက ပူပန္မွဳ ႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မွဳ တို႕သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကာယစိတၱာႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာမွဳတို႕အေပၚ ျပႆနာျဖစ္သည္သာမက ယိုယြင္းပ်က္စီးေစမွဳလည္း ျဖစ္ၾကပါသည္။
တဏွာသည္သူတို႕အနားမွာရွိေသာ အရာအားလံုးကို စိုးမိုျပီး လူသားမ်ားသည္ ကမၻာမွာ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးသတၱ၀ါ တစ္ေကာင္းအျဖစ္ေရာက္ရွိလာခဲ႕သည္။ ဤနည္းျဖင္႕လူသားမ်ားသည္ စိတ္ခ်မ္းသာ မႈ႕ကိုစြန္႕လႊတ္လွ်က္ အာဏာႏွင္႕ ရုပ္၀တၱဳဆိုင္ရာျပည္႕စံုမႈ႕သို႕သာအငမ္းမရလိုက္ပါေနၾကေတာသည္။
ကၽြန္ဳပ္တို႕ယေန႕ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ေနၾကရေသာ ျပႆနာ၏အေျခခံမွာကိုယ္က်င္႕တရား ပ်က္ျပားလာမႈ႕ႏွင္႕ ပညာကို မွားယြင္းေသာစြာအသံုးခ်မႈ႕ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သိပၸံႏွင့္ နည္း ပညာမ်ားက အံ့မခန္း တီထြင္ၾကံဆမႈ႕အသစ္ မ်ားြကို ထုတ္လုပ္ေနေသာ္လည္း ကမၻာၾကီး သည္ လံုျခံဳမႈ႕ႏွင္႕ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ႕ကင္းမဲ႕ေနဆဲရွိေသးသည္။ တကယ္ေတာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ မ်ားကပင္လူဘ၀ကိုေရွ႕ကႏွင္႕စာလွ်င္ ပို၍လံုျခံဳမႈ႕မရွိေအာင္ျပဳလုပ္ေနဘိသကဲ႕သို႕ ျဖစ္ေခ်သည္။
ကၽြန္ဳပ္တို႕လက္ရွိရင္ဆိုင္ေတြ႕ၾကံဳေနၾကရေသာ ျပႆနာတြင္ ကိုယ္က်င္႕တရားပိုင္ဆိုင္ရာ သာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမလာလွ်င္လူေလာကၾကီးသည္ အႏၱရာယ္မ်ားၾကားမွာ ပင္ပန္းရံုမွလြဲ၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႕ လံုျခံဳမႈအတြက္ကေတာ အလွမ္းေေ၀းေနဆဲပင္ျဖစ္ပါလိမ္႕မည္ ။

မွတ္ခ်က္ ။ ဆရာေတာ္ေကသိရီဓမၼာနႏၵ၏ Human life and problems ေဆာင္ပါးအားစာေရးသူအျမင္ျဖင္႕ဆီေလွ်ာ္သလိုဘာသာျပန္ဆို
ထားပါသည္

ဤေနရာမွ ကူးယူထားသည္

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

လူ …….
မေကာင္းတာကို
ေကာင္းတာနဲ႕ဖံုး
မေကာင္းတာေတြ
ပ်က္သုန္းပါဖို႕႔လား ဘုရား

ဆရာေတာ္…….
အေကာင္းနဲ႕မေကာင္း
လမ္းေႀကာင္းခ်င္းကြာ
သံသရာမွာ
တစ္ခါလည္းမဆံုး။
အဆိုးမကုန္
ကံမကုန္သိ
ဆိုးရံုးေကာင္းရံုး
သူ႕ဘုန္းသူ႕ကံ
သူ႕ကိုဖန္ဖို႕။

.........
ျမန္မာဘာသာသို႕
သင့္ေလွ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုထားသည္

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |
1/11/2011


ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ မူဆလင္ ဓါးျပမ်ား အထူး ေသာင္းက်န္းေနရာ ဗုဒၶဘာသာ ေက်းရြာမ်ား ျပိဳပ်က္မည့္ အေနအထားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရေၾကာင္း ေက်းရြာသားမ်ားက နိရဥၥရာသို႕ ေျပာၾကားသည္။

“ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႕ တိုင္းရင္းသား ဗုဒၶဘာသာေတြအတြက္ လံုျခံဳမူ မရွိေတာ့ဘူး။ ပုိက္ဆံ ခ်မ္းသာတဲ့ သူေတြက ျမိဳ႕ေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕ၾကနဲ႕ ဒီအတိုင္းဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာ ရြာေတြ အကုန္လံုး ပ်က္စီးသြားႏိုင္ပါတယ္။ အနီးအနားမွာ တည္ရွိေနတဲ့ နစက တပ္ဖြဲ႕ေတြကလည္း လံုျခံဳေရး လံုး၀ မေပးႏိုင္တဲ့ အျပင္ တိုင္ၾကား သူေတြကို ရိုက္တာနက္တာ သတ္ပုတ္တာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္”ဟု ေက်းရြာ လူၾကီး တစ္ဦးက ေျပာသည္။

buthindaw
လြန္ခဲ့ေသာ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႕ ညဥ္႕ ၁၂ နာရီတြင္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္း ေညာင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာ အနီးတည္ရွိေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ား ေနထိုင္ရာ ကၽြဲေကာ္ေမာ္ ေက်းရြာကို မူဆလင္ ဓါးျပ ၃၀ ခန္႕က ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ကာ ဓါးျပတိုက္သြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဓါးျပအုပ္စုသည္ အဆိုေက်းရြာမွ ဓါးျပတိုက္ အျပီး ျပန္အထြက္တြင္ ဒိုင္းနက္ အမ်ိဳးသားမ်ား ေနထိုင္ရာ သိမ္ေတာင္ျပင္ ေက်းရြာအား ထပ္မံ ၀င္ေရာက္ျပီး ဓါးျပတိုက္သြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေက်းရြာတြင္ ဓါးျပတိုက္ေနစဥ္တြင္ ေက်းရြာသားမ်ား ျပန္လည္ ခုခံရာမွ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ရာ ေက်းရြာ သိမ္ေတာင္ျပင္ေက်းရြာ ရယက ဥကၠဌ ဇနီးတြင္ ေသနတ္ ထိမွန္ျပီး ယေန႕ အခ်ိန္ထိ ဘူးသီးေတာင္ ေဆးရံုတြင္ တင္ထားရေၾကာင္း သိရသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေက်းရြာကို ဓါးျပတိုက္ျပီး ေညာင္ေခ်ာင္း နစကစခန္းမွ စခန္းမွဴးေရာက္လာျပီးေတာ့ ပါသြားတဲ့ ပစၥည္းေတြ အမွန္ေျပာ။ အမွန္မေပးဘဲ ေျပာရင္ ပစၥည္းကို ရရင္ ျပန္မေပးေတာ့ဘူးလို႕ ေျပာပါတယ္။ အဲဒါနဲ႕ ရြာသား တစ္ဦးက ေၾကာက္ေၾကာက္လွန္႕လွန္႕ သူအိမ္က ပစၥည္းေတြကို အမွန္ မေျပာႏိုင္ေတာ့ မ်က္နာကို စခန္းမွဴးက လက္သီးနဲ႕ ပစ္ထိုးပါတယ္။ ေျခေထာက္နဲ႕ ေက်ာက္ကန္ပါတယ္။ ခုလို ဓါးျပတိုက္ခံရပီး ေၾကာက္ေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ နစက စခန္းမွဴးက လက္သီးနဲ႔ ထိုးတဲ့ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ ခိုကုိးစရာဆိုလို႕ မရွိေတာ့ပါဘူး” ဟု ေက်းရြာ လူၾကီးက ေျပာသည္။

ဓါးျပတိုက္ခံရေသာ သိမ္ေတာင္ျပင္ေက်းရြာမွာ ေညာင္ေခ်ာင္း နစက စခန္း အနီးအနားတြင္ တည္ရွိျပီး ကၽြဲေကာ္ေမာ္ ေက်းရြာမွာ ေညာင္ေခ်ာင္း နစက စခန္းမွ ေျခလ်င္ တစ္နာရီခန္႕ အေ၀းတြင္ တည္ရွိသည္။

အဆိုပါေက်းရြာမ်ားမွာ နယ္စပ္တြင္ တည္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ား မဟုတ္ၾကဘဲ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းပိုင္းတြင္ တည္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး ေမယူျမစ္ အေနာက္ဘက္ ကမ္းေျခတြင္ တည္ရွိေသာ ေက်းရြာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဓါးျပမ်ားသည္ ကၽြဲေကာ္ေမာ္ေက်းရြာအား ၀ုိင္းရံထားျပီး တစ္အိမ္တက္ဆင္း ဓါးျပတိုက္သြားျခင္း ျဖစ္ျပီး လက္၀တ္ရတနာ ပစၥည္း သိန္း ၃၀ က်ပ္ေက်ာ္ဖိုးပါသြားသည္ဟု သိရသည္။ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးတြင္ ဦးေခါင္းတြင္ ဒဏ္ရာ ရရွိသြားျပီး အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကို ေသနတ္ေဘာင္ျဖင့္ ၀မ္းဗိုက္ကို ရိုက္နက္သျဖင့္ ေဆးရံု ပို႕ေပးခဲ့ရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ဒီဇဘၤာလ အတြင္းကလည္း ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ေစတီျပင္ ေက်းရြာ အနီးရွိ ခၽြတ္ျပင္ ေက်းရြာအား မူဆလင္ ဓါးျပမ်ား ၀င္ေရာက္ ဓါးျပတိုက္ခိုက္သြားရာ က်ပ္ သိန္း ၃၀၀ ဖိုး ဆံုးရွံဳးသြားခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို႕ မူဆလင္ ကုလား ဓါးျပမ်ားမွာ အုပ္စုဖြဲ႕ျပီး မူဆလင္ ေက်းရြာမ်ားကို ဓါးမရ မတိုက္ဘဲ ဗုဒၶဘာသာ ေက်းရြာမ်ားကို ေရြးျပီး ဓါးမရ တိုက္ေနေသာ္လည္း ေဒသအတြင္းရွိ နစက၊ ရဲႏွင့္ စစ္တပ္မွ တစံုတရာ ကာကြယ္ မေပးႏိုင္သျဖင့္ ေဒသအတြင္း လူထုမွာ အထူး စိုးရိမ္ေသာက ပြားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အခုဓါးမရ တိုက္မူမ်ားတြင္ ေနာက္ကြယ္မွ ႏိုင္ငံေရး ပေယာဂ ပါ မပါကို မိမိတို႕ မသိရွွိေၾကာင္းႏွင့္ မူဆလင္ ဓါးျပမ်ားတြင္ အေကာင္းစား ေနာက္ဆံုးေပၚ ေသနတ္မ်ား ပါ၀င္သည္ဟု ေက်းရြာသားမ်ားက ေျပာသည္။

: ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- :

(နိရဥၥရာ သတင္းမ်ားကို မည္သူ မဆို လြတ္လပ္စြာ ကူးယူ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ သတင္းရင္းျမစ္ေနရာတြင္ နိရဥၥရာ နာမည္ကို ေဖၚျပေပးေစလိုပါသည္။)

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on Tuesday, 11 January 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ျမန္မာမိသားစုမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးသိန္းတိုး ေဒၚဝင္းဝင္းရီတို႕ မိသားစုမွ Mahachulalongkorn တကၠသုိလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ျမန္မာ့ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအား ထုိင္းဘတ္ေငြ (၂၆၃၀) တိတိကုိ ယေန႔ (၁၈ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၀) ေန႕တြင္ (MMSA) ျမန္မာရဟန္းေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕တာ၀န္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႕
လွဴဒါန္းလိုက္ပါ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

အဲဒီအတြက္ မတည္ေငြ တသိန္းလွဴခဲၿပီးေတာ့ ခ်က္ခ်င္းကို ျပန္လာခဲ့ၾကတယ္ အျပန္မွာေတာ့ ေရျပည့္ခ်ိန္မို႔ ပဲ့ခ်ိတ္ကေလး တစင္းနဲ႕ လုိက္ပို႕တယ္ ညကလဲေမွာင္လိုက္တာ ပိန္းပိန္းပိတ္၊ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီးအေရာင္ေလးနဲ႕ လာၾကရတယ္။ ဆိပ္ကမ္းတံတားမွာစက္ေလွေခါင္မိုးကေသးေတာ့ တျခားစက္ေလွႀကီးတစီးေပၚ တက္အိပ္ၾကရ တယ္။
မနက္ေလးနာရီထိုးေတာ့ႏိုးျပန္ပီ ဘယ္သူမွတ္လဲ ထီဆရာပဲ.”ထေတာ့ မနက္လင္းပီ” တဲ့ခရီးဆက္ၾကတယ္ လမ္းကလဲမသိ ညကလဲေမွာင္လမ္းမွာေက်ာက္ေဆာင္ေတြလဲေပါ ဆိုေတာ့လမ္းျပတေယာက္အကူညီယူၾကရ တယ္။ မနက္ (၈) နာရီခြဲေလာက္မွာ ျပင္၀န္းရြာနဲ႕ ကိုက္ ၃၀၀ ေ၀းမယ္ထင္တာပဲ ေတာင္ေမာ္နားေလးမွာ စက္ေလွကဘယ္လိုမွေမာင္းလို႔မရေတာ့ဘူး စက္ကိုတင္ေလၿငိမ္ေလစက္ေလွ်ာ့လိုက္ရင္ေနာက္ဆုပ္သြားတယ္။ မိနစ္ ၃၀ ေလာက္ေမာင္းေနလိုက္တာဘာမွ အရာ မထင္ဘူး ေနာက္ေတာ့ ဦးခင္ေအးရဲ႕ ညဏ္နီ ညာဏ္နက္နဲ႕ စက္ေလွကို ဟိုလိုလွည့္လုိက္ ဒီလိုလွည့္လိုက္ လုပ္ပီး ေမာင္းမွ တေရြ႕ေရြ႕လြတ္သြားတယ္ အဲဒီတုန္းကသာ ေလနည္းနည္းေလာက္တိုက္ပီး လိုင္းေလး ေပၚလိုက္လို႔ကေတာ့ ျပန္ေတြးၾကည့္ၿပီး ေျပာျဖစ္ၾကေသး ၊ ရြာကိုေရာက္ေတာ့ ပစၥည္းေတြသယ္ဖို႔ကိစၥကို ဦးခင္ေအးကိုလႊဲလိုက္ၾကၿပီးေတာ့ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ သြား ၾကတယ္ ေက်ာင္းကတက္လမ္းပိတ္ေနတယ္၊ ေခါင္မိုးမွာလဲ အမိုးမရွိဘူး ၾကယ္ျမင္လျမင္ပဲ ဆရာေတာ္ကေတာ့
ဒီသိမ္သာ မရွိခဲ့ရင္ အဲဒီေန႕ မိုးနဲ႕ ေလ အရွိန္ေၾကာင့္ အားလံုး ေသသြားႏုိင္တယ္ လို႕ ေျပာျပတယ္။ ဆရာေတာ္ကို ၀တၳဳလွဴပီးေတာ့ ရြာတပတ္လွည့္ၾကည့္ၾကေတာ့ အားလံုးက ေျပာင္တလင္းေနတာပဲ၊ တခ်ိဳ႕လူေတြကသစ္မရွိလို႔ကြမ္းသီပင္ေတြကို ခုတ္ညပီးေတာ့ ကံုးညားေတြ လုပ္ေနၾကတာ ေတြ႕တယ္၊အားလံုး ကေတာ့ေျမႀကီးေပၚမွာပဲေနၾကတယ္ခေလးေတြကဖုန္အလူးလူးနဲ႕က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္းလဲတာေပၚလင္အမိုး နဲ႕ပဲ ယာယီလုပ္ထားရတာေတြ႕တယ္။ သစ္ပံုေတြ ေပၚတက္နင္းသြားရတာ သံစူးမွာေတာင္ေၾကာက္ရတယ္။ အဲဒီေဒသမွာတာ၀န္က်တဲ့ ျမန္မာ စစ္တပ္အရာရွိ တပ္ရင္းမွဴးကို အလွဴလာလုပ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားေတာ့ လုိအပ္တာေတြနဲ႕သူတို႕လဲ၀ိုင္းကူပါေၾကာင္း၊လာလွဴေပးၾကတာေကာင္းမြန္ပါေၾကာင္းေျပာျပတယ္။ ပိုက္ဆိပ္၊ျပင္ေခ်ာင္း၊ျပင္၀န္းအုပ္စုတခုလံုးအတြက္တေနရာတည္းလူစုလိုက္ပီးေတာ့လွဴၾကတယ္။တခြက္ ဆြမ္း ယူလာ ၾကတဲ့ဟင္းေပါင္းစံုဆြမ္း၀ိုင္းကလဲ အဲဒီေန႕လည္အတြက္ေတာ္ေတာ္ပဏာရတယ္။ ဆြမ္းကိစၥၿပီးေတာ့ လမ္းတေလွ်ာက္နဲ႕ မုန္တိုင္းတုိက္တုးက ရထားလိုက္တဲ့ပံုေတြ ရွာလာတာကို ျပေတာ့ Lep top ကို၀ိုင္းအံုၾကည့္ ၾကေတာ့ဦးက၀ိန္ေလးခမ်ာအေမွာင္နည္းလို႔ သင္းပိုင္ေလး ကာပီးေတာ့ ျပရရွာတယ္၊ အဖြါးႀကီးေတြကို ဟိုသည္ ေမးၾကည့္ေတာ့ သူတို႕ဘ၀မွာ ဒီမုန္တိုင္းလို အခါလြန္မွ ျဖစ္တာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားတာ မေတြ႕ဖူးဘူးတဲ့ ဘာမွ မက်န္ေတာ့ပါဘူး တဲ့။ တကယ္လဲ ဘာမွ မက်န္ေတာ့ဘူး စက္ေလွ အပိုင္းအျပတ္ေတြ၊ အိမ္တိုင္ငုတ္တိုေတြ အမႈိက္ပံုေတြပဲ ရွိတယ္ ေတာင္ၾကားေျမာင္ၾကားထဲကို လႈိင္းအဟုန္ေလ အဟုန္နဲ႔ ပါသြားတဲ့ ေလွေတြကေတာ့ ေရထဲျပန္ေရာက္စရာအေၾကာင္းမရွိေတာ့ဘူး ၊ကမ္းနားေပၚတင္သြားတဲ့စက္ေလွအခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ ျပန္ျပင္ၿပီး ေရခ်ေနၾကတာေတြ႕ရတယ္။


ေရွ႕ဆက္ရန္...ရွိေသးသည္။

.............
ေရးသားသူ
ဂရုဏာ

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on Monday, 10 January 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ျမန္မာမိသားစုမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မစိုး တို႕ဦးေဆာင္ေသာ ခ်င္းမုိင္္ျမိဳ႕ (Night Bazaar) ညေစ်းအဖဲြ႕မွ ၊ Mahachulalongkorn တကၠသုိလ္
တြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ျမန္မာ့ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအား ထုိင္းဘတ္ေငြ (2500) တိတိကုိ ယေန႔ 7. January.2011 ေန႕တြင္ (MMSA)ျမန္မာရဟန္းေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ႕တာ၀န္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႕လွဴဒါန္းလိုက္ပါေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on Friday, 7 January 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

မနက္ေ၀လီေ၀လင္းအခ်ိန္မွာနယ္ကိုခရီးဆက္ဖို႔ေစာေစာအိပ္ရာကထ,မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးေတာ့ဆိုကၠားေခၚအထုတ္
အပိုးေတြျပင္ၾကဆင္ၾကတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴဆရာေတာ္ကေတာ့အလုပ္အမ်ားဆံုးပဲမနက္ဆြမ္းေတြစီစဥ္၊ သူ႕ ေက်ာင္းကဆရာေလးေတြေက်ာင္းသူေလးေတြလည္းညအိပ္ပ်က္ၾကရတာေပါ့အထူးသျဖင့္ထီဆရာတေယာက္အေစာႀကီးႏိုးေနတာကျပႆနာ၊ေလးနာရီအိပ္ရာထၾကမယ္ေျပာထားတာကိုသံုးနာရီေလာက္ကတည္းကလာႏိႈးေတာ့ညကလဲခရီးေရာက္ေရာက္ခ်င္းၿမိဳ႕ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္ေတြတြင္းလမ္းေလွ်ာက္ထားရတာေဆြးေႏြးအစီစဥ္ခ်တာနဲ႕ညနက္မွအိပ္ရာ၀င္ရတာနဲ႕ဆိုေတာ့အဲဒီမနက္အိပ္ရာထရတာေတာ္ေတာ္ခက္ခဲပါတယ္၊ဒါေပမဲ့အလွဴ သြားလုပ္မယ္ဆိုတဲ့အသိေလးေၾကာင့္ တက္ၾကြေနတယ္္။ စက္ေလွဆိပ္ကိုေရာက္ေတာ့ စက္ေလွကူညီတဲ့ ဦးခင္ေအးက အဆင္သင့္ေစာင့္ေနေလတယ္။ သူလဲ မေအးဘူး အေစာႀကီး ေရစစ္ဆိုေတာ့ သူ႕စက္ေလွကို ညကတည္းက ေရနက္ႏိုင္တဲ့ေနရာဆီေရႊ႕ထားရတယ္ အဲဒါနဲ႕ ေလာင္းေသးေသးေလး တစီးနဲ႕ စက္ေလွႀကီးဆီ သြားၾကရတယ္။အားလံုးအဆင္သင့္ျဖစ္ေတာ့ေက်ာက္ေဖၚၿပီးေတာ့ခရီးစထြက္ၾကတယ္။
မနက္ေလႏုေအးကခ်မ္းစိမ့္စိမ့္နဲ႕ရခိုင္ျပည္ရဲ႕ေဆာင္းအရသာကိုခံစားယင္းအေတြးကေတာ့ဂီရိေျခရာ ေလးေတြရွာေဖြေတြးေနမိတယ္…..။ တေရြ႕ေရြ႕ခုတ္ေမာင္းေနေသာေမာ္ေတာ္ထက္မွျမင္ရေသာျမင္ကြင္း ေတြက အားလံုး ေျပာင္တလင္းလုိ႔ပဲ ပယ္လင္ျပင္ႀကီးထဲဟိုတစုသည္တစုေခါင္းျပဳၾကည့္ေနၾကသလိုေတာင္ေတြအားလံုးဟာအမႈိုက္ပံုျဖစ္ေနတယ္။ ေနေရာင္ထြက္လာေတာ့ မနက္ဆြမ္းစားၾကတယ္ ပဲဟင္းရည္ ငါးေျခာက္ေက်ာ္ခ်က္နဲ႕ ေဒသအေခၚ ေရႊထမ္ငးကေတာ့ၿမိန္လိုက္တာကမွသတိတရပဲ၊ စားၿပီးေတာ့ေက်ာက္ျဖဴဆရာေတာ္ မေမ့မေလ်ာ့သယ္လာတဲ့ tea mix ေသာက္ၾကရျပန္တယ္ ၊ “အားလဲနာတယ္ ဒါေပမဲ့ေသာက္လိုက္ေတာ့မယ္” ေျပာေတာ့ ထီဆရာႀကီးက သူမ်က္မွန္အသာေလးပင့္ပီးကြမ္းသက္တန္း ရင့္သန္တဲ့ သြားေဖြးေဖြးေတြ ေပၚေအာင္ ၿပံဳးယင္း ဘုန္းႀကီးေတြက ဒီလိုပဲ တဲ့...သူ႕ဆရာ ေက်ာက္ျဖဴဘုန္းႀကီး မ်က္ေစာင္းပစ္ေတာ့ သူကတခါ ျပန္ေျပာျပန္တယ္ “ဒဲ့ေျပာရင္လဲ ဒီလိုပဲ”တဲ့အားလံုးၿပံဳးျဖစ္ၾကပါေသးသည္။
၉းနာရီခြဲေလာက္မွာပင္လယ္ထဲကေတာင္ကြ်န္းေလးတစ္ကြ်န္းေပၚတက္ပီးစက္ေလွဆရာဟင္းသြား၀ယ္ေတာ့ခေလးေတြအတြက္ သၾကားလံုးေတြ ေပးလိုက္ၾကတယ္ ခေလးေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကတာ အေ၀းက လွမ္းျမင္ရတယ္ ကြ်န္းကျပန္လာေတာ့ အသီးအႏွံနဲ႕ကမၻာ့ရွားပါး ေရငါးတမ်ိဳးကို လွဴလိုက္ၾကတယ္ ေငြေပးလို႔မရပါဘူး သူတို႕က အရွင္ဘုရားတိုကို ရြာေပၚၾကြပီးဆြမ္းလက္ခံေစခ်င္ၾကတာဘုရားတဲ့ ။ ေန႕လည္ ၁၂ နာရီမွာ ကမ္းေထာင့္ႀကီးကို ေရာက္ၾကၿပီးေတာ့ဆန္ႏွင့္ ဓနိမ်ားအဖို႕ ႀကိဳတင္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေပးသူ ဦးခင္ထြန္းႏွင့္ဇနီးတို႕မွ တဆင့္က် သင့္ေငြမ်ား ေပးေခ်ၿပီး ။ တပ္ရြာသို႕ ခရီးဆက္ၾကတယ္ ေရလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ သြားႏိုင္ေပမဲ့ တာေဘာင္ဆည္ထားေတာ့ ေလွျဖတ္မရဘူးျဖစ္တယ္ အဲဒါနဲ႕ပဲ ေျခက်င္ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကရတယ္ ၂ နာရီေလာက္ ခရီးကို ရႊံ႕ေတာ ဘြတ္ေတာထဲ ဆင္းလုိက္ ေရေတြကူးလိုက္ ခရီးဆက္ၾကရတယ္ ေခ်ာင္းေလးတခုေတြ႕ေတာ့ ေလွသမားကို ေအာ္ေခၚယူရတယ္ ေလွစီးဖို႔ ဆင္းရတာ ဘြတ္ထူေတာ့ အ၀တ္ေတြ ကြန္ပ်ဴတာ အိတ္ေတြ ေငြထည့္ယူလာတဲ့အိတ္ေတြအားလံုးဗြတ္ေပကုန္ပါေလေရာခ်က္ခ်င္း ေရနဲ႕ေဆးေတာ့ တေယာက္ကေျပာတယ္ ေဆြးသြားလိမ့္မယ္ဒီေရကေရငံေနာ္ တဲ့။ေနေတာ္ေတာ္ေလးေစာင္းမွရြာထိပ္ ေတာရေက်ာင္းေလးကို ေရာက္ ၾကတယ္ရြာလူႀကီးတခ်ိဳ႕ႀကိဳေနတာေတြ႕ရတယ္။သူတို႕ကတရြာလံုးမွာေရကန္မရွိေတာ့ဘူး ေရေသာက္လို႔မရ ေတာ့ဘူး၊ေတာေက်ာင္းေလးကတြင္းငယ္ေလးကိုသာမွီခိုေနရေၾကာင္း ေျပာျပၾကတယ္ သြားၾကည့္ေတာ့လဲ တကယ္ေနာက္ေနလိုက္တဲ့ ေရက ေျမခဲကို အေရေဖ်ာ္ထားတဲ့ အတုိင္းပဲအဲဒီေရကိုေသာက္ၾကရတယ္တဲ့…ရင္ ေတာ့ ေမာသြားတာပဲ ရြာကို၀င္ေတာ့ တီးသံမႈတ္သံေလး ၾကားရတာ ဘာလဲလို႔ေမးေတာ့ သူတို႕ သတင္းမကြ်တ္ရေသးဘူးဆရာမကန္ေတာ့ၾကရေသးဘူးတဲ့အဲဒါနဲ႕ဒီေန႕လုပ္ၾကတာလို႔ေျပာျပၾကတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႕ ရြာထဲက ျဖတ္သြားရေတာ့ အဲဒီရြာကိုကာထား တဲ့ ေရကာတာႀကီးက်ိဳးၿပီး အိမ္ေတြ ၾကားထဲ၀င္တဲ့ေရေတြဟာခုထိကိုမခမ္းေသးပဲရွိေနတာေတြ႕ရတယ။ေရပုပ္ကိုေလွာင္ထားသလို ျဖစ္ေနတဲ့ၾကား ထဲမွာ အိမ္ေတြကေတာ့ျမင္မေကာင္းစရာပဲ။

ေရွ႕ဆက္ရန္...ရွိေသးသည္။

.............
ေရးသားသူ
ဂရုဏာ

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on Thursday, 6 January 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ေအာင္ျမတ္စိုး | ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၀၆ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၅၆ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင့္ထုတ္ရန္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

(မဇၥ်ိမ) ။ ။ တရားမဝင္ ႏုိင္ငံျခားသား လုပ္သားမ်ား ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရး ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအပါအဝင္ ၃ ႏုိင္ငံမွ တရားဝင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားထံ ယခုလ ေငြေကာက္မည့္ အစီအစဥ္ကို ၂ဝ၁၂ မတ္လ ၁ ရက္က်မွသာ စတင္ေကာက္ခံရန္ ထိုင္းအစိုးရက ရက္ေရႊ႔ဆိုင္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

တဦးလွ်င္ ဘတ္ ၄ဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ဘတ္ ၃၅ဝ ျဖင့္ ကေမၻာဒီးယား ေရႊ႔ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားထံ ယခုလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ၆ လၾကာ ေငြေကာက္ေရးကုိ ေရႊ႔ဆိုင္းရန္ ယခုလ ၄ ရက္ေန႔လုပ္ ထိုင္းဝန္ၾကီး အစည္းအေဝး၌ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“၄ဝဝ သာ ေပးရတယ္ဆုိေပမယ့္ သြားေပးမယ့္ စရိတ္နဲ႔၊ အလုပ္ပ်က္ဦးမွာနဲ႔၊ အလုပ္ရွင္က ညည္းညဴမွာနဲ႔၊ တခ်ဳိ႕ဆုိ အလုပ္ရွင္ပြဲစားဆုိရင္ သူတို႔က လုိက္လုပ္ေပးမွာ မဟုတ္သလုိ သူတုိ႔အက်ဳိးရွိမွ လုပ္ေပးမွာကိုး။ အနည္းဆုံး ၅ဝဝ ေလာက္ ေပးရမယ္။ ဒီလုိျဖစ္သြားတာ အရမ္းေပ်ာ္ရႊင္မိတယ္” ဟု ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ တရားဝင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ကိုေက်ာ္ကိုကိုက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ဥပေဒ အခန္း ၂၊ အပိုဒ္ခြဲ ၃ဝ ႏွင့္ ၃၁ တြင္ အဆုိပါ ရန္ပံုေငြကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မိမိလုပ္ငန္းခြင္ရွိ တရားဝင္ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ားထံမွ ေကာက္ရမည္ျဖစ္ကာ၊ ယင္းေငြကို တရားမဝင္ အလုပ္သမားမ်ား ျပန္ပို႔ရာတြင္ ယခင္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္မွ အသံုးျပဳေနေသာ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ ေနထုိင္စားေသာက္စရိတ္မ်ား ေနရာတြင္ အစားထိုး အသံုးျပဳရန္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ယင္း ဥပေဒအရ ရန္ပံုေငြ ေကာက္ခံေရး မူလအစီအစဥ္ကိုမူ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာနက ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏွင့္ လာအုိမ်ားအတြက္ တလ ဘတ္ ၄ဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ ၆ လစာ ၂၄ဝဝ ဘတ္၊ ကေမၻာဒီးယား မ်ားအတြက္ တလလွ်င္ ဘတ္ေငြ ၃၅ဝ ႏႈန္းျဖင့္ ၂၁ဝဝ ေကာက္ခံရမည္ဟု လ်ာထားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဥပေဒထဲတြင္ တရားဝင္လုပ္သားမ်ား ႏိုင္ငံရင္းသို႔ အၿပီးျပန္ေသာအခါ မည္သို႔ျပန္ထုတ္ေပးမည္ကို တိက်စြာ ျပ႒ာန္းမထားသျဖင့္ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔မ်ားက ေတာင္းဆိုကန္႔ကြက္ခဲ့သလို၊ တရားဝင္မ်ားထံမွ ေကာက္ခံၿပီး တရားမဝင္မ်ား ျပန္ပို႔ရာတြင္ အသံုးျပဳမည္ကို လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္လ ၁၈ ရက္၊ ႏိုင္ငံတကာ ေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားေန႔တြင္လည္း အၾကီးအက်ယ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္သမားဝန္ၾကီး ခြန္နာယ္ခ်လမ္ခ်ား စီေအာ္န္က ထိုင္းႏုိင္ငံ မဟာခ်ဳိင္ေဒသရွိ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးအသင္းႏွင့္ အစည္းအေဝး၌ ယင္းဥေပဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္စရာမ်ား ရွိေနသျဖင့္ စတင္ေကာက္ခံမည့္ ရက္ကုိ ေရႊ႔ဆိုင္းမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ထုိင္းသတင္း မသီခၽြန္က ေဖာ္ျပခဲ့ေသးသည္။

ထိုင္းတြင္ ယခု ၃ ႏုိင္ငံမွ တရားဝင္ လုပ္သား တသန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ျမန္မာက ၈၁၂,၉၈၄ ဦးအထိ ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ ေရႊ႔ေျပာင္း အလုပ္သမားအဖြဲ႔ IOM ၏ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏုိဝင္ဘာလထုတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အလုပ္သမားမ်ား အပါအဝင္ တရားမဝင္ လုပ္ကိုင္သူေပါင္း ၂ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း နယူးဇီလန္အေျခစိုက္ ပင္လယ္ရပ္ျခား အလုပ္သမား ကူညီေရးအဖြဲ႔ UnionAID ကလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“အလုပ္အဆင္ေျပတဲ့ လူေတြမွာေတာ့ အေရးမၾကီးဘူးဆိုေပမယ့္ တခ်ဳိ႕အလုပ္သမားေတြအတြက္က တအားအခက္အခဲ ရွိတယ္ေလ။ ဒီၾကားထဲ ျမန္မာျပည္က မိသားစုအတြက္က မပို႔မျဖစ္တဲ့ အေျခအေနေတြက အမ်ားၾကီးပါ။ ၂ဝ၁၂ ကို ေျပာင္းလုိက္တယ္ဆိုရင္၊ သူတို႔အတြက္ တလ ၄ဝဝ ဆိုရင္ပဲ မိသားစုနည္းတဲ့ လူေတြအတြက္ ေထာက္ပံေပးလို႔ ရၿပီေပါ့” ဟု ထိုင္းေတာင္ပိုင္းမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမ မမိုးသူဇာက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ဤေနရာမွ ယူထားသည္

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

အဲဒီေလာက္ရွည္တဲ့ တာေဘာင္ႀကီးက်ိဳး သြားေလာက္ တဲ့အထိထန္တဲ့ လႈိင္းကလဲ...ဘယ္ေလာက္ ျပင္းမလဲ ေတြးၾကည့္ေပါ့….လယ္ကြင္းေတြ ၾကည့္မဆံုးဘူး ေတြ႕တဲ့ေေကာက္ရိတ္သူမ တေယာက္ ကို ေမးၾကည့္ေတာ့ ႏြားစားဖို႔ရိတ္တာပါ၊လယ္အားလံုးကေတာ့သုည္းသြားၿပီ၊ ဧကေပါင္းအမ်ားႀကီးပဲ..အဲဒီအနီးနားကဘုန္းေတာ္ႀကီး တပါးကိုေမးၾကည့္ေတာ့ အျမင့္(၈)ေပခြဲရွိတဲ့ေက်ာင္း ေရပၚမွာ(၆)လက္မေလာက္ပဲ က်န္တယ္ လို႔ေျပာတယ္.. ဒီရပ္ကြက္ မွာ အိမ္ေျခ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ ေမးေတာ့ ၄၀၀ ေက်ာ္တဲ့……တျခားရပ္ကြက္ေတြေကာ ပါေသးလားဆိုေတာ့ ဟိုတစ္ဖက္ အစြန္ရပ္ကြက္ကလဲ ဒီလိုပဲ တဲ့…..အကူညီေတြ ဘာရလဲ ဆိုေတာ့ ၊ ဆန္ (၆) လံုးရယ္၊ တခ်ိဳ႕ တာေပၚလင္ ၆ ေပ၊ ၁၀ ေပ တစရယ္၊ ေရသန္႔နည္းနည္းရယ္၊ ဒါပဲ တဲ့ သူတို႕ေတြ ေနတဲ့ အိမ္ေတြၾကားထဲ ေရအိုင္ႀကီးလိုလို ျဖစ္ေနတယ္ ေရေတြက ဒီလိုပဲလားဆိုေတာ့ ခုမွ ၀ပ္က်န္ခဲ့တာ တဲ့…..ဆားငန္ေရေတြ ဆုိေတာ့ ပုပ္ကုန္ပီ ေခါင္မိုးက မလံု ေန႕ခင္းဆိုပူ၊ ညဆို ႏွင္းေတြယို၊အဖိုးအို အဖြါးအိုေတြ ဆို ဘယ္လို ေနမလဲ……တခ်က္ကေလး ေတြးၾကည့္မိေတာ့..ေလပူကို ခပ္ျပင္းျပင္းေလးသာ ရႈိက္မိသြားတယ္….. စကားသံအျဖစ္ ေတာ့ ဘာမွ ထြက္မလာဘူး ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ဘာမွ မဟုတ္ေတာ့ ဘာမွအေျဖမရဘူး ၊ လိုက္က္ျပေပးတဲ့ ရပ္ကြက္သားတေယာက္ကို ျပန္လွည့္ၾကည့္မိေတာ့ အက်ီ ၤ ဗလာ က်င္းနဲ႕ သမီးေလးကို ခ်ီကာ အားငယ္ေနတဲ့ ညႈိးေရာ္ေရာ္ မ်က္ႏွာေလးေပၚမေတာ့ ကိုယ္ခ်င္းစာတဲ့ လက္တဖက္ ေပၚလာလို႔ အားရွိပံုေလးကိုေရးေရးေလးေတြ႕ရျပန္တယ္၊ သမီးေလးကို မုန္႔၀ယ္ေပးရင္း သားအဖႏွစ္ေယာက္ကို ဓာတ္ပံုရိုက္ေတာ့ေပ်ာ္ေနလိုက္တာေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔စကားဆိုေတာ့ရ ပါတယ္ ကိစၥမရွိပါဘူးအကူညီလိုရင္ပဲ ေျပာပါ…ဆိုၿပီး သူ႕ခမ်ာ ေက်နပ္ေနပံုေလး ကို အမွတ္ရမိပါေသးသည္။
တကယ္လွဴျဖစ္ေတာ့လဲ ေငြပမာဏသာ မ်ား၍ လက္ခံရေသာ လူထုအတြက္ အလြန္နည္းေသာ ပမာဏမွ်ေလာက္သာ မိမိတို႕ကေပးကမ္းႏိုင္သည္။ လိုအပ္ခ်က္ေတြက ေမးမၾကည့္လိုက္နဲ႕ အမ်ားႀကီးဆိုမွ အမ်ားႀကီးပါ၊ နဂိုခ်ိဳ႕တဲ့ တဲ့ ဘ၀ေတာင္ နာလန္မထေသး၊ ၾကမၼာဆိုးႀကီးကထပ္၀င္၊ ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ရမယ္ဆိုတာ ေတာင္ေတြးမရဘူး ၊ ေငးၾကည့္ေနၾကတဲ့ခေလးငယ္ေတြရဲ႕ မ်က္၀န္းေတြက အထင္တႀကီး ျဖစ္လြန္းေနတယ္။ ကင္မရာလဲ မျမင္ဖူးဘူး ေထာင္တန္ အထပ္လိုက္ႀကီးလဲ မျမင္ဖူးဘူး၊သူတို႕ေတြလဲ ဒီလို လွဴႏုိင္သူေတြ ျဖစ္ခ်င္ၾကမွာပဲလို႔ ေတြးမိေတာ့ ပါ၀င္လွဴဒါန္းၾကတဲ့ အလွဴရွင္ေတြအားလံုးကို ေလးစားမိပါေေသးတယ္။
ရင္ေမာခဲ့ရတဲ့ ခံစားမႈေလး နဲ႕ပဲ အဲဒီေန႕ ညေမွာင္ေမွာင္ၾကားထဲမယ္ ခ်ိဳင့္ခြက္ေတြေပါ ဒလိမ့္ေခါက္ေကြးမ်ား၊ လဲက်ေတာ့မလားလို႔ စိတ္တထင့္ ထင့္ နဲ႕ သူမ်ားႏိုင္ငံ မီးထိန္ထိန္ လင္းေနပံုေလးကို ေတြးမိေတာ့ ၿပံဳးမိသြားသည္၊မခ်ိၿပံဳးသာျဖစ္ပါသည္။

ေရွ႕ဆက္ရန္...ရွိေသးသည္။

.............
ေရးသားသူ
ဂရုဏာ

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on Wednesday, 5 January 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

တံျမက္စည္းတစ္ေခ်ာင္းနန္႕
ေကာင္းကင္ႀကီးကိုလွည္းက်င္း
မိုက္တြင္းနက္ပစ္လိုက္ႀကမယ္
ေျခမဦးမွာ ေသြးတလူးလူး
ႀကည္ႏူဖို႕ေကာင္းမယ္ ေသခ်ာတယ္။
ဆာေလာက္ေနတဲ့ ေရျပင္ထဲ
ဝတ္မႈေလးေတြႀကဲခ်
ဒါနေျမာက္ပလိုက္ႀကမယ္။
ကဲရဲ႕ႀကပါေစ အခါတစ္ရာ
ကိုယ့္ဖာသာ သာဓုေခၚႀကစို႕။
ပလဲဓါးလို
ပါးပါးေလးနဲ႕ထက္ျမက္
အျဖဴထည့္မာနတစ္ခု
ျဖစ္တည္မႈအံထဲကဆဲြထုတ္
အေတာင္ပံလုပ္ဖို႕ သေဘာတူလား။
ကဆုန္-ေတာ္သလင္း
အခ်င္းဆက္ထားေရလူ
အပူကိုဘာေႀကာင္းေႀကာက္
ေဒါက္-ေဒါက္----
မနက္ေရာက္ေတာမယ္ကိုယ့္လူ။

..................
ေနာင္ေအး

ျမန္မာဘာသာသို႕ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္
ဘာသာျပန္ထားသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on Sunday, 2 January 2011
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ