MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ၾသစေၾတးလ် ေဒၚလာ သန္း ၈၀ ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဘာ့ကာက စေနေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ဆရာမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား၊ ေက်ာင္းတက္ႏႈန္း ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ မူလတန္းတြင္ အာဟာရ ေကၽြးေမြးေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။
ထို႔အျပင္ လက္ရွိ ၾသစေၾတးလ် ပညာေတာ္သင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၂၀ ဦးမွ ၂၀၁၅ တြင္ ၅၀ ဦးအထိ တိုးျမွင့္သြား မည္ဟုလည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဘာ့ကာက ေၾကညာခဲ့သည္။

AusAID ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ား တည္ရွိရာ ရန္ကုန္ေတာင္ဖက္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ရာတြင္ ျမန္မာကေလး သန္းႏွင့္ခ်ီၿပီး မူလတန္းပညာေရး ဆံုးရံႈးၾကမည့္ ေဘးကို ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ဆိုပါသည္။
“လာမည့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ၾသစေၾတးလ် ပညာေရးအကူအညီဟာ သန္း ၈၀ ေက်ာ္ ရွိပါလိမ့္မယ္။”
“ေက်ာင္းစတက္တဲ့ ကေလးေတြထဲက မူလတန္း ၿပီးဆံုးေအာင္ တက္ေရာက္ႏုိင္တာ တ၀က္ေတာင္ မရွိဘူး။”
“ဆိုလိုတာကေကာ့ ျမန္မာ့ ပညာေရးသမိုင္းမွာ ဒီမ်ဳိးဆက္ထဲ ႀကီးျပင္းလာေနၾကတဲ့ ကေလးေတြဟာ သူတို႔ မိဘေတြထက္ ပညာအဆင့္အတန္း နိမ့္ပါးၾကေတာ့မယ္။”
“ၾသစေၾတးလ်အေနနဲ႔ ဒီအျဖစ္ဆိုးကို ကာကြယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါမွာ”
“ျမန္မာျပည္ ကူညီေရးမွာ ပညာေရးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဓိကပါပဲ။”
အျခားေသာ ေထာက္ပံ့ကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ ၾသစေၾတးလ် အကူအညီတြင္ မူလတန္းပညာေရး ငါးႏွစ္ကို အရည္အေသြး ျမင့္မားေစရန္ ကူညီမည္ဟု ဆိုပါသည္။
အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပညာေရးအကူအညီကို ပံ့ပိုးေပးမည္ဟု သိရပါသည္။
-       ေ၀းလံသီေခါင္ေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစားအစာ၊ ဆရာျဖစ္သင္တန္းႏွင့္ ဖတ္စာအုပ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ပညာေရးကို ကေလး တစ္သန္းေက်ာ္ လက္လွမ္းမီေစရန္။
-       ကေလးမ်ား ဖ်ားနာျခင္းကင္းေ၀းေစရန္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေသာက္သံုးေရသန္႔ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္။
-       မူႀကိဳကေလး ၈၅ ၀၀၀ ဦးအား အကူအညီေပးရန္။
-       တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေက်ာင္းတက္သူ ကေလးမ်ားအား အစားအစာမ်ားကို အိမ္သို႔ ထည့္ေပးလိုက္ရန္။ ၄ ႏွစ္ကာလအတြင္း ကေလး ၁ ဒသမ ၃ သန္းအတြက္ အစားအစာ၊ အာဟာရႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ႏႈန္းျမင့္မားေစရန္ ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ျမတ္ပန္းရွင္
ေမာကၡျမန္မာ့ပညာေရးသတင္း

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on Tuesday, 26 June 2012
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ခ်င္းမုိင္ ဇြန္လ၂၆၊၂၀၁၂

မဟာခ်ဴလာတကၠသိုလ္(ခ်င္းမိုင္)ဌါနခြဲတြင္တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာျမန္မာရဟန္းေတာ္
ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕ MMSA.CM မွ ဦးေဆာင္လွ်က္ ျမန္မာ ဘဂၤ ါလီ အဓိကရုဏ္းေၾကာင့္ မီးေဘးသင့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားသို႔ အလွဴေငြ ျမန္မာေငြတစ္ဆယ့္ခုႏွစ္သိန္းေလးေသာင္းတစ္ေထာင့္ကုိုးရာ(၁၇/၄၁၉၀၀)
က်ပ္ကုိ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာလူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းတခုျဖစ္ေသာရခိုင္သဟာယအသင္း(ရန္ကုန္)
သို႔ ေပးပို႔လွဴဒါန္းလိုက္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

၄င္းေငြမ်ားလွဴဒါန္းျခင္းဟာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္ေက်ာင္းသားမ်ားမွ တပါးခ်င္းေစတနာေပါက္ထည့္၀င္ၾက
ၿပီး အလွဴေငြပိုရေအာင္ေရႊ႕ေျပာင္းရခိုင္အလုပ္သမားမ်ား၊ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားသို႔ပါ အသိေပးခဲရာ
အထူးသျဖင့္ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ႏွင္နီးေသာ ခ်င္းရိုင္ အပါ၀င္ၿမိဳ႕မ်ားမွ အားတက္သေရာလွဴဒါန္းလာမႈေၾကာင့္ အလွဴေငြ ဆယ့္ခုႏွစ္သိန္းေက်ာ္လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံမွ mmsa သတင္းဌါနသို႔ ေျပာၾကားသည္။ 
သူကပင္ဆက္လက္ေျပာၾကားရာမွာအလွဴေငြမ်ားမ်ားလွဴဒါန္းလိုေသာ္လည္းေက်ာင္းသားမ်ားထည့္၀င္ေငြ၊
အလုပ္သမားတခ်ိဳ႕တို႔ထည့္၀င္ေငြမွ်ကုိ ပထမအသုတ္အျဖစ္လွဴဒါန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊လတ္တေလာ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားက အလြန္အေရးႀကီးေနသျဖင့္အခ်ိန္မ်ားမ်ားယူရန္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္မၾကာမီရက္
အတြင္းဒုတိယအျဖတ္လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ေနာက္ၿပီးလည္းတျခားေဒသမ်ားသို႔ပါကမ္းလွမ္းၿပီး ထပ္မံ
လွဴဒါန္းႏိုင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။
ယၡဳလွဴဒါန္းမႈသည္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ကုသိုလ္ျဖစ္သည့္အတြက္အလွဴရွင္မ်ားအားလံုး သာဓုေခၚႏိုင္ပါ၍ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာရၾကပါေစရန္လည္း ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားေတာင္းပါေၾကာင္း သူေတာ္ေကာင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆထက္တပိုးတိုး၍ တိုး၍ လုပ္ႏုိင္ၾကေစရန္ ဆႏၵျပဳပါေၾကာင္း
ေျပာၾကားသြားသည္....။

ဘိကၡဳျဖဴ

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ကုိေက်ာ္ on
1 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္အတြင္း (ဗန္းေမာ္၊ မိုးေမာက္၊ မံစီ ၊ ေရႊကူ) ၄ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဒုကၡသည္စခန္း ၁၄ ခု ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ၁၈.၅.၂ဝ၁၂ အထိ စာရင္းအရ ဒုကၡသည္ အိမ္ေထာင္စု ၁၉၄၆ စုႏွင့္ ဒုကၡသည္ ၇၃၃၇ ေယာက္ရွိၿပီး သူငယ္တန္းမွ တကၠသိုလ္အထိ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ၂၃၇၅ ေယာက္ရွိသည့္ အနက္ ႐ိုးႀကီးရြာ ဒုကၡသည္စခန္းမွ မခ်ိဳခ်ိဳဝင္းက အေျခခံပညာ အထက္တန္း၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲအား ၆ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေအာင္ျမင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမႇင့္ပြဲကို ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ဇြန္ ၁၇ နံနက္ ၈ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

မခ်ိဳခ်ိဳဝင္းသည္ (ဦးေလာကို+ေဒၚျမင့္ရင္) တို႔ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ မံစီၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျမင့္ေက်းရြာသည္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ မိုင္ငါးဆယ္ေက်ာ္ေဝးၿပီး ခရီးလမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး မေကာင္းသျဖင့္ သြားလာရ ခက္ခဲလွေၾကာင္း၊ ကတၲရာလမ္းမရွိ၊ ဓာတ္မီးတိုင္မရွိ၊ တီဗီ မရွိေၾကာင္း၊ ေက်းရြာ စာၾကည့္တိုက္ မရွိသကဲ့သို႔ ေက်းလက္ ေဆးေပးခန္းလည္း မရွိေၾကာင္း၊ အစစအရာရာ ရွားပါးၿပီး မြန္ျမင့္ရြာ ဆိုသည္ကို သိသူနည္းပါးလွေၾကာင္း၊ ရြာသားအားလံုးနီးနီးမွာ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကစီးပြားေရး အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ၾကၿပီး ဗဟုသုတ နည္းပါး လြန္းၾကေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့ နိမ့္က်လြန္းလွသည့္ မိမိ၏မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ား၏ဘဝကို တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေစရန္အတြက္ စာကို အလြန္ႀကိဳးစား သင္ယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာစာကို ေအာင္မွတ္ရ႐ံုသာ မွန္းခဲ့ၿပီး ငါးဘာသာ ဂုဏ္ထူးသာထြက္မည္ ထင္ခဲ့ရာ ယခုကဲ့သို႔ တစ္ဘာသာပိုၿပီး ေျခာက္ဘာသာႏွင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ေန ဘဝတူ မိမိရြာသားမ်ားကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း၊ အမွတ္စာရင္း မသိရေသးေပမယ့္ ေဆးလိုင္းရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္ေရာက္သြားရင္လည္း အရည္အခ်င္းျပည့္ အဆင့္မီေအာင္ျမင္ၿပီး မိမိေဒသအက်ိဳး၊ မိမိတိုင္းျပည္အက်ိဳးကို အစြမ္းကုန္ သယ္ပိုးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသြားပါမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
မခ်ိဳခ်ိဳဝင္းသည္ ယခုအခါ ဗန္းေမာ္႐ိုးႀကီးရြာ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးႏွင့္ ေစတနာရွင္၊ အလွဴရွင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ရပ္တည္ေနရေၾကာင္း တကၠသိုလ္ ဆက္တက္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။
၂ဝ၁၂ ခု တကၠသိုလ္ဝင္ ခ႐ိုင္ေပါင္းခ်ဳပ္ ေအာင္စာရင္းတြင္ ေျခာက္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၄ ဦး၊ ငါးဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၈ ဦး၊ ေလးဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၁၄ ဦး၊ သံုးဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၂ဝ ဦး၊ ႏွစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၆၇ ဦးႏွင့္ တစ္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ ၃၆၄ ဦး စုစုေပါင္း ၄၇၈ ဦး ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |


လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်အၿပီး လူဂိုက ဇြန္လ ၂၂ ရက္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္(ဘယ္)၊ သမၼတသစ္ ဖက္ဒရီကိုဖရန္ကို ကို က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုအၿပီးတြင္ ေတြရစဥ္ (ညာ)
ပါရာေဂြးႏုိင္ငံတြင္ သမၼတ ဖာနန္ဒိုလူဂိုကို လႊတ္ေတာ္ႏႇစ္ရပ္စလံုး၌ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ကာ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဖက္ဒရီကို ဖရန္ကိုက ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ရာထူးဆက္ခံခဲ့သည္။
ယခုကဲ့သို့ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ သမၼတတစ္ဦးကို လႊတ္ေတာ္က ျဖဳတ္ခ်ခဲ့မႈအေပၚ လက္တင္အေမရိက ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကၿပီး ဆက္ခံသူ ဖရန္ကိုကို လက္မခံရန္ ၀ိုင္း၀န္းကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းတြင္လည္း ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က လူ ၁၇ ဦး ေသဆံုးေစခဲ့ေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားရာမႇ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ မၿငိမ္သက္မႈတြင္ ဆိုးရြားစြာ ကိုင္တြယ္ခဲ့မႈျဖင့္ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေဟာင္း သမၼတလူဂိုတြင္ အျပစ္ရႇိေၾကာင္း အထက္လႊတ္ေတာ္၌ ေထာက္ခံမဲ ၃၉ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၄ မဲျဖင့္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
၂၀၀၈ ခုႏႇစ္တြင္ သမၼတျဖစ္လာေသာ လူဂိုသည္ ဆင္းရဲသားတုိ႔အေရး ေဆာင္ရြက္သူအျဖစ္ ထင္ရႇားလာခဲ့သူျဖစ္ၿပီး လက္ယာယိမ္း ေကာ္လိုရာဒိုပါတီ၏ ဆယ္စုႏႇစ္ေျခာက္ခု ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အဆံုးသတ္ႏုိင္ ခဲ့သူအျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္  လင္ေကာင္ မေပၚဘဲ ေမြးလာခဲ့သည့္ ကေလးႏႇစ္ဦး၏ ဖခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့ရျခင္းႏႇင့္ ေနာက္ထပ္ကေလးႏႇစ္ဦး၏ ဖခင္ရင္းျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရျခင္းတို႔ျဖင့္ အိမ္ေထာင္ေရးအ႐ႈပ္ ေတာ္ပံုမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ပ်က္ခဲ့ရသူလည္း ျဖစ္သည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္လည္း အျပတ္အသတ္ အေရးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ပါ ထပ္မံအေရးနိမ့္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရာထူးမႇဆင္းေပးခဲ့ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
လူဂိုသည္ သူ၏ အာဏာရ ညြန္႔ေပါင္းအတြင္းမႇ Authentic Radical Liberal Party ကပါ ေကာ္လိုရာဒိုပါတီႏႇင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျဖဳတ္ခ်မႈကို ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

Ref;AFP

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ကုိေက်ာ္ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |


တရား႐ံုးက စီရင္ခ်က္ခ်အၿပီး ပါတက္ကို လက္ထိပ္ခတ္ေနမႈအား ဇြန္လ ၂၁ ရက္က ေတြ႔ရစဥ္ Photo: AFP
အင္ဒိုနီးရႇားႏိုင္ငံ ဘာလီကြၽန္းတြင္ ၂၀၀၂ ခုႏႇစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ေသာ ဗံုးခြဲမႈ၌ ပါ၀င္ကူညီခဲ့သည့္ အင္ဒိုနီးရႇား ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကို ဂ်ကာတာ တရား႐ံုးက ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ႏႇစ္ ၂၀ ခ်မႇတ္ခဲ့သည္။

အသက္ ၄၅ ႏႇစ္အရြယ္ရႇိ အူမာပါတက္သည္ ႀကိဳတင္ၾကံစည္ထားေသာ လူသတ္မႈႏႇင့္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေပါက္ကြဲတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏႇင့္ လက္နက္မ်ားကို ခိုးသြင္းသည့္ လ်ိဳ႕၀ႇက္ၾကံစည္သည့္ ျပစ္မႈတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့မႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မႇတ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေနာင္တရသည္ဟု ပါတက္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၎၏ေရႇ႕ေန Asludin Hatjani က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပါတက္သည္ အင္ဒိုနီးရႇား၏ အလိုရႇိဆံုး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားထဲမႇ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္အစိုးရ၏ Reward for Justice  အစီအစဥ္က ေဒၚလာ တစ္သန္း ဆုေငြထုတ္ခံထားရသူျဖစ္သည္။

ဘာလီဗံုးေဖာက္ခြဲမႈကို ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လႇယ္သူ သံုးဦးျဖစ္သည့္ Imam Samudra ၊ Amrozi bin Nurhasyim ႏႇင့္ Ali Ghufron တို႔ကို ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္တြင္ ကြပ္မ်က္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး ပါတက္မႇာ ေနာက္ဆံုး ႐ံုးတင္စစ္ေဆးခံရသူျဖစ္သည္။

ပါတက္သည္ ၁၀ ႏႇစ္ေက်ာ္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရႇာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၊ အေဘာ့့တာဘတ္ ၿမိဳ႕၌ အဖမ္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ပါတက္ကို အင္ဒိုနီးရႇားႏိုင္ငံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Ref:CNN

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ကုိေက်ာ္ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |


ဘဂၤလီမ်ားဟု ယူဆရသူ လူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ဂြျမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးမိ

ဘဂၤလီ လူမ်ိဳးမ်ားဟု ယူဆရသူ လူေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ဂြျမိဳ႕မွ (၇) မိုင္ခန္႕ေ၀းေသာ ဂြကၽြန္းတြင္ ဖမ္းဆီးမိသည္ဟု သတင္း  ရရွိသည္။
ဂြျမိဳ႕မွ တံတားကို ျမင္ရစဥ္။ ( ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ)
သူတို႕မွာ မည္သို႕ မည္ပံု  ဂြကၽြန္းသုိ႕ ေရာက္ရွိလာသည္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက တစ္စံုတစ္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးသလို အဆိုပါ ဖမ္းဆီးမူႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးလည္း လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေဒသခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
“ တာ၀န္ရွိ အာဏာပိုင္ေတြက အခုလို ဖမ္းမိတယ္ဆိုတာ အခုအခ်ိန္ထိ တစ္စံုတစ္ရာ ထုတ္ျပန္တာ မရွိေသးဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြက စိုးရိမ္ေနၾကတယ္။ ခုလို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ သူတို႕ ဘာေၾကာင့္ ဒီကၽြန္းကို လာၾကသလဲဆိုတာ သိခ်င္ေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥ အျမန္ဆံုး လူသိရွင္ၾကား ေဖၚထုတ္ေပးဖို႕ ဂြျမိဳ႕နယ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မီတီကို စာေရး  ေတာင္းဆိုထားပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ အႏွံ႕တြင္ ဆူပူ အၾကမ္းဖက္မူမ်ား ေပၚေပါက္ျပီးေနာက္ ဂြျမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ျပႆနာမ်ား  မေပၚေပါက္ရေအာင္ ျမိဳ႕ေပၚေန ျပည္သူမ်ား၊ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဂြျမိဳ႕နယ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မီတီကို လူေပါင္း ၂၈ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႕အတြက္ ေဒသခံ ဂြျမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက ဂြကၽြန္းေပၚတြင္ ေရာက္ရွိလာသူ ဘဂၤလီမ်ား အေၾကာင္းကို ျမိဳ႕နယ္ လူထု သိရွိေအာင္ သတင္း ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႕က စာေရး ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။
“  သူတို႕အထဲက ၄ ေယာက္ပါ အုပ္စု တစ္စုဟာ ဂြကၽြန္းအနီးက ေရႊယခ်ိဳင္ေက်းရြာကို ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႕က ၀င္လာတယ္။ ၂၃ ရက္ေန႕မွာ ၅ ေယာက္ပါ အုပ္စု တစ္စု ေနာက္ထပ္ ၀င္လာတယ္။ အားလံုးကို ဖမ္းမိပါတယ္။ က်န္တဲ့လူေတြလည္း အသုတ္လိုက္ခြဲျပီး ၀င္ေနၾကတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းက လူေတြ စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္” ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
ဘဂၤလီမ်ား ဂြျမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးမိသည္ဆိုေသာ သတင္း အေပၚ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ နိရဥၥရာက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ေဒသခံ တစ္ဦးက ယခုလို ေျပာသည္။
“ သူတို႕ လူေပါင္း ၁၃၀ ပါတယ္လို႕ ေျပာတယ္။ ဒီလ ၂၀  ေန႕က ကၽြန္းေပၚကို ေရာက္လာတယ္။ ဘဂၤလာေဒခ်္႕ကေန မေလးရွားကို သြားတာ ေလွပ်က္ျပီး ဂြကၽြန္းကို ေရာက္လာတယ္လို႕ ဒီလိုဘဲ ၾကားပါတယ္။ အခုအာဏာပိုင္ေတြက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ လူမ်ားေတာ့ ဂြျမိဳ႕ေပၚကို မေခၚလာႏိုင္ေသးဘဲ အဲဒီ က်ၽြန္းေပၚမွာဘဲ ထားတယ္လို႕ သိရပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
တျခားရဲစခန္းမွဴး တစ္ဦးကလည္း အဆိုပါ သတင္းကို သူၾကားသိရေၾကာင္း သုိ႕ေသာ္လည္း တစ္ျခားေနရာ တစ္ခုသို႕ အလုပ္ကိစၥ တစ္ခုျဖင့္ ေရာက္ရွိေန၍ အေသးစိ္တ္ မသိရွိရေသးေၾကာင္း  ေျပာၾကားသည္။
နိရဥၥရာမွ တယ္လီဖံုးမွ တဆင့္  ဂြျမိဳ႕နယ္ ေထြအုပ္ရံုးကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ အဆိုပါ သတင္းကို သူတို႕ မရရွိေသးေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ကုိေက်ာ္ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |


w7381
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ လမ္းမ်ားအနက္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ပ်က္စီးေနေသာ လမ္းမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ လမ္းႏွင့္တံတားဌာနမွ သိရွိရသည္။
လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လမ္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳး ခြဲျခားထားၿပီး အဆိုပါေလးမ်ိဳးတြင္ ေကာင္းေသာလမ္း၊ အသင့္အတင့္ရွိေသာလမ္း၊ လက္ခံ၍ ရေသာလမ္း၊ အခ်ိဳ႕မွာ ဆိုးရြားေသာလမ္း(ကတၱရာကုန္၍ ေက်ာက္မ်ားေပၚေနေသာလမ္း) မ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ လမ္းပ်က္စီးမႈ မ်ားျပားျခင္းမွာလည္း လမ္းသားမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ ယာဥ္သြားလာမႈ မ်ားျပားျခင္းတို႔အေပၚ မ်ားစြာမူတည္ေနသည္ဟု သိရသည္။
"ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းက လမ္းေတြရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ပ်က္စီးေနတဲ့ လမ္းေတြပါ။ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေတြက ကတၱရာသားေတြ ကုန္ေနၿပီ"ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ လမ္းႏွင့္တံတားဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။
လမ္းမ်ား၏ ပ်က္စီးမႈ အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးနီးပါးရွိ လမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ား အတြင္းရွိ လမ္းသြယ္မ်ားကို ျပန္လည္ခင္းက်င္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေရမႀကီးသည့္ လမ္းမ်ားကို ကတၱရာလမ္းမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ေရႀကီးေရေက်ာ္ေသာ လမ္းမ်ားကို ကြန္ကရစ္ လမ္းမ်ားအျဖစ္ ခင္းက်င္းသြားရန္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ခင္းက်င္းရန္ အတြက္ ကတၱရာမ်ားကုိ ျပည္ပမွ မွာယူတင္သြင္း သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေငြ အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ ခင္းက်င္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
"အခုရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အခ်ိဳ႕လမ္းေတြကေတာ့ ျပန္ခင္းတာ ေကာင္းေနပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ လမ္းမႀကီးအခ်ဳိ႕နဲ႔ လမ္းသြယ္အခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဆိုးေနတုန္းပါပဲ။ တစ္ခါတေလ လမ္းဆိုးတဲ့ ဘက္ေတြကို ကားငွားရင္ မလိုက္ခ်င္ဘူး"ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အငွားယာဥ္ ေမာင္းႏွင္သူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။
ယခုလက္ရွိ မိုးရာသီကာလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိုးရြာသြန္းမႈ မ်ားျပားေနသည့္ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုး၌ လမ္းခင္းျခင္း လုပ္ငန္းထက္ လမ္းေပါက္ဖာျခင္းကို ဦးစားေပး ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိုးရြာသြန္းမႈ နည္းပါးသည့္ အခ်ိန္မွသာ လမ္းခင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
"ကတၱရာက ေရေၾကာက္ေတာ့ မိုးရြာတဲ့အခ်ိန္ လမ္းခင္းရတာ အဆင္မေျပဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မိုးမ်ားတဲ့အခ်ိန္မွာ လမ္းခင္းတာကို ရပ္ထားမယ္။ မိုးရြာတာ က်ဲပါးတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွသာ လမ္းခင္းတာကို လုပ္မယ္။ အခုျပည္လမ္းရဲ႕ တစ္ဖက္ကို ၁၀ မိုင္ကုန္းကေန စခင္းတာ ၆ မိုင္ခြဲအထိေရာက္ေတာ့ ခဏရပ္ထားတယ္"ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ လမ္းႏွင့္တံတားဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။
ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုးတြင္ ကတၱရာလမ္း ၂၁၀၀ ေက်ာ္၊ ကြန္ကရစ္လမ္း ၃၂၉၀ ခန္႔ႏွင့္ ကတၱရာ ကြန္ကရစ္လမ္း ၁၇၆၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ လမ္းမႀကီး အေရအတြက္ ၂၁ လမ္း၊ ေပအားျဖင့္ ၅၉၀၀၀ေက်ာ္ကို ခင္းက်င္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ကုိေက်ာ္ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ အနိမ့္ပိုင္း ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ေရ၀င္ေရာက္ေနၿပီး ေဒသခံမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္

ၿမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ေရသည္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ စိုးရိမ္ေရမွတ္၀န္းက်င္သို႔ စတင္ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

"နိမ့္တဲ့ေနရာေတြ ေရ၀င္ေနၿပီ။ ေရႊ႕ေနရၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀ိုင္းေမာ္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြ သြားဖို႔ ေတာင္ ဒီေန႔ ေလာေလာဆယ္ မသြားျဖစ္ေသးဘူး။ ၿမိဳ႕ခံေတြက အၿပန္ခက္မယ္ဆိုလို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနရတယ္"ဟု စစ္ေဘးေရွာင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ၿပဳလုပ္ရန္ ေရာက္ရွိေနေသာ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေဇယ်က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔ နံ နက္ ၁၀ နာရီ၀န္းက်င္က ေျပာျပသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ေရသည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ တုိင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ၁၁၆၆ စင္တီမီတာသို႔ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက နံနက္ ၁၀ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

http://goo.gl/uKFGN

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ကုိေက်ာ္ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |ၿမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ ့ရဲ့နွစ္ပတ္လည္အစည္းေ၀းၾကီးႏွင့္ေက်ာင္းသားသစ္ရဟန္းေတာ္ၾကိဳဆိုပြဲၾကီးတစ္ခုကို(24/6/2012)ေန ့ထိုင္းနိုင္ငံ၊ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ  ့၊မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္ University ၊ Monk Chat ခန္းမတြင္ စည္ကားသိိုက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပသြားပါသည္၊အဆိုပါအစည္းေ၀းနွင့္ေက်ာင္းသားသစ္ၾကိဳဆိုပြဲသို ့ၿမန္မာရဟန္းေတာ္ အပါး ၃၀ ခန္ ့ တက္ေရာက္ကာ အဖြဲ ့စည္း၏အေၿခခံဥပေဒနွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း အခန္းနားမွဴဆရာေတာ္မွရွင္းလင္းတင္ၿပသြားပါသည္။
အခန္းနားကို နေမာတသာ သံုးၾကိမ္ရြတ္ဆိုဖြင့္ၿပီး အစီစဥ္(ဂ)ရပ္ၿဖင့္ ေန ့လည္ ၁၂ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီထီ က်င္းပကာ တာ၀န္အ သီးသီးနွင့္ရာထူးအသီးသီးတို ့ကုိလညး္ မဲေပးစနစ္ၿဖင့္ ရြဲ ့ရွယ္တင္ေၿမွာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on Monday, 25 June 2012
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |5113
ျပည္တြင္းအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းတစ္ခု အတြင္းပိုင္း ျမင္ကြင္း
ျပည္တြင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၌ ျပည္ပမွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ လာေရာက္ေလ့လာဆဲ အဆင့္သာရွိၿပီး တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သတင္းရရွိပါသည္။
“ဒီႏွစ္ဆန္းပိုင္းကေန စၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြ မွာျပည္ပကုမၸဏီေတြ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈျပဳဖို႔ လာေဆြးေႏြးၾကတာမ်ား လာတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီနဲ႔ မတ္လမွာေတာ့ အမ်ားဆံုးပဲ။ ဒါေပမဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ၾကတာထက္ အျပန္အလွန္ စိတ္၀င္စားလို႔ Business Matching  ေတြလုပ္ၾက၊ ေလ့လာ ေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့ အဆင့္မွာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္တာေတာ့ မရွိေသးဘူး။ အဓိကကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကလည္း အေသးစိတ္ မသိရွိေသးတာေၾကာင့္ လည္းပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္မွ လာေရာက္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီးဂ်ာမနီ၊ အေမရိကန္ႏွင့္အိႏၵိယတို႔မွ အနည္းအက်ဥ္း လာေရာက္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းမွ ေစ်းကြက္ရရွိၿပီးျဖစ္သည့္ ကိုရီးယားႏွင့္ဂ်ပန္မွ ကုမၸဏီအခ်ဳိ႕ လည္းလာေရာက္ေၾကာင္းသိရသည္။
“CMP  အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ေတြရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ စက္႐ံုအမ်ားစုမွာအရင္ရ ရွိထားတဲ့ ေအာ္ဒါအေဟာင္းေတြနဲ႔ပဲ လည္ပတ္ေနတာပါ။ ေအာ္ဒါသစ္ေတြ မရေသးပါဘူး။ လာမယ့္ ဇူလိုင္လကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္။ ျပည္တြင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေအာ္ဒါသစ္ေတြက ဇူလိုင္လမွာမွ ရရွိတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ”ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ႏွင့္ ပတ္ သက္၍”ကြၽန္ေတာ္တို႔ Local ထည္ေတြ အေနအထားကေတာ့ ဒီႏွစ္ပိုင္း မွာ ဇန္န၀ါရီကေန ေမလအထိပံုမွန္ ပါပဲ၊၊ အခုမိုးတြင္းပိုင္း၀င္လာေတာ့ အပ္ထည္နည္းနည္းပါးတယ္။ ေရွ႕ဆက္ အလားအလာကေတာ့ ျခံဳၿပီး မေျပာႏိုင္ေပမယ့္ေကာင္းမယ္လို႔ ထင္တာပဲ” ဟု ပန္းေလေျပ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုမွတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျပည္တြင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၌ ေဟာင္ေကာင္၊ ေတာင္ကိုရီး ယား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဂ်ာမနီတို႔မွ အမ်ားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေစ်းကြက္ကိုသာ အဓိက ထားတင္ပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ ေစ်းကြက္၏ေ၀စု သံုးပံုႏွစ္ပံုကိုျမန္မာ က ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အေမရိကန္စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ စက္႐ံုေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ပိတ္သိမ္းခံရ ၿပီး အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္၌မူ ျပည္တြင္း၌ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုေပါင္း  ၁၅၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လုပ္သားေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္၊ ကိုးေသာင္း၀န္းက်င္ျဖင့္ လည္ပတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။  

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on Thursday, 14 June 2012
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားမႇ ေဖာ္ျပေနမႈမ်ားအား ၿဗိတိသွ် သံ႐ံုးေရႇ႕တြင္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပေနစဥ္
5115
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားမႇ ေဖာ္ျပေနမႈမ်ားအား ကန္႔ကြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရႇိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၿဗိတိသွ်သံ႐ံုးေရႇ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ားက "International Media Stop Stating this as religious conflict" ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား ဘာသာေရး ပဋိပကၡအသြင္ ေဖာ္ျပေနျခင္းမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္' ၊ "Rohingya is not Myanmar Ethnicity" ႐ိုဟင္ဂ်ာသည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား မဟုတ္ပါ' ၊ "Burma Campaign UK STOP Propaganding" "Burma Campaign UK ၀ါဒျဖန္႔မႈ ခ်က္ခ်င္းရပ္"၊ "Respect Our Sovereignity" ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ေလးစားပါ' စသည့္ စာတမ္းမ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားမႇ ေဖာ္ျပေနမႈမ်ားအား ၿဗိတိသွ် သံ႐ံုးေရႇ႕တြင္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပေနစဥ္

ထို့အျပင္ ႏိုင္ငံျခားမီဒီယာမ်ား ျဖစ္ေသာ BBC ၊ DVB တို႔အား ကန္႔ကြက္ေသာ စာတမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ "BBC= Bengali Broadcasting Corporation" ၊ "DVB= Democratic Voice of Bengali" စသည့္ စာတမ္းမ်ားကိုလည္း ကိုင္ေဆာင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ''တစ္ကမၻာလံုးမႇာ သူတို႔ ျဖန္႔ေနၾကတယ္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမ်ိဳးဆိုၿပီးေတာ့။ လူ႔အခြင့္အေရးအရဆိုရင္ ဘယ္သူမဆို ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ရႇိတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိုင္းရင္းသား ျဖစ္ခြင့္မရႇိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မႇာ တိုင္းရင္သားေတြက အရင္ကတည္းက သတ္မႇတ္ထားၿပီးသား ရႇိတယ္။ ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ဆုိတာ တိုင္းျပည္မႇာရႇိတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႔အညီ ဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ ရႇိပါတယ္'' ဟု ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေသာ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုခ်မ္းသာေက်ာ္က ေျပာပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားမႇ ေဖာ္ျပေနမႈမ်ားအား ၿဗိတိသွ် သံ႐ံုးေရႇ႕တြင္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပေနစဥ္
ထို႔ေနာက္ ကိုခ်မ္းသာေက်ာ္က ယခုကိစၥသည္ ဗုဒၶဘာသာႏႇင့္ အစၥလာမ္ဘာသာအေရး မဟုတ္ဘဲ ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္မႇ ခိုး၀င္လာေသာ ဘဂၤါလီမ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ဆက္လက္ေျပာပါသည္။

''ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုကိစၥက ဘဂၤလားေဒ့ရႇ္ကေန ခိုး၀င္လာတဲ့ ဘဂၤါလီေတြေၾကာင့္မို႔လို႔ ျဖစ္တာပါ။ ဒီျပႆနာက ျမန္မာႏိုင္ငံမႇာရႇိတဲ့ ဗုဒၶဘာသာရယ္၊ အစၥလာမ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းရယ္နဲ႔ ဘာမႇ မဆိုင္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီကိစၥဟာ အမ်ိဳးသားေရးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိခိုက္လာတဲ့အတြက္ ဒီလိုမ်ိဳးကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပရတာပါ'' ဟု ၎က ဆက္ေျပာပါသည္။
အဆိုပါ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ ၁၀ ဦးခန္႔ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းမႇာ ငါးမိနစ္ခန္႔သာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ျပည္ပ မီဒီယာအခ်ိဳ႕မႇလည္း လာေရာက္ သတင္းရယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အလားတူ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔ကလည္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရႇ႕တြင္ ျပည္ပမီဒီ ယာမ်ားအား ကန္႔ကြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ေက်ညာခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္သည္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၊ စစ္ေတြျမိဳ႕ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ (၁/၂၀၁၂) ေန႔စြဲ-၂၀၁၂-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၄) ရက္ ၁။ ၂၈. ၅. ၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရမ္းျဗဲျမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္နီေမာ္ ေက်းရြာ အုပ္စု၌ ရခိုင္ အမ်ိဳးသမီးအား လူမဆန္စြာ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ သတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရမႈ အေပၚ၊ ရခိုင္တိုင္း ရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ အေနျဖင့္ မ်ားစြာ စိတ္ထိခိုက္ ၀မ္းနည္း ေၾကကြဲ ရပါသည္။ ၂။ ၃.၆. ၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕၌ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ခရီးသြားျပည္သူ (၁၀)ဦးအား ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္က်ဴးလြန္ၾကမႈအေပၚ တြင္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီအ ေနျဖင့္ လံုး၀လက္ခံ ႏိုင္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္မဟုတ္ေၾကာင္း ရႈျမင္သံုးသပ္ပါသည္။ ၃။ ရန္လိုမုန္းတီးျခင္း၊ ရက္စက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အစြန္းေရာက္ လြန္းျခင္းမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အ ဖြဲ႔အစည္း အဆင့္ဆင့္အေနျဖင့္ ယေန႔ကာလတြင္ ခါးခါးသီးသီး လက္ခံႏိုင္စရာ မရွိေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေပသည္။ ၅။ ရခုိင္လူ႕အဖြဲ႔ အစည္းအဆင့္ဆင့္ အေနျဖင့္ ဤသို႔ေသာ လူမဆန္မႈမ်ားကို ပစ္ပယ္၍ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းၾကီး၏ ေအးခ်မ္းသာယာမႈ၊ လံုျခံဳမႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈ၊ ေႏြးေထြးမႈ စေသာအခ်က္မ်ားကို ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖင့္ ေအးခ်မ္း လံုျခံဳေသာ လူ႔ေဘာင္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေဆာက္ရေပမည္။ ၆။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အျခားအျခားေသာ မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာ၊ ပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္ျခင္းမ်ား ခ်ဳပ္ျငိမ္းရန္ႏွင့္ ေအးခ်မ္းလံုျခံဳမႈ ခိုင္မာစြာ ေပၚထြန္းႏိုင္ေစရန္၊ မည္သည့္ျဖစ္ပြားေပၚ ေပါက္ေသာ ျပႆနာအခက္ အခဲမ်ားမဆို အား လူသားဆန္စြာႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္စြာသာလွ်င္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ၾကသင့္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာတိုက္ တြန္းအပ္ပါသည္။ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၊ စစ္ေတြျမိဳ႕ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၊ စစ္ေတြျမိဳ႕ သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ (၂/၂၀၁၂) ေန႔စြဲ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၄) ရက္ ၁။ ၃.၆.၂၀၁၂ ေန႔ညေနပိုင္းက စစ္ေတြျမိဳ႕၊ အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းေရွ႕၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျပႆနာ၏ အစမွာစစ္ ေတြျမိဳ႕ စက္ရံုစုရပ္ကြက္ (နာဇီေစ်း) အခြန္ေကာက္ခံ သူအုပ္စုမ်ား၏ ပဋိပကၡဆက္ႏြယ္ျပီး “ေအာင္သန္းေ၀” ဆိုသူ ေပ်ာက္ဆံုးေနမႈအတြက္ တိုင္တန္းေတာင္းဆို ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ပါတီမွ သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ၂။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ပါတီမွ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကိုယ္တိုင္ “ေအာင္သန္းေ၀” အား လိုက္လံရွာေဖြေတြ႔ရွိ လာခဲ့သည့္ အတြက္ အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းေရွ႕ရွိ ေတာင္းဆိုေနၾကသူ လူအုပ္အား “ေအာင္သန္းေ၀” ကိုထုတ္ေဖာ္ျပသျခင္း။ ေအာင္သန္းေ၀ကိုယ္တုိင္ ေတာင္းဆိုသူလူ အုပ္မ်ားေရွ႕ေမွာက္၌ စကားေျပာဆိုျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ၃။ ထိုေနာက္တြင္ အဓိကရုဏ္း အသြင္ေဆာင္လာေသာ လူအုပ္အား သက္ဆိုင္ရာမွ အင္အားသံုးပစ္ခတ္ႏွိမ္ နင္းျခင္း၊ (၁၁)ဦးဒဏ္ရာရရွိျပီး စစ္ေတြေဆးရံုၾကီး၌ အတြင္းလူနာအျဖစ္ ကုသရျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပ်က္ရမႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ရခိုင္ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးႏွင့္အတူ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ပါတီမွ အထူးထိခိုက္ခံစား ရပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္အပ္ပါ သည္။ ၄။ သက္ဆိုင္ရာမွ အဓိကရုဏ္း ႏွိမ္နင္းရာတြင္ အင္အားအလြန္ ၾကီးမားစြာ အသံုျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ရခိုင္ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ထပ္တူ အထူးထိခိုက္ခံစားရ ပါေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ အပ္ပါသည္။ ၅။ ၃.၆.၂၀၁၂ ေန႔ျဖစ္ပြားေသာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ၾကေရးကိုလည္း ေကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ သံသယကင္းစင္ေရးအတြက္ အျဖစ္အပ်က္၏ သတင္းမွန္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမွ တိက် စြာ ထုတ္ျပန္ေပးေရးကိုလည္းေကာင္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔ပါတီမွ ေလးေလးနက္နက္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၊ စစ္ေတြျမိဳ႕

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Sunday, 10 June 2012
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ပုဒ္မ ၁၄၄ ျဖင့္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့သျဖင့္ ယေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ျမန္မာ အစိုးရမွ အေရးေပၚ အေျခအေန ေက်ညာလုိက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေက်ညာလိုက္ေသာ အေရးေပၚ အေျခအေနမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး၊ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔အမွတ္ ၁/၂၀၁၂ ၁၃၇၄၊ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္၊ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၂ ဇြန္ ၁၀ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကျငာျခင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႔နယ္အခ်ိဳ႔တြင္ ျပည္နယ္ေအးခ်မ္းမႈပ်က္ျပား သည့္အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေနမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၂ ဇြန္လ ၈ ရက္မွ စတင္၍ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္၍ထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ပိုမိုမ်ားျပားက်ယ္ျပန္႔လာၿပီး ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ရံုျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေနႏိုင္ေရးကို အျမန္ဆံုးျပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၀၂ ပုဒ္မခြဲ ဃ အရ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ယေန႔မွစ၍ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကျငာလိုက္သည္။ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၁၃၊ ပုဒ္မခြဲ က အရ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ တပ္မေတာ္၏ အကူအညီကို ရယူေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဤအမိန္႔သည္ ယေန႔မွ စ၍ ေနာက္ထပ္ အမိန္႔တစ္စံုတစ္ရာ ထုတ္ျပန္မႈ မရွိမျခင္း အတည္ျဖစ္သည္။ ဤအမိန္႔သည္ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ရမည္။ (ပံု) သိန္းစိန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

လက္ရွိ ရခုိင္ျပည္တြင္ျဖစ္ပြားနီသည့္ ဘဂၤလီမ်ား၏ မတရားအႏိုင္က်င့္ က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP) ၏ သေဖာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ၁။ ရခုိင္ျပည္တြင္း၌ လက္ရွိျဖစ္ေပၚနီသည့္ ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ား၏ မတရားအႏိုင္က်င့္က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားသည္ လူဦးေရ အဆမတန္ထူထပ္သည့္ တဖက္ႏိုင္ငံႏွင့္ မူဆလင္အစြန္းေရာက္မ်ား၏ စနစ္တက်ႀကိဳတင္ စီစဥ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္နီသည့္ က်ဴးေက်ာ္မႈျဖစ္သည္ဟု ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)မွ ရႈျမင္သံုးသပ္သည္။ ၂။ ဤမတရားက်ဴးေက်ာ္သတ္ျဖတ္မႈ၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ား၏ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္မတားဆီးႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူျမန္မာအစိုးရ၏ တာ၀န္မက်ီပြန္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP) မွ သံုးသပ္ယူဆသည္။ ၃။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ လက္ရွိရခုိင္ျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္နီသည့္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း အေရးယူ လုပ္ေဆာင္ပီးရန္တာ၀န္ရွိသည္။ (က) လက္ရွိ ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ား၏ မတရားက်ဴးေက်ာ္သတ္ျဖတ္နီမႈမ်ားမွ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအား အျပည့္အ၀ ကာကြယ္ပီးရန္။ (ခ)ရခိုင္ျပည္တြင္းသို႕ မတရားက်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္နီထိုင္နီသည့္ တဖက္ႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလီမူဆလင္ မ်ားအား ရခုိင္ၿမီမွ ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ပီးရန္။ (ဂ) ပ်က္စီးဆံုးရွံဴးလားသည့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူပီးရန္ (၄) အထက္ပါ အခ်က္မ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္သူ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားအား ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP) အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္သူတရပ္လံုးႏွင့္အတူရပ္တည္၍ မတရား က်ဴးေက်ာ္သူ ဘဂၤလီမ်ားအား ျပန္လည္ခုခံတိုက္ခိုက္လားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းအသိပီးအပ္ပါသည္။ (၅) ဤဘဂၤလီက်ဴးေက်ာ္မႈအား ခုခံေတာ္လွန္စစ္အတြင္း မည္သည့္အစိုးရအဖဲြ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ မဆို လိုအပ္သလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လားမည္ျဖစ္ပါသည္။ (၆)ထို႕အျပင္ ဤအက်ပ္အတည္းအေျခအေနအရပ္ရပ္ေအာက္တြင္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးကို အထူးအာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႕လိုသလို၊ တဖက္တြင္လည္း ရန္သူမ်ား၏ လွည့္ကြက္မ်ား အတြင္းသို႕ မက်ေရာက္မိေစရန္ အထူးသတိထားလုပ္ေဆာင္ဖုိ႕လိုအပ္ပါေၾကာင္း မိမိရို႕ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ ေရးပါတီ(ALP) ၏ သေဖာထားကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာအပ္ပါသည္။ စည္းရံုးေရးႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာန ရခုိင္ျပည္္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP) ရက္စဲြ။ ။၂၀၁၂ ခု ဇြန္လ (၁၀) ရက္ ဆက္သြယ္ရန္။ ။ +၉၁ ၉၆၁၂၈၆၉၄၃၄

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ရခိုင္ၿပည္နယ္အတြင္း ၿဖစ္ေပၚလ်က္ရိွေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင္း ဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာ ရခိုင္ၿပည္သူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္အတြက္ ေစတနာရွင္မ်ားအေနၿဖင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီ (ဗဟိုခြဲ)ရန္ကုန္ အမွတ္(34)၊ 4-လႊာ(၀ဲ)ဘက္၊ ေက်ာက္ေၿမာင္းအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ သို႕ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။ ရတပ (ဗဟိုခြဲ)ရန္ကုန္ရံုး -0973044927 ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ (ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီး၊ရန္ကုန္) 095140407 ဦးသာထြန္းလွ (ပါတီအတြင္းေရးမွဴး) 098532116 ဦးၿမင့္ႏိုင္ (ပါတီဘ႑ာေရးမွဴး) 095105804 ဦးေက်ာ္သန္းလိႈင္ (ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ၀င္) 0973064108 ဦးေအးေမာင္ (ရန္ကုန္တိုင္း ဥကၠဌ) 0943043035

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲျမိဳ႕ရွိ အစိုးရ GTI  တက္ေရာက္ေနသည့္ တျခားျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသူ/ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေရးေပၚ အျမန္ ေရယာဥ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႕၏ ေနရပ္ အသီးသီးသို႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ျပန္လည္ ပို႕ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရွိရ သည္။
ရပ္ေ၀းမွလာေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ေက်ာင္းသားမ်ားကို မလိခ အျမန္ယာဥ္ႏွင့္ ပို႕ေပးလိုက္ေၾကာင္းကို ျမိဳ႕ခံတဦးက ယခုကဲ့သို႕ေျပာသည္။
“ဟုတ္ကဲ့။ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းျဗဲဘက္ကေက်ာင္းသားေတြကို စိုးရိမ္ရတဲ့အတြက္ ဒီေန႕ မလိခ အျမန္ယဥ္နဲ႕ ပို႕ေပး လိုက္တာပါ။ တခ်ိဳ႕ကို ေရႊျပည္တန္ အျမန္ယာဥ္နဲ႕ ပို႕ေပးလိုက္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ေတာင္ကုတ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ယမန္ေန႕ကတည္းက မိဘမ်ားက စိုးရိမ္သည္အတြက္ မိမိေနအိမ္သို႕ ျပန္ လည္ ေခၚေဆာင္ထားျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕ခံတဦးျဖစ္သူ ကိုမင္းေအာင္က ေျပာသည္။
“ မေန႕ကတည္း ျပန္ေခၚထားၾကပါတယ္။ မေန႕က သံတြဲမွာတက္ေနတဲ့ GTI ေက်ာင္းသားေတြကို ကား ၄ စီး နဲ႕သြားျပီး မိဘေတြက ျပန္ေခၚထားၾကပါတယ္။ စိုးရိမ္လို႕ပါ။”
ယခုကဲ့သို႕ ျပန္ပို႕ေနျခင္းမွာ သံတတြဲ ျမိဳ႕ခံမူဆလင္ ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား ျပႆနာ မျဖစ္ပြားေအာင္ ပို႕ ေဆာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းကိုလည္း ယာယီ ပိတ္ထားလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕တြင္ ေကာလဟာသတင္းမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း အေျခအေနမွာ ျငိမ္သက္ လွ်က္ရွိေၾကာင္း ကိုမင္းေအာင္က ဆက္ေျပာသည္။
“ ဒီမွာ လံုျခံဳေရးကလည္း ပံုမွန္ပါ ထူးထူးျခားျခားေတာ ့မေတြ႕ရပါဘူး။ ေကာလဟာလ သတင္းေတြကေတာ့ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္။ သံတြဲဘက္က ကားေတြနဲ႕လာတယ္ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့။ သံတြဲမွာလည္း မူဆလင္ေတြရွိ တယ္ဆိုေတာ့ သတင္းေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးထြက္ေနတယ္။”
ေမလ ၂၈ ရက္ေန႕က ရမ္းျဗဲျမိဳ႕ သေျပေခ်ာင္းေက်းရြာမွ အသက္ ၂၆ ႏွစ္ မသီတာေထြး မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ရျပီး အဆိုပါ သတ္ျဖတ္ခံရမူ အေပၚ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနေသာ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕မွ လူအုပ္စု တစုက အျပစ္မဲ့ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္  ၁၀ ဦး ကို ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႕က သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္  ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အေျခအေနမွာ တင္းမာလွ်က္ ရွိသည္။
                                  သတင္း — June 5, 2012 at 4:48 pm (http://www.narinjara.com/burmese/?p=612)

ဆက္ဖတ္ရန္
ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Friday, 8 June 2012
0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား |

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ