MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

PSB Academy မွ 2011 အတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္ ေက်ာင္းဝင္ေၾကးကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ ေျဖဆုိခြင့္ .
အစီအစဥ္ႏွစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ . . . . . . . . . . . ..f . . . . . . . . . .
. .. . . . . .


“Best Singapore Experience Award 2010” ဆုရရွိထားေသာ PSB Academy ေက်ာင္းသည္ ယခုအခါတြင္လည္း ဒုတိယအၾကိမ္ အစီအစဥ္အေနျဖင့္ GCE “O” Level / IGCSE ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္သာ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခြင့္ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသၾကီးတုိ႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Myanmar Search International (MSI) ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီမွ သိရွိရပါသည္။ PSB Academy ၏ အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲသည္ GCE “O” Level / IGCSE အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္တြင္ အနိမ့္ဆုံး Grade C မရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Foundation, Diploma ကုိ တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ PSB Academy ၏ အဂၤလိပ္စာေျဖဆုိခြင့္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မွာ GCE “O” Level / IGCSE တြင္ အနိမ့္ဆုံး Grade D or E ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ၊ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္တြင္ Grade F ႏွင့္ တျခားဘာသာရပ္မ်ားတြင္ Grading ေကာင္းေကာင္းရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။ ၎စာေမးပြဲကုိ Foundation ႏွင့္ Diploma, Certificate Programs မ်ားအတြက္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆုိခြင့္ရွိမည္။ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ Grade U (Unknown) အဆင့္ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဝင္ေရာက္ ေျဖဆုိခြင့္မရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ PSB Academy ေက်ာင္းသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ 2011 ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၆) ရက္၊ တနလၤာေန႔မွ မတ္လ ၂၃ ရက္၊ တနလၤာေန႔အထိ ေက်ာင္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ေက်ာင္းဝင္ေၾကး “စင္ကာပူေဒၚလာ 353 ” ေပးသြင္းစရာမလုိပဲ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ PSB Academy ေက်ာင္းကုိ အမွန္တကယ္တက္ေရာက္လုိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ အထက္ပါအစီအစဥ္ ႏွစ္ရပ္၏ အက်ဳိးေက်းဇူးကုိရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း MSI မွ သိရွိရပါသည္။

၎ GCE “O” Level ႏွင့္ IGCSE တုိ႔တြင္ဘာသာရပ္ေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ဝန္းက်င္ရွိရာ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းသားအမ်ားဆုံး စိတ္ဝင္စားေျဖဆုိေသာ ဘာသာရပ္မွာ (၁၁) ဘာသာရပ္ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိေၾကာင္း ၎ဘာသာရပ္မ်ားမွာ - English, Maths 1, Maths 2, Physics, Chemistry, Biology, Accounting, Economics, Computing, Commerce, Human Bio ျဖစ္ေၾကာင္း၊ GCE “O” Level တြင္ Cambridge ႏွင့္ Ederxcel ႏွစ္မ်ဳိးရွိရာ Singapore ႏုိင္ငံကုိ ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ စိတ္ဝင္စားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဦးစားေပး Cambridge ကုိ ဦးစားေပးေျဖဆုိၾကေၾကာင္း MSI မွ Managing Director ေဒၚစုစုလႈိင္ထံမွ သိရွိရပါသည္။ စာေမးပြဲေျဖဆုိရမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာသတ္မွတ္ခ်က္မွာ - မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ၂၂ ရက္၊ ၅ လ၊ ၂၀၁၁ (တနဂၤေႏြေန႔) ၊ နံနက္ ၁၁ နာရီမွ ၁၂ နာရီထိ ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀ ရက္၊ ၅ လ၊ ၂၀၁၁ (ေသာၾကာေန႔) နံနက္ ၁၀ နာရီ မွ မြန္းလြဲ ၁၁ နာရီ ထိက်င္းပပါမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆုိမည့္သူမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားသည္ MSI ရုံးခန္း၊ ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁- ၂၅၀၉၂၉ ၊ ၀၁-၃၈၉၉၁၅၊ ၀၉-၅၁၀၃၉၁၅ သို႔ ၾကိဳတင္ဆက္သြယ္စုံစမ္းစာရင္းေပးသြင္း ႏုိင္ပါသည္။

http://www.myanmartraining.com/mt/news/international-education-detail86.htm#unite

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Friday, 27 May 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ