MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

စီးပြားေရး ႏို္င္ငံေရး စစ္ေရး အက်ပ္အတည္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ႔ ဆူပါပါ၀ါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ စိန္ေခၚမွႈေတြ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ္လည္း၊ အေမရိကန္တကၠသိုလ္မ်ားက တကမၻာလံုးမွ ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ အားက်ေရြးခ်ယ္စရာအျဖစ္ ဆက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

Teaching, Research and International Policy (TRIP) အဖြဲ႔ႏွင္႔ Foreign Policy မဂၢဇင္းကကမၻာတကၠသုိလ္ အသီးသီးမွ IR ပညာရွင္မ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္းသားမ်ားၾကား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမွႈအရ၊ ‘ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ဘာသာရပ္ Ph.D. ေဒါက္တာဘြဲ႔’ သင္ယူဖို႔ အေကာင္းဆံုးတကၠသိုလ္ ၁၀ ခုမွာ Ivory Tower ေခၚ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ ၾကယ္စင္စုႀကီးေတြသာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိၾကရသည္။

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး Ph.D. ဘြဲ႔ယူဖို႔ အေကာင္းဆံုးတကၠသိုလ္ ၁၀ ခုကို အစဥ္အတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

1. Harvard University
Admitted class size: 14-26
Average time to graduate: 5-6 years
Funding: All admitted students considered for fellowships, amounting to full/partial tuition and stipends
Star professors: Robert Bates, Jeffry Frieden, Stephen M. Walt
Website: http://www.gov.harvard.edu/graduate-program

2. Princeton University
Admitted class size: 40
Average time to graduate: 5 years, minimum
Funding: Full tuition funding for four years, including living stipends
Star professors: Robert Keohane, Uwe Reindhart, Anne-Marie Slaughter,
Website: http://wws.princeton.edu/

3. Stanford University
Admitted class size: 12
Average time to graduate: N/A
Funding: Full tuition and living stipend provided
Star professors: Francis Fukuyama, Stephen Krasner, Condoleezza Rice
Website: http://politicalscience.stanford.edu/

4. Columbia University
Admitted class size: 20
Average time to graduate: 5-7 years
Funding: Guaranteed five-year fellowship, including living stipends
Star professors: Jagdish Bhagwati, Robert Jervis, Jeffrey Sachs
Website: http://www.columbia.edu/cu/polisci/index.html

5. Yale University
Admitted class size: 23
Average time to graduate: 6.7
Funding: Guaranteed funding for five years. The first four years of tuition are guaranteed, followed by a university dissertation fellowship
Star professors: Bruce Ackerman, David Cameron, Bruce Russett
Website: http://www.yale.edu/polisci/index.html

5. University of Chicago
Admitted class size: 15-20
Average time to graduate: N/A
Funding: Full tuition, plus $21,000 for five years, including $3,000 summer funding
Star professors: John Mearsheimer, Robert Pape

7. University of California/San Diego
Admitted class size: 15-20
Average time to graduate: 5-6 years
Funding: Guaranteed for four years, followed by teaching assistantships
Star professors: Peter Gourevitch, Larry Krause, Susan Shirk
Website: http://irps.ucsd.edu/programs/phd-in-political-science-and-international-affairs-phd/

8. University of California/Berkeley
Admitted class size: 18-26
Average time to graduate: 5-6 years, including 1 year of field research
Funding: Five years of funding via fellowships, research, and teaching assistantships, (contingent on California residency)
Star professors: Barry Eichengreen
Website: http://polisci.berkeley.edu/

9. University of Michigan/Ann Arbor
Admitted class size: 12-17
Average time to graduate: 4-6 years
Funding: Five years of funding, including a fellowship for the first year
Star professors: Paul Courant, Kenneth Lieberthal Website: http://www.lsa.umich.edu/polisci/

10. Massachusetts Institute of Technology
Admitted Class Size: 7-11
Average Time to Graduate: 5-6 years
Funding: Five years of funding, including nine-month stipends
Star professors: Daron Acemoglu, Barry R. Posen, Daniel Posner
Website: http://web.mit.edu/polisci/academic-programs/graduate/phd.shtml
............................................http://www.maukkha.org/index.php/book-store/reading-room-maukkha/1737-maukkha-ivory-tower-10-for-ir

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on Wednesday, 11 January 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ