MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

Monday, 14 February 2011 00:00 KNG

အိႏိၵယႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၊ အယူနာခ်ာပရာေဒ့႐ွ္ျပည္နယ္တြင္ ဌါေနဆိန္းေဖာ္ (ျမန္မာျပည္တြင္ ကခ်င္ ဟုေခၚသည္) လူမိ်ဳးမ်ား၏ ၂၇ ၾကိမ္ေျမာက္ ႐ိုးရာ “ရွေပါင္ေယာင္မေနာပြဲေတာ္ၾကီး” အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔မွ စတင္က်င္းပခဲ့သည္။

ပြဲေတာ္သို႔ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လာေရာက္သူ ေသြးသားခ်င္း ကခ်င္ဧည့္သည္ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
shapawng_yawng_manau_india
ျမန္မာျပည္တြင္ ကခ်င္မေနာပြဲေတာ္အား ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ က်င္းပရေသာ္လည္း အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၊ အယူနာခ်ာပရာေဒ့႐ွ္ျပည္နယ္ ရွေပါင္ေယာင္မေနာပြဲေတာ္အား ယခုလို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ က်င္းပေနပုံ။ ဓါတ္ပုံ-ကခ်င္သတင္းဌာန
ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႔၏ ထင္ရွားေသာလကၡဏာ မေနာပြဲေတာ္ကို ကခ်င္မိ်ဳးႏြယ္စုမ်ား အဓိက ပ်ံ႕က်ဲေနထိုင္ၾကသည့္ ျမန္မာ၊ အိႏိၵယႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိသည္။

“က်ေနာ္တို႔ဟာ အားလံုးပါ၀င္ဆင္ႏႊဲၾကတဲ့ မေနာပြဲေတာ္ၾကီးမွာ အခ်င္းခ်င္း ဆံုေတြ႔ႏိုင္ၾကတာဆိုေတာ့ ဒါကိုက်င္းပႏိုင္ဖို႔ အင္မတန္အေရးၾကီးတယ္။” ဟု ဆိန္းေဖာ (Singpho) ယဥ္ေက်းမႈ ဥကၠ႒ ပီဆာလတ္ေနာင္ ေျပာသည္။

ယခု ႐ွေပါင္ေယာင္ မေနာပြဲေတာ္ၾကီးကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ မွ ၁၅ ရက္ထိ အယူနာခ်ာပရာေဒ့႐ွ္ျပည္နယ္၊ ခ်န္လန္ခ႐ိုင္၊ ဘြမ္ဒြမ္ဆာ (Bau Dumsa) တြင္ က်င္းပပါသည္။

အိႏိၵယအစိုးရမွ အထူးဧည့္သည္ေတာ္ ရွာရွ္႕ရာရွဘာပါလီမန္အမတ္ သီရိမူကြတ္မထီ (အယူနာခ်ာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးေဟာင္း)၊ လုခ္ရွဟာပါလီမန္အမတ္ သီရိနီေနာင္ဧရင္ ႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးအင္ဂ်င္နီယာဌာန၀န္ၾကီး ေခ်ာနာမင္း တို႔လည္း ပြဲေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေဒသအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ ႏွင့္ နာဂလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ (National Socialist Council of Nagaland, NSCN) ၏ လႈပ္ရွားမႈသည္ ဆိန္းေဖာတို႔အား အဓိက ျခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟု ေဒသခံလူၾကီးမ်ား ေျပာသည္။ နာဂအမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ (NSCN) အား ခါပ္လန္ က ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ကခ်င္မိ်ဳးႏြယ္မ်ား အမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္လ ဇန္န၀ါရီ ၇ မွ ၁၁ ရက္ထိ “၆၃ ႏွစ္ျပည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ မေနာပြဲေတာ္ၾကီး” ကို က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္၊ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယခုက်င္းပသည့္ အိႏိၵယ အယူနာခ်ာပရာေဒ့႐ွ္ ရွေပါင္ေယာင္မေနာပြဲေတာ္ၾကီးကို ဌါေန ဆိန္းေဖာမ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဦးေဆာင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။
Last Updated ( Tuesday, 15 February 2011 21:51 ) 


.....................
ကခ်င္သတင္းဌာန

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Tuesday, 15 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ