MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

မင္းႏိုင္သူ Friday, 25 March 2011 17:09

ျမန္မာ အစုိးရအေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (WFSLB) က ယေန႔ ေတာင္းဆုိ လုိက္သည္။

WFSLB မွ ကုိကံႀကီးေမာင္က “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံ အလုပ္သမားေတြအတြက္ အနိမ့္ဆုံးလစာ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေသးဘူး။ အခုခ်ိန္မွာ ဆန္တျပည္ က်ပ္ ၁ ေထာင္ အထက္မွာ ရွိေနတယ္။ အလုပ္သမားတေယာက္ရဲ႕ လုပ္ခက တရက္မွ ၁၀၀၀ က်ပ္ ေလာက္ပဲ ရေနေတာ့ လုံး၀ အဆင္မေျပၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရအေနနဲ႔ ေခတ္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီတဲ့ အနိမ့္ဆုံး လစာ ႏႈန္းထားေတြ သတ္မွတ္ေပးဖုိ႔ ဒီေန႔ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ေတာင္းဆုိရတာပါ” ဟု ေျပာသည္။

အခ်က္ ၇ ခ်က္ပါ WFSLB ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သမား တဦးအတြက္ တလလွ်င္ အနိမ့္ဆုံးလစာ ၁၆၆ ေဒၚလာ (က်ပ္ ၁ သိန္းခြဲေက်ာ္)၊ ကေမၻာဒီးယားတြင္ ၆၁ ေဒၚလာ (က်ပ္ ၆ ေသာင္းဝန္းက်င္)၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ ွ္တြင္ ၄၃ ေဒၚလာ (က်ပ္ ၄ ေသာင္းေက်ာ္) ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားတြင္ ၁၂၃ ေဒၚလာ (က်ပ္ ၁ သိန္းေက်ာ္) ရေနခ်ိန္၌ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား၏ လစာမွာ ၁၀ ေဒၚလာ (က်ပ္ ၁ ေသာင္း) ႏွင့္ ေဒၚလာ ၂၀ (က်ပ္ ၂ ေသာင္း) ၾကားတြင္သာ ရရွိ ေနေၾကာင္းလည္း ႏႈိင္းယွဥ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ျမန္မာအလုပ္သမားေတြဟာ အနည္းဆုံးလုပ္ခ လစာေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေန ၾကရတဲ့အျပင္ ေနထုိင္မေကာင္းလုိ႔၊ သာေရး နာေရး ရွိလုိ႔ အလုပ္မဆင္းႏုိင္တဲ့ အခါမ်ဳိးေတြမွာလည္း အလုပ္ရွင္ရဲ႕ မတရား လစာ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းေတြကို ခံေနၾကရတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ တလ ၅၀၀၀၀ က်ပ္ရတဲ့ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံ အလုပ္သမ တေယာက္ဟာ တရက္ပ်က္မိရင္ကုိ ၅၀၀၀ က်ပ္ အျဖတ္ ခံရတာမ်ဳိးေတြ ရွိေနတယ္” ဟု ကုိကံႀကီးေမာင္က ရွင္းလင္း ေျပာျပသည္။

ျမန္မာ အစိုးရသစ္၏ သမၼတျဖစ္လာမည့္ ဦးသိန္းစိန္အတြက္ တလလွ်င္ လစာေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀၊ ကား ၆ စီး၊ ဒရုိင္ဘာ ၆ ေယာက္ အပါအ၀င္ ခံစားခြင့္မ်ားစြာ ေပးထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာ အစုိးရ၀န္ထမ္းတဦး၏ အနိမ့္ဆုံး လစာမွာ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ စက္မႈဇုန္ လုပ္သားတဦး၏ ပ်မ္းမွ်လစာမွာ ၁၂၀၀၀ က်ပ္ ၀န္းက်င္သာ ရရွိေၾကာင္း၊ သမၼတလစာသည္ စက္မႈဇုန္ အလုပ္သမားတဦး လစာထက္ ၄၁၆ ဆႏွင့္ အစုိးရ၀န္ထမ္းငယ္ တဦး၏ လစာထက္ ၁၆၆ ဆအထိ ျမင့္မားေနေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေထာက္ျပ ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပုိင္းမွ စတင္ကာ အလုပ္သမား လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျမင့္မားလာခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ လုပ္အားခ တုိးျမႇင့္ေပးေရးႏွင့္ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ရရွိေရးကုိ စက္မႈဇုန္လုပ္သားမ်ားက ေတာင္းဆုိေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ကလည္း ရန္ကုန္တိုင္း လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္ရွိ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးပိုင္ “တုိင္္ယီ” (Taiyi) ဖိနပ္စက္ရံု၌ အလုပ္သမား ၁၇၀၀ ေက်ာ္တို႔က အလုပ္သမား ရပိုင္ခြင့္မ်ား ေတာင္းဆိုမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသးသည္။

“အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွာဆုိရင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕နားက အလုပ္သမားေတြဟာ တရက္ကုိ အနိမ့္ဆုံး ၂၂၀ ဘတ္ (က်ပ္ ၆ ေထာင္ေက်ာ္) ရရမယ္၊ မဲေဆာက္မွာဆုိ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခ ဘယ္ေလာက္ ရွိရမယ္ စသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရွိတယ္။ ဒီမွာက ဒါမ်ဳိး လုံး၀မရွိတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ ေတာင္းဆုိ ေနရတာျဖစ္တယ္” ဟု ကုိကံႀကီးေမာင္က ေျပာသည္။

ဧရာဝတီသတင္း

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Friday, 25 March 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ