MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ေမာကၡျပည္တြင္းသတင္း
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ပညာသင္ႏွစ္က ပုဂၢလိကေက်ာင္းအျဖစ္ ဖြင့္ခြင့္ရခဲ့ေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားမွာ အစိုးရေက်ာင္း ဖြင့္ရက္မ်ားအတိုင္း ဇြန္လအတြင္း ေက်ာင္းျပန္ဖြင့္မည္ဟု သိရွိရသည္။

“ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑က ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားလာတာနဲ႔အမွ် တာ၀န္ယူမႈပိုင္းေတြမွာလည္း အေရးပါလာပါတယ္” ဟု ပုဂၢလိက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏ ပညာေရးတာ၀န္ခံ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး တစ္ဦးက ေမာကၡကို ေျပာျပခဲ့သည္။


ျမန္မာျပည္တြင္ရွိေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားသည္ အစိုးရ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားအတိုင္း သင္ၾကားၾကရမည့္အျပင္ ေက်ာင္းဖြင့္ ခ်ိန္ႏွင့္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးမႈမ်ားမွာလည္း အစိုးရေက်ာင္းမ်ား နည္းတူပင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ား၌ ေႏြရာသီတြင္ အဂၤလိပ္စာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အဂၤလိပ္စာ သဒၵါမ်ားကိုလည္း သင္ၾကားေပးမႈမ်ား ရွိသည္။

"ပုဂၢလိကေက်ာင္းဆိုတာ ဟိုးအရင္က ရွိခဲ့သလိုမ်ဳိး ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာမေရြး တက္ႏိုင္ရမယ္။ ေနာင္လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာလည္း ပုဂၢလိကေက်ာင္းေတြမွာ ပညာဒါနအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေပးသြားဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္" ဟု ထိုပုဂၢလိကေက်ာင္းတာ၀န္ခံ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိဘမ်ားကလည္း ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားအေပၚ စိတ္၀င္စားမွႈပိုလာခဲ႔ၾကျပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခု ျဖစ္လာဖို႔ အားလံုးက ေမွ်ာ္လင္႔ေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားဘက္မွလည္း နည္းစနစ္က်နၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ပညာေရးအျဖစ္ ရွိလာေစရန္ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းဥပေဒ အျမန္ဆံုးေပၚထြက္လာဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ပညာေရး တကၠသိုလ္မွ အၿငိမ္းစား ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္တစ္ဦး ကလည္း

"၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ကိုယ္ပိုင္ဘာသာရပ္သင္ သင္တန္းေက်ာင္း ဥပေဒဟာ ကြၽန္ေတာ္ ေလ့လာမိသေလာက္ International Schools ေတြအျပင္ ေဘာ္ဒါနဲ႔ ေန႔တက္ အထူးသင္တန္းေက်ာင္းေတြ အေနနဲ႔ပါ အခုအခ်ိန္မွာ ကိုက္ညီမႈ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဥပမာ သင္တန္းေၾကး တစ္လ ၁၀ က်ပ္၊ သင္တန္းေက်ာင္း တစ္ခုမွာ သံုးဘာသာထက္ ပိုမသင္ရဘူး ဆိုတာေတြဟာ လက္ရွိ အေျခအေနေတြနဲ႔ လံုး၀ ကြာဟေနပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ဥပေဒ ျပ႒ာန္း ထြက္ရွိလာဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္" ဟု ေမာကၡကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားသည္ အစိုးရေက်ာင္းဖြင့္ရက္မ်ားအတိုင္း ဇြန္လ၌ စတင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ရာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားအား ယမန္ႏွစ္မ်ားက ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ငါးတန္းမွ ကိုးတန္းအထိ လက္ခံ သင္ၾကားရမည္ဟု သိရသည္။

ေမာကၡျပည္တြင္းသတင္း

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Tuesday, 26 April 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ