MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊


၁၉၅၁ ႏွင္႔ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ၾကားမွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ အလွဴေငြ ေဒၚလာ ၅၅ ဘီလီယံ လက္ခံရရွိခဲ႔ၿပီး၊ ကမၻာ႔သမိုင္းမွာ အလွဴေငြ အမ်ားဆံုး ရရွိခဲ႔တဲ႔ တိုင္းျပည္အျဖစ္ မွတ္တမ္း၀င္ခဲ႔သည္။
သို႔ေသာ္ ယခု အိႏၵိယက အျမဲလက္ျဖန္႔ေတာင္းေနမယ္႔ အတန္းစားမ်ဳိး မဟုတ္ေတာ႔တာကို သက္ေသျပေတာ႔မည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ားဆံုး လက္ျဖန္႔ေတာင္းခဲ႔ရတဲ႔ ဘ၀မွ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္ေဇာတိက အျဖစ္ကို ခုန္ကူးဖို႔ အစိုးရက စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေနသည္။
အိႏၵိယအစိုးရက လာမယ္႔ ၅ ႏွစ္နဲ႔ ၇ အတြင္း အာဖရိကအပါအ၀င္ ဆင္းရဲတဲ႔ တုိင္းျပည္ေတြကို ကူညီဖို႔ ေဒၚလာ ၁၁.၃ ဘီလီယံ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအညီေပးတဲ႔ USAID လို အဖြဲ႔မ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔၊ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီ အဖြဲ႔ႀကီး (IAPD) တစ္ခုကို ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေနသည္။
လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၁၀ ႏွစ္က အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံေတြကို ေပးတဲ႔ တရား၀င္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီ (official development assistance) က ခ်မ္းသာတဲ႔ စက္မွႈႏုိင္ငံႀကီး ၁၅ ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အႀကီးမားဆံုး အလွဴရွင္ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ လွဴဒါန္းေငြ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံ အထိ ရွိခဲ႔သည္။
သို႔ေသာ္ ယခုေနာက္ပိုင္း စီးပြားေရး တိုးတက္လာတဲ႔ ႏိုင္ငံမ်ားကပါ ႏိုင္ငံတကာ လွဴဒါန္းမွႈေတြ လုပ္လာၾကသည္။ နယူးေယာ႔ခ္ တကၠသိုလ္ Wagner School ရဲ႕ ေစာင္႔ၾကည့္ေလ႔လာမွႈအရ တရုတ္က ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံတကာလွဴဒါန္းမွႈ ေဒၚလာ ၂.၅ ဘီလီယံ ရွိခဲ႔ၿပီး၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ေဒၚလာ ၁.၉ ဘီလီယံ ထိ ရွိခဲ႔သည္။ ဘရာဇီးက ယခုေနာက္ပိုင္း ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၄ ဘီလီယံ လွဴဒါန္းေနသည္။
၄င္း ပမာဏမွာ ဆီြဒင္၊ အီတလီ၊ ေဆာ္ဒီ တို႔ လွဴဒါန္းေငြႏွင္႔ ညီမွ်မွႈရွိလာၿပီး၊ ေနာက္ထပ္ ကမၻာ႔အလွဴရွင္ ကလပ္ႀကီးတစ္ခု ေပၚလာၿပီ ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယက ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံ ႏွႈန္းနဲ႔ ပံုမွန္ လွဴဒါန္းသြားပါက ဩစေၾတးလ်နဲ႔ ဘယ္လ္ဂ်ီယံတို႔ အဆင္႔ ရွိမည္ ျဖစ္သည္။
ဘရာဇီး၊ ရုရွား၊ အိႏၵိယ၊ တရုတ္တို႔ရဲ႕ BRIC ကလပ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာလွဴဒါန္းမွႈမွာ ၂၀၀၅ နဲ႔ ၂၀၀၈ အတြင္း ေဒၚလာ ၁၁.၂ ဘီလီယံ ရွိခဲ႔ၿပီး၊ ယခု ႏွစ္ဆ တိုးျမင္႔လာသည္။
အိႏၵိယရဲ႕ လွဴဒါန္းမွႈက ယခုမွမဟုတ္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ဆင္းရဲတဲ႔ႏိုင္ငံေတြမွ အရပ္သား ၀န္ထမ္းမ်ားကို civil servants ထရိန္နင္ေတြ ေခၚေပးခဲ႔သည္။ အိႏၵိယ နည္းပညာႏွင္႔ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွႈအဖြဲ႔ (ITEC) က သင္တန္းမ်ားစြာ ေပးခဲ႔ၿပီး၊ ယခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံ ၁၂၀ မွ သင္တန္းသား ၅၅၀၀ ကို ကြ်မ္းက်င္မွႈသင္တန္းေပါင္းစံု ေပးခဲ႔သည္။
ဆင္းရဲတဲ႔ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အၿမဲလက္ျဖန္႔ေတာင္းသူမ်ား အတြက္ မွီခိုအားထားရာအျဖစ္ အေမရိကန္ USAID လို အဖြဲ႔အျပင္၊ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ေအဂ်င္စီ အဖြဲ႔ႀကီး (IAPD) ကိုလည္း ေနာက္ပိုင္း အားကိုးစရာ ျဖစ္လာႏိုင္မည္။
ေမာကၡ ႏိုင္ငံတကာသတင္း
Source: Economist & AFP

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ထာဝရသီရိ on Monday, 15 August 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ