MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ခရစ္ယာန္ က်မ္းစာမ်ားတြင္ ေယရႈသည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ျဖစ္သည္ဟု အတိအက် ေရးသားထားသည္။ ဂ်ဴး လူမ်ိဳးမ်ား တြင္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ မ်ားသည္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ဘုရားသားေတာ္ဟု ခံယူျခင္း မရွိ။ ယခုမူ ေယရႈသည္ သူ႔ကိုယ္သူ ဘုရားသားေတာ္ဟု တိတိက်က် ေျပာဆိုထားေပ၏။ ဘုရားသားေတာ္ ဆိုသည့္ အသံုး အႏႈံးအား ဗုဒၶရဟန္းသံဃာမ်ားထံမွ တုပ သံုးစြဲျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ဤအတြက္ တိက်ခိုင္လံုေသာ အေထာက္ အထားမွာ-

ရုရွား စာေရး ဆရာႀကီး နီခိုလာ့ဆ္ႏိုတိုဗစ္ (Nicholas Nototvitch) ၏ `လူမသိေသာ ေယရႈဘ၀´ (The Unknown Life of Jesus) စာ အုပ္တြင္ ေရးသားထားေလ၏။ စာေရးဆရာႀကီးသည္ ၁၈၇၇-၇၈ ရုရွ၊ တူရကီ စစ္ပြဲ အၿပီး ရုရွ ခရီးသည္ ျဖစ္၏။ သူသည္ အျပန္ခရီးတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္မွ တဆင့္ အိႏၵိယႏွင့္ ကာက္ရွ္မီးယားသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့၏။ သူသည္ ရုရွသို႔ အျပန္ခရီးကို အာရွ အလယ္ပိုင္းမွ ျဖတ္ေက်ာ္ သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရာ လာဒက္စ္ၿမိဳ႔ဘက္မွ ေက်ာ္ရသည့္ လမ္းအတိုင္း သြားေလသည္။ ထိုေဒသ၌ သူသည္ ဟိမစ္ (Himis) ရွိ ဗုဒၶ သာသနာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ရာ လာမာရဟန္း ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီး၏ ထံမွ ထိုေက်ာင္းတြင္ ေယရႈ၏ ဘသကို ေဖၚျပထားေသာ အလြန္ေရွးက်သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားရွိေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရေလသည္။
ထိုအေၾကာင္းကို သူသိလို စိတ္ျပင္းျပခဲ့ေသာ္လည္း ဖတ္ရႈေလ့လာရမည့္ ဒုကၡကို မခံႏိုင္ဘဲ ခရီးဆက္ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ ခရီး မေထာက္မွီပင္ သူသည္ လဲက်လွ်က္ ေျခက်ိဳးသြားခဲ့သျဖင့္ ခရီးမဆက္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ- သူတည္းခဲ့ရာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ျပန္ပို႔ ခံခဲ့ရေလ သည္။ ဒဏ္ရာအား ေဆးကု ေနစဥ္ပင္ သူသည္ စကားျပန္တစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ ေယရႈ၏ ဘ၀မွတ္တမ္းမ်ားအား ရုရွ စာသို႔ ျပန္ႏိုင္ ခြင့္ ရခဲ့ေလသည္။
စာေရးဆရာႀကီးသည္ ထိုစာမူအား ကိဗ္ၿမိဳ႔ရွိ သာသနာပိုင္ မြန္ရွီယာ မေလတန္အား ျပသခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အမည္မေဖၚလိုေသာ ေရာမ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအား လည္းေကာင္း၊ ပဲရစ္ၿမိဳ႔ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ရိုတဲလီ အားလည္းေကာင္း ျပသခဲ့သည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားက စာမူအား လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေ၀ရန္ အႀကံအား ကန္႔ကြက္တားဆီးခဲ့ေလသည္။ (အမွန္တရာအား ဤမွ်ခံုမင္ေသာ သာသနာ့ ဦးေသွ်ာင္မ်ား ေပ တကား)။
ထိုစာအုပ္တြင္- ေယရႈသည္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဆင္းဒ္ျပည္နယ္မွ ဤအရပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အရိယာ သူေတာ္စင္မ်ား သတင္း သံုးရာေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ဂ်ဂၢနပ္ၿမိဳ႔၊ ရာဇဂရိဟၿမိဳ႔၊ ဗာရာဏသီၿမိဳ႔မ်ားတြင္ ေျခာက္ႏွစ္တာ ေနထိုင္ခဲ့သည္။-- လူ အမ်ားက ေယရႈအား ခ်စ္ခင္ၾကေလ၏။ (စာမ်က္ ႏွာ ၁၀၇)။

သူသည္ ရာသီပင္အလိုက္ စိုက္ပင္မ်ားႏွင့္ ေဆး၀ါးဘယေဆးပင္မ်ား၏ အသံုး၀င္ပံုမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။ ဗုဒၶသာသနာႏွင့္ ျဗဟၼဏ ဘာသာတို႔ကို ေလ့လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျဗဟၼဏဘာသာအား သူ မႏွစ္သက္သည့္အျပင္ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ရႈံခ်ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျဗဟၼဏ၀ါဒီမ်ား စစ္သည္မ်ား ျဗဟၼဏရဟန္းမ်ား၏ အသက္ေဘးရန္ ႀကံစည္မႈေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္သြားခဲ့ရသည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၁၁၂)။
ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ သူသည္ ဗုဒၶရဟန္းေတာ္မ်ားတြင္ တပည့္ခံသြားသည္၊ ထို႔ေနာက္ ဗုဒၶ၀ါဒကို ျမတ္ႏိုးခံုမင္လွ်က္ ျဗဟၼဏ ၀ါဒီမ်ား၏ သုဒၶရ ဓမၼမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္းတင္းတင္း ဆန္႔က်င္သြားသည္-ဟု အတိအလင္း ေဖၚျပထားေပသည္။

ဓမၼသစ္က်မ္းစာ ရွင္လုကာ ခရစ္၀င္အရ သူသည္ သူ၏ဇာတိ ေဂ်ရုဆလင္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ- အသက္ ၃၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ထိုေဒသတြင္ သူသည္ သူ႔ကိုယ္သူ ဗုဒၶရဟန္းေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း- ဘုရားသားေတာ္ ေၾကျငာ ေပေတာ့သည္။ အကယ္၍ သူသည္ ဖန္ဆင္း ရွင္၀ါဒအား လက္ခံယံုၾကည္လွ်င္- ထိုေဒသသားတို႔ လက္ခံယံုၾကည္ထားေသာ ထာ၀ရဘုရား၏ တမန္ေတာ္ဟုသာ ေၾကျငာမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္၏။ ေယရႈ၏ ေျပာစကားတိုင္းတြင္ သူ႔ကိုယ္သူ ထာ၀ရဘုရား၏ တမန္ေတာ္ ဟု လံုး၀မေတြ႔ရေပ။ ဖန္ဆင္းရွင္၀ါဒကို လက္ခံယံုၾကည္ထားေသာ ဂ်ဴးမ်ားက ထာ၀ရဘုရားဟူသည္ ရုပ္နာမ္ျဒဗ္ တည္ရွိေသာ ဘုရားမဟုတ္။ ထိုဘုရားသည္ သားမယားမရွိ၊ သားသမီးမရွိ-ဟု အခိုင္အမာ လက္ခံထားေလ၏။ ေယရႈ၏ ေျပစကားသည္ ထာ၀ရဘုရား ဟူသည္ကို လက္ခံေသာ စကားမဟုတ္ သူ႔ကိုယ္သူ ဘုရား၏သားေတာ္ ဟု အသက္ကိုတည္ ေျပာဆိုျခင္းသာ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုစကားမွာ သူသည္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ရဟန္းေတာ္ တစ္ပါး အျဖစ္ အတိအက်ခံယူထား၏ ဟူသည္ကို သက္ေသခံသြားေသာ စကားသာ ျဖစ္ေလသည္။

ေယရႈအား ကားစင္တင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ ရွင္ေပါလုက ရဟန္းေတာ္ ေယရႈေျပာသည့္ ဘုရားသားေတာ္ ဆိုသည္မွ ဘုရား ဆိုသည္ မွာ ဂ်ဳးတို႔လက္ခံထားေသာ ေကာင္းကင္ဘံုေပၚမွ ထာ၀ရဘုရား ျဖစ္သည္ဟု တီထြင္လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ရွင္ေပါလု အေနျဖင့္ လက္အုပ္ခ်ီ၍ ဘုရားရွိခိုး- အရိုအေသျပဳျခင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ ေမ့ေလွ်ာ့ေနခဲ့ေပသည္။ ေယရႈ၏ ဇာတိမ်ိဳးႏြယ္ လူမ်ိဳး၏ ဘာသာတရားမ်ားတြင္ လက္အုပ္ခ်ီလွ်က္ ရွိခိုးျခင္း အရိုအေသျပဳျခင္း ဓေလ့မ်ား ယေန႔ထိတိုင္ မေတြ႔ရေသးဘဲ- ရဟန္းေတာ္ေယရႈ၏ ေနာက္လိုက္မ်ားသည္သာ ေယရႈ၏သြန္သင္မႈျဖင့္ ယခုလက္ရွိအထိ လက္အုပ္ခ်ီ ရွိခိုးလွ်က္ ရွိေနေသးသည္မွာ ႀကီးမားေသာ သက္ေသ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။
သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္-ယေန႔အခါတြင္ ေယရႈအား ျမတ္ႏိုးၾကည္ညိဳ လွေသာ ခရစ္ယာန္မ်ား အေနျဖင့္ ရွင္ေပါလု၏ ထြင္လံုးမ်ား ေနာက္သို႔ လိုက္မေနေတာ့ဘဲ မိမိတို႔၏ ဦးေဆာင္နာယက ျဖစ္ေသာ ေယရႈ၏ သြန္သင္မႈ အမွန္ျဖစ္သည့္ ျမတ္ဗုဒၶေဒသနာအား တိက် စြာ လိုက္နာ ယံုၾကည္သင့္ေပသည္။
ေစတနာမွန္ျဖင့္- ေဒသနာမွန္သို႔ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

ယဥ္ေက်ာ့ (သမိုင္း)

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Saturday, 25 February 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ