MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

နယ္လွည့္တရားေဟာၾကားေသာ ရဟန္း၊ သီလရွင္၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ဓမၼာစရိယ ေအာင္ျမင္ထားရန္ႏွင့္ ေထရဝါဒပိဋကတ္ေတာ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးစသည့္တုိ႕ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေလာကီလူမႈေရးကိစၥမ်ားကို ထည့္သြင္းေဟာၾကားမႈ မျပဳရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕မွ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ဆ႒မအႀကိမ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနယကအဖြဲ႕ ၄၇ ပါးစံုညီ ပႏၷရသမ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အခ်က္ကိုးခ်က္ပါ နယ္လွည့္ ဓမၼကထိက ဂုဏ္အဂၤါအရည္အခ်င္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ကိုလည္းေကာင္း၊ သူတစ္ပါးကိုလည္းေကာင္း၊ မထိပါး မပုတ္ခတ္ဘဲ ေဟာၾကားျခင္း၊ သဂၤါယနာ ေျခာက္တန္တင္ ေထရဝါဒပိဋကတ္ေတာ္လာ တရားေတာ္မ်ားကိုသာ ေဟာၾကားျခင္း၊ အနည္းဆံုး သိကၡဝါ ၁၀ ဝါရွိ၍ ကိုယ္က်င့္သီလႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ သီလဝႏၲပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ျခင္းစသည့္ ဂုဏ္အဂၤါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ “ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေတြ မေဟာရဘူးလုိ႔ ေျပာထားတယ္။ ဓမၼာစရိယ ေအာင္ထားရမယ္” ဟု ဓမၼာစရိယေအာင္ျမင္ထားေသာ ရဟန္ပ်ိဳတစ္ပါးက မိန္႔ၾကားသည္။ တရားေဟာ ဓမၼကထိကပုဂၢိဳလ္သည္ ပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာက်မ္းမ်ားကို ဆက္စပ္ၾကည့္ရႈႏုိင္မွသာလွ်င္ သဂၤါယနာေျခာက္တန္တင္ ပိဋကတ္ေတာ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ တရားေဟာႏုိင္မည္ျဖစ္၍ အရည္အခ်င္းကို (ဓမၼာစရိယ)တန္း ေအာင္ျဖစ္သင့္သည္ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သို႔ ပါဠိ၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာမ်ား ကိုမၾကည့္ရႈႏုိင္သူမ်ားမွာမူ ေထရဝါဒပိဋကတ္ေတာ္ႏွင့္ မညီညြတ္ဆန္႔က်င္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဟာၾကားမိပါက တရားနာပရိသတ္မ်ားအျမင္မွား၊ အယူမွား ျဖစ္သြားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ပရိယတိၱစာေပ မကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို တရားေဟာခြင့္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နယ္လွည့္ဓမၼကထိက ဂုဏ္အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ သံဃနာယက အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ တရားပြဲမ်ားခြင့္ျပဳရာတြင္ စီစစ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေပးပို႔အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

www.myanmarexpress.net

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Tuesday, 27 March 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ