MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

အေၾကာင္းအရာ ။ ။ နွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးနွင့္ေကာ္မတီအသစ္ေရြးေကာက္ပြဲးၾကီးျပီးဆုံးျခင္း။ (၂၅.၃.၂၀၁၂)တနဂၤေႏြေန႔တြင္ Mahamakut Buddhist University၌ ထိုင္းနိုင္ငံသာသနာပိုင္ ေက်ာင္းျဖစ္သည္႔ ထိုင္းဘုရင္၏ အမေတာ္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းထားေသာ ခန္းမၾကီးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။

ထိုင္းနိုင္ငံသာသနာပိုင္အဖြဲ႔ဝင္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားကလည္း ၾကည္ၾျဖဴစြာလက္ခံကူညီခ႔ဲၾကပါသည္။၄င္းေရြေကာက္ပြဲဝင္အေၾကာင္းရာမ်ားကိုအေသးစိတ္ ဓါတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ား ဗီဒီိယိုမွတ္တမ္းမ်ား
နွင့္အတူတင္ျပေပးသြားပါမည္၊ အသင္း၏ Websiteမွာျပဳျပင္ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ျပန္ၾကားေရးေဟာင္းဦးပညာစာရမွ အထူးေတာင္းပန္အပ္ပါသည္ဘုရား Websiteမွာ မၾကာမီျွပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင္႔ M.S.M.O Website ၾကီးမွာစည္းကားစြာ
တင္ျပေပးသြားပါမည္ဘုရား၊ လက္ရွိမွာေတာ့ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အၾကမ္းပ်ဥ္းတင္ျပေပးလိုက္ရပါသည္ဘုရား။
အျပည႔္အစုံကို Website ျပီးသည္နွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီအသစ္ျပန္ၾကားေရးဆရာေတာ္မ်ားနွင့္တြဲ၍ ဆက္လက္တင္ေပးသြားပါမည္ဘုရား။

အစည္းအေဝး၏အၾကမ္းမ်ဥ္းပါဘုရား

ထိုင္းနိုင္ငံေရာက္ၿမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔(M.S.M.O)၏ ႏွစ္ပတ္လည္စံုညီအစည္းေ၀း၊
ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းၿခင္းႏွင့္တတိယအၾကိမ္ေၿမာက္ဗဟိုေကာ္မတီအသစ္ၿပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ပြဲအခမ္းအနားအစီအစဥ္
၁။နေမာတႆသံုးၾကိမ္ရြတ္ဆို၍အခမ္းနားဖြင့္လွစ္ျခင္း။
၂။အသင္းၾကီး၏ဥကၠဌဆရာေတာ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေလွ်ာက္ထားေျပာၾကားျခင္း။
၃။လက္ရွိဗဟိုေကာ္မတီမွ အသင္းၾကီး၏တစ္ႏွစ္တာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ၿပျခင္း။
၄။ ဘ႑ာေရးဆရာေတာ္မ်ားမွအသင္းၾကီး၏တႏွစ္တာဘ႑ာေရးရ/သံုးေငြစာရင္းမ်ားရွင္းလင္းတင္ၿပျခင္း။
၅။အတန္းအသီးသီးမွေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ထားေသာေကာ္မတီေလာင္းမ်ားအားဗဟိုေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ မဲဆႏၵမ်ားနွင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း။
၆။အသင္း၏စာရြက္စာတမ္းမ်ားလႊဲေၿပာင္းေပးအပ္ျခင္းနွင့္ တာ၀န္မွအနားယူသြားေသာေကာ္မတီဝင္အဟာင္းမ်ားအားအမွတ္တရဂုဏ္ၿပဳလက္မွတ္မ်ားေပးအပ္ခ်ီးၿမွင့္ျခင္း။
၇။ ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့လွဳဒါန္းျခင္း။
၈။ေကာ္မတီ၀င္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အသစ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာေကာ္မတီ၀င္မ်ားအသီးသီးအမွတ္တရအမွာစကားမ်ားေလွ်ာက္ထားေျပာၾကားၾကျခင္း။
၉။ေကာ္မတီ၀င္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္အသစ္မ်ားအမွတ္တရမွတ္တမ္းဓါတ္ပုံမ်ားရုိက္ကူးျခင္းနွင့္
၁၀။ဗုဒၶသာသနံစိရံတိ႒တုသံုးၾကိမ္ရြတ္ဆို၍ အခမ္းနားကိုရုတ္သိမ္းခဲ႔ၾကပါသည္။ ၄င္းျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာအေသးစိတ္မွတ္တမ္းမ်ားကုိမၾကာမီွ
အျပည့္အစုံတင္ျပေပးသြားပါမည္။ေကာ္တီအသစ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာဆရာေတာ္မ်ားစာရင္းကိုလည္း ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားပါမည္ဘုရား။


ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Friday, 30 March 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ