MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ထံသို႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ (၉-၃-၂၀၁၂)

သမၼတႀကီးခင္ဗ်ာ ...

ဦးပၪၥင္းသည္ ျမစ္ဆုံကိစၥမွစ၍ သမၼတႀကီးကို ေလးစားၾကည္ျဖဴလာခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုလည္း သမၼတႀကီးတို႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိစၥ၊ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥမွန္သမွ်ကို ဆက္လက္ေထာက္ခံ အားေပးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းထဲ၌ အစိုးရသက္တမ္း တႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ အက်ဥ္းသားေပါင္း ၂၈,၀၀၀ ေက်ာ္ကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေပးခဲ့ျခင္းမွာလည္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္ေပါင္းစည္း ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ အားလုံးပါ၀င္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမိုင္းတေလွ်ာက္အရ တႏွစ္အတြင္း၌ အႀကိမ္ေရအမ်ားဆုံးေပးခဲ့သည့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အျဖစ္ မွတ္တမ္းအသစ္တင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

ထို႔အျပင္ “ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ အားလုံးပါ၀င္ခြင့္ရရွိေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ဇန္န၀ါရီလအတြင္းမွာ ၂ ႀကိမ္တိုင္တုိင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးရျခင္း၏ အေၾကာင္းကို ပြင့္လင္းစြာ ေျပာျပသြားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ လြတ္လပ္ျခင္းအလွဴ ေပးလွဴခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတႀကီးသည္ ဂုဏ္ယူ၀င့္ႂကြားထိုက္သည္ကို ဂုဏ္ယူ၀င့္ႂကြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတႀကီးသည္ လက္က်န္ ယုံၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ကား အရိပ္အႁမြက္မွ်ပင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရပါသည္။

သမၼတႀကီးခင္ဗ်ာ ...

လက္ရွိေထာင္ထဲမွာ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကေသာ ယုံၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားမ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရး၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတို႔မွာ ပါ၀င္ခြင့္မရွိၾကေတာ့ဘူးလား ခင္ဗ်ာ။ သူတို႔ကို ခ်န္ထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သမၼတႀကီး ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ “အားလုံးပါ၀င္ခြင့့္” သည္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဟု ေျပာ၍ ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္လားခင္ဗ်ာ။

သမၼတႀကီးခင္ဗ်ာ ...

ေထာင္က်သူခ်င္းအတူတူ မိဘက လြတ္လာၿပီး သားသမီးက က်န္ေနခဲ့လွ်င္၊ ဆရာက လြတ္လာၿပီး တပည့္မ်ားက က်န္ေနခဲ့လွ်င္၊ လြတ္လာသည့္ မိဘဆရာသမားမ်ား စိတ္ခ်မ္းသာစြာ၊ စိတ္ေျဖာင့္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ပါမည္လား ခင္ဗ်ာ။ က်န္ရစ္သူ တပည့္သားသမီးမ်ားကေရာ ပိုၿပီးအားငယ္၊ ပိုၿပီး၀မ္းနည္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ိဳ႕ယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္မလာႏိုင္ေတာ့ဘူးလားခင္ဗ်ာ။ ျပန္ခဲ့သူႏွင့္ က်န္ခဲ့သူအေပၚ သမၼတႀကီး စကၠန္႔ပိုင္းေလးေလာက္ ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။

သမၼတႀကီးခင္ဗ်ာ ...

ျပစ္မႈတူ၊ ျပစ္ဒဏ္တူ၊ ပုဒ္မတူခ်င္းျဖစ္ပါလ်က္ အခ်ိဳ႕ကို လႊတ္ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ကို မလႊတ္ဘဲ ထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သမၼတႀကီး ေပးသည့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ မွ်တမႈရွိသည့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဟု ဆိုႏိုင္ပါမည္လား ခင္ဗ်ာ။ သမၼတႀကီး၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔သည္လည္း တရားမွ်တသည့္ အမိန္႔ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္လား ခင္ဗ်ာ။ သမၼတႀကီးသည္လည္း တရားေသာမင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္လား ခင္ဗ်ာ။

ဘုရားေလာင္း ဇနသႏၵမင္းႀကီး နန္းတက္စကာလ၌ ေထာင္တံခါးမ်ား အရွင္းဖြင့္၍ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့ဖူးသည့္ သာဓက ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ ေထာင္တံခါးမ်ား ဟင္းလင္းဖြင့္၍ အရွင္းမလႊတ္ႏိုင္ေတာင္ ယုံၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားမ်ားကိုေတာ့ တေယာက္မက်န္ လႊတ္ေပးသင့္သည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။ ကိုယ့္အိပ္ကပ္ထဲမွ စိုက္ထုတ္လွဴရသည့္ အလွဴဒါနမ်ိဳး မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တည္းဟူေသာ လြတ္လပ္ေရးအလွဴႀကီးကို တြန္႔တိုဆုတ္နစ္မႈမရွိဘဲ အျမန္ေပးလွဴေစလိုပါသည္။ သို႔မွသာ သမၼတႀကီး ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသို႔ အျမန္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္မ်ား၌ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား (ယုံၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသား) မရွိေသာေၾကာင့္ (၀ါ) ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရွိေနလွ်င္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ မပီသေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၁၃-၁-၂၀၁၂ ေန႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားအက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္လာသူ ...

ဦးပၪၥင္း ဝီရသူ (မစိုးရိမ္)
ဓမၼသဟာယေက်ာင္း၊ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္
မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး။

http://drlunswe.blogspot.com/


ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Saturday, 10 March 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ