MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ဘုရားရွိခိုးအမ်ဳိးမ်ဳိးစာအုပ္မ်ားတြင္ အားလံုးနီးပါးေသာ အမွ်ေ၀ျခင္းမ်ား၌ ၃၁-ဘံုသည္ ပါ၀င္ေလ့ရွိသည္။သို႔ေသာ္၃၁ဘံုႏွင့္ပတ္သက္၍သာမန္သိရွိျခင္းထက္ေသအခ်ာသိရွိၾကမည္
ဆိုပါက ပိုမိုအက်ဳိးရွိႏိုင္ေပသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသျဖင့္ ၃၁-ဘံု သိေကာင္းစရာအေၾကာင္း ကိုေရးသားေဖၚျပရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဤၾသကာသေလာကႀကီးတြင္ သတၱ၀ါတို႔၏ေနထိုင္ရာဘံုဌာနမွာ သံုးဆယ္႔တစ္ဘံု ရွိသည္။

ျဗဟၼာဘံု ႏွစ္ဆယ္၊

နတ္ဘံု ေျခာက္ဘံု၊

လူ႔ဘံု တစ္ဘံု၊

အပါယ္ ေလးဘံု တို႔ျဖစ္သည္။

ထို သံုးဆယ္႔တစ္ဘံု တည္းဟူေသာ ၾသကာသေလာကႀကီးသည္ အာသေ၀ါ ကုန္ခန္းၿပီးေသာ ရဟႏၱာမျဖစ္ေသးသမွ်ထက္ေအာက္ေျပာင္းျပန္ဗေလာင္ဆန္ေအာင္က်င္လည္ရဦးမည့္ဘံုဌာနမ်ား ျဖစ္သည္။
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထားေသာနခသိခသုတ္ကို ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္လူ႔ဘံုမွစုေတ၍ ေသလြန္ၾက
ကုန္ေသာသူတို႔တြင္လူ႔ဘံုသို႔ေရာက္ရွိေသာသူမွာ ျမတ္စြာဘုရား၏လက္သဲခြံေပၚ၌ရွိေသာ ေျမမႈန္႔ပမာဏ
မွ်သာရွိ၍အပယ္ေလးဘံုသို႔ က်ေရာက္ ေသာသူတို႔မွာဂဂၤါျမစ္လြင္ျပင္ရွိ ေျမမႈန္႔ပမာဏ ရွိသည္။

လူ႔ဘ၀မွစုေတ၍လူျပန္ျဖစ္ေသာပမာဏ ႏွင့္အပါယ္ေလးဘံုသို႔က်ေရာက္ေသာသူတို႔၏ပမာဏ ႏႈိင္းဆ၍
မရေအာင္ ကြာျခားလွပါသည္။လူတစ္ေထာင္ေသ၍ တစ္ေယာက္မွ်ေလာက္ပင္လူျပန္ျဖစ္ဖို႔ရာမလြယ္ကူေခ်။

ျဗဟၼာဘံု ႏွစ္ဆယ္

ျဗဟၼပါရိသဇၨာ၊ ျဗဟၼပုေရာဟိတာ၊ မဟာျဗဟၼာ ၊ (ရူပ ပထမစ်ာန္ ၃- ဘံု)

ပရိတၱာဘာ၊ အပၸမာဏာဘာ၊ အာဘႆရာ၊ (ရူပ ဒုတိယစ်ာန္ ၃- ဘံု)

ပရိတၱာသုဘာ၊ အပၸမာဏာသုဘာ၊ သုဘကိဏွာ၊ (ရူပ တတိယစ်ာန္ ၃- ဘံု)

ေ၀ဟပၹဳိလ္ ၊ အသညသတ္ ၊ အဝိဟာ ၊ အတပၸါ ၊သုဒႆာ၊ သုဒႆီ၊ အကနိ႒၊ (ရူပ စတုတၳစ်ာန္ ၇- ဘံု)

အာကာသာနဥၥာယတန၊ ၀ိညာဏဥစၥာယတန၊ အာကိဥၥာညာယတန၊ေနဝသညာနာသညာယတန (အရူပစ်ာန္ ၄- ဘံု)

နတ္ျပည္ ေျခာက္ထပ္

စတုမဟာရာဇ္ ၊ တာ၀တိ ံသာ ၊ ယာမာ ၊ တုသိတာ ၊ နိမၼာနရတိ ၊ ပရနိမၼိတ၀သ၀တီၱ

လူ႕ဘံု တစ္ဘံု

လူ႔ဘံု

အပါယ္ ေလးဘံု

ငရဲဘံု ၊ တိရစာၦန္ဘံု ၊ ၿပိတၱာဘံု ၊ အသူရကာယ္ဘံု

က်မ္းကိုး
1. ေမာင္၀ိဇၹာ “ဗုဒၶ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း”

2. ဓမၼဒူတ အရွင္ဣႏၵာ၀ုဓ “ခြဲျခားေ၀ဖန္ ကိုးကြယ္ရန္(ရတနာမြန္ မဂၢဇင္း)”

3. အဘိဓမၼတၱသဂၤဟပါဌ္ ဝီထိမုတ္ပိုင္း ဘူမိစတုကၠ

*** မွတ္ခ်က္ ***
အကယ္၍ လိုအပ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့ေသာ..ကၽြန္ေတာ့္တြင္သာတာဝန္ရွိပါသည္။

Kyaw Moe Oo မွ March 16, 2012 12:47pm တြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on Saturday, 14 April 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ