MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေန႔စဥ္ ညစဥ္ ရွိခိုး၀တ္ျပဳၾကရာ၌ မဂ္တရား ဖိုလ္တရား နိဗၺာန္တရားေတာ္ျမတ္ကို ရပါလို၏-ဟု အျမဲဆုေတာင္းၾကသည္။ ဆရာေတာ္မ်ားထံ သီလခံယူရာ၌ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္ နိဗၺာန္တရားတို႔ကို မပင္မပန္း ခ်မ္းသာလြယ္ကူစြာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏိုင္ၾကေစ-ဟုႏႈိးေဆာ္ ဆုေပးေတာ္မူၾကသည္။ ထိုလိုလားေတာင္းတေသာ ဆုႀကီးကို ရယူရန္မွာ ယခုအခ်ိန္သည္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ ျဖစ္ပါ၏။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဒုလႅဘာ သမၸတၱိေလးပါးကို ကိုယ္စီရရွိေနၾကပါသည္။
ထိုေလးပါးမွာ- ၁။ ပတိရူပေဒသ၀ါသသမၸတၱိ=ဗုဒၶအဆံုးအမ သာသနာေတာ္ အရွိန္အ၀ါ ထြန္းေတာက္ေနျပီး မိမိျပဳလိုေသာ ဒါန သီလ ဘာ၀နာ အလုပ္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ အရပ္ေဒသတြင္ လူျဖစ္ေနရျခင္းသည္ မြန္ျမတ္လွေသာ သမၸတၱိ ( ျပည့္စံုျခင္း ) ျဖစ္သည္။ ၂။ အဂၤသမၸတၱိ=မ်က္စိ နား ႏွာ အဂၤါ ေျခလက္ ေကာင္းမြန္ၾကသည္။ ျမင္ႏိုင္ ၾကားႏိုင္ သြားႏိုင္ လာႏိုင္ ဖူးေျမာ္ႏိုင္ ပူေဇာ္ႏိုင္ နာယူႏိုင္ သင္ယူႏိုင္ က်င့္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ခႏၶာကုိယ္ကို ရရွိထားၾကသည္။ ၃။ သပၸဳရိသူပနိႆယ သမၸတၱိ=မိေကာင္း ဖေကာင္း ဆရာေကာင္း သမားေကာင္း အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳေနရသည္။ မွန္ကန္တိက်ေသာ ျမတ္ဘုရား၏ အဆံုးအမ ေဒသနာေတာ္မ်ားကို အခ်ိန္မေရြး ခ်ဥ္းကပ္နာယူႏိုင္သည္။ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ မိမိႏွင့္သပၸါယျဖစ္ေသာ လူဆရာ၊ သံဃာဆရာ ေတာ္မ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ အနီးကပ္ နည္းနာခံယူ က်င့္ၾကံႏိုင္သည္။ ၄။ သဒၶါသမၸတၱိ=ရတနာသံုးပါးကို ယံုၾကည္ျခင္း၊ ကံ ကံ၏အက်ိဳးကို ယံုၾကည္ျခင္း၊ သစၥာေလးပါး၊ အေၾကာင္းအက်ိဳး ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရား၊ မဂၢင္ရွစ္ပါးတို႔ကို ယံုၾကည္ျခင္း သဒၶါတရားမ်ား ရွိၾကသည္။ သံသရာဘ၀ အဆက္ဆက္ စြဲကပ္လာခဲ့ေသာ ကိေလသာအညစ္အေၾကးမ်ားကို ေဆးေၾကာသုတ္သင္၍ မဂ္တရား ဖိုလ္တရားကို ႀကိဳးစားအားထုတ္ရန္ ယခုဘ၀ထက္ ေကာင္းေသာဘ၀ကို အခ်ည္းႏွီး လြန္ေျမာက္ရန္ သင့္ပါမည္လား။
 http://kovida.multiply.com/journal/item/91

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ thadawa on Saturday, 5 May 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ