MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြား တိုင္းရင္းသားမ်ား မဟုတ္ပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႕ တရားမ၀င္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ ေနထိုင္သည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို


၁။ အဂၤလိပ္လက္ထက္က အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ စာလံုး မပါရွိျခင္း…..

၂။ အဂၤလိပ္တို႕ အုပ္စိုးစဥ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ ကုိးကြယ္သည့္ လူမ်ိဳးမ်ား စာရင္းတြင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ လူဦးေရမ်ားျပားသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာသည္ ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ေဖာျပမႈ အလ်ဥ္းမရွိခဲ့ျခင္း၊

၃။ အလီဂ်င္းနားအား ပါကစၥတန္ကို အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွ ခြဲထြက္ရန္ ေတာင္းဆိုလ်င္ ဌာေနရင္း ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႕အား ပစ္ပယ္၍ ရခိုင္ေဒသအား ထည့္သြင္းရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း၊

၄။ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးေပးစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခြဲထြက္၍ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ႀကိဳးပန္းခဲ့သည့္ မူဂ်ာဟစ္မ်ားသာ ျဖစ္ျခင္း၊

၅။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕ ေဖာ္ထုတ္လာသည့္ ၎တို႕၏ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ မူဂ်ာဟစ္မ်ားကို ပစ္ပယ္မထားႏိုင္ျခင္း၊

၆။ ရိုင္ဟင္ဂ်ာတို႕၏ အဖြဲ႕အစည္ ျဖစ္သည့္ Rohingya Solidarity Organisation (RSO) ၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ မူဂ်ာဟစ္တို႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ အစၥလာမ္မစ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ရခိုင္ေဒသ ဟူေသာ Islamic autonomous Rakhine (Arakan) state ရည္မွန္းခ်က္ျခင္း တူညီေနျခင္း။

၇။ ရွည္လ်ားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကမ္းရိုးတန္း တေလွ်ာက္တြင္ အဆိုပါ ျပႆနာမရွိပဲ ရခိုင္ေဒသတြင္သာ အဆိုပါ ျပႆနာ ျဖစ္တည္ေနျခင္း၊

၈။ ရခိုင္ေဒသတြင္ပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႀကီး တစ္ခုလံုး မဟုတ္ပဲ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္းေတာ့ ေဒသတ၀ိုက္တြင္သာ ျဖစ္တည္ေနျခင္း၊

၉။ အဂၤလိပ္တို႕ လြတ္လပ္ေရး ေပးစဥ္က တိုင္းရင္းသား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ျခင္း မရွိပဲ ဦးႏုလက္ထက္မွသာ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခံရျခင္း၊

၁၀။ တစ္ဘက္ႏိုင္ငံ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႕ ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕မွာ လူပံုပန္းသ႑န္ ခြဲျခားမရေအာင္ တူညီျခင္း၊ အစားအေသာက္၊ အေနအထိုင္၊ အျပဳအမူ၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ ထပ္တူက်ေနသည့္အျပင္ ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းသည့္ ဘာသာရပ္ပါ အခိ်ဳ႕ေနရာတြင္ တူညီေနျခင္း၊

၁၁။ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႕၏ ေရွးရာဇ၀င္ သမုိင္းေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားအား တူးေဖာ္ရာတြင္ ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား မေတြ႕ရျခင္း၊

၁၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပန္းမႈ သမိုင္းျဖစ္စဥ္တြင္ မည္သည့္ ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာ သူရဲေကာင္း တစ္ေယာက္မွ် မပါ၀င္ျခင္း၊

အစရွိသည္တုိ႕ကို ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္းအားျဖင့္ သိႏိုင္ပါတယ္……. သို႕ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရး အားနည္းမႈကို အခြင့္အေရး တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အသံုးခ်၍ တစ္ဘက္ႏိုင္ငံမွ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာၿပီး တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုရန္ ရည္ရြယ္၍ ပြဲထုတ္လာသည့္ အဆိုပါ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ လူမ်ိဳးစု စကားလံုးသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ဘဂၤါလီမ်ား ျဖစ္သည္ကို အတိအက် သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သမိုင္းကို လိမ္ရံုမွ်မက လူမ်ိဳးစုကိုပါ လိမ္လည္၍ ႏိုင္ငံျဖစ္တည္ရန္ ႀကိဳးပန္းလာသည့္ အဆိုပါ ဘဂၤါလီမ်ား သမိုင္းေၾကာင္း ဇတ္လမ္းမ်ား ေရွ႕ေနာက္ မညီျခင္းမွလည္း သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။သို႕ျဖစ္သည့္အတြက္ ဘဂၤါလီ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ေနထိုင္သည့္ လူမ်ိဳးစု တစ္ခုမဟုတ္ပဲ တစ္ဘက္ႏိုင္ငံမွ က်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။
ရခိုင္လူမွဳေရး အသင္း မွ ကူးယူေဖၚၿပသည္။
 

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ Ganda on Tuesday, 25 September 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ