MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀မ်ားစြာ ပါရမီတုိ႔ကို ျဖည့္က်င့္ရာ၌ က်င့္စဥ္ၾကီးသံုးခ်က္ကို ဦးထိပ္ထား၍ က်င့္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထုိက်င့္ေဆာင္ခ်က္ၾကီးသံုးမ်ိဳးကို “စရိယ ၃-ပါး” ဟူ၍ ေခၚၾကသည္။ ထို စရိယာ ၃-မ်ိဳးမွာ -

(၁) ေလာကတၳစရိယာ - ေလာကလူသား ကမၻာသူ ကမၻာသား သတၱ၀ါအမ်ား ေကာင္းစားခ်မး္သာေရး အတြက္ က်င့္စဥ္၊

(၂) ဉာတတၳစရိယာ - မိမိ၏ ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳး ေကာင္းစားခ်မ္းသာေရးအတြက္ က်င့္စဥ္၊

(၃) ဗုဒၶတၳစရိယာ - သတၱ၀ါမ်ားကို သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ကယ္တင္နုိင္ေသာ သဗၺညဳဘုရားျဖစ္ေရး အတြက္ က်င့္စဥ္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဘ၀တုိင္း ဘ၀တုိင္း ပါရမီျဖည့္က်င့္တုိင္း ဤက်င့္စဥ္ၾကီးသံုးရပ္ကို ဦးထိပ္ထားခဲ့ေလသည္။


ေလာကတၳစရိယာ
ေလာကတၳစရိယာ အရ လူ႔ေလာကအပါအ၀င္ သတၱေလာကၾကီး တရပ္လံုး တုိးတက္ေကာင္းစားေရး အတြက္ အျမဲက်င့္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေရွးအခါက အဂၤတိမင္းၾကီးသည္ မိစၦာအယူရွိသူ ျဗဟၼဏတုိ႔၏ ၀ါဒကို မွားယြင္းစြာ လုိက္နာျပီး သူ႔အသက္သတ္မူ၊ သူ႔ဥစၥာခိုးမူ၊ သူတပါး သားမယားကို ေစာ္ကားက်ဴးလြန္မူ။ မုသားေျပာမူ၊ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမူတို႔ကို ျပဳလုပ္ေနသည္။ တစ္တုိင္းျပည္လံုး ငါးပါးသီလ မေစာင့္ထိန္းၾကဘဲ အက်င့္တရား ပ်က္ျပားေနၾကသည္။ သမီေတာ္ ရုစာမင္းသမီးက ေဟာျပေသာ္လည္း မလုိက္နာၾကေပ။ သမီးေတာ္၏ အဓိ႒ာန္ျပဳမူေၾကာင့္ ဘုရားေလာင္းေတာ္ နာရဒရေသ့ ေကာင္းကင္မွ ၾကြေရာက္တန္ခိုးျပ၍ တရားေဟာေတာ္မူမွ အဂၤတိမင္းၾကီးႏွင့္တကြ တစ္တုိင္းျပည္လံုး ငါးပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းၾကသည္။ ဤသို႔လွ်င္ လူအမ်ား ေကာင္းစားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။


ဉာတတၳစရိယာ
ဉာတတၳစရိယာ အရ ဘုရားေလာင္းသည္ မိမိအမ်ိဳးသားတို႕ ေကာင္းစားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုကို ဘုရားအေလာင္း က်ီးမင္းဘ၀တြင္လည္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ ပုေရာဟိတ္ပုဏၰားတစ္ဦးသည္ ညီလာခံ၀င္လာစဥ္ က်ီးတစ္ေကာင္က မစင္စြန္႕ခ်ခဲ့သျဖင့္ က်ီးတို႔ကို ရြံမုန္းစိတ္နာျပီး က်ီးမ်ိဳးျပဳတ္ေစရန္ ၾကံခဲ့ဖူးသည္။ ဘုရင္ဆင္မ်ား၏ မီးေလာင္ဒဏ္ရာ အနာကို “က်ီးကန္းအဆီျဖင့္ သုတ္လိမ္းမွ ေပ်ာက္ကင္းပါမည္” ဟု လက္စားေခ်လုိေသာ စိတ္ျဖင့္ မဟုတ္မမွန္ သံေတာ္ဦးတင္ခဲ့သည္။ ဘုရင္လည္း က်ီးကန္းဟူသမွ် ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ခိုင္းသည္။

ဘုရားအေလာင္းက်ီးမင္းသည္ မိမိအသက္ကို စြန္႕၍ ဘုရင္ထံ အေရာက္၀င္ကာ က်ီးတို႔မွာ အဆီမရွိေၾကာင္း တင္ျပေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။ ထုိသို႔ အသက္စြန္႕၍ မိမိအမ်ိဳးက်ီးကန္းမ်ားအတြက္ ဘ၀အဆက္ဆက္ ၾကိဳးပမ္းက်င့္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူေသာအခါကား ေျပာဖြယ္ရာမရွိ၊ ေရာဟိနီျမစ္ေရခြဲေ၀မူႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တို႔ စစ္မက္ခငး္ကာ လက္နက္ျဖင့္ ေျဖရွင္းၾကမည္ရွိေသာအခါ ေကာင္းကင္မွ ၾကြသြားေတာ္မူျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးတရား ေဟာၾကားေတာ္မူရာ သာကီ၀င္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားအားလံုး အသက္ေဘးမွ လြတ္ကာ ခ်မး္သာရာ ရခဲ့ၾကသည္။


ဗုဒၶတၳစရိယာ
ဗုဒၶတၳစရိယာ အရ ဘုရားျဖစ္ေရးက်င့္ေဆာင္မူမွာ အထူးေျပာရန္မလုိ၊ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဤရည္မွန္းခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ဘ၀မ်ားစြာ ပါရမီျဖည့္ခဲ့သည္။ စြန္႕ျခင္းၾကီးငါးပါး ျဖည့္က်င့္ခဲ့သည္။ ထိုက်င့္ၾကံမူ မွန္သမွ်၏ ပဓာနရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘုရားျဖစ္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ျပီးေျမာက္၍ ဘုရားအျဖစ္သို႕ ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ လူ နတ္ ျဗဟၼာ သတၱ၀ါအမ်ား၏ အက်ိဳးစီိိိိိိိိိးပြားခ်မး္သာေရးကိုသာ ၄၅-၀ါ ကာလပတ္လံုး မရပ္မနား ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ ေလသည္။

ဤသည္မွာ ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ က်င့္စဥ္ စရိယာၾကီးသံုးပါးပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ Ganda on Wednesday, 10 July 2013
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား ,

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ