MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ကဲ….အခ်ိန္ေစ့ေတာ့မွာမို႔ ဦးပဇင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါေတာ့မယ္၊ အခုလို ဦးပဇင္းတင္ျပခဲ့တာေတြဟာ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေတြပါ၊ ေန႔လည္က်မွ အက်ယ္တ၀င့္ ထပ္ၿပီးတင္ျပပါဦးမည္။ ယခုတင္ျပခဲ့တဲ့
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေလာက္နဲ႕တင္ပဲ ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ဘယ္ဟာက ေကာင္းတယ္၊ မွန္တယ္ဆိုတာ
ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္နုိင္ေလာက္ပါၿပီ”။
“ခရစ္ယာန္ဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္တက ြ အားလုံးေသာခရစ္ယာန္၊ ဗုဒၶဘာသာဒကာ/ဒကာမအေပါင္းတ ို႔ စိတ္ခ်မ္းသာကုိယ္ခ်မ္းသာႏွင့္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့စြာ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး ေမတၱာဓါတ္ျဖင့္ ဆက္ဆံၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလိုက္ပါတယ္”။ ( ရွည္လ်ားေသာ လက္ခုပ္ၾသဘာသံႀကီး)။
ရွည္လ်ားေသာ ၾသဘာသံ၊ လက္ခုပ္သံမ်ားမွာ မိုးခ်ဳန္းသည့္နယ္ ျမည္ဟီး၍ သြားပါသည္၊ ဗုဒၶဘာသာဘက္မွၾကည္ႏူးရႊင္ၿပံဳးေနၾကသေလာက္ ခရစ္ယာန္ပရိသတ္ကား ငိုင္ေနၾကေလသည္။
ထိုေနာက္ သဘာပတိ ဦးေရႊမွန္က ေဟာေျပာပြဲႀကီးကို ေန႔ခင္း(၁၂)နာရီအထိ ေခတၱရပ္နားမည့္အေၾကာင္း
ေၾကညာလိုက္ပါသည္။ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဆရာေတာ္ထံသို႔ အုပ္စုလို္က္လာေရာက္၍ ၀မး္သာအားတက္ေၾကာင္းေလွ်ာက္ထားၾကသည္။ ထိုအခိုက္ မ႑ပ္အျပင္ဘက္မွ လူတစ္ဦးက ေအာ္ဟစ္ေျပာဆုိလိုက္သည္။“ခဏေလာက္လမ္းဖယ္ေပးၾကပါခင္ဗ်ား၊ ဒီမွာ ဗုဒၶဘာသာထ ဲ ၀င္မလို႔တဲ့ခင္ဗ်ာ၊ တစ္ဆိတ ္ လမ္းဖယ္ေပးၾကပါ”။
စုအံုေနေသာ လူအုပ္ႀကီးသည္ လမ္းဖယ္ေပးလိုက္ၾကသည္၊ လူႀကီးတစ္ဦးက ဦးေဆာင္၍ လူတစ္အုပ္
သံဃာစဥ္ေရွ႕သ႔ ို ေရာက္လာၾကသည္။ ဦးေဆာင္လာသ ူ လူႀကီးက ……
“ဆရာေတာ္မ်ားဘုရား တပည့္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာဘက္က ေဟာေျပာတာကို သေဘာက်လို႔ အခု
ေဟာဒီေက်ာက္ကြင္းရြာက အိမ္ေထာင္ရွစ္အိမ္ေထာင္ မိသားစုအားလံုး ဗုဒၶဘာသာဘက္ကို
ကူးေျပာင္းကိုးကြယ္ပါေတာ့မယ္တဲ့ဘုရား”ဟု ေလွ်ာက္ထားလို္က္သည္။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္သံဃာႏွစ္ပါးကို တြဲထူေစၿပီး ေရွ႕ဆံုးသို႔ ၾကြလာကာ ၀မ္းသာ အားရ ရႈစားရင္း သာဓု သံုးႀကိမ္ေခၚေလသည္။
ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒သည္ ဗုဒၶဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းလာသူမ်ားကို သံဃာစဥ္ေရွ႕၌ ထိုင္ေစၿပီး
စာရင္းယူေစၿပီး ထို႔ေနာက္ သရဏဂုဏ္ သံုးပါးနဲ႕ လကၡဏာေရးသံုးပါးတို႔၏ အနက္အဓိပၸါယ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို
ရွင္းလင္းေဟာျပၿ႔ပီးေနာက္ နတ္မွီဆရာေတာ္ ဦးကလ်ဏအား လြဲေျပာင္းေပးလိုက္သည္။
ဆရာေတာ္ဦးကလ်ဏက သရဏဂုဏ္ကုိ သံုးႀကိမ္တို္င္တိုင္ခ်ေပး၍ လိုက္ဆိုခိုင္းၿပီး ေဆာက္တည္ေစသည္၊
ထို႔ေနာက္ လိုက္ပို႔သူ လူႀကီးအား ရွစ္အိမ္ေထာင္ ဗုဒၶဘသာသို႔ ကူးေျပာင္းေၾကာင္း ေၾကာ္ညာခိုင္းလို္က္သည္။ထိုပုဂၢဳိလ္က အသံကုန္ဟစ္ေအာ္ ေၾကာ္ျငာရာ ပရိသတ္က သာဓ…ု သာဓု…သာဓု-ဟု သုံးႀကိမ္ေခၚေလသည္။မ႑ပ္ျပင္ပႏွင့္ ေစ်းဆိုင္၊ လဘက္ရည္ဆိုင္တို႔သို႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ပရိသတ္သည္ ေၾကာ္ျငာသံႏွင့္သာဓုေခၚသံတို႔ကို ၾကားရေသာအခါ မ႑ပ္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ ေျပး၀င္လာၾကၿပီး ခ်ီးက်ဳးစကားေျပာၾကားၾကရာ အံုးအံုးကၽြက္ကၽြက္ ဆူညံေနေတာ့၏။
ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕အား ဦးေလွာင္၏ႏွမမ်ားက ဆြမ္းစားရန္ ရြာတြင္းသို႔
ပင့္သြားၾကသည္။ က်န္သံဃာေတာ္မ်ားကား မ႑ပ္၌ပင္ ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၾကသည္။ ခရစ္ယာန္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကား ဦးေရႊေအာင္၏အိမ္၌ ေခါင္းျခင္း႐ိုက္၍ တိုင္ပင္ေနၾကသည္။ စာခ်ဳပ္အရ တစ္အိမ္ေထာင္မိသားစုအားလံုး တစ္ဘက္ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းလွ်င္ပင္ အရႈံးဟူ၍ ပါေနရာ ယခုရွစ္အိမ္ေထာင္ မိသားစုအားလံုး ဗုဒၶဘာသာဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ရာ ယခု အေျခအေနတိုင္းဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ဘက္က ရႈံးဖို႔ေသျခာေနၿပီ၊ေန႔လည္ ေဟာေျပာပြဲတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသို႔ အနည္းဆံုး ဆယ္အိမ္ေထာင္ျပည့္ျပည့္ ပါေအာင္ဆြဲေဆာင္ေဟာေျပာနုိင္မွသာ မိမိတို႔ အနုိင္ရမည္ဟု တြက္ဆၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္စားေသာက္ေရးကိုသာမန္သေဘာထားၿပီး ေဟာေျပာေရးအတြက္သာ တိုင္ပင္ၾက၊ ေရးမွတ္ၾကနဲ႕ အလုပ္ရႈပ္ေနၾကေတာ့သည္။ေန႔လည္ (၁၂)နာရီတိတိတြင္ ပရိသတ္ႀကီးမွာ နံနက္ကအတိုင္း ျပည့္က်ပ္ျပြတ္ခဲလွ်က္ရွိသည္၊ ေမလ၏အလြန္ပူျပင္းသည ့္ ေနပူဒါဏ္က ို ဂ႐မု ထားၾကဘ ဲ ေဟာေျပာပြဲကိုသာပင ္ စိတ၀္ င ္ စားေနၾကသည္။ထိုအခ်ိန္တြင္ တမနက္လံုးေပ်ာက္ေနသည့္ သူႀကီး ဦးေလွာင္သည္ ၀တ္ေကာင္း စားလွမ်ား ၀တ္ဆင္လွ်က္ဆုေတာ္ရေငြဓါးႀကီးကို လြယ္ၿပီး ၿပံဳးၿပံဳး-ၿပံဳးၿပံဳးနဲ႕ ဇနီးသူႀကီးကေတာ္ကို လက္ဆြဲလွ်က္ မ႑ပ္ထဲသို႔ ၀င္လာရာပရိသတ္ပြဲက်သြားေလသည္။ ရွစ္အိမ္ေထာင္ ဗုဒၶဘာသာဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ သူၿပံဳးနုိင္ေလၿပီ။ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကား မ်က္ႏွာမသာယာၾကေပ။

...............
အမွာ။ ။ဤဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္ တကယ္ျဖစပ္ ်က္ခ႔ေဲ သာ ေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းျဖစပ္ ါတယ္။ ရည္ရယ္ခ်က္ ။ဤေဟာေျပာပစြဲ ာတမ္းက ို တင္ရျခင္းသည္ ဒီစာတမ္းကို ေလ႔လာဖတ္႐ႈၿပီး မိမိတို႔ အေနႏွင့္ ရခလဲ ွတ႔လဲ ႔ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ္အရာကို မဆို သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္းမဆံုးေစပဲ ကိုင္ပို္င္ စူစမ္းဆင္ခ်င္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ဉာဏ္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူမႈေရး အသိပညာတုိးပြားေစရန္ ရည္ရယ္ပါသည။္ -----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတၳိ------------------------ 

..........ေရွ႕ဆက္ရန္........>>>

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Monday, 14 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ