MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

အိအိတိုးလြင္........
ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ေဒသမ်ဳိးရင္းျဖစ္ၿပီး
ယခုအခါ မ်ဳိးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနသည့္
ရခိုင္ေတာင္လိပ္။ (ဓာတ္ပံု - ျမင့္ေရႊ)
ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသတြင္ ေနထုိင္က်က္စားၾကသည့္ ရွားပါးလိပ္ မ်ဳိးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း ၉၀ တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အီတလီ အေျခစိုက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္း သိမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ISTITUTO OKIOS ၊ ျပည္တြင္း အင္န္ဂ်ီအိုတစ္ခုျဖစ္ေသာ Biodiversity and Nature Conservaton Association (BANCA) ႏွင့္ ရခုိင္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးအသင္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလမွစတင္ခါ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

"မ်ားေသာအားျဖင့္ ေက်ာင္းေတြမွာ ပညာေပးျဖစ္တာ မ်ားပါတယ္။ အထူး သျဖင့္ ကေလးေတြကို သူတို႔ေဒသမွာ ဘယ္လိုတိရစၦာန္ေတြ ရိွတယ္၊ ဘယ္လို အေျခအေနေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသင့္ တယ္ဆိုတာကို နားလည္ေအာင္ ပညာ ေပးတာပါ။ ဒါမွသာ ေဂဟစနစ္ကို နားလည္ၿပီး ရွားပါးတဲ့မ်ဳိးစိတ္ေတြကို ကမၻာေပၚမွာ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ အသိတရား ရရိွႏိုင္မွာပါ" ဟု ပညာေပးအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျမင့္ေရႊက ေျပာသည္။

လိပ္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေပးရာတြင္ ကေလးမ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္ေတာင္လိပ္ကို ပိုမိုစိတ္၀င္စားေလ့ ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။ ယင္းရခိုင္ေတာင္ လိပ္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ေဒသရင္း မ်ဳိး စိတ္ျဖစ္ၿပီး မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ရန္ အစိုးရိမ္ရဆံုးအဆင့္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုးတြင္ ရခိုင္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသသည္ လိပ္မ်ဳိးစိတ္ အမ်ဳိးအစားစံုလင္စြာ တည္ရိွေသာ ေဒသျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ လိပ္မ်ားမွာ ကမၻာေပၚတြင္ မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေတာ ႐ိုင္းတိရစၦာန္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိပ္အမ်ဳိးအစား ၃၂ မ်ဳိးခန္႔ရိွရာ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေနရာတည္းမွာပင္ ၁၆ မ်ဳိး ေတြ႕ရ၍ ကုန္းလိပ္၊ ေရလိပ္ႏွင့္ ပင္လယ္လိပ္မ်ား ေနထိုင္က်က္စားၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အထူးသျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ရွိေသာ ပင္လယ္လိပ္ငါးမ်ိဳးအား အဆုိပါ ေဒသတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ အဆိုပါလိပ္မ်ားသည္ လူသားမ်ားက ဖမ္းဆီးစားေသာက္ျခင္း၊ အစာေရစာႏွင့္ ပုန္းခိုရန္ေနရာ ရွားပါးလာျခင္းေၾကာင့္ အလြယ္တကူ ဖမး္ဆီးခံရျခင္းႏွင့္ မ်ဳိးပြားရန္ခက္ခဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ လုနီးပါး အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး အထူးသျဖင့္ ကုန္းလိပ္မ်ားမွာ ပိုမို ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါလိပ္မ်ားမွာ IUCN List (International Union for Conservation of Nature) အရ မ်ဳိးသုဥ္းလု ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ ၂၆ မ်ဳိးတြင္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။

သတင္းကို ျမန္မာတိုင္း(မ္)-အတြဲ ၂၆၊ အမွတ္ ၅၀၇ မွ ယူထားသည္။

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ( MMSA ) on Thursday, 17 March 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ