MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ဖနိဒါ | ဗုဒၶဟူးေန႔၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၅၂ မိနစ္
ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ) ။ ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ပထမဆံုးေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ စစ္တပ္အင္အား ေတာင့္တင္းေအာင္ တည္ေဆာက္သြားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

“ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးကုိ ေပါ့ေပါ့တန္တန္နဲ႔ သေဘာထားၾကရင္ ေခတ္သစ္ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းမ်ဳိနဲ႔ ေတြ႔ႀကံဳၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထဝီဝင္ အေနအထားေရာ၊ စီးပြားေရးအရပါ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံသည္ နယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္ေတြ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ ျခယ္လွယ္ေနတဲ့ အႏၲရာယ္ရွိေနတာကုိ အားလုံး သေဘာေပါက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ အဆင့္မီ တပ္မေတာ္တရပ္ ရွိဖုိ႔လုိပါတယ္" ဟု အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

၁၉ ႏွစ္ၾကာ အတိုက္အခံမ်ားကို ဖိႏွိပ္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္သြားခဲ့ကာ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ အနားယူသြားသည့္ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ဦးသန္းေရႊ၏ လူယံုတဦးဟု လူသိမ်ားေသာ အသက္ ၆၆ ႏွစ္အရြယ္ ဦးသိန္းစိန္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦးတြင္ ႀကိဳတင္ေရးသားလာခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းကို ဖတ္ၾကားသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး မေတာင့္တင္းရင္ သူတပါးရဲ႕ အႏုိင္ထက္ျပဳက်င့္မႈကုိ ခံၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္မင္း ကုိယ္ခ်င္း၊ ကုိယ့္ထီးကုိယ့္နန္းနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ရာေထာင္ခ်ီၿပီး ေနလာခဲ့ၾကတဲ့ လူမ်ဳိးဘဝမွ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဇတ္သိမ္းခန္းမွာ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ကုိ လြယ္လြယ္ကေလးနဲ႔ က်ေရာက္ရျခင္ဟာ ေခတ္မီတဲ့ တပ္မေတာ္တရပ္ မရွိခဲ့လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းစိန္က ေျပာသည္။

“ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ကုိ အင္အားေတာင့္တင္းတဲ့ တပ္မေတာ္၊ အစြမ္းအစရွိတဲ့ တပ္မေတာ္၊ ေခတ္မီတဲ့ တပ္မေတာ္၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ထက္တန္တဲ့ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေအာင္ အားလံုးဝုိင္းၿပီး တည္ေဆာက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးဟာ ႏုိင္ငံသားတုိင္းမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးကုိ ႏုိင္ငံသားအားလံုး ဝုိင္းဝန္းၿပီး တာဝန္ယူၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းစိန္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ပါရွိသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ အသင္းဝင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားဝင္ေငြ အနည္းဆံုးျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လ်ာထားေသာ စစ္အသံုးစရိတ္မွာ ႏိုင္ငံစုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္၏၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးရွိၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁.၈ ထရီလီယံ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ စစ္သည္အင္အား ၄ သိန္းခန္႔ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကၿပီး အေျခခံ ဥပေဒသစ္အရ စစ္တပ္၏ အသံုးစားရိတ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္က စစ္ေဆးခြင့္ မျပဳဘဲ ကန္႔သတ္ထားသည္။

အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးသန္းေရႊ၏ စစ္အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးယူခဲ့ေသာ ဦးသိန္းစိန္မွ စစ္အစိုးရကို ခ်ီးမြမ္းစကားဆိုရာတြင္ အဘက္ဘက္က ယိုယြင္းပ်က္ဆီးေနသည့္ ႏိုင္ငံကို ေအးခ်မ္းေသာ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ရန္ အေမြခံေကာင္းမ်ား ေပးသြားခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေျပာၾကားခ်က္တြင္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫႊတ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရံုႏွင့္ မၿပီးဘဲ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အေျခခံေကာင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္လိုသည္ဟု ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ အတိုက္အခံမ်ားကိုလည္း “ ကမၻာ့အလယ္မွာ ကိုယ့္တုိင္းျပည္ ဂုဏ္သေရ က်ဆင္းေအာင္ ျပဳမူေျပာဆိုျခင္း မျပဳလုပ္ၾကဖို႔၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြကို ထိခုိက္နစ္နာေအာင္ မျပဳလုပ္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။

“ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔ အညီ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို တရားနည္းလမ္းက်စြာနဲ႔ ရယူၾကမယ္ဆိုရင္ သာဓု ေခၚၾကမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးကို ဖြင့္ထားၿပီး လက္ကမ္းႀကိဳဆိုေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာဆိုသြားသည္။

သမၼတက အစိုးရက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈရွိေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို က်င့္သံုးမည္ဟုလည္း နာရီဝက္ခန္႔ၾကာေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။

အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆံုးလစာ သတ္မွတ္မႈကို ျမႇင့္တင္သြားမည္ဟု သဲလြန္စေပး ေျပာၾကားသြားၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပါမ်ားၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္မည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို တားဆီးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရာတြင္ “ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈဟာ လူတဦးခ်င္း ထိခိုက္ေစ႐ံု သာမက ႏိုင္ငံနဲ႔လူမ်ဳိးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကိုပါ ထိခိုက္ေစတဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြရဲ႕ အကူညီကို ရယူၿပီး ထိေရာက္စြာ တားဆီးသြားပါ့မယ္” ဟု ဆိုသည္။

ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားကို တုိင္းတာ၍ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေနေသာ ယံုၾကည္ရသည့္ Transparency International ၏ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ တန္းတူ ကမၻာေပၚတြင္ ဒုတိယ အဆိုးရြားဆံုး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ထူေျပာသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုးဆံုးႏိုင္ငံမွာ ဆိုမာလီ ျဖစ္သည္။

သမၼတက သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို အက်ယ္တဝံ့ ေျပာၾကားသြားၿပီး စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီညီ ထိန္းၫွိေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေျပာသြားသည္။

မဇၥ်ိမသတင္း

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Wednesday, 30 March 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ