MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

သိုျဖင့္၍ ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္ စံျပီးသည့္ေနာက္ တရားအဆံုးအမကို

စနစ္သစ္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ပံုစံသစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေပၚေပါက္လာျခင္း
ပံုစံမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာၾကေလသည္။ အကယ္၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးသည္
ေကာင္းမႈထက္ အဆမ်ားစြာ သာလြန္သည့္ အက်ဳိးတရားကို ျပရဘို႔
ျပဳလုပ္နိုင္ေလသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ဳိးကို စီစဥ္ရျခင္းမွာ
နွင့္ ရင္းနွီးကြ်မ္းဝင္သြားေစရန္၊ မိမိတို႔၏ ဘာသာတရားကိုပင္လွ်င္
မရိွဟု သိျမင္သည္ အထိ ေျပာဆိုေနရေပလိမ့္မည္။
ဗုဒၶ၊ ဓမၼ၊ သံဃ တို႔အား တစ္ခုတည္း သို႕မဟုတ္္ စစ္မွန္ေသာ သဘာဝ
အျဖစ္ျဖင့္သာ ျမင္ေပလိမ့္မည္။ ၊ သို႕မဟုတ္ သီးျခားအေတြးအေခၚ
မဟုတ္ေပ။ ယင္းအရာ ဝတၳဳသည္ သဘာဝသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ သ႔မို ဟုတ ္
ၾကေပ။ အကယ္၍ လူတ႔အို ား ထိုအတိုင္း စဥ္းစားဆင္ျခင္ရန္ညႊန္ၾကားသည္
မဟုတ္ေပ။ ထိုအယူအဆမ်ဳိးကိုလိုက္နာက်င့္ၾကံသည့္ျဖစ္ေလသည္။
အဆင့္နိမ့္သည့္မိမိျပဳသည့္ ကုသိုလ္ျပရဘို႔ရန္ အတြက္ အလွဴဒါနျပဳလုပ္ပါက
လူတ႔အို ား စိတ္ပါဝင္စားလာေစရန္ကုသိုလ္၏ အက်ဳိးကို “ငါးစာ
ဆြဲသြင္းရန္အတြက္ မ်ဥ္းေၾကာင္းအျဖစ္အက်ဳိးကို တြယ္တာမက္ေမာေနစရာမလိုဟူေသာ
တြယ္တာမက္ေမာမႈမ်ဳိးမဆို ေနာက္ဆံုးပိတ္၌ဟူေသာ အျမင္မ်ဳိး မေပၚေပါက္လာမီ
ေကာင္းမႈကိုျပဳလုပ္ေစလ်က္လိုက္နာက်င့္ၾကံျခင္းသည္ အဦးဆံုး
အေျခခံရသည္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းဓမၼ၏ လမ္းေၾကာင္းေပၚ၌
ဝတၳဳေၾကာင့္မွ ယစ္မူးေတြေဝျဖစ္ေလသည္။ ဤ၌ ယင္းဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္း
ရိွေနတုန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။


........................
ပါရဂူ ဓမၼစကား

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Saturday, 5 March 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ