MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

TOEFL စာေမးပြဲလို႔ေခၚတဲ့ (Test of English as Foreign Language) ကို အဂၤလိပ္စာ လုိက္စားတဲ့ သူေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဘြဲ႕ေတြ၊ သင္တန္းေတြ အတြက္ ေက်ာင္းသြား တက္ခ်င္တဲ့သူေတြ၊
တက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစား ေနတဲ့သူေတြ အားလံုး သိၿပီးသား စာေမးပြဲတစ္ခုပါ။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ နယူး ဂ်ာစီျပည္နယ္၊ ပရင္စတန္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ETS လုိ႔ေခၚတဲ့ အစုိးရ မဟုတ္တဲ့ ပညာေရးအဖဲြ႕ ႀကီးကေန စစ္ေပးတဲ့ စာေမးပြဲေတြ ထဲကမွ ႏုိင္ငံတကာေက်ာင္း ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ရာမွာ လုိအပ္တဲ့ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းအတြက္ စစ္ေပး တဲ့ စာေမးပြဲတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ TOEFL စာေမးပြဲနဲ႔အၿပိဳင္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီကေန တာ၀န္ယူၿပီး စစ္ေပးေနတဲ့ IELTS စာေမးပြဲျဖစ္ပါတယ္။ စာေမးပြဲႏွစ္ခုလံုးဟာ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္မႈကို စစ္ေပးၾကေပမယ့္ စစ္ေဆးပံု  နည္းစနစ္ကေတာ့ အစစ လံုး၀ ကြဲျပားျခားနားၾကပါတယ္။ စာေမးပြဲ ႏွစ္ခုလံုးရဲ႕ ရမွတ္ (Score) ေတြကိုေတာ့ ႏုိင္ငံတကာက တကၠသိုလ္တုိင္း လုိလုိက ၀င္ခြင့္ အရည္အခ်င္းအတြက္ လက္ခံေပးပါတယ္။ ဒီတစ္ခါေတာ့ TOEFL စာေမးပြဲအေၾကာင္းနဲ႔ ဒီစာေမးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သိေကာင္းစရာေလးေတြ အေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။

TOEFL စာေမးပြဲပံုစံကေတာ့...

ဘယ္စာေမးပြဲပဲေျဖေျဖ၊ စာေမးပြဲတစ္ခုကို ေျဖမယ္ဆုိရင္ ပထမဦးဆံုး လုပ္ရတဲ့အလုပ္က စာေမးပြဲစစ္တဲ့ ပံုစံနဲ႔ သေဘာသဘာ၀ ေတြကို ဦးစြာ နားလည္ထားဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာ TOEFL စာေမးပြဲေတြကို ေျဖဆုိရာမွာ Internet Based Test (iBT), Computer Based Test နဲ႔ Paper Based Test ဆုိၿပီး ပံုစံသံုးမ်ဳိးနဲ႔ စစ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ Paper Bast Test တစ္မ်ဳိးပဲ ရပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ Paper Bast Test ေျဖလုိ႔ရတဲ့ ႏုိင္ငံေတြ အခ်ဳိ႕အတြက္ကေတာ့ ၂၀၀၈-၀၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ စာေမးပြဲ ငါးႀကိမ္ ရွိပါတယ္။ Internet Based Test (iBT), Computer Based Test ကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာကို အေျခခံၿပီးစစ္တဲ့ စာေမးပြဲ ေျဖတဲ့အတြက္ ေမးခြန္းေမးတာေရာ၊ ေျဖတာေရာ ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာပဲ ေျဖရတဲ့ စနစ္ပါ။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေျဖလုိ႔ရတဲ့ Paper Based Test စာေမးပြဲကေတာ့ ေမးခြန္းကို စာရြက္နဲ႔ လာၿပီးေတာ့ အေျဖလႊာကို ခဲတံနဲ႔ ေျဖၿပီး ျပန္ေပးလုိက္ရတဲ့ စနစ္ပါ။ အျခား စနစ္ႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ စာေမးပြဲ စစ္ပံုခ်င္း ကြဲျပားျခားနားတာနဲ႔အမွ် အမွတ္ေပးပံု Scoring System ကလည္း ကြဲျပားသြားပါတယ္။

TOEFL စာေမးပြဲေျဖႏုိင္မယ့္အခ်ိန္မ်ား...

Paper Based Test စာေမးပြဲကို အဓိက ေျဖလုိ႔ရတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဇန္န၀ါရီ၊ မတ္လ၊ ေမလ၊ ၾသဂုတ္နဲ႔ ႏုိ၀င္ဘာလေတြမွာ ေျဖလုိ႔ရႏုိင္ ပါတယ္။ စာေမးပြဲအတြက္ အခ်ိန္ေတြ သတ္မွတ္ထားတာေၾကာင့္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ကိုယ္ေလွ်ာက္မယ့္ ေနာက္ဆံုးရက္ရယ္၊ ကိုယ့္အေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ျပင္ဆင္ႏုိင္မယ့္ အခ်ိန္ေတြနဲ႔ ခ်ိန္ထုိးျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက TOEFL စာေမးပြဲေတြကို USIS က ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေပးေပမယ့္ စာေမးပြဲေၾကး ေဒၚလာ ၁၅၀ ကိုေတာ့ IELTS စာေမးပြဲေၾကးလုိ ရန္ကုန္မွာ သြင္းလုိ႔မရဘဲ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ နည္းလမ္းအတုိင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ နယူးဂ်ာစီ ျပည္နယ္၊ ပရင္စတန္မွာ ရွိတဲ့ ETS ကို တုိက္႐ိုက္ ေပးသြင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေမးပြဲေျဖတဲ့ အခ်ိန္ကေန အနည္းဆံုး ႏွစ္ပတ္ေလာက္ၾကာတဲ့ အခ်ိန္က်မွ ကိုယ့္ရဲ႕ Score ကို ကိုယ္ေလွ်ာက္တဲ့ ေက်ာင္းကို ပို႔ေပးတဲ့ စနစ္ျဖစ္လုိ႔ ၀င္ခြင့္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ Score ေရာက္မယ့္ အခ်ိန္ရယ္၊ ေက်ာင္း ၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမယ့္ ေနာက္ဆံုးရက္နဲ႔ ရယ္ကို ခ်ိန္ထုိးျပင္ဆင္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ေမးခြန္းပံုစံကေတာ့...

ဒါက ပိုၿပီး အေရးႀကီးတဲ့အပုိင္းလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ကိုယ္ေျဖမယ့္ စာေမးပြဲက ဘယ္လုိ ပံုစံေမးတာလဲ၊ ဘယ္ႏွပိုင္းရွိသလဲ၊ သတ္မွတ္ အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္လဲ စတာေတြကို သိဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ TOEFL စာေမးပြဲဟာ သာမန္ အားျဖင့္ အေရး၊ အဖတ္၊ နားေထာင္စြမ္းရည္ ေတြအျပင္ အဂၤလိပ္စာ သဒၵါေတြကို ေမးခြန္း အပိုင္းလုိက္ ေမးတဲ့စနစ္နဲ႔ က်င့္သံုးပါတယ္။ ပထမအပုိင္းက အခ်ိန္နာရီ၀က္ေပးၿပီး ေခါင္း စဥ္တစ္ခုေပးၿပီး စာစီစာကံုးပံုစံမ်ဳိးေရးရတဲ့ Test of Written English (TWE) လို႔ဆုိတဲ့ ေရးေျဖ အပိုင္းကို ေျဖရပါတယ္။
ၿပီးမွ TOEFL စာေမးပြဲ အဓိကအပိုင္းကို ဆက္ေျဖၾကပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံလည္း TWE စာေမးပြဲကို ေနာက္မွ ေျဖရၿပီး အဓိက အပိုင္းကို ေနာက္မွ ေျဖရတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီအပိုင္းမွာ ပထမဦးဆံုး နားေထာင္ တ့ဲအပိုင္း (Listening) ကို အရင္ေျဖရပါတယ္။ ေမးခြန္း စုစုေပါင္း ၅၀ အတြက္ ေျဖဆုိခ်ိန္ မိနစ္ ၃၀-၄၀ ေလာက္ရွိၿပီးေတာ့ အပိုင္းသံုးပိုင္း ခြဲေမးထားပါတယ္။ ဒုတိယ အပိုင္းကေတာ့ သဒၵါနဲ႔ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္း ေတြကိုစစ္တဲ့ (Structure and Written Expre ssion) အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ေမးခြန္း ၄၀ အတြက္ ေျဖဆုိခ်ိန္ ၂၅မိနစ္ေပးထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအပိုင္းကေတာ့ အဖတ္စြမ္းရည္ကိုစစ္တဲ့ (Reading Comprehension) အပိုင္းပါ။ စာပိုဒ္ အတုိ ငါးပုဒ္အတြက္ ေမးခြန္းေပါင္း ၅၀ ေျဖရၿပီး ေျဖဆုိခ်ိန္ ၅၅ မိနစ္ သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျဖဆုိခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၂း၃၀ နာရီေလာက္ၾကာပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေျဖရတဲ့ TOEFL အေနနဲ႔ Speaking Test မရွိေသးတဲ့ အတြက္ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေျဖဖုိ႔ မလုိပါဘူး။


အမွတ္ Score ဘယ္ေလာက္ရဖုိ႔ လုိအပ္သလဲ...

ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ ကိုယ္ေလွ်ာက္မယ့္ ေက်ာင္းအတြက္ အနည္းဆုံးလုိအပ္တဲ့ TOEFL Score က
ဘယ္ေလာက္လ ဲဆုိတာ သိဖု႔ိပါပဲ။ ဒါမွလည္း ကိုယ့္အေနနဲ႔ ဘယ္အတုိင္းအတာအထိ
အားစိုက္ထုတ္ ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္မလဲ ဆုိတာ သိႏုိင္မွာပါ။
ဘြဲ႕ႀကိဳသင္တန္းေတြမွာ ေတာင္းတဲ့ Score က ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းအတြက္ ေတာင္းတဲ့
Score ထက္ နည္းေနေလ့ ရွိတယ္လုိ႔ အၾကမ္းဖ်င္း ဆုိႏုိင္ေပမယ့္လည္း
ေက်ာင္းအလုိက္၊ ကိုယ္ တက္မယ့္ ဘာသာရပ္အလုိက္ Score လုိအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့
အနည္းနဲ႔ အမ်ား ကြာျခားေလ့ ရွိပါတယ္။ ဘြဲ႕ႀကိဳ သင္တန္းေတြဆုိရင္ Paper
Based Test အတြက္ လုိအပ္တဲ့ Score အေနနဲ႔ ဘာသာရပ္အလုိက္၊ ေက်ာင္းအလုိက္
၅၅၀ ကေန ၆၀၀ အတြင္းမွာ ေတာင္းေလ့ရွိၿပီး ဘြဲ႕ လြန္သင္ေတြအတြက္ကေတာ့ ၅၈၀
နဲ႔ ၆၀၀ အထက္ကို ေတာင္းေလ့ရွိပါတယ္။ အျခား TOEFL ေတြ ျဖစ္တဲ့ IBT နဲ႔ CBT
ေတြအတြက္ ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံကေန ေျဖမယ့္သူေတြနဲ႔ အက်ဳံးမ၀င္လို႔
မေျပာေတာ့ပါဘူး။ ေက်ာင္းေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ TOEFL Score အျပင္ Writing Skills
စာေမးပြဲရလဒ္ျဖစ္တဲ့ TWE ရလဒ္ေတြကို လည္း အေလးထားၾကည့္ေလ့ ရွိတာေၾကာင့္
TOEFL ေျဖသူေတြအေနနဲ႔ စာေမးပြဲအတြက္ ျပင္ ဆင္ရာမွာ Essay ပံုစံမ်ဳိး
ေရးရတဲ့ TWE စာေမး ပြဲကိုလည္း အေလးထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ဘယ္လုိအဂၤလိပ္စာမ်ဳိးေတြကို ေလ့လာရမလဲ...

TOEFL စာေမးပြဲရဲ႕ မူလ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုက ပညာေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာ
ေက်ာင္းတက္မယ့္ သူေတြအတြက္ ေက်ာင္းတက္တဲ့အခါမွာ လုိအပ္တဲ့ အဂၤလိပ္စာ
အရည္အခ်င္း စစ္ေဆးတဲ့ စာေမးပြဲျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြမွာ
ပညာေရးနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို မူတည္ၿပီး ေမးထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ေမးခြန္းေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ တတ္ကြၽမ္းမႈကို ဦးတည္စစ္တဲ့
စာေမးပြဲျဖစ္ေပမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြက ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြ
ျဖစ္ေလေတာ့ ကိုယ့္အေနနဲ႔ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အဂၤလိပ္စာ နဲ႔ အကြၽမ္းတ၀င္
မရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့ တစ္ပန္း ႐ႈံးတယ္လုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ နားေထာင္တဲ့ စြမ္းရည္ (Listening) နဲ႔ အဖတ္ စြမ္းရည္ (Reading) မွာ
ေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြမွာ ေျပာတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ေပးထားတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ
ဘာသာ ရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာေတြ ဆုိတာကို သိသိ သာသာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ TOEFL ေျဖမယ့္သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ စာေမးပြဲအတြက္ အဂၤလိပ္စာ
ျပင္ဆင္ရာမွာ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သဒၵါအပါအ၀င္အျခားလုိအပ္တဲ့ စကားလံုး
အသံုးအႏႈန္းပိုင္းေတြနဲ႔ နားေထာင္တဲ့ အပုိင္းေတြကိုေလ့က်င့္ထားရမွာ
ျဖစ္သလုိ ပညာရပ္ ပိုင္းဆုိင္ရာ အဂၤလိပ္စာ အေရးအသားေတြလည္း တတ္ႏုိင္သေလာက္
ရွာေဖြ ဖတ္႐ႈထားႏုိင္ရင္ အေတာ္ေလး အေထာက္အကူျပဳပါမယ္။

အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔ ေရးထားတဲ့ စြယ္စံု က်မ္းေတြ၊ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေတြ၊ သုေတသန
ေဆာင္းပါးေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ စာတမ္းေတြကို ဖတ္တဲ့ အေလ့အထေလး ရွိသင့္ပါတယ္။
ဒါဆုိရင္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အဂၤလိပ္စာကို အေျခခံၿပီး ေမးတတ္တဲ့ TOEFL
စာေမးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိမ္းသက္သက္ မျဖစ္ေတာ့ဘူးေပါ့။

ပြဲမ၀င္ခင္ အရင္က်င္းပဖုိ႔...

TOEFL စာေမးပြဲရဲ႕ ေမးခြန္းပံုစံဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြ အေပၚ
ဓမၼဓိ႒ာန္ ေမးခြန္းလုိ႔ေခၚတဲ့ Objective Type ျဖစ္ပါတယ္။ မွားမွန္ေရာေထြး
အမွန္ေရြးပံုစံမ်ဳိးပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း TOEFL စာေမးပြဲကို ေျဖဆုိဖုိ႔
ျပင္ဆင္ရာမွာ သင္တန္းတက္တာအျပင္ ကိုယ္တုိင္လည္း ေလ့က်င့္လုိ႔ ရႏုိင္ပါတယ္။
ေလ့က်င့္ဖုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔လည္း ကုမၸဏီမ်ဳိးစံုက ထုတ္တဲ့ စာအုပ္စာတမ္းေတြ
ေပါင္းစံုအျပင္ စီဒီေတြကိုပါ စာအုပ္ဆုိင္ေတြမွာ ေစ်းအသင့္ အတင့္နဲ႔
အလြယ္တကူ ၀ယ္လုိ႔ရႏုိင္ပါတယ္။ TOEFL စာေမးပြဲေျဖမယ့္သူေတြအေနနဲ႔
ကိုယ္တုိင္ ေလ့က်င့္ရာမွာ စာေမးပြဲမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်ိန္အတုိင္း
ေလ့က်င့္ရင္ အေကာင္း ဆံုးပါပဲ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သာမန္ေလ့က်င့္ခန္းေတြ
လုပ္တာမ်ဳိးထက္ စာေမးပြဲမွာလို အခ်ိန္ သတ္မွတ္ၿပီး စာေမးပြဲ
ေျဖၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စာေမးပြဲနဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ အကြၽမ္းတ၀င္ ျဖစ္ၿပီးသား
ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလိုေလ့က်င့္ရာမွာ စာအုပ္ကို အစဥ္လုိက္
ေလ့က်င့္တာထက္ အခက္ဆံုးလုိ႔ ထင္တဲ့အပိုင္းကို ေရြးၿပီး ေျဖႏုိင္ရင္
ပိုေကာင္းပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ စာေရးသူ အေတြ႕အၾကံဳအရ အၾကံေပးခ်င္တာကေတာ့
ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တဲ့ TOEFL စာေမးပြဲေတြ တစ္ခါတစ္ရံမွာ အမွန္တကယ္ေျဖရတဲ့
TOEFL စာေမးပြဲထက္ ပိုလြယ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ေလ့က်င့္ရာမွာလည္း စာအုပ္တစ္မ်ဳိး တည္း ဦးတည္ၿပီး ေလ့က်င့္တာထက္
ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ရႏုိင္သေလာက္ စာအုပ္မ်ားမ်ားကို ေလ့က်င့္ ႏုိင္ရင္
ပိုအက်ဳိးရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါရေစ။


သင္တန္းေကာင္းေကာင္းတက္ႏုိင္ရင္...

TOEFL စာေမးပြဲဆုိတာက တကယ္ေတာ့ အဂၤလိပ္စာ ဘာသာရပ္ ကြၽမ္းက်င္မႈကို စစ္ေဆးတာ မွန္ေပမယ့္ Score အေကာင္းဆံုး
ရဖို႔အတြက္ အဂၤၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းေကာင္း ရွိဖုိ႔လိုတဲ့ အျပင္ စာေမးပြဲနဲ႔
ပတ္သက္တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္ျပင္ဆင္မႈ (Exam Approach) ကလည္း လုိအပ္ပါတယ္။
စာေမးပြဲအထာနဲ႔ အကြၽမ္းတ၀င္ ရွိႏုိင္ဖို႔ရာမွာ TOEFL စာေမးပြဲအတြက္
စနစ္တက်နဲ႔ သင္ေပးႏုိင္တဲ့ အဂၤလိပ္စာ ဆရာေတြထံမွာ သင္တန္း တက္ႏုိင္ရင္
ပိုေကာင္းပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ သိပ္ၿပီး
အကြၽမ္းတ၀င္ မျဖစ္တဲ့ စာေမးပြဲစနစ္ ျဖစ္ေလေတာ့ စာေမးပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔
စနစ္တက် သင္ေပးႏုိင္တဲ့သူဆီမွာ သင္တန္းတက္တာဟာ ကိုယ့္ အတြက္ အေထာက္အကူ
ေကာင္းေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တဲ့အခါမွာ
သိခ်င္တာ ရွိတာေတြ၊ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္ အေျဖရွာလုိ႔ မရတာေတြကို ကြၽမ္းက်င္တဲ့
ဆရာေတြဆီမွာ ေမးျမန္းျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာပါတယ္။ တစ္ခါတေလ
စာေမးပြဲမွာ သိသင့္တဲ့ အထာေလးေတြ၊ လုပ္သင့္တာေလး ေတြကိုလည္း သိႏုိင္တာမုိ႔
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အက်ဳိး ရွိသြားတာ ေလးေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း
ဒီေနရာမွာ ေတြ႕ရတာေလးကို ေျပာရရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေျဖတဲ့သူ အေတာ္မ်ားမ်ားက
ကိုယ္တုိင္ႀကိဳးစားဖုိ႔ထက္ ဆရာေတြကို အားကိုးလြန္းၿပီး က်ဴရွင္ေတြ
တစ္ခုၿပီး တစ္ခုလုိက္ တက္ရင္းနဲ႔ပဲ လုိအပ္တဲ့ Score မရႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေန
သူေတြလည္း အေတာ္အတန္ ရွိေနပါတယ္။

ေမးခြန္းတုိင္းကို ေျဖပါ...

ေမးခြန္းအမ်ဳိးအစားက ဆုိခဲ့သလုိပဲ မွားမွန္ ေရာေထြး အမွန္ေရြးဆုိေတာ့ အေျဖက ေပးထားၿပီးသားပါ။
အေျဖမွန္တစ္ခုနဲ႔ မမွန္တဲ့ အေျဖ သံုးခု ေရာထားတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္
စာေမးပြဲ ေျဖတဲ့အခါမွာ ကိုယ္ေျဖႏုိင္တာေတြကို ေျဖသလုိ မေျဖႏုိင္တာ၊ မသိတာ၊
မေသခ်ာတာ ေတြကိုလည္း အေကာင္းဆံုးမွာ မွန္းၿပီး ထည့္လုိက္ေစခ်င္ပါတယ္။
အေျဖမွားေတြအတြက္ မွန္လုိ႔ရတဲ့ ရမွတ္ထဲကေန အမွတ္ မေလွ်ာ့ပါဘူး။
မွန္းထည့္လုိက္တဲ့ အေျဖက မွန္ေနရင္လည္း အျမတ္ေပါ့။ ဒီလုိမဟုတ္ဘဲနဲ႔ မရတဲ့
ေမးခြန္း ေတြကို ခ်န္ထားလုိက္ရင္ အဲဒီအတြက္ လံုး၀ အမွတ္မရဘဲ ျဖစ္သြားမွာပါ။

ေျဖရမယ့္ေမးခြန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔...

ေမးခြန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ပထမဦးဆံုး နားေထာင္မႈစြမ္းရည္ (Listening) ကိုစစ္တဲ့
ေမးခြန္းအေၾကာင္းေလး ေျပာပါရေစ။ အေျခအေန တစ္ခုမွာ ေျပာေနတဲ့ Dialogue
ဖြင့္ျပၿပီးေတာ့ အေျဖလႊာေပၚမွာ ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းအတြက္ အမွန္ဆံုးအေျဖကို
သတ္မွတ္အခ်ိန္အတြင္း ေရြးရပါတယ္။ သတ္မွတ္ခ်ိန္ ျပည့္သြားရင္
ေနာက္ေမးခြန္းတစ္ခုအတြက္ Dialogue တစ္ခု ထပ္ထြက္ လာပါတယ္။ ဒီေမးခြန္းကို
ေျဖဆုိရာမွာ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ Dialogue မစခင္ (ေလးငါးစကၠန္႔ေလာက္
ရွိမယ္ထင္တယ္) အခ်ိန္တုိေလးအတြင္းမွာပဲ ေမးထားတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ေပးထားတဲ့
အေျဖေတြကို ဖတ္ထားႏုိင္ရင္ အေတာ္ေလး အဆင္ေျပပါတယ္။ ဒီကေနတစ္ဆင့္ Dialogue
က ဘယ္လုိ အေျခအေနမ်ဳိးကို ေမးမွာလဲ ဆုိတာမ်ဳိးကို မွန္းၾကည့္လုိ႔
ရႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း Dialogue ဖြင့္ၿပီးတဲ့အခါမွာ အနီးစပ္ဆံုး အေျဖကို
မွန္းၾကည့္လုိ႔ ရႏုိင္မွာပါ။
ကိုယ္တုိင္ေလ့က်င့္တဲ့ အခါမွာလည္း ကက္ဆက္ကို စာေမးပြဲမွာလုိပဲ တစ္ေခါက္ပဲဖြင့္ၿပီး အခုေျပာခဲ့တဲ့ အေျဖရွာတဲ့
ပံုစံမ်ဳိးကို ေသေသ ခ်ာခ်ာ ေလ့က်င့္ထားႏုိင္ရင္ အေတာ္အဆင္ ေျပႏုိင္ပါတယ္။
Listening ေမးခြန္းေတြကို ေျဖရာမွာ အေရးႀကီးတာတစ္ခုကေတာ့ ေမးခြန္း
တစ္ခုရဲ႕ အေျဖကို ကိုယ္က စဥ္းစားလုိ႔ မၿပီးခင္မွာ ေနာက္ေမးခြန္းတစ္ခုကို
တစ္ခုအတြက္ Dialogue ဖြင့္ျပၿပီဆုိရင္ေတာ့ လက္ရွိ စဥ္းစား လက္စကို
သံေယာဇဥ္ျဖတ္ၿပီး ေနာက္ ေမးခြန္း အတြက္ အာ႐ံုစိုက္ေပေတာ့ပဲ။
အဲဒီလုိမဟုတ္ရင္ေတာ့ ေမးခြန္းေတြ အကုန္လြတ္ကုန္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ
မေျဖႏုိင္ေတာ့ဘဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

TOEFL ေျဖတဲ့သူေတြအတြက္ Listening အပိုင္းၿပီးရင္ ေျဖရတဲ့အပုိင္း ကေတာ့ Structure and Written Expression
အပိုင္းပါ။ ဒီအပိုင္းမွာ အမ်ား အားျဖင့္ အမွတ္ေလ်ာ့ေလ့ ရွိတယ္လုိ႔
ဆုိပါတယ္။ ေျဖတဲ့သူ အေတာ္မ်ား မ်ားကလည္း အခက္ဆံုးလုိ႔ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။
ဒီအပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ၀ါရင့္ TOEFL သင္တဲ့ ဆရာ တစ္ဦးေျပာဖူးတာကေတာ့
အဂၤလိပ္စာ သဒၵါနဲ႔ အသံုးေတြကို ေၾကညက္ေအာင္ ေလ့လာတာရယ္၊
ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမ်ား လုပ္တာကလြဲရင္ အျခား နည္းမရွိလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Sunday, 20 March 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ