MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာရန္ အခ်ိန္ေပးသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားမွာ ေတးဂီတကို နားေထာင္သည့္ သူမ်ားထက္ စိတ္က် ေ၀ဒနာ ခံစားရျခင္းမွ ပို၍ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသနအရ သိရပါသည္။


အျပဳအမူကို ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ စမ္းသပ္သည့္ ecological momentary assessment “လက္ေတြ႔ဘ၀” နည္းစနစ္ကို ဦးဆံုး သံုးျပီး ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။

ေတးဂီတႏွင့္ စိတ္က်ေ၀ဒနာ ဆက္စပ္ေနမႈကို နားလည္ရန္ ဤနည္းလမ္းက ကူညီသည္ဟု ဆို၏။

စိတ္က်ေ၀ဒနာ အၾကီးအက်ယ္ ခံစားေနရသည့္ လူငယ္ ၄၆ ဦး အပါအ၀င္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၁၀၆ ဦးကို Pittsburg ေဆးတကၠသိုလ္က ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂ လတာ အတြင္း စေန၊ တနဂၤေႏြ ေန႔ရက္မ်ားအတြင္း သုေတသီမ်ားက ပါ၀င္ စစ္ေဆးခံသူမ်ားကို အၾကိမ္ ၆၀ အထိ ေခၚျပီး မီဒီယာ ၆ မ်ဳိးတြင္ မည္သည္တို႔ကို အသံုးျပဳေနၾကေၾကာင္း စံုစမ္း ေမးျမန္းၾကသည္။ မီဒီယာမ်ားမွာ - တီဗီြ၊ ရုပ္ရွင္၊ ဂီတ၊ ဗီဒီယိုဂိမ္း၊ အင္တာနက္၊ မဂၢဇင္း သို႔မဟုတ္ သတင္းစာ၊ စာအုပ္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ဂီတကို အမ်ားဆံုး နားေထာင္ေသာ လူငယ္မ်ားမွာ အနည္းဆံုး နားေထာင္ေသာ သူမ်ားထက္ ၈ ဒသမ ၃ ဆ ပိုျပီး စိတ္က်ေ၀ဒနာကို ခံစားရေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

သို႔ရာတြင္ စာအနည္းဆံုး ဖတ္သူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေသာအခါ စာအမ်ားဆံုး ဖတ္သူမ်ားမွာမူ ၁၀ ပံု တစ္ပံုသာ စိတ္က် ေ၀ဒနာကို ခံစား ရႏုိင္ေလသည္။

“စိတ္က်ေ၀ဒနာ သက္သာဖုိ႔အတြက္ စာဖတ္ျခင္းနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္က အေရးၾကီးလွပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီကေန႔ေခတ္ လူငယ္ေတြဟာ စာဖတ္တာ သိပ္ကို နည္းေနလို႔ပါ။ အျခားေသာ လူမႈမီဒီယာေတြကိုေတာ့ ပိုလို႔ သံုးလာၾကတယ္ေလ။” ေဆးပညာ လက္ေထာက္ ပါေမာကၡ ပရင္မက္က ဆိုသည္။

ေမာကၡ ႏုိင္ငံတကာ ပညာေရးသတင္း

Source: IANS

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Friday, 8 April 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ