MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

“ ကေလးသူငယ္သည္ လူ၏ ဖခင္ျဖစ္သည္။ ကေလးသူငယ္သည္ မမွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင္႕ ႀကီးျပင္းရပါမူ အနာဂတ္တြင္ လူသားအားလံုးအမွားနွင္႕ ရင္ဆိုင္ရေပလိမ္႕မည္။ ကေလးသူငယ္သည္ မ်ိဳးေစ႕ဗီဇျဖစ္သည္။ အကယ္၍ မ်ိဳးေစ႕ ဗီဇကိုယ္တိုင္က အဆိပ္ဝင္ေနလွ်င္၊ ျပဳစုသူ၏ မသိ မလိမာမွဳေႀကာင္႕ အဆိပ္ျဖစ္ေနလွ်င္၊ ပိုးဝင္ေနလွ်င္္ လြတ္လပ္ေသာလူသား ျဖစ္ေပၚလာဖို႕အတြက္ ေမွ်ာ္လင္႕ခ်က္ ကင္းေဝးသြားျပီး ယင္းအိမ္မက္မ်ိဳးသည္ အိမ္မက္အျဖစ္သာ ျဖစ္ေနျပီး အေကာင္အထည္ေပၚလာဖို႕ ျဖစ္နိုင္ေတာ႕မည္ မဟုတ္ေပ” ဟု ဆရာႀကီး ပါရဂူက သူ၏ ကေလး ျပႆနာစာအုပ္တြင္ ေရသားခဲ႕ပါသည္။

ကေလးျပဳစု ေစာင္႕ေရွာက္ျခင္းသည္ တကယ္ေတာ႕ အနာဂတ္နိုူင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးနွင္႕ တစ္နည္းတစ္ဖံု ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေပသည္။ ကၽြန္မတို႕ နိုင္ငံေတာ္၏ အနာဂတ္သည္ ကၽြန္မတို႕ ေမြးထုတ္လိုက္ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ လက္ထဲတြင္တည္ေနေပသည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ နိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္လည္း အေရးပါေသာ ေနရာတြင္ရွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင္႕ မိဘေနရာ ယူလာၾကရမည္႕ သူမ်ားသည္ ထိုဗဟုသုတမ်ားရွိရမည္ ျဖစ္သည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လူတိုင္း လူတိုင္းလည္း သိထားသင္႕ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႕ဆိုေသာ္ ကၽြန္မတို႕ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ကေလးမ်ားနွင္႕ ကင္းေနသည္ မဟုတ္ တနည္းတဖံု အျမဲ ဆက္စပ္ ဆက္ဆံေနႀကသည္ပင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင္႕ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင္႕ ကၽြန္မတို႕ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င္႕သံုးနိုင္ရန္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ႀကိဳးစားေနၾကေသာအခ်ိန္တြင္ ထိုကေလးသူမ်ား၏ အေရးႀကီးပံုကို သတိထားမိေစရန္ သတိေပးလိုျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အနာဂတ္ အေျပာင္းအလဲမ်ား နွင္႕ ကေလးငယ္

တကယ္ေတာ႕ အေျပာင္းအလဲတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေစေအာင္ တြန္းအားေပးနိုင္သူ၊ စြမ္းေဆာင္နိုင္သူမ်ားအျဖစ္ လူအမ်ားစုသည္ လူႀကီးမ်ား၊ အရြယ္ေရာက္ျပီးေသာ သူမ်ားကိုသာ ေျပးျမင္တတ္ၾကသည္။ တကယ္ေတာ႕ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ေျပာင္းလဲမွဳ တစ္စံုတရာ ျဖစ္ေပၚေစရန္ တကယ္တန္း ထိေရာက္စြာ စြမ္းေဆာင္နိုင္သူမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ အေသးဆံုး ယူနစ္သည္ မိသားစုပင္ျဖစ္သည္။ ကေလးေၾကာင္႕ မိသားစုထဲမွ ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပန္စဥ္းစားၾကည္႕ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ေၾကာ္ျငာနွင္႕ ေစ်းဝယ္လမ္းညႊန္ မဂၢဇင္း၏ ဧျပီလပါ ေဆာင္းပါးရွင္ ခြန္းသု၏ “ သက္ငယ္စကား သက္ႀကီးၾကား” ဆိုသည္႕ ေဆာင္းပါးတြင္ စာေရးဆရာမ ျမေနွာင္းညိဳ၏ အေတြ႕အႀကံဳ တစ္ခုကို ထည္႕သြင္းေရးသား ထားရာတြင္ ဆရာမ၏ ေမာင္ငယ္ ျဖစ္သူ ၁၀ နွစ္သားအရြယ္တြက္ ဖခင္ျဖစ္သူကို ေျပာလိုက္ေသာ “ အရက္မေသာက္ပါနဲ႕ေတာ႕လား ေဖေဖရယ္” ဟူေသာ စကားသံေၾကာင္႕ ဖခင္ အရက္ျပတ္သြားျပီး မိသားစု ေခ်ာင္လည္လာသည္ဟု ဆရာမက ေျပာျပသည္ကို ထည္႕သြင္းေရးသားထားျပီး ကေလးစကား၏ ထိေရာက္ပံုနွင္႕ ယခု လက္ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားနွင္႕ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ကေလးမ်ားကို အဓိကပစ္မွတ္အျဖစ္ ထားလာပံုကို ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုတင္ျပခ်က္သည္ မွန္ကန္သေလာက္ မွန္ကန္သည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ မိမိတို႕ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ကေလးမ်ားကို ေလ႕လာၾကည္႕လွ်င္ ကေလးမ်ားသည္ အလြန္စူးစမ္းေလ႕လာမႈက္ို စိတ္အားထက္သန္ၾကျပီး သိလိုသမွ်ကို ေမးျမန္းတတ္ၾကသည္။ မိမိတို႕ ေတြ႕ရွိသမွ်ကိုလည္း မိသားစုကို ျပန္ေျပာျပေလ႕ရွိသည္႕ အေလ႕အထ ရွိသည္ကို အထင္အရွား ေတြ႕ရွိနိုင္ပါသည္။

ကေလးသည္ ပကတိ အမွန္တရားကို သိရွိ ျမတ္နိုးၾကသူမ်ားျဖစ္ မမွန္ဘူးထင္လွ်င္ ပြင္႕လင္းစြာ ျမင္သည္ကို ျမင္သည္႔အတိုင္း ေျပာတတ္သည္႕အျပင္ ကေလးနွင္႕ လည္းေကာင္း၏ မိသားစုဝင္မ်ား၏ ဆက္သြယ္ခ်က္သည္ ႀကီးမားေသာ ခ်စ္ခ်င္းေမတၱာအင္အားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေႀကာင္႕ပင္ ကေလးမ်ားသည္ မိသားစုဝင္ လူႀကီးမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစေသာ စြမ္းအားရွင္မ်ား ျဖစ္လာၾကျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနွစ္ခုကို ဆက္စပ္ စဥ္းစားၾကည္႕လွ်င္ စူးစမ္းေလ႕လာေသာ ကေလးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ အေတြးအေခၚ အသိဥာဏ္မ်ား ရရွိေစနိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးနိုင္ပါက ထိုကေလးသည္ အနာဂတ္တြင္ လူေကာင္းသူေကာင္း ျဖစ္နိုင္သည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္အျပင္ ထိုကေလး၏ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ စံလြဲေနေသာ လူႀကီးမ်ားကိုလည္း ျပဳျပင္ေပးေစနိုင္သည္ကို မွန္းဆၾကည္႕လို႕ ရနိုင္ပါသည္။ ျဖစ္နိုင္ေခ် အနည္းအမ်ားကို ျငင္းစရာ ရွိေသာ္လည္း ျဖစ္နိုင္ေခ် ရွိသည္ကိုေတာ႕ လက္ခံရမည္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အေရးပါေသာ Change Agents မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ အနာဂတ္ ကၽြန္မတို႕ တိုင္းျပည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္အတြက္ ကေလးမ်ား၏ စြမ္းအားကို ေမ႕မထားသင္႕ပါဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

အနာဂတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းအတြက္ မိဘမ်ားနွင္႕ မိဘေလာင္းမ်ားဝန္တာ

လူတိုင္း လူတိုင္း၏ ရင္ထဲတြင္ မိမိတိုင္းျပည္ မိမိလူမ်ိဳးကို ေကာင္းစားေစလိုေသာ စိတ္မ်ား ရွိၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႕သို႕ မဟုတ္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းေတြးတတ္သူပင္လွ်င္ မိမိအတြက္ အနာဂတ္ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းကို အလိုရွိၾကသူခ်ည္းပင္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လူမ်ားသည္ တိုင္းျပည္အေရး၊ နိုင္ငံ႕အေရး လုပ္ရင္း ၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ရင္း အခ်ိန္ကုန္ျပီး မိသားစုကို လွည္႕မၾကည္႕ နိုင္သူမ်ားရွိသလို၊ မိသားစုအေရးလုပ္ရင္း အမ်ားအက်ိဳး မလုပ္ျဖစ္ပါဘူးဟု ညည္းညဴသူမ်ားကိုလည္း ကၽြန္မတို႕ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေတြ႕ေနရပါသည္။ ဘာေၾကာင္႕ပါနည္း။ ထိုသူတို႕သည္ မိမိ မိသားစုတြင္းရွိ ကေလးငယ္၏ တန္ဖိုးကို အျပည္႕အဝ နားမလည္ေသးဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ တကယ္ေတာ႕ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ အနာဂတ္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမွဳသည္ ထိုကေလးမ်ားတြင္ တည္သည္ကို ေကာင္းစြာနားလည္ခဲ႕ပါလွ်င္ အျပင္မွာခ်ည္း အလုပ္လုပ္ေနသူသည္ မိမိကေလးကိုလည္း အေရးပါသူ တစ္ေယာက္အျဖစ္ ထည္႕သြင္းစဥ္းစားျပီး အခ်ိန္ေပးလာမည္ျဖစ္ျပီး အိမ္ ထဲ တြင္သာ ကေလးအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ေနရေသာ မိခင္သည္ မိမိသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ လုပ္ေနသည္ကို သိရွိနားလည္ျပီး ဂုဏ္ယူေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ေသာ နားလည္မွဳသည္ ယခုလက္ရွိ မိသားစုဘဝ သာယာေရးကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳမည္႕အျပင္ တိုင္းျပည္ အနာဂတ္အတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ေစေသာေၾကာင္႕ မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိမည္ ဟု ျမင္မိပါသည္။

ထို႕ျပင္ ကေလးမိဘမ်ားနွင္႕ မိဘေလာင္းလ်ာမ်ားသည္ ကေလးကို မည္သို႕ စနစ္တက် ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရမည္ ဆိုသည္မ်ားနွင္႕ ကေလး စိတ္ပညာစသည္မ်ားကို သိရွိသင္႕သေလာက္ ေလ႕လာ သိရွိထားသင္႕ပါသည္။ သို႕မွသာ ကေလးတို႕ အနာဂတ္ကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ နည္းလမ္းတက်ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္နိုင္ျပီး စံလြဲမႈမ်ားမွ ကင္းေဝးေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ မိဘမ်ားနွင္႕ မိဘေလာင္းမ်ားသည္ ကေလးငယ္တို႕၏ တန္ဖိုးမ်ားကို သိရွိေလ႕လာနားလည္ အေလးထားၾကဖို႕ တာဝန္ရွိသည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။

အနာဂတ္ ၾကယ္ပြင္႕မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္မွဳမ်ား

ကေလးတို႕၏ တန္ဖိုးနွင္႕ အေရးပါပံုေၾကာင္႕ ကေလးတို႕ကို ့ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္မွဳသည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ကို အထင္ရွားသိရွိနိုင္ပါသည္။ ထိုသို႕ ေသာ အနာဂတ္ၾကယ္ပြင္႕မ်ားက္ို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္နိုင္ရန္ ကၽြန္မတို႕ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု စာေရးသူ ခံစားမိပါသည္။ ဆရာႀကီး ဦးတင္မိုးေျပာခဲ႕ဖူးသလိုပင္ ကေလးမ်ား၏ စိတ္တြင္ စြဲထင္ေစမည္႔ ကေလးကဗ်ာေလးမ်ား ကေလးစာေပမ်ားသည္ သူတို႕၏ ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ အလြန္ အေရးပါေသာ အရာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႕၏ စိတ္ထားကို မ်ားစြာ ျပဳျပင္ဖန္တီးနိုင္ေပသည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ ကေလးစာေပ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွႈကိုအေလးထားသင္႕သည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ျမန္မာနိုင္္ငံတြက္ ကေလးမ်ားအတြက္ စာၾကည္႕တိုက္သည္ မရွိသေလာက္ရွားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ ကေလးစာၾကည္႕တိုက္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသင္႕သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ထို႕ျပင္ ကိုယ္႕က်င္႕တရားဆိုင္ရာ က်င္႕ဝတ္မ်ား၊ နိုင္ငံသားေကာင္း၏ တာဝန္မ်ား၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား အစရွိသည္႕ ကေလးငယ္၏ အရြယ္အလိုက္ သိသင္႕သိထိုက္သည္မ်ားကို လက္ေတြ႕ ဆန္ဆန္၊ ကေလး စိတ္ဝင္စားသည္႕ နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႕ ကေလးငယ္မ်ားထံ အေရာက္ပို႕နိုင္မည္႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း စဥ္းစား အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳမ်ား ပိုမိုထိေရာက္စြာ ျပဳလုပ္နိ္ုင္ရန္လည္း လိုအပ္လွ်က ္ရွိေနပါေသးသည္။

ထို႕ျပင္ အျခား အဓိကက်ေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ ကေလးစိတ္ပညာနွင္႕ ကေလးကို စနစ္တက် ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးအေၾကာင္း ပညာေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ ပညာေပးေသာ စာေပမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (Workshop) မ်ား ျပန္႕ပြား မ်ားျပားလာ ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္သင္႕ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပ လိုက္ပါသည္။


အလြမ္းေျပ

http://www.lawka-ahla.com/news.php?extend.1020.11

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Tuesday, 5 April 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ