MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊


ပိဋကသံုးပံု ဆိုသည္မွာ အမ်ားနားလည္ေအာင္ေျပာရလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားမ်ားကို ၃ပိုင္း ပိုင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ (၃)ပိုင္း ပိုင္းျခားရာတြင္ သုတ္၊ဝိနည္း၊အဘိဓမၼာဟု ပိုင္းပါသည္ ။ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားသည္ ဝိနည္း၊ ပံုသာဓကမ်ားက သုတ္ႏွင့္အေတြးအေခၚပိုင္း က်န္သည္႔အရာမ်ားကို အဘိဓမၼာဟု
ေယဘူယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ပါသည္။ နိကယ္ငါးရပ္ဆိုသည္မွာ တရားေတာ္မ်ားကို အတို၊ အရွည္အလိုက္ ငါးပိုင္းပိုင္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သုတ္ကို ဒီဃနိကယ္၊ မဇၩိမနိကယ္၊သံယုတၱနိကယ္၊အဂုၤတၱရနိကယ္ ႏွင့္ ခုဒၵကနိကယ္ ဟူ၍ ခြဲျခားထားပါသည္။ နိကယ္ ငါးရပ္ထဲတြင္ ဝိနည္းႏွင့္ အဘိဓမၼာကို ခုဒၵကနိကယ္ထဲတြင္ထည့္လိုက္ေသာေၾကာင့္ သည္တရား( ၅) စုကိုပဲ ျပန္လည္ရရွိပါသည္။ ပါ႒ိဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ ထိုအစုကို မူလပါ႒ိေတာ္ဟု ေခၚတြင္ျပီး ဆ႒သံဃာယနာတင္မူအရ အုပ္ေရအားျဖင့္ (၄၀) ရွိပါသည္။

ပဥၥမသဂၤါယနာ တင္ ေက်ာက္စာတြင္ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရားတြင္ ရွိေသာ ေက်ာက္ခ်ပ္ (၇၂၉)ခ်ပ္သည္ မူလ ပါ႒ိေတာ္ေတြမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စႏၵာမူနိဘုရားတြင္ရွိေသာ အေရအတြက္အားျဖင့္ ေထာင္ေက်ာ္ေသာ ေက်ာက္စာမ်ားကေတာ့ မူလပါ ဠိေတာ္ျပီးေနာက္ ႏွစ္(၅၀)ၾကာမွျပီးေသာ အ႒ကထာမ်ား၊ ဋီကာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မူလ တရားမ်ားကို ဖြင့္ဆိုတာ ခ်ဲ႔ထြင္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး ဆ႒ မူမွာ အ႒အထာ ၅၃အုပ္ ဋီကာ (၃၀) ႏွင့္ ပါစိတ်ာဒိေယာဇနာ ၁အုပ္ ပါရွိပါသည္။ ထိုစာအုပ္(၁၂၄)အုပ္၊ (၁၅၉)က်မ္း ကို ဆ႒မူပါ႒ိေတာ္မ်ားဟု ေခၚပါသည္။ ။က်မ္းႏွင့္ အုပ္ေရမတူျခင္းမွာ စာနည္းသည္႔က်မ္းကို စာအုပ္အရြယ္မ်ား တူညီေအာင္ ေပါင္းျပီးထုတ္ေ၀ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ က်မ္းစာအုပ္မ်ားကို လွဴလွ်င္ (၄၀) ဆိုလွ်င္ မူလျဖစ္ျပီး (၁၂၄)အုပ္ မွအစံုျဖစ္ပါသည္။

သာသနာ ၂၅၀၀ျပည့္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ ၊ ကမာၻေအးကုန္းေျမတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၆ၾကိမ္ေျမာက္စုေပါင္းစစ္ေဆးၾကျခင္းကို ဆ႒မူဟု ေခၚတြင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာတိုင္းႏိုင္ငံ ၅ နိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏွင့္ PTS ဟုေခၚေသာ လန္ဒန္ျမိဳ႔မွ pali text Association တြင္ရွိေသာ မူမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သာသနာ၂၄၀၀ တြင္ မင္းတုန္းမင္းၾကီးက မႏၱေလးျမိဳ႔တြင္ ေက်ာက္ထက္အကၡရာတင္ခဲ့ျပီး ထိုအရင္က သီဟိုတြင္ ေပထက္ အကၡရာတင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ား မတိုင္မီကာလမ်ားတြင္မူ ႏႈတ္ျဖင့္သာ စုျပီး သန္႔စင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ပိဋကသံုးပံုျမန္မာျပန္ကို မင္းကြန္းတိပိဋက ဆရာေတာ္ၾကီးျပဳစုခဲ့ျပီး မူလ အုပ္ ၄၀ ကိုသာ ျပန္ခဲ့ပါသည္။ က်န္သည္႔ အ႒ကထာမ်ား၊ ဋီကာမ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထားျခင္း အစံုလိုက္ ထြက္ရွိျခင္း မရွိေသးေပ။ သာသနာေရးဦးစီးဌာနက ျမန္မာျပန္ ကို အုပ္ေရ ၃၀ ထုတ္ခဲ့ျပီး ဇာတက ႏွင့္ဓာတုကထာ စသည္တုိ႔ အပါအဝင္ ၃-၄ -၅ က်မ္းေလာက္ မထြက္ရွိေသးပါ။

သို ့ေသာ္ နိႆယဟု ေခၚတြင္ေသာ သံဃာသံုး ပါ႒ိ တစ္လံုးအနက္ တစ္လံုးႏွင့္ ျပန္ဆိုထားေသာ ျပန္ဆိုမႈ မ်ားကို မိုးထိဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္ ေတာင္ၿမိဳ႔ မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္ၾကီးတို႔က စံုလင္စြာ ျပဳစုခဲ့ၾကပါသည္။ ထင္ရွားေသာ နိႆယမူ မ်ားစြာရွိျပီး စာသင္တိုက္ၾကီးေတြမ်ား၏ စာသင္သည္႔မ်ား၊ စာခ်သည္႔မူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ မူလဝိနည္းေတာ္ငါးက်မ္းကို ျမန္မာျပန္ ငါးက်မ္းရွိျပီး အ႒အထာ (၄)အုပ္၊ ဋီကာ (၆)အုပ္ႏွင့္ အည (၇)အုပ္သာရွိေသာ္လည္း နိႆယအေနျဖင့္မူ ထင္ရွားေသာ ၁၅မူကို အုပ္( ၆၀) ေက်ာ္ရွိေနပါသည္။ ေက်ာက္စာအျဖစ္ ရွိျပီး စာအုပ္မထုတ္ေ၀ရေသးသည္မ်ား အမ်ားအျပားရွိေနပါေသးသည္။ ေက်ာက္စာမ်ားကို စာအုပ္အျဖစ္ထုတ္ထားေသာ မူမ်ား လြတ္လပ္ေရးမတိုင္မီကာလက ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္မူ အေတာ္ပင္ ရွားပါးေနျပီျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္ဆို ရွိျပီးသည္႔ မဟာဗုဒၶဝင္ ၁၀အုပ္တြဲ၊ ဇာတ္ေတာ္ၾကီး(၁၀)ဘြဲ႔၊ ဇာတ္ေတာ္ (၅၅၀) စသည္တို႔သည္ ခုဒၵကနိကယ္ထဲမွျဖစ္ပါသည္။ တကယ္တမ္း စုေပါင္းလိုက္လွ်င္ ဇာတ္ေတာ္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိျပီး အ႒ကထာႏွင့္ ဋီကာ တို႔ မ်ားသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ခုဒၵကနိကယ္တြင္ အေရအတြက္အားျဖင့္
(၁)ဧကနိပတ္တြင္ဇာတ္ေပါင္း ၁၅၀
(၂)ဒုကနိပတ္တြင္ ဇာတ္ေပါင္း ၁၀၀
(၃) တိကနိပတ္တြင္ ဇာတ္ေပါင္း ၅၀
(၄) စတုကၠနိပတ္တြင္ ဇာတ္ေပါင္း ၅၀
(၅)ပဥၥကနိပတ္တြင္ ဇာတ္ေပါင္း ၂၅
(၆)ဆ႒ကၠနိပတ္တြင္ ဇာတ္ေပါင္း ၂၀
(၇)သတၱကနိပတ္တြင္ဇာတ္ေပါင္း ၂၁
(၈) အ႒ကနိပတ္တြင္ ဇာတ္ေပါင္း ၁၀
(၉) နဝကနိပတ္တြင္ ဇာတ္ေပါင္း ၁၂
(၁၀)ဒသနိပတ္တြင္ ဇာတ္ေပါင္း ၁၆
(၁၁)ဧကဒသနိပတ္တြင္ ဇာတ္ေပါင္း ၉
(၁၂)ဒြါဒသနိပတ္တြင္ ဇာတ္ေပါင္း ၁၀
(၁၃)ေတရသနိပတ္တြင္ ဇာတ္ေပါင္း ၁၀
(၁၄)ပကိဏၰကနိပတ္တြင္ ဇာတ္ေပါင္း၁၃
(၁၅)ဝီသတိနိပတ္တြင္ ဇာတ္ေပါင္း၁၄
(၁၆)တိံသနိပတ္တြင္ ဇာတ္ေပါင္း ၁၀
(၁၇)စတၱလီသတြင္ ဇာတ္ေပါင္း ၅
(၁၈)ပညာသတြင္ ဇာတ္ေပါင္း ၃
(၁၉)သ႒ိ တြင္ ဇာတ္ေပါင္း၂
(၂၀)သတၱတိ တြင္ ဇာတ္ေပါင္း၂
(၂၁)အသီတိ တြင္ ဇာတ္ေပါင္း ၅
(၂၂)မဟာနိပတ္တြင္ ေတ၊ဇ၊သု၊ေန၊မ စသည္႔ ဇာတ္ေတာ္ၾကီး ၁၀ ဘြဲ႔
စုစုေပါင္း ၅၄၇ ရွိပါသည္။

အခ်ိဳ့က ဒီ ၅၄၇ ကိုပဲ ၅၅၀ ေခၚသည္ဟု ဆုိျပီး အခ်ိဳ႔ကတြင္မူ ေနာက္ပိုင္းမွ ယိုဒယားမွ ဇာတ္ကို လိုတာျဖည့္ျပီး ၅၅၀ ဇာတ္ လုပ္သည္လည္း ရွိပါသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ပါဠိေရတြက္မႈမ်ားကို ဇာတ္ရည္လည္ေလာက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
ပိဋက သံုးပံုတြင္ သုတ္ေခါင္းစဥ္ေပါင္း ၇၀၀၀ေက်ာ္ရွိပါသည္။ မတူညီေသာ စာလံုးေပါင္းမွာ တစ္သန္းခန့္ရွိျပီး စာမ်က္ႏွာ စုစုေပါင္း (၅၁၃၂၆) ရွိပါသည္။ ပါဋိေတာ္သည္ အသံျဖင့္ ဆင့္ကဲေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္၍ ျမန္မာ ၊ယိုးဒယား၊သီဟို၊အဂၤလိပ္၊ စသည္႔ ကိုယ္ပိုင္အကၡရာမ်ားျဖင့္သာ သံုးၾကျပီး တစ္ခုမွ တစ္ခုကို ေျပာင္းေသာ တိက်သည္႔ စံနစ္ရွိကာ မူလပါ႒ိေတာ္အားလံုးကို စာလံုး(၄၁)လံုးျဖင့္သာ သိမ္းထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၀၆ ခုႏွစ္က alpha ႏွင့္ မဟာဂႏၵာရံု သီတဂူတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းထုတ္ခဲ့ေသာ ေက်ာက္စာ DVD မွာ မူလပါ႒ိေတာ္မ်ားအားလံုး ၊ ဆ႒မူ ၄ဘာသာႏွင့္ ျမန္မာျပန္အားလံုး ၊ ပဥၥမမူေက်ာက္စာမ်ား အားလံုးပါရွိျပီး search engine ပါ ပါရွိပါသည္။

ဦးဂိုအင္ကာသည္ အ႒ကထာဋီကာမ်ားအားလံုးပါရွိေသာ္လည္း ေက်ာက္စာမူႏွင့္ ျမန္မာျပန္မပါရွိေပ။အိတ္ေဆာင္ပိဋကစက္မွာေတာ့ က်မ္းအားလံုးပါရွိျပီး စာလံုးအားလံုး အဘိဓာန္ပါ ပါရွိထားေသာေၾကာင့္ ရွာေဖြနိုင္ျပီး ျမန္မာျပန္ ကို ရိုရိုဖတ္တဲ့အဆင့္ထိသာ ပါေနပါေသးသည္။ လိုသလိုရွာေဖြႏိုင္တာေတြလည္း ပါရွိပါသည္။ roman ပါရွိသည္ ဆိုသည္မွာ အဂၤလိပ္အကၡရာနဲ့မူရင္းပါ႒ိပါရွိျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုျခင္း ပါရွိျခင္း မဟုတ္ေပ။ အဓိပၸါယ္ပါသည္ ဆိုသည္မွာ စာလံုးတိုင္းကို ျမန္မာဘာသာ၊ ပါ႒ိဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာတို႔ ျဖင့္ ပါရွိျခင္းျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ျပီးသားပါရွိျခင္း မဟုတ္ေပ။ နိႆယပါသည္ ဆိုသည္မွာ စာေၾကာင္းတိုင္းမွာ တစ္စုစီကို ျပန္ဆို ထားျခင္းျဖစ္ျပီး အဘိဓာန္လည္းမက၊ ျမန္မာျပန္သီးသန္႔လည္း မက်ကိုဆိုလိုပါသည္။

ရဲျမတ္သူ


http://www.lawka-ahla.com/news.php?extend.1022.11

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Tuesday, 5 April 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ