MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

သာသနာ့သမုိင္းတရားခံမ်ားအေၾကာင္းစာတမ္းထြက္ၿပီ
အရွင္ပညာနႏၵ။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ၊၂၀၁၂
ျမန္မာႏုိင္ငံ သာသနာေရးေလာက၊ဘာသာေရးေရးေလာကမွာအၾကီးဆုံးအဖြဲ႔ၾကီးၿဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ့၀င္ဆရာေတာ္မ်ားရဲ အမွားမွားအယြင္းယြင္း လုပ္ေဆာင္ေနမွဳမ်ားအေၾကာင္းနဲ့အဂတိလုိက္စားမွဳမ်ားအေၾကာင္းကုိ ရွင္ရွင္းလင္းလင္း ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းျမင္ေအာင္ေရသားထားတဲ့ သမုိင္းတရားခံလုိ႔အမည္ ေပးထားတဲ့စာတမ္းတေစာင္ကုိအင္တာနက္၀က္ဆုိင္ေတြေပၚ တင္ထားတာကုိ ရွားရွားပါးပါးဖတ္ရပါတယ္။
ေရးသူကေတာ့ မၾကာခင္ကမွ ၿမစ္ၾကီးနားအက်ဥ္းေထာင္ကလြတ္ေျမာက္လာခဲ့တဲ့မႏၱေလး မစုိးရိမ္တုိက္သစ္ ၊သဟာယေက်ာင္း ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၱာဘိ၀ံသ(ခ) ဆရာေတာ္၀ီရသူၿဖစ္ပါတယ္။
ဆရာေတာ္ရဲ ့ေရးဟန္အတုိင္း လုိတုိရွင္းထိထိမိမိေရးသားထားတာကုိေတြ ့ရပါတယ္။ ဒီစာတမ္းရဲ ့နိဒါန္းမွာ ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ျမန္မာႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေလာကမွာ သံဃာ့အဖြဲ႔ အစည္းနဲ ့လူအဖြဲ႔စည္းဆုိၿပီးအဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ရပ္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ၿပထားၿပီး သံဃမဟာနာယကအဖြဲ ့ကုိ သာသနာေတာ္သန့္ရွင္းတည္တံ့ေရးနဲ ့သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္း၊မဆလေခတ္ ဦးေန၀င္းလက္ထက္တြင္ ဓမၼစက္နွင ့္မရရင္ အာဏာစက္နဲ႔ ဆုံးမရရန္အကူအညီးေပးေၾကာင္း၊ မဆလေခတ္ေနာက္ပုိင္းကေန ယခုကာလ (၂၀၁၂) အထိ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ့ၾကီးရဲ့ လုပ္ေဆာင္ေနမွဳမ်ားကုိ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ၾကဘုိ ့တင္ၿပထားတာကုိေတြ ့ရပါတယ္။
ဒီစာတမ္းကုိေခါင္းစီး (၁၉) ခုနဲ႔ အမည္ေပးထားၿပီးစာမ်က္ႏွာ (၂၂) မ်က္ႏွာရွိပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ တင္ျပထားၿပီးပထမဆုံးေခါင္းစီးစာမ်က္ႏွာကုိ သမီးႏွင့္အုန္းသီးလုိ့အမည္ေပးထားပါတယ္။
ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ ့ကုိ သာသနာေတာ္သန့္ရွင္းတည္တံ့ျပန္ ့ပြားေရးနဲ႔ သာသနာေတာ္ထြန္းကားေရးတုိ ့အတြက္ဖြဲ ့စည္းထားတဲ့သံဃာ့အစုိးရတရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဟနဆရာေတာ္မ်ားအတြင္းမွာ ရဟန္းသီလ လုံး၀ပ်က္စီးေနေသာေထရ္ၾကီး၀ါၾကီးမ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း။ သံဃာ့ကုိယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္ရမွာအက်င့္သီလသိကၡာကုိ အေလးမထားဘဲ ဆုိင္ရာ ပက္သက္ရာကုိသာေရြးခ်ယ္တဲ့အတြက္ပါရာဇိက(ဂ်ဳိး) မ်ားပါ၀င္ေနေၾကာင္း၊ တခ်ဳိဳဆရာေတာ္မ်ားဆုိရင္ သာသနာေတာ္အတြက္ႏွမ္းတေစ့မွ်ေလာက္ေတာင္ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ထင္ရာစုိင္းေနတဲ့ဆရာေတာ္မ်ား ပါ၀င္ေနေၾကာင္း၊သမီးနဲ ့အုန္းသီး မထိရင္ၿပီးတာဘဲ၊ က်န္တာလုပ္ခ်င္လုပ္ဆုိတဲ့လူမုိက္အားေပးဆရာေတာ္ေတြေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနေသာရဟန္းငယ္ေတြမ်ားစြာေပၚထြန္းလာေၾကာင္း၊ မဟနအဖြဲ ႔ရဲ မမွန္မကန္လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားေၾကာင့္မေကာင္းသတင္းမ်ားစြာထြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အျမင္မေတာ္သျဖင့္ ျမက္နဲ႔ဖုံးလႊမ္းထားေပမယ့္အနံ႔မထြက္ေအာင္ေတာ့ မတတ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေအာင္းေကာင္ၾကီးေတြ မ်ားစြာရွိေၾကာင္း စသည္ေရးသားထားတာကုိေတြ ့ရပါတယ္။
သာသနာေတာ္ကုိ တကယ္သန္ ့ရွင္းစင္ၾကယ္ေစလုိရင္မဟနအဖြဲ ့ကုိ အရင္သန္ ့ရွင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ဘုိ ့အၾကံျပဳထားတာကုိေတြ ့ရပါတယ္။
မ႑ဳိင္ဗဟုိလဲျပဳိေန ဆုိတဲ့ေခါင္းစည္းေအာက္မွာေတာ ့မဟနအဖြဲ ့ရဲ ့၀ိနိစၧယဆုံးၿဖတ္ေရးဌာနေတြမွာ မမွန္မကန္ဘက္လုိက္ၿပီး အႏုိင္က်င့္ဆုံးျဖတ္ေနေၾကာင္းနဲ့လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳေတြရွိေၾကာင္း၊ လာဘ္ေပးမွ တရားႏုိင္ေၾကာင္း စသည္ေရးသားထားတာကုိေတြ ့ရပါတယ္။
ေဒၚလာစားမဟန ဆုိတဲ့ ေခါင္းစီးေအာက္မွာ တန္႔ၾကည့္ေတာင္ဆရာေတာ္ရဲ့ ငုိရယ္ ကမၼဌာန္းတရားနဲ ့ပက္သက္ၿပီး ပိဋကတ္ေတာ္နဲ ့ညီ မညီ သူကုိယ္တုိင္စုံစမ္းေလ့လာတဲ့အေၾကာင္း၊ အဓမၼတရားၾကီးၿဖစ္ေနတာ ေတြ ့ရတဲ့အတြက္တန္ၾကည့္ေတာင္အမွားေတာ္ပုံ (ခ) တရားထုိင္ ငုိရယ္ၿခင္းအေၾကာင္း စာအုပ္ေရးသားၿပီးသာသနာေရးဌာနသုိ ့ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံခဲ့ေပမဲ ့စာအုပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ ပယ္ခ်ခံရေၾကာင္း၊တန္႔ၾကည့္ေတာင္ဆရာေတာ္က မဟနဆရာေတာ္ေတြကုိ ေဒၚလာလွဴဒါန္းထားတဲ့အတြက္အေရးမယူေၾကာင္း၊ ဒုဥကၠဌဆရာေတာ္တပါးက သူကုိယ္တုိင္ တရားထုိင္ရင္း "စိန္ၿခဴးၾကာေညာင္"သီခ်င္းတပုဒ္ဆုိၿပီးထ, က တယ္လုိ ့မိန္ ့ၾကားဘူးေၾကာင္းနဲ ့စိန္ၿခဴးၾကာေညာင္ သီခ်င္းတပုဒ္နဲ ့တန့္ၾကည့္ေတာင္ဇာတ္ထုတ္ကုိ စားပြဲခုံေပၚမွ ရုပ္သိမ္းေပးခဲ့ေၾကာင္း ၊အရည္အခ်င္းရိွေပမယ့္ တရားမရွိ၍ အမွားသိၿခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဟာသစြက္ၿပီးေရးသားထားတာကုိ ဖတ္ရလုိ ့ျပဳံးမိပါတယ္။
လက္နက္မပါသည့္ အာဏာရွင္ဆုိတဲ့ ေခါင္စဥ္ေအာက္မွာ ကုိယ္ေတြ ့မဟန တရားစီရင္ေရးအေၾကာင္းနဲ ့ေထာင္က်ေလာက္တဲ့အျပစ္မရွိဘဲ သံဃာေတာ္ေတြ ေထာင္ခ်ခံေနရေၾကာင္း၊ေထာင္တြင္းမွာ သံဃာေတာ္ေတြ မိလႅာသန္ ့ရွင္းေရးေတြ လုပ္ခုိင္းေၾကာင္း၊ သံဃာ့အဖြဲ့အစည္း၏ မညွာမတာလုပ္ေဆာင္မွဳေၾကာင့္ ေထာင္က်ေနသူမ်ားၿဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားတာကုိေတြ႔ရသလုိ အာဏာအားကုိးနဲ ့မုိက္လုံးၾကီးေနေသာ သံဃာ့အဖြဲ႔အစည္း ၊ လက္နက္မရွိေသာအာဏာရွင္မ်ားၿဖစ္ေၾကာင္း ျပစ္တင္ေရးသားထားပါတယ္။
က်န္တဲ့အခန္းေတြမွာေတာ့သံဃာကုိယ္စားလွယ္ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ အညီေရြးခ်ယ္ဘုိ ့၊သန္ ့ရွင္းလြတ္လပ္တဲ့သံဃာ့ေရြးေကာက္ပြဲၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဘုိ ့တုိက္တြန္းထားသလုိ စစ္အစုိးရကႏွစ္စဥ္ ဆက္ကပ္ေပးတဲ့ (လာဘ္ထုိးမွရတဲ့) တံဆိပ္ေတာ္ေတြအေၾကာင္း၊သာသနာသန္႔ရွင္းေရးအေၾကာင္း၊ စစ္အစုိးလက္ကုိင္တုတ္္ၾကီးမ်ား အေၾကာင္းစတဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႔ ဆရာေတာ္ကုိယ္တုိင္ၾကဳံေတြ ့ခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားစြာကုိစိတ္၀င္စားဘြယ္ရာ ထည့္သြင္းေရးသားထားတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။
သံဃာ့နာယကအေၾကာင္း အတြင္းက်က်သိလုိသူမ်ားနဲ့ျပဳျပင္လုိသူမ်ား ဖတ္သင့္တဲ့ စာတမ္းတခုျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ရဲ့ေရးသားတင္ျပခ်က္ေတြဟာ ရဲ၀န္ ့ျပတ္သားလွပါတယ္။ ဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ မွန္သည္မွားသည္ကေတာ့ မိမိၪာဏ္ၿဖင့္ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ဘုိ ့အၾကံၿပဳပါတယ္။
ေနာက္ဆုံးမွက္ခ်က္အေနနဲ ့ဆရာေတာ္ကဒီစာတမ္းေရးရၿခင္းရဲ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိတင္ျပထားပါတယ္။

ဆရာေတာ္၀ီရသူ၏ စာတမ္းကိုု သည္ေနရာကေန ရယူ ဖတ္ယူႏိုုင္ပါျပီ။

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Wednesday, 8 February 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ