MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ ပါစီက်လန္ ၀ပ္တလုမ္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ သီတင္းသံုးနီထိုင္ေတာ္မူေသာ အသွ်င္သုမဂၤလ (သက္ေတာ္ 40၊ ၀ါေတာ္ 20) ေတာင္ကုတ္ဇာတိသည္ 2012 ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ 13နိ မိုးေသာက္သားအခ်ိန္တြင္ ရုတ္တရက္ဘ၀နပ္ထံပ်ံလြန္ေတာ္မူလာ

းေရအတြက္ ထိုအသွ်င္ဘုရားရို႔ မိသားစု၀င္တိနန္႔အတူ ထပ္တူ၀မ္းနည္းရပါေၾကာင္း ....


အသွ်င္သုမဂၤလသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ေယႊစာရံပရိယတၱိစာသင္တိုက္ တည္ေထာင္ရာတြင္ ပါ၀င္ကူညီခၿပီး၊ စာခ်ဆရာေတာ္အျဖစ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာ၀န္ယူစာသင္ပီးခသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ သီတင္းသံုးနီထိုင္စဥ္အတြင္း ၀ပ္တလံုေက်ာင္းတိုက္တြင္ ရခိုင္သံဃာကိုယ္စားျပဳနာယကအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ရခိုင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအသင္းနာယကအျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ယူခၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္သို႔ ဂီရိမုန္းတုိင္း၀င္ေရာက္ခစဥ္က ထိုင္းႏိုင္ငံရခိုင္ရဟန္းေတာ္မ်ားဦးေဆာင္ေသာ ဂီရိမုန္းတိုင္းကူညီကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ (ထိုင္းႏိုင္ငံ) ၏ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီအျဖစ္ပါ၀င္ကာ ရခိုင္ျပည္တြင္း ဂီရိမုန္းတိုင္းကယ္ဆယ္ေရးနန္႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ကြင္းဆင္းပနာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခေသာ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ပါေရ။

ဦးသုမဂၤလသည္ သတၱ၀ါရို႔လြန္ဆန္၍ မရေသာ သခၤါရတရား၏ ေခၚေဆာင္ရာေနာက္သို႔ ေကာက္ေကာက္ပါေအာင္ လိုက္လားခရေကလည္း မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္မေရာက္သိသမွ်ေသာ ကာလပတ္လံုး ေကာင္းရာဘံုး၀တိဘ၀တိမွာ က်င္လည္ပါရစီေၾကာင္း ရခိုင္သံဃာသတင္းအခ်က္အလတ္က ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သလိုက္ပါေရ။


၀မ္းနည္းစြာျဖင့္
ရခိုင္သံဃာ့အိန္ဖို


၁၃၊ ၁၊ ၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ဘ၀နတ္ထံပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားေသာ ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ၏ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ကုိ ၂၃၊ ၁ ၊ ၂၀၁၂ ေန႔၌
စည္းကားသုိက္ၿမိဳက္စြာျဖင့္ အႏၱိမအဂၢိစ်ာပနပြဲသဘင္က်င္းပ၍ မီးသၿဂိဳဟ္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ စ်ာပနပြဲနွင့္ပတ္သတ္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ A.S.M.A ရခုိင္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ စ်ာပနပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ
၀င္မ်ားနွင့္တျခားသက္
ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား သိရွိေစရန္ ေအာက္ပါအတုိင္းအသိေပးေၾကာ္ျငာအပ္ပါသည္။

စုစုေပါင္း ရရွိေသာ၀င္ေငြ 386,573 (ဘတ္)
စုစုေပါင္းက်န္က်ေငြ 221,414 (ဘတ္)
စုစုေပါင္းလက္က်န္ေငြ 165,159 (ဘတ္)


လက္က်န္ေငြမ်ားကုိ စ်ာပနပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏သေဘာတူညီခ်က္နွင့္အညီ ဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလ၏မိဘမ်ား
ထံသုိ႔လႊဲေပးမည္ျဖစ္သည္။ A.S.M.A ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (စ်ာပနပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ) ကုိယ္စား
ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်သြားေရာက္၍ ဦးသုမဂၤလ မိဘမ်ားထံသုိ႔ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးမည့္သူကုိ ဦးဂႏၶသာရ (MA)အားေရြးခ်ယ္ထား
သည္။
ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ၏က်န္ရစ္ခဲ့ေသာေငြနွင့္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ဤစ်ာပနပြဲမွက်န္ေငြမ်ားနွင့္အတူ တခါတည္း
လႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။
ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ၏က်န္ရစ္ေသာ ေငြနွင့္ပစၥည္းမ်ားစာရင္း
၁။ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၉၂၂၀ (ဘတ္)
၂။ US ေဒၚလာ ၂၀၀၀=ပမာဏညီမွ်ေသာထုိင္းဘတ္ေငြ ၆၂၂၀၀ (ဘတ္)
၃။ Acer Laptop Computer ၁ လုံး
၄။ Samsung Camera ၁ လုံး
၅။ Nokia Mobile Phone ၁ လုံး
၆။ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၀၀၀ တန္ (၁)ရြက္
၇။ ပုိက္ဆံအိပ္ အသစ္ ၁ လုံးနွင့္ အခြန္ ၁ ခု။
၁၃၊ ၁၊ ၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ဘ၀နတ္ထံပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားေသာ ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ၏ရုပ္ကလာပ္ေတာ္ကုိ ၂၃၊ ၁ ၊ ၂၀၁၂ ေန႔၌
စည္းကားသုိက္ၿမိဳက္စြာျဖင့္ အႏၱိမအဂၢိစ်ာပနပြဲသဘင္က်င္းပ၍ မီးသၿဂိဳဟ္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ စ်ာပနပြဲနွင့္ပတ္သတ္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ A.S.M.A ရခုိင္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ စ်ာပနပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ
၀င္မ်ားနွင့္တျခားသက္
ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား သိရွိေစရန္ ေအာက္ပါအတုိင္းအသိေပးေၾကာ္ျငာအပ္ပါသည္။

စုစုေပါင္း ရရွိေသာ၀င္ေငြ 386,573 (ဘတ္)
စုစုေပါင္းက်န္က်ေငြ 221,414 (ဘတ္)
စုစုေပါင္းလက္က်န္ေငြ 165,159 (ဘတ္)


လက္က်န္ေငြမ်ားကုိ စ်ာပနပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏သေဘာတူညီခ်က္နွင့္အညီ ဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလ၏မိဘမ်ား
ထံသုိ႔လႊဲေပးမည္ျဖစ္သည္။ A.S.M.A ရခုိင္ေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ (စ်ာပနပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ) ကုိယ္စား
ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်သြားေရာက္၍ ဦးသုမဂၤလ မိဘမ်ားထံသုိ႔ ေငြလႊဲေျပာင္းေပးမည့္သူကုိ ဦးဂႏၶသာရ (MA)အားေရြးခ်ယ္ထား
သည္။
ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ၏က်န္ရစ္ခဲ့ေသာေငြနွင့္ပစၥည္းမ်ားကုိလည္း ဤစ်ာပနပြဲမွက်န္ေငြမ်ားနွင့္အတူ တခါတည္း
လႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။
ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလ၏က်န္ရစ္ေသာ ေငြနွင့္ပစၥည္းမ်ားစာရင္း
၁။ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၉၂၂၀ (ဘတ္)
၂။ US ေဒၚလာ ၂၀၀၀=ပမာဏညီမွ်ေသာထုိင္းဘတ္ေငြ ၆၂၂၀၀ (ဘတ္)
၃။ Acer Laptop Computer ၁ လုံး
၄။ Samsung Camera ၁ လုံး
၅။ Nokia Mobile Phone ၁ လုံး
၆။ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅၀၀၀ တန္ (၁)ရြက္
၇။ ပုိက္ဆံအိပ္ အသစ္ ၁ လုံးနွင့္ အခြန္ ၁ ခု။

http://www.arakansma.blogspot.com/

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Thursday, 9 February 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ