MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

တစ္နာရီလွ်င္ ၂၃ç၀၀၀ မုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ဥကၠာခဲႀကီးတစ္ခဲသည္ ကမၻာေျမေပၚသုိ႔ ၂၀၃၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ႏုိင္ၿပီး လူေပါင္းသန္းႏွင့္ခ်ီလ်က္ ေသေၾကေစကာ ကမၻာေပၚ၌ အႀကီးမားဆုံး ေဘးဒုကၡ ကပ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔ သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ ယခုအခါ၌ ၾကယ္တံခြန္တစ္ခု အျဖစ္ရွိေနေသာ အဆုိပါဥကၠာခဲႀကီးသည္ ၂၀၂၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ မူလ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖယ္သြားကာ ေနာက္ခုနစ္အၾကာ၌ ကမၻာေပၚသုိ႔ု ၀င္ေရာက္တုိက္မိလိမ့္မည္ ဟု ဆုိသည္။Apophis အမည္ရွိ အဆုိပါ ဥကၠာခဲသည္ ၂၀၂၉ တြင္ ကမာၻေျမ ႏွင္႔ အလြန္နီးကပ္ရာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၃၆ ခုႏွစ္က်မွသာ ကမၻာသုိ႔ ၀င္တုိက္လိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။ မူလလမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖယ္သြားသည့္ အဆုိပါ ဥကၠာခဲသည္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ကမၻာေျမ၏ ဆြဲအားေၾကာင့္ ကမၻာသုိ႔ တည့္တည့္၀င္တုိက္ လိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ဥကၠာခဲႀကီး ကမၻာသုိ႔ ၀င္တုိက္ႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္း ကုိ နာဆာအဖြဲ႕၏ စီမံခ်က္ အႀကီးအကဲတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒၚနယ္ယုိမန္က လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ႐ုရွားပညာရွင္မ်ား တြက္ခ်က္ထားသည့္အတုိင္း ၂၀၃၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာသုိ႔ ၀င္တုိက္မည္ဆုိျခင္းကုိမူ သူက မျဖစ္ႏုိင္ဟု ဆုိသည္။သုိ႔ေသာ္ ႐ု႐ွားႏုိင္ငံ စိန္႔ပီတာစဘတ္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ လီယုိနစ္ဆုိကုိေလာ့ဗ္ ကမူ အဆုိပါဥကၠာခဲသည္ ၂၀၂၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ တစ္နာရီလွ်င္ ၃၇ç၀၀၀ သုိ႔မဟုတ္ ၃၈ç၀၀၀ ကီလုိမီတာႏႈန္းျဖင့္ ကမၻာဆီသုိ႔ ခ်ည္းကပ္ လာလိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥကၠာခဲသည္ ၂၀၃၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာသုိ႔ ၀င္တုိက္လိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။ ႐ုရွားသိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၄ လအၾကာက အစည္းအေ၀းပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပကာ အဆုိပါဥကၠာခဲအား လမ္းေၾကာင္းလႊဲႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းကုိ စတင္ ရွာေဖြေနၿပီဟု ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္ ပညာရွင္မ်ားကမူ ယင္းကဲ့သုိ႔ ၀င္တုိက္ႏုိင္ေျခသည္၂၅၀ç၀၀၀ ပုံ တစ္ပုံသာရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ၀င္တုိက္မည္ဆုိလွ်င္လည္း နာဆာအဖြဲ႕သည္ အဆုိပါ ဥကၠာခဲကုိ လမ္းေၾကာင္းလႊဲရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ဆုိသည္။ အလြယ္ဆုံးနည္းလမ္း မွာ လူလုိက္ပါမႈမရွိေသာ အာကာသ ယာဥ္လႊတ္ကာ ဥကၠာခဲကုိ၀င္ တုိက္ေစလ်က္ လမ္းေၾကာင္းလႊဲေအာင္္္္္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Monday, 6 February 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ