MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

The hand that signed the paperImage by thorvaala via Flickr


@@ ေနာ္ေ၀နိုင္ငံတြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ တရားရႈမွတ္နည္းတစ္ခု အတြက္္ မွန္ - မမွန္ဆိုတဲ့ စတုတၳအေမးျပႆနာ…….@@

ေမး။ ။ ယခင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ တရားမ်ား၊ ယခုျဖစ္ဆဲ တရားမ်ား၊ ေနာင္ျဖစ္လတၱံ႔ေသာ တရားမ်ားဟာ (ဘာမွ် မဟုတ္ဘူး)ဟု ရႈမွတ္ရမည္၊ ေလာကရွိရွိသမွ် အရာအားလံုးဟာ (ဘာမွမဟုတ္ဘူး)၊ ျဖစ္ေပၚသမွ် ခႏၶာငါးပါး ရုပ္နာမ္တရားေတြကို (ဘာမွမဟုတ္ဘူး) လို႔ ရႈရတဲ့ တရားအားထုတ္နည္းႏွင့္ တရားရႈမွတ္ေနၾကတာကို အရွင္ဘုရားအေနနဲ႔ ျဖစ္နိုင္ရင္ မွားသလား/မွန္သလားဆိုတာကို ေျဖရွင္းေပး ေစလိုပါတယ္ ။ ထိုတရားရႈနည္းကို ၾကားခဲ့သည္မွာ သိပ္မၾကာလွေသးတဲ့အတြက္ ေနာက္ဆံုးေပၚ latest နည္းတစ္ခု ျဖစ္နိုင္ပါေၾကာင္း ယူဆမိပါ တယ္။


ေျဖ။ ။ ထိုနည္းကို သူမေလာက္သာေျပာတာ မဟုတ္ေသး၊ အဂၤလန္က ဓမၼမိတ္ေဆြ ဆရာ၀န္ႀကီး တစ္ေယာက္ကလည္း အြန္လိုင္း(0nline) ေပၚကေန ေနာက္ဆံုးေပၚ တရားနည္းကို ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။

“အရွင္ဘုရား... ဒီဆိုက္မွာ ဖတ္ၾကည့္ပါဘုရား”

လို႔ဆိုကာ စာေရးသူအား (.....) ဘေလာ့ဂ္လင့္ခ္တစ္ခု ေပးလိုက္ပါ ေသးတယ္။

ထိုတရားအားထုတ္နည္း သာမဟုတ္၊ အျခားနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အား ဤနည္းကေတာ့အမွား၊ ဤနည္းကေတာ့အမွန္ လို႔ဆံုးျဖတ္ရန္ ခက္ခဲလွပါတယ္္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္တရားအားထုတ္နည္းျဖစ္ေစ အမွန္/အမွား ေျဖရွင္းရာ၌ (မွတ္ေက်ာက္တင္ ခံနိုင္ဖို႔ရာ) ပံုေသနည္း (နိယာမ)တစ္ခုေတာ့ ရွိရပါမယ္။

ထိုပံုေသနည္းကား တစ္ျခားမဟုတ္ ဘုရားရွင္၏ သတိပ႒ာန္နည္း မူေသစည္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာကတြင္ တရားနည္းလမ္းမ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြ ရွိၾကပါတယ္၊ ထိုနည္းလမ္းမ်ား၏ အမွား/အမွန္ ကို တိုင္းတာခ်င္တယ္ဆိုရင္ သတိပ႒ာန္ေလးပါး ေပတံႏွင့္သာ တိုင္းတာရပါ့မယ္။

ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုရင္ သတိပ႒ာနသုုတ္ေတာ္တြင္ (ဧကာယေနာ အယံ ဘိကၡေ၀ မေဂၢါ သတၱာနံ ၀ိသုဒၶိယာ) ကိေလသာ အညစ္အေၾကး ကင္းစင္ဖို႔ရာ တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းသည္ သတိပ႒ာန္ဟု ေဟာထားပါတယ္။

ထို႔အျပင္ (ကာယေ၀ဒနာစိတၱဓေမၼသု ကိဥၥိဓမၼံ အနမသိတြာ မဂၢါဒိဂေမာနာမ နတၳိ) ကာယ ေ၀ဒနာ စိတၱ ဓမၼ ဆိုတဲ့ သတိပ႒ာန္ ေလးပါးအနက္ တစ္ပါးပါးကို မရႈမွတ္မသံုးသပ္ဘူးဆိုပါက မဂ္ဖိုလ္ကို ရသည္ မရွိပါ.. လို႔ စာေပအလာ ရွိတဲ့အတြက္ သတိပ႒ာန္ ပါတဲ့ တရားနည္းလမ္းမ်ားသာလွ်င္ အမွန္ျဖစ္နုိင္ပါတယ္ လို႔ ယူဆမိပါတယ္။

သတိပ႒ာနသုတ္ေတာ္တြင္ ‘ဂစၦေႏၱာ၀ါ ဂစၦာမီတိ ပဇာနာတိ’ သြားလွ်င္လည္း (သြားသည္ ဟူ၍) အျပားအားျဖင့္ သိရမယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္္၊ သြားလွ်င္ ဘာမွ်မဟုတ္ဘူး၊ ဟုေဟာၾကားထားတာမဟုတ္ပါ၊ သည္လိုဆိုလွ်င္ ဘုရားရွင္ ေဟာထားတဲ့ (ဂစၦေႏၱာ ၀ါ ဂစၦာမီတိ ပဇာနာတိ) ကို (ဂစၦေႏၱာ၀ါ နတၳီတိ ပဇာနာတိ) လို႔ ျပင္ရမလိုျဖစ္ေနပါတယ္။

(နိသိေႏၷာ ၀ါ နိသိေႏၷာမီတိ ပဇာနာတိ)ထိုင္လွ်င္လည္း (ထိုင္တယ္ဟူ၍) အျပားအားျဖင့္ သိရမယ္္၊ ( ထုိင္လွ်င္ ဘာမွ်မဟုတ္) ဟူ၍ သိရမည္ဟု မေဟာၾကားခဲ့ပါ၊ ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူခဲ့တဲ့(နိသိေႏၱာ၀ါ နိသိေႏၷာမီတိ ပဇာနာတိ) ကို (နိသိေႏၷာ၀ါ နတၳီတိ ပဇာနာတိ) လို႔ ျပင္ရမလိုျဖစ္ေနပါတယ္၊

သည္လိုေတာ့ မျဖစ္နိုင္ပါ၊ ဒါျဖင့္ ဘုရားနည္းလမ္းမွ ေသြဖီေနတဲ့ ထိုတရားနည္းလမ္းကို အမွန္လို႔ ယူဆ၍ မရနိုင္ေတာ့ပါ။

ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ ကာလက ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ယခုအခ်ိန္အထိ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့တဲ့ တရားေတာ္မ်ားကို ပိုလို႔လည္း ႏုတ္ပယ္စရာမလုိသလို လိုေန၍လည္း ထပ္ျဖည့္စရာမလိုပါ၊ တရားေတာ္က အရွိကိုအရွိအတိုင္း သိျမင္ရမယ္ဆိုတာ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလးျဖစ္တယ္၊ ဘူတံဘူတေတာ ပႆတိ၊ အရွိကို အရွိတိုင္းရႈမွတ္ရမယ္လို႔ ေဟာထားေသာေၾကာင့္ ရိုးရိုးေလးပင္ အရွိကို အရွိတိုင္းပင္ ရႈမွတ္ရံုသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေလာကတြင္ ဘာမွ်မရွိ၊ ဘာမွ်မဟုတ္ ဟူေသာ တရားနည္းလမ္းသည္ သဘာ၀မက်ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုဟု ယူဆရပါေၾကာင္းေျဖၾကား ေပးလိုက္ရပါေတာ့ သတည္း။ ။

ဦးေကာ၀ိဒ(ျမိတ္)
http://www.dhammalaws.org/2010/02/blog-post_19.html

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Wednesday, 14 March 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ