MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

မတ္လ ၂၁၊ ၂၀၁၂
၁၉၊ ၂၊ ၂၀၁၂ ရက္စြဲပါ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္သတင္းစာမ်ား၌ပါရွိေသာ ဦးဂမၻီရသတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အရွင္၀ီရသူ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္
(၂၀၊ ၂၊ ၂၀၁၂) ၁၃၇၃ ခု၊ တပိုတဲြလဆုတ္ (၁၃) ရက္။

(၁)

(က) ဦးဂမၻီရသည္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခ်မွတ္ထားေသာက်င့္၀တ္ဥပေဒမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ပါသည္။ တ ရား၀င္ေလွ်ာက္ထားတင္ျပ၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရယူႏိုင္ပါလ်က္ ဥပေဒမဲ့ျပဳမူခဲ့ပါသည္။ သကၤန္းျပန္၀တ္သည္ကို နားလည္ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း ခ်ိပ္ပိတ္ထားသည့္ေက်ာင္းမ်ားကို ေသာ့ဖ်က္၀င္ေရာက္ျခင္းသည္ ဘုရားသားေတာ္တို႔၏အျပဳအမူမဟုတ္သလို၊ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း လည္းမက်ပါ။ ဒီမ္ုိကေရစီကိုလိုလားသူ၊ ဒီမိုကေရစီကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတိုင္းသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လြန္စြာလိုအပ္ပါ သည္။ မင္းမဲ့စ႐ုိက္ဆန္စြာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ဳိးကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သုံးႀကိမ္တုိင္ စာဆင့္ေခၚပါလ်က္ ႐ုံးေတာ္သို႔ မသြားေရာက္ျခင္းသည္ သံဃာ့အဖဲြ႕အစည္းကို မေလးစားရာက်သလို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမူရာလည္း ေရာက္ပါသည္။ တာ၀န္မေက်သည့္ မိဘပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း သားသမီးဟူသည္ မိဘေခၚလွ်င္လာရမည္သာျဖစ္ပါသည္။

ပုိ၍ဆိုးသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားက အႏူးအညြတ္ေမတၱာရပ္ခံပါလ်က္ “မိမိလိုသံဃာတစ္ပါးအတြက္ လို အပ္မည္မထင္ေၾကာင္းႏွင့္ သကၤန္း၀တ္ခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း’’ တင္းခံျငင္းဆန္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျငင္း ဆန္ျခင္းျဖင့္ ဦးဂမၻီရသည္ စစ္အာဏာရွင္နည္းတူ ဥပေဒအထက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားပါေတာ့သည္။

(ခ) ဦးဂမၻီရေလွ်ာက္ထားသည့္ အခ်က္ (၁၀) ခ်က္ပါ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယက ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအား ေလးစားၾကည္ညိဳမိပါသည္။

ဦးဂမၻီရေလွ်ာက္ထားသည့္အခ်က္မ်ားတြင္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ဦးပညာသီဟအား သာဓုဗုဒၶ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတိုက္မွ တစ္လအတြင္း ထြက္ခြာရန္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ အက်ဥ္းသား (၄၁၅) ဦးတြင္ ပါ၀င္ေသာ ရဟန္း (၄၃) ပါးအား အက်ဥ္းေထာင္မွလြတ္ေျမာက္ရန္ ႏိိုင္ငံေတာ္သံဃာ့မဟာနာယကက ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမရွိသျဖင့္ အေလးနက္႐ႈတ္ခ်ၾကာင္းတို႔ပါ၀င္သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

(၂)

ကန္႔ကြက္ထိုက္သည္ကိုကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ရႈတ္ခ်ထိုက္သည္ကို ရႈတ္ခ်ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဦးဂမၻီရ၏ေလွ်ာက္ထားခ်က္ အျပည့္အ၀ မွန္ ကန္ပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရားက “ခ်စ္သားတို႔ ငါဘုရားမွာ အျပစ္ရွိလွ်င္လည္း ေထာက္ျပၾက’’ ဟု မိန္႔ေတာ္မူဖူးပါသည္။ ဟႏၵ ဒါနိ ဘိကၡေ၀ ပ၀ါေရမိ ေ၀ါ နစေမ ကိဥၥိ ဂရဟထ ကာယိကံ ၀ါ ၀ါစသိကံ ၀ါ။ (သဂါထာ၀ဂၢ ပါဠိ၊ ပ၀ါရဏာသုတ္) “ရဟန္းတို႔ ယခုအခါ၌ ငါဘုရားသည္ သင္တို႔အား ဖိတ္ၾကား၏။ ငါ၏ တစ္စုံတစ္ခုေသာ ကိုယ္အမူရာ ႏႈတ္အမူရာကို သင္တို႔မကဲ့ရဲ႕ဘဲ ရွိၾကကုန္၏ေလာ။’’ (၎သုတ္ ျမန္မာျပန္)

နစ ကိဥၥီတိ ပုစၦနေတၳ နကာေရာ။ ကႎေမ ကိဥၥိ ဂရဟထ?
ယဒိ ဂရဟထ, ၀ဒထ, ဣစၦာေပမိ ေ၀ါ ၀တၱဳႏၱိ အေတၳာ။ (၎၊႒။၂၅၃)

ေရႊည၀ါဆရာေတာ္အား ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ လုံး၀မွ်တသည့္အမိန္႔အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အက်ဥ္းက်သံဃာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံယာ့မဟာနာယက အဖြဲ႕စည္းအဆင့္ဆင့္က သက္သာေအာင္၊ လြတ္ေျမာက္ေအာင္၊ ဘာတစ္ခုမွ်ေဆာင္ရြက္ခ်က္မရွိပါ။ ဖမ္းဖို႔သာလုပ္တတ္ျပီး၊ လြတ္ေရးကို လုံး၀စိတ္မ၀င္စားသည့္ စစ္အာဏာရွင္အက်င့္ဆိုးၾကီးကို အေမြခံက်င့္သုံးေနသည့္ လက္နက္မကိုင္ သည့္ အာဏာရွင္အဖြဲ႕အစည္းၾကီးျဖစ္ေနသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးဂမၻီရ၏ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အေလးအနက္ရႈတ္ ခ်ခ်င္းကုိ အျပည့္အ၀ေထာက္ခံေၾကာင္း အတိအလင္းေၾကျငာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဦးဂမၻီရသည္ ဂုဏ၀ုၯိ၊ ၀ယ၀ုၯိဂုဏ္ကို မေလးစားမလိုက္နာ ဘဲ ေထရ္ႀကီး၀ါႀကီးဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအရထိုးႏွက္ႏွိပ္နယ္သည့္သေဘာသက္ေရာက္သြားပါသည္။ ဓမၼကို ျမတ္ႏိုးသူျဖစ္လွ်င္ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ – ေရႊည၀ါဆရာေတာ္အေပၚခ်မွတ္ထားေသာျပစ္ဒဏ္ကို ျပန္လည္ စဥ္းစား သုံးသပ္၍ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေစလိုပါသည္ဘုရား။ (၀ါ)ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးပါရန္ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ဘုရား-ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ႐ႈတ္ခ်ျခင္းေ၀ါဟာရမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးေလာက၌ တြင္က်ယ္ေနေသာေ၀ါဟာရမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္လိုက မီဒီ ယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကန္႔ကြက္ႏုိင္ပါသည္။ ႐ႈတ္ခ်ႏိုင္ပါသည္။ ကမၻာေအး႐ုံးထဲ၀င္၍ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား တိုက္႐ိုက္မေလွ်ာက္ထားသင့္ ပါ။ မ႐ုိေသ မေလးစားရာ၊

(၃)

ေစာ္ကားေမာ္ကားျပဳရာေရာက္ေနပါသည္။ မိမိအျပဳအမူကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ ရဟန္း၊ ရွင္၊ လူအေပါင္း အကုသိုလ္မ်ား မတိုးပြားေစသင့္ပါ။

(ဂ) ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အမွန္တကယ္က်င့္သုံးလိုပါလွ်င္ ေထာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ ခ်ီးက်ဴးျခင္း၊ ရႈတ္ခ်ျခင္းတို႔ကို လြတ္လပ္စြာေဆာင္ ရြက္ခြင့္ေပးရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္မ်ား၌ သမၼတလည္း အေ၀ဖန္ခံရပါသည္။ တရားစြဲခံရပါသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး လည္း အေ၀ဖန္ခံရပါသည္။ တရားစြဲခံရပါသည္။ အေ၀ဖန္မခံႏိုင္၊ တရားစြဲမခံႏိုင္လွ်င္ ကုလားထိုင္ေပၚမထိုင္သင့္ပါ။

ယခုကိစၥ၌ ဦးဂမၻီရ၏ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်မႈကို မခံမရပ္ျဖစ္ေနေသာပုဂၢဳိလ္တစ္စုက ဦးဂမၻီရကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္လိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔အေၾကာင္းျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လုံေလာက္ေသာဆင္ေျခမရွိေသာေၾကာင့္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ကို အျပစ္ပုံခ်ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ သံဃာေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ တရား၀င္ရပ္တည္ႏိုင္သည့္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းမွ သိမ္ေမြ႕ျငင္သာစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းျဖင့္ သူတစ္ ပါး၏ေထာက္ကြက္မရေအာင္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ သံဃာထုအေပၚ အုပ္မုိးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ တရားမမွ်တသည့္ မည္သည့္ကန္႔ သတ္ခ်က္မ်ဳိးကိုမဆို ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းသင့္ပါသည္။

သေမၼာဒမာန ဇာတ္ေတာ္အတိုင္းပင္
ျပိဳင္တူ-မ-လွ်င္-လြတ္ႏိုင္ပါသည္။
ျပဳိင္တူ-မ-လွ်င္-ျငိမ္းႏိုင္ပါသည္။
ျပဳိင္တူ-မ-လွ်င္-ခ်မ္းသာႏိုင္ပါသည္။
ေမတၱာေရွ႕ထား၊ မရျငားေသာ္၊ က်ားႏွင့္ဆိတ္မ၊ စိၾတဂီ၀ါ၊
မ်ားစြာခိုသင္း၊ ငုံးခပင္းတို႔၊ မႂကြင္းကိုယ္စီ၊ ပိုက္ကိုခ်ီသို႔၊
ညီညီညာညာ၊ သက္စြန္႔ရာ၏။(မဃ။၂၂၁)
ျငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတိုင္သို႔ ဦးတည္လွ်က္

၀ီရသူ (မစိုးရိမ္)
ဘဒၵႏၱ ၀ိစိတၱာဘိ၀ံသ၊ ဓမၼသဟာယေက်ာင္း၊ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။

http://moemaka.com/2012/03/%E1%81%80%E1%80%AE%E1%80%9B%E1%80%9E%E1%80%B0-%E1%80%9E%E1%80%B1%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%91%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%81%81/

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Thursday, 22 March 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ