MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

မေလးရွားရွိ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီး ရုံးမွ "UNHCR" ကဒ္ကိုင္ေဆာင္သူ ရခိုင္ဒုကၡသည္မ်ားကို အခမဲ့ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားပို ့ခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

UNHCR--Students

UNHCR မွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေက်ာင္းတြင္ တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား

သင္ၾကားပို႕ခ်မည့္ ပညာရပ္မ်ား အထဲတြင္ (၁) English ဘာသာရပ္ (၂) သခ်ၤာ (Mathematics) ( ၃) သိပၸံ (Science) ႏွင့္ (၄) လူမူ သိပၸံ (Social Science) စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

" ဒီဘာသာာရပ္ေတြ အားလုံးကို အဂၤလိပ္လို ျပသြားမွာပါ။ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ သေဘာတူညီမူ ရခဲ့တာပါ" ဟု ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့သူ ARRC မေလးရွား ဒုကၡသည္မ်ား ကယ္ဆယ္ေရး ရုံးမွ လက္ေထာက္ အတြင္းေရမူး ကိုျမင့္စိုးက နိရဥၥရာသို ့ေျပာသည္။

မေလးရွားရွိ UNHCR အရာရွိမ်ားက မေလးရွားတြင္ ရွိေနေသာ ရခိုင္ ဒုကၡသည္ရုံးမ်ားမွ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အားလုံးအား Chinese Assembly Hall သို႕ ဖိတ္ေခၚျပီး ေဆြးေႏြးစဥ္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားမည့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္း ပညာသင္ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

" ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အခု General Education Diploma က ပုိ ခ်မယ့္ အစီစဥ္ေတြ အရင္ဆုံး ေဆြေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္ျပီး မေလးရွားမွာ ေရာက္ရွွိေနတဲ့ ဒုကၡသည္ ကေလး ၃ႏွစ္ ကေန ၆ ႏွစ္ အရြယ္ေတြရဲ႕ သူတို ့ ပညာေရးနဲ ့ ပက္သက္ျပီးေတာ့လည္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါးေသးတယ္" ဟု ကုိစုိးျမင့္က ဆက္ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို မေလးရွိ ႏွဳိင္ငံရွိ ဒုကၡရုံး အသီးသီးတုိ ့မွ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ကိုယ္စလွယ္ေပါင္း ၅၀ေက်ာ္တို ့ မွ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ကုိစုိးျမင့္က ေျပာသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက ခ်င္း၊ ကရင္၊ မြန္၊ ကခ်င္၊ ဒုကၡသည္မ်ားသာ အဆိုပါ သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္ခဲ့ျပီး ရခိုင္ ဒုကၡသည္မ်ား အေနျဖင့့္ အခြင့့္အေရး မရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္မွ ရခိုင္ဒုကၡသည္မ်ားကို အဆိုပါ သင္တန္းေက်ာင္းသုိ႕ တက္ေရာက္ခြင့္ ေပးရန္ မ ေလးရွား UNHCR က စီစဥ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

သင္တန္း စတင္မည့္ ေန႕ရက္ကို UNHCR မွ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်ညာမည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး UNHCR တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေဖေဖၚ၀ါရီလက တစ္ၾကိမ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕က တစ္ၾကိမ္ ျမန္မာ ဒုကၡသည္ ရံုးမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ကိုစုိးျမွင့္က ေျပာသည္။

General Education Diploma Training သင္တန္းကို တက္ေရာက္ သင္ၾကားသူမ်ား အေနျဖင့္ မေလးရွားႏွိင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္သည္သာမက အေမရိကန္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာ တက္ေရာက္ သင္ၾကားရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

General Education Diploma Training တြင္ သင္ၾကားမည့္ ပညာရပ္မ်ားသည္ အေမရိကန္ရွိ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားပို ့ခ်ေသာ ပညာရပ္မ်ားနဲ ့ ညီမ်ွေၾကာင္း ကိုစိုးျမင့္က ေျပာဆိုသည္။

UNHCR ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ရခိုင္ ဒုကၡသည္မ်ား အားလုံး တက္သင္ သင္ၾကားခြင့္ ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၀င္ခြင့္ ေျဖဆိုရမည္ဟု သိရသည္။

" ဒီသတင္းက ကၽြန္ေတာ္ ဒုကၡသည္ေတြကို အင္မတန္မွ အက်ဳိဴးျပဳလိမ့္မယ္လို ့ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ က်ြန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သင္ခဲ့တဲ့ ပညာေရးထက္ အဆင့္ ျမင့္မားလိမ့္မယ္လို ့ ထင္တယ္။ ေနာက္ျပီး ဒီသင္တန္း ျပီးဆုံး ေအာင္ျမင္သြားရင္လည္း အေမရိကမွာ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရမယ္။ ဒါ့ျပင္ အဲ့ ဒီမွာHigh School Diploma တက္ခြင့္ရွိတယ္။ ဆက္လက္ ေက်ာင္းတက္ ႏိုင္ဖို ့အတြက္လည္း "certificate" လက္မွက္ ထုက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာ မေလးရွားမွာလည္း GET ေျဖဆိုခြင့္ရွိတယ္။ ရခိုင္ဒုကၡသည္ေတြ ဒီေက်ာင္းကို တက္ေရာက္သင္ၾကားၾကလိမ့္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့့္ထားပါတယ္" ဟု ကုိစုိးျမွင့္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ပညာသင္ေက်ာင္းကို တက္ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ ပညာေရး အဆင့္အတန္း ျမင့္မား လာမည္ ျဖစ္သလို တဘက္တြင္လည္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စာေပ ဗဟုသုတမ်ားပါ တိုးပြားလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခိုင္ေမာင္ဦး(မေလး) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.: နိရဥၥရာမွ သတင္း

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Thursday, 22 March 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ