MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ထုိင္းနုိင္ငံ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသုိလ္တြင္ ၂၀၁၂ စာသင္နွစ္( B.A နွင္႔M.A )အတြက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားသစ္ ရဟန္းေတာ္မ်ား လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားၾကရာ အခက္အခဲမ်ားနွင္႔ ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္႔ သိရသည္။ ယခင္က တကၠသုိလ္၀င္ရန္ ခ်မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည္႕စုံပါေသာ္လည္း ယခုအခါ (High School) ေအာင္လက္မွတ္ပါမွ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳ လက္ခံမည္ဟု သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ခံမ်ားမွ ေက်ာင္းေလွ်ာက္လာေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္္မ်ားအား ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ျမန္မာနုိင္ငံ၌ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ပညာေရးမွာ အစုိးရအတန္းေက်ာင္းပညာ မရွိသည႔္အတြက္ ယခုအခါ ထုိင္းနုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမုိ႕ လက္ရွိတကၠသုိလ္ရွိရာ အယုတၱရျမိုိ႕ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသုိလ္တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားလုိေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ အခက္ခဲမ်ားနွင္႔ ရင္ဆုိင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ပူပူေႏြးေႏြး တကၠသုိလ္တက္ရန္ ထုိင္းနုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမုိ႕ေတာ္သုိ႔ မၾကာေသးခင္က ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာရဟန္း ေက်ာင္းသားသစ္ ကုိေတာ္တစ္ပါးက ယခုကဲ႔သုိ႔ ေျပာသည္ “တပည္႕ေတာ္တုိ႔ လုိအပ္တဲ႔စာရြက္စာတမ္းေတြနဲ႕ သြားေလ်ွာက္တဲ႔အခါ ေက်ာင္းသားသစ္ လက္ခံရုံးက ယခင္က အခ်က္အလက္ေတြေလာက္နဲ႔ေတာ႔ ေက်ာငး္သားအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳနုိင္ေတာ႔ဘူး။ လက္မခံနုိင္ေတာ႔ဘူး။ ျမန္မာနုိင္ငံမွ ယခင္အခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ အနည္းဆုံး ( High School ) ေအာင္လက္မွတ္ပါမွ လက္ခံမည္ဟု ေျပာတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ ရဟန္းေတာ္မ်ား အစုိးရေက်ာင္းပညာမရွိဘူး။ တရား၀င္ ေက်ာင္းတက္လုိ႕မရဘူးလုိ႕ ရွင္းျပပါတယ္ ဒါေပမဲ႔လညး္ သူတုိ႕ေတြက လက္သိပ္မခံဘူး။ ျငင္းတယ္ ဒါနဲ႔ တပည္႔ေတာ္တုိ႔လည္း စိတ္ညစ္ျပီး ျပန္လာခဲ႔ရတယ္။’’ ကေမၻာဒီယား၊ လာအုိ၊ ဘဂၤလားေဒခ်၊္ သီရိလကၤာနုိင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္တကၠသုိလ္တက္ၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ အမ်ားစုက အစုိးရ ( High School) ေအာင္လက္မွတ္နွင္႔ လာေရာက္ပညာသင္ၾကေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္ဟု သိရသည္္။ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားမွာမူ အစုိးရမွ ရဟန္းေတာ္မ်ားကုိ လူေတြကဲ႔သုိ႔ အစုိးရေက်ာင္းပညာ တက္ ေရာက္သင္ၾကားခြင္႔မေပးေသာေၾကာင္႔ ( High School ) ေအာင္လက္မွတ္ မရွိေသာ္လည္း အၾကီးတန္းေအာင္လက္မွတ္၊ သာသနာေရးဌာနမွ ေထာက္ခံစာ၊ တျခားဘာသာေရးနဲ႔ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားပါလွ်င္ အလြယ္တကူပင္ ေက်ာင္းသားအျဖစ္နွင္႔ လက္ခံအသိမွတ္ျပဳ တက္ေရာက္ၾကသည္ ဟု သိရသည္။ တျခားေသာဗုဒၶဘာသာနုိင္ငံမ်ားတြင္ ရဟန္းအ၀တ္နွင္႔ပင္ ( High School) တက္ခြင္႔ရွိသည္။ ျမန္မာနုိင္ငံမွာမူ ရဟန္းေတာ္မ်ားအဖုိ႔ အစုိးရေက်ာင္းပညာ တရား၀င္တက္ေရာက္ သင္ၾကားခြင္႔မရျဖစ္ရာ ယခုကဲ႔သုိ႔ အျဖစ္အပ်က္ကုိၾကည႔္ပါက ရဟန္းေတာ္မ်ားထပ္တူ စာေရးသူလည္း ၀မ္းနညး္မိပါသည္။ ၂၀၁၂ စာသင္နွစ္သည္ ျမန္မာေက်ာင္းသား ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ ၀မ္းနည္းစရာတစ္ခု ျဖစ္လာရေပသည္။

ထုိင္းနုိင္ငံ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္းတကၠသုိလ္မွာ ရဟန္း ရွင္လူမ်ားတက္ေရာက္နုိင္ေသာ အထင္ကရ တကၠသုိလ္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ နုိင္ငံတကာအဆင္႔မွီေသာနညး္ဗ်ဴဟာမ်ားျဖင္႔ ဗုဒၶဘာသာကမၻာကုိ ျပန္႔ပြါးေအာင္ အဓိကပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားပုိ႕ခ်လ်က္ရွိသည္။ လက္ရွိမဟာဟနမွာ ကမၻာလူထုအၾကား ရုိေသေလးစားမႈ နွင္႔ အသိမွတ္ျပဳခံေနရသည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္ေပသည္။ေထရ၀ါဒမွာမူ ဗုဒၶနည္းဗ်ဴဟာအတုိင္း ရပ္တည္ေရွ႕ေလွ်ာက္ေနေပမဲ႔ လူသိနည္းလွေပသည္။ ဗုဒၶနည္းလမ္းက်ေသာ ေထရ၀ါဒသာသနာကုိ ကမၻာကသိေစရန္ အယုတၱရ၊ ခ်င္းမုိင္အစရွိေသာျမုိ႕မ်ားတြင္လည္း တကၠသုိလ္ အခြဲမ်ားထားရွိျပီး အိမ္နီးနားခ်င္း နုိင္ငံမ်ားမွ ရဟန္းေတာ္မ်ား အလြယ္တကူပညာသင္ယူနုိင္ရန္ နွင္႔ နုိင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ား ဗုဒၶဘာသာကုိ လာေရာက္ေလ႔လာနုိ္င္ရန္ ဖြင္႔လွစ္ထားေသာ တကၠသုိလ္ၾကီးတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

...............................

အာရ္လင္းထြဏ္း


ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Wednesday, 21 March 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ