MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ထုိင္းနုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ျမုိ႔ ( ဒုတိယျမို႔ေတာ္)၌ ပညာနုိ႔ရည္ေသာက္စုိ႔ေနေသာ ျမန္မာရဟန္းသံဃာေတာ္ အမ်ား အျပားရွိသည့္အနက္ စာသင္ႏွစ္၂၀၁၁- ၂၀၁၂ အတြင္း စာသင္သားသံဃာေတာ္ (၄) ပါး B.A (Eng) ဘြဲ႕ ရရွိေၾကာင္း အရွင္ဘုရားတု႔ိ (www.mmsacm.blogspot.com) မွတဆင္႔ ၾကားသိရ၍ အလြန္ပင္ အားရဝမ္းသာ မိပါသည္ဘုရား။ “ ကုသုိလ္ပညာ ဥစၥာရဖုိ႔ သင္႔ရာေဒသ အျမဲေန” ဆုိသလုိ မိမိနုိင္ငံမွ တုိင္းတစ္ပါးံသုိ႔ ထြက္ခြါ၍ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ၊ ၾကုံရာ ဒုကၡကုိသည္းခံ၊ ေဒသ ရုိးရာမတူညီေသာ အခက္အခဲ၊ တျခားေသာ အခက္ခဲမ်ား ကုိလညး္ ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး တစုိ္က္မတ္မတ္ သင္႔ရာ ေဒသျဖစ္တဲ႔ ထုိ္္င္းနုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ျမို႔မွာ ပညာေရးမုိ႔ ေရွ႔ဆက္ အားခဲေနသည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ရ ဖူးေတြ႔ရပါ သည္ဘုရား။

၂၀၁၀-၂၀၁၁ စာသင္နွစ္အတြင္း ဘြဲ႔ရသံဃာ(၁)ပါးတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုနွစ္မွာ(၄)ပါး ျဖစ္လာသည္႔ အတြက္ ယခင္နွစ္ထက္ ပုိမုိတုိးတက္ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္လာျခင္းကုိလညး္ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ မဆုံးပါ ဘုရား။ ခ်င္းမုိင္ျမို႔ မဟာခ်ဳလာလင္ကြန္တကၠသုိလ္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ပထမဆုံးေက်ာင္းသား တစ္ဦးလညး္ျဖစ၊္ ျမန္မာေက်ာင္းသားရဟန္းေတာ္မ်ားအဖြဲ႔ ခ်င္းမုိင္(mmsa)ကုိ စတင္ထူေထာင္အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးလညး္ျဖစ္သူ၊ ဦးဝရသာမိ(B.A Eng) မွာ ၂၀၀၇ ခုနွစ္ ထုိင္းနုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ျမုိ႕သုိ႔ စတင္ေရာက္ရွိျပီး ဂ်ဳနီယာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လမ္းေၾကာင္းျပေပးခဲ႔ေသာ သူလည္းျဖစ္သည္ ။ သူသည္ ခ်င္းမုိင္ျမုိ႕ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္း ဘုရင္႔ တကၠသုိလ္သုိ႔ ပညာနုိ႔ရည္ေသာက္စုိ႔ရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ စြန္႕စြန္႕စားစား ေက်ာ္ျဖတ္ရင္း ၾကုိးစားေနခ်ိန္မွာ ၾသစေတလ်ား နုိင္ငံသား Mr. Lorry mous အကူအညီျဖင္႔ တကၠသုိလ္ တက္ေရာက္နုိ္င္ခဲ႔ံေၾကာင္႔ သိရသျဖင္႔ ဦးဝရသာမိအား အထူးပင္ၾကည္ညုိဦးခုိက္မိပါသည္ဘုရား။

စီနီယမ်ားသည္ ဂ်ဴနီယာမ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္လမ္းျပျဖစ္သလုိ ယခုနွစ္ဘြဲ႔ရသံဃာေတာ္မ်ားမွာလညး္ ေနာင္လာမည္႔ ဂ်ဴနီယာမ်ားအတြက္ ပညာေရးတံတားေပၚမွာ ေအာင္ျမင္မႈကုိယ္စီျဖင္႔ ေလွ်ာက္လွမ္းနုိင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ထင္သာျမင္သာ အလင္းေရာင္ေပး ခဲ႔ျပီ မဟုတ္ပါလား ဘုရား။ ဤပညာေရးတံတားေပၚတြင္ အထုိက္အေလ်ာက္ ေအာင္ျမင္မႈကို ျမင္ေနရျပီးျဖစ္ေသာ အရွင္ဘုရား မ်ား နည္းတူ ဘန္ေကာက္၊ ခ်င္းမုိင္း၊ ဟတ္ယုိင္အစရွိေသာ အထင္ကရ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္လည္း ပညာသင္ယူ ေနေသာ ျမန္မာစာသင္သား ရဟန္းပ်ိဳအမ်ားအျပားရွိေနေၾကာင္းလည္း သိရျပန္ပါသည္။ ၄င္း ရဟန္းေတာ္ မ်ားမွာ ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ ဘြဲ႔မ်ားအသီးသီး ရရွိလာ ၾကျပီး မ်ားမၾကာခင္ ျပည္ျမန္မာအေရး အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္လ်က္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကုိလည္း တဖက္တစ္လမ္းကေန ကူညီသယ္ပုိး နုိ္င္ေသာ သာသနာ႔ အာဇာနည္မ်ား မုခ်ဧကန္ ျဖစ္လာမည္ဟုလည္း စာေရးသူ ယုံၾကည္ထားေၾကာင္႔ ေလွ်ာက္ထားလုိပါသည္ဘုရား။ အရွင္ဘုရားတုိ႔အား ဆက္လက္ေလွ်ာက္ထားလုိသည္မွာ ယခုဆုိလွ်င္ ျပည္ျမန္မာ၏ သာသနာေတာ္မွာ ဘာသာေရးနွင္႔ နုိင္ငံေရး ေရာေထြးရႈပ္ေပြေနပါလား လုိ႔ေတာင္ ထင္မိပါ သည္ဘုရား။ မဟန နွင္႔ စာသင္သား ရဟန္းပ်ိဳမ်ား၊ သာသနာျပဳရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ဓမၼကထိက ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ပရဟိတ ျပဳလုပ္ ေနၾကေသာ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအၾကားမွာ ျပည္သူ႔ဘက္ ရပ္တည္ရဟန္း နွင္႔ အစုိးရ ဘက္လုိက္ရဟန္း ဟူ၍ နစ္မ်ိဳး နစ္စားျဖစ္ေနျပီလား ထင္ရေလာက္ေအာင္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ျမင္ေတြ႕ရ ပါသည္ဘုရား။ လက္ရွိ မဟနမွာ အစုိးရဘက္လုိက္လုိ႔ပဲ ဆုိရမလား၊ အစုိးရအလုိေတာ္က် သံဃာေတာ္မ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ စည္းကမ္းေဘာင္ ဥပေဒမ်ားကန္႕သတ္ျပီး ဘုရားစည္းကမ္းနွင္႔ မလုံေလာက္လို႕ မ်ားလားေတာ႔ မသိပါဘုရား။ မဟန နွင္႔ ပူးေပါင္းလ်က္ အစုိးရက ရဟန္းပ်ိဳမ်ား၊ ပရဟိတဆရာေတာ္မ်ားကို "နုိင္ငံေရးလုပ္သည္၊ သာသနာ႔နွင္႔ မသက္ဆုိင္ေသာ အလုပ္မ်ား လုပ္သည္၊ ပိဋကတ္ေတာ္နွင္႔ မကုိက္ညီေသာ နုိင္ငံေရးဆန္ေသာ စကား အသုံးအနွဳန္းမ်ားကို သုံးနွဳန္းေျပာဆုိသည္” ဆုိျပီး ပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ၊ ေထာင္မွ လြတ္လာျပန္ ေသာ္လည္း မဟနခြင္႔ျပဳခ်က္မပါဘဲ ရဟန္းမျဖစ္ သိမ္တက္ သိကၡာထပ္ခြင္႔မရေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရပါသည္ဘုရား။ ၄င္း ရဟန္းေတာ္မ်ားမွာ တကယ္တမ္း ဘုရားဥပေဒနွင္႔ မညီသလား၊ ဘုရားဥပေဒက မျပည္႕စုံလုိ႕လား၊ မဟနက ဘုရားထက္ ဝါေတာ္ၾကီး၊ စာလည္းတတ္သလား။ မဟနကပဲ မွန္ကန္ျပီး အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအေရး ယုံၾကည္ခ်က္ျဖင္႔ စိတ္ပါဝင္စားေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား သာ ဘုရားတရားေတာ္ နွင္႔ လြဲမွားေနသလား။ ျပည္သူမ်ားမွာ မည္သုိ႔ မည္ပုံခြဲျခား၊ အမွန္ကုိ ေရြးခ်ည္၊ ၾကည္ညုိေလးစား ေထာက္ခံ အားေပးရမလဲ၊ ဆုိေသာ ျပည္သူ႔စကားမ်ားကုိလညး္ ၾကားေနရပါသည္ဘုရား။

ျမန္မာနုိင္ငံ ဘာသာေရးကို စာေရးသူ ဥာဏ္မွီသေလာက္ ရွာဖြယ္ေလ႔လာၾကည္႕ရာ အတုိခ်ုဳပ္ေျပာရလ်င္ တျပည္လုံးအဂ္လိပ္၊ ဂ်ပန္ လက္ေအာက္ခံ ကုိလုိနီက်ြန္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ရန္္္၊ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းျပီး တရားမ်ွတေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ စုိးမုိးနုိင္ရန္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို ခ်စ္ျမတ္နုိးေသာ စိတ္ျဖင္႔ ဝံသာႏု ရကၡိတ တရားေတာ္မ်ားကို ဆရာေတာ္ ဦး ဥတၱမ ၊ ဆရာေတာ္ ဦး စိႏၱာ အစရွိေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေရွ႔ကေနမားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ျပီး္ ျပည္သူမ်ားနွင္႔ တထပ္တည္း လက္တြဲခဲ႔ဖူးေၾကာင္႔ ေတြ႕ရသည္။ ၂၀၀၇ နစ္ ေနာက္ပုိင္းမွာလည္း အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ညုိးငယ္မွာ စုိးေၾကာက္သည္အတြက္ ရခုိင္ဆရာေတာ္ ဦး ပညာစာရ၊ ေရႊညဝါဆရာေတာ္ ဦး ပညာသီဟ၊ ရဟန္းပ်ိဳသမဂၢ ဦး ဂမၻီရ၊ ဦး ဝီရသူ အစရွိေသာ ရဟန္းေတာ ္မ်ားက ျပည္သူမ်ားနွင္႔ တထပ္တည္း ျပည္သူ႕ဆႏၵကို ယုံၾကည္ခ်က္ျဖင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာက္ရြက္ေန သည္ကုိ စာေရးသူ ေတြ႕ျမင္သိရွိရပါသည္ဘုရား။ ေရွ႕ ေနာက္ ယွဥ္ၾကည္႔မည္ဆုိလ်င္ ရဟန္းေတာ္မ်ားနွင္႔ ျပည္သူ႕အၾကား အခ်င္းခ်င္း ရုိင္းပင္းကူည္ီ ျပီး ေရနွင္႔ၾကာလုိ ဆရာတကာညီညီညြတ္ညြတ္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးသယ္ပုိးရာတြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအေနျဖင္႔ ေရွ႕ဆုံးက လမ္းျပသူ၊ အေမွာင္ကုိခြင္း အလင္းကိုေပးသူ၊ အေၾကာင္း အက်ိဳး အဆုိး အေကာင္းကုိ သင္ျပဆုံးမသူ၊ ဆရာေကာင္းပီပီ ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံသူမ်ား မဟုတ္ပါလား ဘုရား ။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အင္ဒိယ၊ သီရိလကၤာ၊ ထုိင္း အစရွိေသာ နုိင္ငံျခားတကၠသိုလ္ အသီးသီးမ်ားမွ ဘြဲ႔ေတာ္မ်ား ရရွိလာေသာအရွင္ဘုရားမ်ားနွင္႔ အရွင္တုိ႔လုိုိ ရဟန္းပ်ိဳသံဃာမ်ားက ျမန္မာျပည္၏ အမ်ိ္ဳးဘာသာ သာသနာအေရးကုိ ဆထက္ တပုိးတုိးတက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္ဘုရား။ စာေရးသူအေနျဖင္႔ အလွဴခံေလ်ွာက္ ထားလုိသည္မွာ ကုိယ္႔ဘာသာ ကုိယ္႔သာသနာ ကုိယ္႔လူမ်ိဳးမ်ား မသိမ္ငယ္ရေအာင္ အတြင္း အျပင္ အဓမၼဝါဒီီမ်ားကို ဓမၼစက္ျဖင္႔ ဖယ္ရွားသုပ္သင္ျပီ ျပည္႕သူ႕အက်ိဳးကိုလည္း တစ္ဘက္တစ္လမ္းက ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူပါရန္ အေမွ်ာ္ၾကီး ေမွ်ာ္လင္းလ်က္ ခ်င္းမုိင္ဘြဲ႕ ရသံဃာမ်ားနွင္႔ ရဟန္းပ်ိဳစာသင္သား သံဃာေတာ္အေပါင္းတုိ႔အား ရုိေသေလးစားစြာျဖင္႔ ဦးခုိက္ ေလ်ွာက္ထား အပ္ပါသည္ဘုရား။


အာရ္လင္းထြဏ္း

ေမးလ္သုိ႔ေရာက္လာေသာ ဤေပးစာအား ျပန္ၾကားေရးဌာမွတဆင္႔ အမ်ားသိေစရန္ တင္ေပးလုိက္သည္။

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Saturday, 3 March 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ