MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္ ပရင္စတန္တကၠသိုလ္အနီးရွိ ကမၻာ႔အႀကီးဆံုး ပုဂၢလိက စာေမးပြဲစစ္ဌာန Educational Testing Service (ETS) က တရုတ္ေက်ာင္းသားေတြ TOEFL (Test of English as a Foreign Language ေျဖဆိုမွႈ အေရအတြက္ အလြန္မ်ားျပားလာေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ႔သည္။

၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္အစိုးရႏွင္႔ ETS တို႔ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေရးထုိးခဲ႔ၿပီး၊ ေပက်င္းႏွင္႔ ရွန္ဟိုင္းတြင္TOEFL စာေမးပြဲ စင္တာသံုးခု စတင္ဖြင္႔ခဲ႔သည္။ ေျခာက္လအၾကာမွာ ေက်ာင္းသား ၁၆၁ ဦး ေျဖဆိုခဲ႔သည္။ ယခု TOEFL စာေမြးပြဲ ေျဖဆိုခဲ႔သူ တရုတ္ေက်ာင္းသား ၃သန္းေက်ာ္ ရွိၿပီဟု ETS က ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀၁၀ ႏွင္႔ ၂၀၁၁ ၾကားတြင္ TOFEL ေျဖဆိုသူ တရုတ္ေက်ာင္းသား ၁၉ ရာခိုင္ႏွႈန္း တုိးမ်ားခဲ႔ၿပီး၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္လည္း အေရအတြက္ ဒီထက္ တိုးမ်ားဦးမည္ဟု ဆိုသည္။

“၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကသြား ပညာသင္ဖို႔ စေလွ်ာက္ခဲ႔တာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက က်ေနာ္တို႔ စင္၀ွာ တကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသားတိုင္း ႏိုင္ငံျခားမွာ ပညာသင္ဖို႔ အဂၤလိပ္စာ ေလ႔လာၾကတယ္။ ႏိုင္ငံျခားမွာေလ႔လာတာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အသိအျမင္ မုိးကုပ္စက္၀ိုင္း ပိုက်ယ္ေစတယ္။ ပညာေရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ပါ အခြင္႔အလမ္းေတြ ရေစတာေပါ႔” ဟု TOEFL ႏွင္႔ GRE စာေမးပြဲ ႏွစ္ခုစလံုး အမွတ္ေကာင္းေကာင္း ရရွိခဲ႔သူ Zhou Ye က ေျပာျပသည္။

ယခု Zhou Ye က စကၤာပူႏွင္႔ ေဟာင္ေကာင္ရွိ Softbank China Venture Capital (SBCVC) ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွႈလုပ္ငန္း ရံုးခ်ဳပ္ႏွစ္ခုရဲ႕ ဒါရိုက္တာျဖစ္သည္။ သူက ေပက်င္းရွိ စင္၀ွာတကၠသိုလ္မွ ထူးခြ်န္တဲ႔ ေက်ာင္းသားျဖစ္သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ စင္၀ွာက လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ ရရွိခဲ႔ၿပီး၊ ကာလီေဖာနီယား ဘာကေလတကၠသိုလ္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာႏွင္႔ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဌာနမွာ Ph.D စေကာ္လားရွစ္အျပည့္ျဖင္႔ ၀င္ခြင္႔ရခဲ႔သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ Ph.D ဘြဲ႔ရၿပီးေနာက္ သူဇာတိ ရွန္ဟိုင္းကို ျပန္ၿပီး အလုပ္ လုပ္ခဲ႔သည္။

“အေမရိကမွာ ပညာသင္ရတဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳက က်ေနာ္႔ရဲ႕ အကယ္ဒမစ္ အဆင္႔အတန္း ျမွင္႔ေပးရံုတင္မကဘူး၊ ျပႆနာ ေျဖရွင္းနည္းနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးပါ တိုးတက္လာတယ္။ ဘာကေလတကၠသိုလ္က အဆင္႔ျမင္႔ ဓာတ္ခြဲခန္းေတြမွာ သုေတသနေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ခဲ႔ရတယ္။ ေနာက္ ယဥ္ေက်းမွႈေပါင္းစံု လူမ်ဳိးေပါင္းစံုနဲ႔ သုေတနေတြ ပူးေပါင္းလုပ္ရတာ ဘယ္ေတာ႔မွ မေမ႔ႏိုင္တဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြပါ” ဟု Zhou က ေျပာျပသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ တရုတ္အစိုးရ မီဒီယာက လုပ္တဲ႔ စစ္တမ္းမွာ၊ တရုတ္ေက်ာင္းသားေတြအနက္ ၅၉.၆ ရာခိုင္ႏွႈန္းက ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ပညာထပ္သင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တရုတ္ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားထြက္ အဆင္႔ျမင္႔ ပညာသင္ေသာ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္မွာ ၃၃၉၇၀၀ ရွိၿပီး၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကထက္ ၁၉.၃၂ ရာခိုင္ႏွႈန္း တိုးျမင္႔ခဲ႔သည္။

နန္က်င္းတကၠသိုလ္တြင္ TOEFL စာေမးပြဲေျဖဆိုဖို႔ တန္းစီေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား

ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ပညာသင္ယူၿပီး ျပန္ေတာ္ျပန္ခဲ႔သည့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္မွာလည္း မ်ားျပားလာသည္။ တရုတ္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနစာရင္းအရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ေက်ာင္းသား ၁၈၆၂၀၀ ဦး ျပန္ေတာ္ျပန္ခဲ႔သည္။ ႏိုင္ငံျခား ထြက္ေသာ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ရဲ႕ ၅၄.၈ ရာခို္င္ႏွႈန္း ျပန္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ျပန္လာေသာ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ၃၈.၀၈ ရာခိုင္ႏွႈန္းႏွင္႔ ႏွႈိင္းယွဥ္ရင္ တိုးမ်ားလာခဲ႔သည္။

၀င္႔ထန္း ေမာကၡႏုိင္ငံတကာသတင္း

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ younger on Saturday, 3 March 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ