MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ေလာကရွိ လူသားတုိ႔သည္ ခ်မ္းသာတယ္။ ဆင္းရဲတယ္စသည္ျဖင့္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာေနၾကေသာ္လည္း တကယ့္အစစ္အမွန္ခ်မ္းသာသည္ (၄)မ်ိဳးပင္
ရွိေပသည္။ ၎တုိ႔မွာ

၁။ သူတစ္ပါး ႏွစ္သက္တပ္မက္ေလာက္၍ လုယက္ခုိးယူႏုိင္ေသာ
ပစၥည္းဥစၥာမ်ား မရွိသူသည္ သူ႔မွာ သိမ္းဆည္းသုိးမွီစရာမလုိေသာေၾကာ
င့္
စိတ္ပူပန္ပူမရွိ၊ သြားခ်င္ရာသြားႏုိင္ၿပီး ေနာက္ကုိလွည့္ၾကည့္
ေတြးေတာပူပန္စရာမလုိဘဲ
စိတ္လြတ္လပ္ ေပါ့ပါးေသာ ခ်မ္းသာသုခ။

၂။ မိမိမွာ ပစၥည္းဥစၥာျပည့္စံု၍ လွဴခ်င္တိုင္းလွဴ၊
ေပးကမ္းခ်င္တုိင္း ေပးကမ္းႏုိင္ကာ သံုးခ်င္သလုိသံုးႏုိင္ေသာ ခ်မ္းသာသုခ။

၃။ သူတစ္ပါးကုိ ေပးကမ္းႏုိင္ေအာင္လည္း မခ်မ္းသာ၊ သူတစ္ပါးထံမွ
အေၾကြး ယူေလာက္ေအာင္လည္း မဆင္းရဲဘဲ အလယ္အလတ္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ
ေနႏုိင္စားႏုိင္၍ အေၾကြးမတင္ အေၾကြးေတာင္းခံရျခင္းမွ
ကင္းေ၀းေသာ ခ်မ္းသာသုခ။

၄။ မေကာင္းမႈလုပ္ၿပီးမွ စားေရး၀တ္ေရး ေနေရးထုိင္ေရး
အဆင္ေျပမွာမဟုတ္၊ လူ႔ဘ၀ေလးရရွိခ်ိန္မွာ မေကာင္းမႈလုပ္မွ အသက္ရွင္
ေနထုိင္ရမည္ဆုိတာ လက္မခံဘဲ အသက္ရွည္ေနတဲ့ လူ႔ဘ၀ေလးကုိ မေကာင္းမႈမလုပ္ဘဲ
ေကာင္းမႈမ်ားသာလုပ္ၿပီး
အသက္ရွင္ဟု ဆံုးျဖတ္ကာ မေကာင္းမႈမွေရွာင္ၾကဥ္ေသာ ခ်မ္းသာသုခ။

လူသားတုိင္းတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ခ်မ္းသာ(၄)မ်ိဳးအနက္
တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေသာ္ လည္းေကာင္း ႏွစ္မ်ိဳးေသာ္လည္းေကာင္း ခ်မ္းသာသုခနဲ႔
ျပည့္စံုေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားခ်ည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ မိမိမွာ
ခ်မ္းသာသုခ ရွိတယ္ဆုိတာ မေမ့သင့္ပါ။

သုိ႔ရာတြင္ တကယ္ရခဲလွတဲ့ လူ႔ဘ၀ေလးရရွိေနခ်ိန္ သိႏုိင္ခဲတဲ့
အသိဉာဏ္ဗဟုသုတမ်ား ရွိေနတဲ့လူ႔ဘ၀ေလး တခဏတာ ရွင္သန္ေနခ်ိန္တြင္
အထက္ပါခ်မ္းသာ(၄)မ်ိဳးမွ နံပါတ္(၄)အခ်က္ကုိ အဓိကထား၍
ျပည့္စံုေအာင္ လုိက္နာ က်င့္သံုးရန္ အထူးလုိအပ္ပါလိမ့္မည္။

တကယ္ေတာ့ လူ႔ဘ၀ဆုိတာ ခဏေလးပါ။ ဒီခဏတာ ရႏုိင္ခဲတဲ့ ဘ၀ေလးမွာ
မိမိအတြက္ပါမည့္ ေကာင္းမႈမ်ားမလုပ္ဘဲ မေကာင္းမႈမ်ားလုပ္ၿပီး
ကုန္ဆံုးသြားမည္ဆုိလွ်င္ လူသားတုိ႔ကုိလည္း အက်ိဳးမျပဳ မိမိကုိယ္ကုိလည္း
အက်ိဳးမရွိ၍ အလဟႆ ဆန္ကုန္ေျမေလးေသာ လူသားတစ္ဦးျဖစ္ကာ လူ႔ဘ၀၏တန္ဖုိး ႏွေျမာစရာ
ဘယ္ေလာက္မ်ား ေကာင္းလိမ့္မည္နည္း။

ေနာင္တဆုိတာ ေနာင္မွရတတ္၍ ေနာင္တလုိ႔ေခၚဆုိေသာ္လည္း သတိမရွိ
တရားမရွိ ဉာဏ္ပညာနည္းပါးသူတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စကားလံုးဟု သတ္မွတ္ကာ
ငါသည္ လူ႔ဘ၀၏တန္ဖုိးကုိ ဒု၊ သ၊ န၊ ေသာ
သူေဌးသားေလးေယာက္ကဲ့သုိ႔ ေနာက္ဘ၀ မေကာင္းက်ိဳးခံစားရမွ ေနာင္တမရေအာင္ ယခု
ရေနတဲ့လူ႔ဘ၀ေလးကုိ အက်ိဳးရွိေအာင္ အသံုးခ်မည့္ဟု စိတ္ဆႏၵမ်ား ဆံုးျဖတ္ကာ
ျပဳလုပ္လုိက္နာက်င့္သံုးၾကပါေစလုိ႔ ဆႏၵျပဳလုိက္ရေပသည္။
Prev: ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို ့သိသင့္ေသာ ဘာသာေရး အေမး+အေျဖ (2) ဘဒၵႏၱတိေလာကသာရ.ေျဖသည္
Next: ႀသကာသ ႏွင့္ ဆုေတာင္းအဖြင့္

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ thadawa on Wednesday, 11 April 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ