MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

အမ်ဳိးသားအဆင့္ စစ္တမ္းအရ ၿဗိတိန္ အြန္လိုင္း အိုးပန္းတကၠသိုလ္ Open University မွာ အဆင့္ ၃ ေနရာတြင္ ရွိေနေလသည္။ တကၠသိုလ္၏ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ျဖစ္သူ မာတင္ဘင္းက ေက်နပ္ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
လက္ရွိ ဘြဲ႔သင္တန္း ေက်ာင္းသား ၂ သိန္း ၆ ေသာင္းေက်ာ္တို႔ သင္တန္းေၾကးေငြေပးၿပီး တက္ေရာက္ေနသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာမွလည္း အခမဲ့ ဘာသာရပ္တို႔ကို ေလ့လာလ်က္ရွိေနေလသည္။ ဤအညြန္းကိန္းမ်ားအရ သိသာႏုိင္ပါသည္။

မ်ားမၾကာမီမွာတင္ ဘာသာရပ္တို႔ကို ေလ့လာရန္ ေဒါင္းလုပ္လုပ္သူ ၅ သန္းျပည့္ေတာ့မည္။ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၿဗိတိန္ျပင္ပ တုိင္းျပည္မ်ားက ျဖစ္သည္။ နာမည္ေက်ာ္ ေအာက္စဖို႔ႏွင့္ ကင္းဘရစ္တကၠသိုလ္ၾကားေနရာတြင္ OU မွာ တည္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ဘြဲ႔သင္တန္းတို႔ကို အြန္လိုင္းေလ့လာရာတြင္ နက္နက္ရိႈ္င္းရိႈင္းႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သင္ယူေလ့လာႏုိင္ၾကျခင္း၊ သင္ၾကားပို႔ခ်ႏုိင္ျခင္းတို႔ ရွိေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ သုေတသနအရလည္း ေထာက္ခံလ်က္ရွိေနသည္။
မေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ အခ်က္မ်ားမွာလည္း OU က ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေနေလသည္။ research သုေတသနေလ့လာမႈမ်ားတြင္လည္း ၿဗိတိန္၏ ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ ၃ ခုတြင္ OU ပါရွိေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
"စတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ပထမဆံုးေန႔ကတည္းကကို OU ဟာ ႀကီးထြားလာႏုိင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ႏုိင္စြမ္း ရွိေနတယ္ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ သိထားခဲ့ပါတယ္။" ဒု-ပါေမာကၡခ်ဳပ္က ဆိုပါသည္။
"OU တြင္ ကိုယ္ပိုင္သုေတသနလုပ္မႈေတြကေန သင္ၾကားမႈ- သင္ယူမႈနည္းလမ္းေတြနဲ႔ သင္ေထာက္ကူေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပး ပါတယ္။ သုေတသနရလဒ္ေတြရဲ႕ အက်ဳိးက တန္ဖိုးရွိလွပါတယ္။ သင္ၾကားမႈအေပၚ အမ်ားႀကီး သက္ေရာက္မႈ ရွိေနတယ္။"
မဲလဘုန္းၿမိဳ႕ဇာတိျဖစ္သူ Mr. Bean က သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာတိုးတက္ထြန္းကားလာမႈေၾကာင့္ ပညာေရးမွာ လူတုိင္း လက္လွမ္းမီသည့္ အရာျဖစ္လာေၾကာင္းဆိုပါသည္။
ဆရာ-ေက်ာင္းသား အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ၿပီး သင္ယူျခင္း-သင္ၾကားျခင္းတို႔လည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ အြန္လိုင္းတကၠသိုလ္ ဘြဲ႔သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည္။ လက္ရွိ နည္းျပဆရာက်ဴတာ ၇ ေထာင္ေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း မစၥတာဘင္းကဆိုပါသည္။
"ေက်ာင္းသားတုိင္းကို ဘာသာရပ္အလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ က်ဴတာ တစ္ဦးစီထားေပးပါတယ္။ ဆရာ-ေက်ာင္းသား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈ၊ ေဆြးေႏြးမႈ၊ သင္ခန္းစာေလ့လာမႈေတြက သိပ္ကို အားရစရာေကာင္းလွတယ္။ ပညာရဲ႕ အႏွစ္သာရကို ေဖၚက်ဴးႏုိင္ပါတယ္။"
ေမာကၡႏုိင္ငံပညာေရးသတင္း

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on Friday, 13 April 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ