MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ေရႊရည္ေစာျမင္႕
အတြဲ ၃၀ ၊ အမွတ္ ၅၈၉ ( ၅ - ၁၁ ၊ ၁၀ ၊ ၂၀၁၂)

အရက္ကုိ စြဲလမ္းႏွစ္ၿခဳိက္စြာျဖင့္ ေရရွည္ေသာက္သုံးမႈေၾကာင့္ စိတ္ေရာဂါ ေ၀ဒနာ ခံစားေနရသည့္ လူနာအေရ အတြက္မွာ ပုိမုိမ်ားျပားလာေၾကာင္း ရန္ကုန္ စိတ္က်န္းမာေရးအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးတြင္ အတုိင္ပင္ခံစိတ္ေရာဂါ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ကာ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္လက အၿငိမ္းစားယူခဲ့ေသာ ေဒါက္တာ ေဂ်ာ္ထက္ဒုိးက ေျပာသည္။
"ရန္ကုန္ စိတ္က်န္းမာေရးအထူးကု ေဆး႐ုံႀကီးမွာ ေဆး႐ုံေရာက္လာတဲ့ လူနာတစ္၀က္ေက်ာ္ဟာ အရက္ေၾကာင့္ စိတ္ေရာဂါေ၀ဒနာ ျဖစ္တဲ့သူေတြပါ" ဟု ၎က ေျပာသည္။
ရန္ကုန္ စိတ္က်န္းမာေရးအထူးကု ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ လာေရာက္ကုသသည့္ လူနာအေရအတြက္မွာ ယခုႏွစ္တြင္ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး ယခင္ႏွစ္က ၉၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္စိတ္က်န္းမာေရး အထူးကုေဆး႐ုံႀကီးမွ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္စုိးက ေျပာသည္။
အရက္စြဲေနသူမ်ား၏ ၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္း သည္ စိတ္ေရာဂါတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ခံစားေန ရသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရၿပီး အရက္စြဲေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသူ သုံးဦးတြင္ တစ္ဦးမွာ စိတ္ ေရာဂါ ပူးတြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဂ်ာ္ထက္ဒုိးက ေျပာသည္။
"အရက္ကုိမသုံးစြဲဘဲ မေနႏုိင္ေအာင္ အရက္စြဲေရာဂါကုိ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါးခံစား ေနရေသာသူမ်ားသည္ ထပ္ဆင့္ စိတ္ ေရာဂါကုိ ခံစား လာႏုိင္ၿပီး ဥပမာအား ျဖင့္ စိတ္ဓာတ္အလြန္အမင္းက်ဆင္းၿပီး မိမိကုိယ္မိမိ အဆုံးစီရင္လုိစိတ္ ျဖစ္ေပၚ လာျခင္း၊ ေဒါသေပါက္ကြဲ တတ္လာျခင္း၊ နားထဲတြင္ ဆုိး၀ါးေသာ အသံမ်ား စသည့္ စိတ္ေရာဂါမ်ား ခံစားရတတ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အရက္ကုိ စမ္းသပ္ ေသာက္သုံးျခင္း ျပဳလုပ္တတ္ရာမွ အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္လာၿပီး လူႀကီးဘ၀သုိ႔ ၀င္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေဆး၊ အရက္ သုံးစြဲျခင္းဒဏ္ေၾကာင့္ စိတ္ေရာဂါမ်ား စသည္တုိ႔သည္ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါအျဖစ္ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။
အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡ ေရာက္သူဦးေရမွာ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တုိးပြားလ်က္ရွိေနေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္း မာေရးအဖြဲ႕ ၏ ၂၀၁၁ ေတြ႕ရွိခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎၏ေတြ႕ရွိခ်က္ အရက္စြဲေနသူမ်ားသည္ အရက္မစြဲသူ မ်ားထက္ ပုံမွန္ ၁၀ ႏွစ္ေစာၿပီး ေသၾက သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း လူမႈေရး၊ စီးပြား ေရး အေျခအေနေၾကာင့္ မိမိကုိယ္မိမိ အဆုံးစီရင္မႈမ်ားလာၿပီး မိမိကုိယ္မိမိ အဆုံးစီရင္မႈမ်ား ထဲတြင္ အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈေၾကာင့္ စိတ္က် ေရာဂါႏွင့္ စိတ္ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မႈခင္း မွတ္တမ္း ဌာနတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
"မိမိကုိယ္မိမိ အဆုံးစီရင္မႈေတြက မႏွစ္က အမႈ ၄၀ ကေန အခုႏွစ္မွာ အမႈ ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ေသဆုံးသူ အမ်ားစုဟာ အသက္ ၃၀ မွ ၅၀ ၾကား ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသား ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ အမ်ဳိး သမီး ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။
ထုိ႔ျပင္ အရက္အလြန္အကြ်ံေသာက္ သုံးမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ား ေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ႏွစ္စဥ္ လူေပါင္း ၂ ဒသမ ၅ သန္း ေသဆုံးေနရၿပီး အရက္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသည့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္ၾကား လူငယ္အေရအတြက္မွာ သုံးသိန္းႏွစ္ေသာင္းရွိသည္ဟု သိရသည္။

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on Wednesday, 10 October 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ