MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊


ပရစိတၱ၀ိဇာနနဉာဏ္မရလွ်င္ သူတစ္ပါးစရိုက္ကို သိဖို႔ခဲ့ယဥ္း၏၊ သို႔ေသာ္ အသြားအလာ အေနအထိုင္ ဣရိယာပုထ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ထိုထိုကိစၥ၌ က်န/မက်နကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္တတ္ေသာ အစာအဟာရကိုလည္းေကာင္း႐ူပသဒၵစေသာ အာရံု၌ ၾကည့္႐ွဳပံု နားေထာင္ပံုစသည္ကိုလည္းေကာင္း ကုသိုလ္ အကုသိုလ္အရာ၀ယ္ မ်ားစြာ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ကိုယ္က်င့္တရားကိုလည္းေကာင္း စဥ္းစားၾကည့္႐ွဳ သတိျပဳ၍ အကဲခတ္လွ်င္ " မည္သည့္စရိုက္ရွိသူ" ဟု ခန္႔မွန္းႏိုင္ဖြယ္ ရွိေပသည္။
ရာဂစရုိက္ရွိသူႏွင့္ သဒၶါစရိုက္ရွိသူမ်ား
ရာဂစ႐ိုက္၊ ရွိသူ၌ကား၊
ယာပိုက္ေလးေထြ၊ ယဥ္ေက်းေလ၏၊
ေထြေထြကိစၥ၊ ျပဳသမွ်လည္း၊
က်နေစလတ္၊ လြန္ေသသပ္ရွင့္၊
ေလးျမတ္ဖြယ္ေရး၊ ေဘာဇဥ္ေရြးက၊
 ခ်ိဳေမႊးဆိမ့္အိမ့္၊ လြန္ႏွစ္သိမ့္သတဲ့၊
မစိမ့္ေလာက္တံု၊ ကာမဂုဏ္ေၾကာင့္၊
အာ႐ံုစြဲကာ၊ မခြဲခြာတည္း၊
မာယာ ဗလဝ၊ သာေဌယ်ႏွင့္၊
 မာန ဖိစီး၊ အလိုႀကီး၏။
ထိုနည္းသဒၶါ၊ စ႐ိုက္မွာမူ၊
မာယာစေသာ၊ ျပစ္မေႏွာဘဲ၊
သာေမာရႊင္လန္း၊ လွဴေပးကမ္းလ်က္၊
ရဟန္းေတာ္ေပါင္း၊ ေထရ္ရွင္ေကာင္းႏွင့္၊
ဝတ္ေက်ာင္းဘုရား၊ ျမတ္တရားကို၊
မွတ္သားနာယူ၊ လြန္ၾကည္ျဖဴသည္…
ဤသူ-မြန္ျမတ္ေပတကား။
~~~
ေဒါသစရိုက္ရွိသူႏွင့္ ပညာစရိုက္ရွိသူမ်ား
ေဒါသစ႐ို္က္ ရွိသူ၌ကား၊ ယာပိုက္ေလးေထြ၊ ၾကမ္းတမ္းေလ၏၊
ေထြေထြကိစၥ၊ ျပဳသမွ်လည္း၊ က်နမဖြယ္၊ မတင့္တယ္တည္း၊
စားဖြယ္ငန္ခ်ဥ္၊ စပ္ ခါး မင္၏၊
ငါးအင္အာ႐ံု၊ မဖြယ္ႀကံဳလွ်င္၊
ယမ္းပံုမီးက်၊ စိတ္တိုလ်၍၊
ေကာဓထန္သည္း၊ ရန္ၿငိဳးႀကီးလ်က္၊
ဖိစီး ဣႆာ၊ မေစၦရာႏွင့္၊
မကၡာ ပဠာသ၊ ဒုဗၺစတို႔၊
မုခ်ဆစ္ပြား၊ အျပစ္မ်ား၏။
တရားပညာ၊ စ႐ိုက္မွာမူ၊ ေရွ႕လာအားလံုး၊
နည္းတူသံုးလ်က္၊ လံုးလံုးေကာဓ၊ စသည္ဆိတ္ကြယ္၊ ဆံုးမလြယ္၏၊
စားဖြယ္ကသိုဏ္း၊ ေတြ႕ႀကံဳတိုင္းလည္း၊
ႏိႈင္းႏိႈင္းခ်ိန္ခ်ိန္၊ သုခမိန္တည္း၊
ႀကိမ္ႀကိမ္ေနာင္လာ၊ သံသရာကို၊ ပညာသတိ၊ ေျမာ္ေခၚညႇိ၍၊
ဂတိေနာင္လွ်င္၊ ေကာင္းေအာင္ျပင္သည္…
လူတြင္-သူျမတ္ေပတကား။
~~~
( စကားေျပ ) ရန္ၿငိဳးဖြဲ႔မႈဟူေသာ အာဃာတ၊ မနာလိုမႈ ဣႆာ၊ ၊ ၀န္တိုမႈ မစၦရိယ၊ သူမ်ားဂုဏ္ကို ေခ်ဖ်က္လိုျခင္းဟူေသာ မကၡ၊ဂုဏ္တု ဂုဏ္ၿပိဳင္ ျပဳလုပ္ျခင္းဟူေသာ ပဠာသ ၊ အေျပာအဆို အဆံုးအမခက္ျခင္း စေသာအကုသိုလ္တရားမ်ား အျဖစ္မ်ားေလသည္။

ေမာဟစရုိက္ႏွင့္ ၀ိတက္စရိုက္ရွိသူမ်ား
ေမာဟစ႐ိုက္၊ ရွိသူ၌ကား၊ ယာပိုက္ေလးေထြ၊ ႐ႈပ္ေပြေပြႏွင့္၊
ေထြေထြကိစၥ၊ ႐ႈပ္ေထြးစြတည္း၊
အာဟာရအရာ၊ စားေသာက္ပါလည္း၊
ဘယ္ဟာ မိမိ၊ ၿမဲမရွိခဲ့၊
ထို၏အစြမ္း၊ စံုေထာက္လွမ္း၍၊
အဆန္းအ႐ိုး၊ ေၾကာင္းအက်ိဳးဟု၊
ေကာင္းဆိုးယုတ္ျမတ္၊ မသိတတ္သျဖင့္၊
အရပ္ရပ္မွာ၊ ေနာက္လိုက္သာတည္း၊
ပညာ.သတိ၊ ကင္းကြာဘိ၍၊ ထိန.မိဒၶ၊ ဥဒၶစၥႏွင့္၊
ကာလကုန္ဆံုး၊ အခ်ိန္ျဖဳန္း၏။
ထံုးနည္းမျခား၊ ဝိတက္မ်ားလည္း၊
စကားေတြေပါ၊ ကိစၥေမ်ာလ်က္၊
ေကာင္းေသာလုပ္ငန္း၊ ကုသိုလ္လမ္းမူ၊
အစြမ္းမရွိ၊ ပ်င္းရိရိတည္း၊
မိမိတို႔တမ္း၊ လူ႕ေပါက္ပန္းႏွင့္၊
ေရာျပြမ္္းေပ်ာ္ပါး၊ အႀကံမ်ားသည္…
လူအား-လူပိုေတြပါတကား။
(မဟာဂႏၶာရံုဆရာေတာ္၊ သၿဂႋဳဟ္ဘာသာဋီကာ)

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on Thursday, 4 October 2012
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ