MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

Written by ေမာင္မ်ဳိး (စက္မႈ)

ျပည္ပတြင္ပညာသင္ၾကားေနေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသားအမ်ားစုဆီကေန ၾကားေလ့ရွိတဲ့အသံတစ္ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဦးေႏွာက္ေဖာက္စားတယ္ဆုိတာပါပဲ။ ကုိယ့္ကုိဆရာက တစ္ခုခုလုပ္ခုိင္း သည္ျဖစ္ေစ၊ ကုိယ္လုပ္ထားတာကုိ ဆရာကသေဘာမေတြ႕ဘဲ ဟုိဟာထပ္လုပ္၊ ဒီဟာထပ္လုပ္ အစရွိသည္ခုိင္းသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာေက်ာင္းသား၊ သူေတြဟာ ဒီႏုိင္ငံဟာေတာ္ ေတာ္ဆုိးတဲ့ႏုိင္ငံ ျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံျခားေက်ာင္းသားေတြဆီက ဦးေႏွာက္ေဖာက္စားၿပီး သူတို႔ေကာင္း က်ဳိးရွာေနၾကတယ္ အစရွိသျဖင့္ ေဒါႏွင့္ေမာႏွင့္ေျပာဆုိၾကေလသည္။ မိမိလုပ္သေလာက္ႏွင့္သာ သက္ေသာင့္သက္သာ ဘဲြ႕ရခ်င္ၾကသည့္သေဘာျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိ၏အားထုတ္မႈကုိ ေလ့လာ ဆန္းစစ္ရမည့္အစား သူတစ္ပါးကုိသာ အလြယ္တကူ ျပစ္တင္ေဝဖန္ေလေတာ့သည္။
တကယ္တမ္းေတာ့ ပညာသင္ၾကားျခင္းဆုိသည္ကုိက ဉာဏအားျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏုိင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တကၠသုိလ္ဆုိေသာေနရာသည္ သင္၏ဉာဏစြမ္းအား ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေစဖုိ႔အတြက္ အစြမ္းကုန္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးရန္ တာဝန္အျပည့္ရွိ၏။ တာဝန္သိတတ္ေသာ ဆရာတစ္ေယာက္သည္ မိမိ၏တပည့္အား ေရွ႕တစ္လွမ္းတုိးရန္ခုိင္းဖုိ႔ ဝန္မေလးသင့္သလုိ သင္ယူလုိ စိတ္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္လည္း ဆရာ၏ေစခုိင္းခ်က္အား အၿပံဳးမပ်က္ေဆာင္ရြက္ သင့္ေလသည္။
ကုိယ္က လုပ္ခ်င္စိတ္မရွိသည္ကုိ ဖုံးကြယ္ကာ သူတစ္ပါးအား လြယ္လြယ္အျပစ္တင္ဖုိ႔တတ္ေသာ စိတ္သည္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားတြင္ရွိသင့္ေသာ စိတ္ထားမဟုတ္ေပ။ အေျခအေနအမွန္ကုိ အမွန္အတုိင္း နားလည္လက္ခံႏုိင္စြမ္းရွိျခင္းသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ အထူးအေရးပါ ေသာ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။ လူဆုိသည္မွာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ႀကံဖန္လိမ္တတ္ေသာ သ ေဘာရွိ၏။ ကိုယ္မရလုိက္တဲ့အရာတစ္ခုကုိ ငါမလုိခ်င္လုိ႔ပါ။ ကုိယ္မလုပ္ႏုိင္၊ မလုပ္ခ်င္သည္ကုိ ဖုံး ကြယ္ကာ ဦးေႏွာက္ေဖာက္စားတယ္ဟု ေျပာေလ့ရွိ၏။ ဦးေႏွာက္ေဖာက္စားတယ္ဟု ေျပာေလ့ရွိ၏။ ဦးေႏွာက္ေဖာက္စားတယ္ဟု ေျပာလုိက္ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏အျပစ္ကုိ ဖုံးကြယ္ၿပီးျဖစ္သလုိ မသိမသာကုိယ္ ကပဲ လူေတာ္ႀကီးလုိလုိ ဘာလိုလုိျဖစ္သြားကာ ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီးပင္အမ်ားေရွ႕တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔က်ယ္ ေလာင္စြာ ေျပာဆိုတတ္ေလသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ေတာ့ မိမိမလုပ္ႏုိင္၊ မလုပ္ခ်င္သည္ကုိ ေျပာျပ ေနျခင္းပင္ျဖစ္၏။
တကၠသုိလ္မ်ား၏ သေဘာသဘာဝ၊ ေက်ာင္းသားတာဝန္ဝတၱရား၊ မိမိေရာက္ရွိေနေသာ တကၠသုိလ္၏ အဆင့္အတန္းစသည္တုိ႔ကုိ နားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားသင့္၏။ ၿပီးမွသာ ကုိယ္ကလြန္သည္။ သူကလြန္ သည္ကုိ ဆုံးျဖတ္သင့္၏။ တကၠသုိလ္တစ္ခု ရပ္တည္ရန္ လြယ္ကူသည္မဟုတ္၊ မိမိတကၠသုိလ္၏ ဂုဏ္သိကၡာအဆင့္အတန္းတုိးတက္ရန္ အဖက္ဖက္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေနရွိသေရြ႕ႀကိဳးစားေနၾကရ ၏။ ျပည္တြင္းတကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ကာ မိမိတကၠသုိလ္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားရသကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံ တကာတကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ေရးအတြက္လည္း ေန႔ရွိသေရြ႕ ႀကိဳးစားေနၾကရ၏။ ကမာၻ ႏွင့္ရင္ေပါင္တန္းရန္ ႀကိဳးစားေနေသာေနရာတြင္ သင္ကမာၻေက်ာ္စိတ္ကူးမ်ား မဟုတ္ႏုိင္ဘဲႏွင့္ ကုိယ့္ ဦးေႏွာက္ေဖာက္စားတယ္ဟု ေျပာေနသည္မွာ ရွက္စဖြယ္ျဖစ္၏။
ထုိသုိ႔ေျပာဆုိျခင္းမွာ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းႏွစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ရ၏။ ပထမတစ္ခုမွာ အေျခေနမွန္ကုိ သုံးသပ္ႏုိင္ေသာ ပညာဉာဏ္မရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး အသိမ္ေမြ႕ဆုံးႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အက်ဴးလြန္ဆုံးေနာက္ တစ္ခုမွာ မိမိကုိယ္ကုိလိမ္လည္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ တတ္ေယာင္ကားဘဝႏွင့္သာ ေက် နပ္ေနတတ္သည့္ သဘာဝရွိ၏။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ငယ္ရြယ္စဥ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူဘဝမွာ ေလ့လာဆည္းပူးသင့္သည္ကုိ မေလ့လာ၊ စာလည္းဖတ္ေလ့မရွိ၊ စာေကာင္းေပမြန္ ဖတ္ေလ့ရွိေသာ သူအားလည္းေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ဟူ၍ပင္ ေျပာဆုိတတ္ၾကေသး၏။ ဒီလုိနဲ႔ေနာက္ေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ ကုိယ္မသုံးသပ္ေတာ့ဘဲ သူတစ္ပါးအား အလြယ္တကူ လက္ၫႈိးထုိးတတ္ေသာသူမ်ားသာ မ်ားလာ ေလေတာ့သည္။
မိမိကႀကိဳးစားအားထုတ္ေလ့မရွိသျဖင့္ အျပင္းအထန္ ၿပိဳင္ဆုိင္ႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိအပ္လာေသာအခါ အ လြယ္တကူလက္ခံႏုိင္စြမ္းမရွိေတာ့ဘဲ ကေမာက္ကမျဖစ္ကုန္ၾကေလေတာ့သည္။ ဤေနရာတြင္သာ အလြယ္တကူလက္မခံႏုိင္ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း အသုံးမက်ေသာအမ်ားတကာလုိ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီ ေသာအဝတ္မ်ား ဝတ္ျခင္း၊ ဂ်ပန္ေရခ်ဳိးဟုေခၚေသာအမ်ားႏွင့္ ကုိယ္လုံးတီးေရခ်ဳိးျခင္း၊ အရက္ ေသာက္ျခင္း စသည္တုိ႔တြင္မူ ျမန္မာတုိ႔အလြန္လ်င္ျမန္ လြယ္ကူစြာလက္ခံက်င့္သုံးႏုိင္သည္ကုိ ေတြ႕ ရေလသည္။ ထုိသုိ႔မက်င့္သုံးဘဲ မိမိယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာကုိထိန္းသိမ္းေသာ သူတုိ႔ အားလူ႔ခြစာေတြ၊ ေရာမေရာက္ရင္ ေရာမလုိက်င့္ရမယ္ဆုိတာေတာင္ မသိတဲ့သူေတြစသည္ျဖင့္ ေျပာ တတ္ၾကေလသည္။ ထုိသုိ႔အတုခုိးကာ သူလုိငါလုိဝတ္စားေနထုိင္သည္ကုိ အျပစ္မေျပာလုိပါ။ သုိ႔ေသာ္ ေကာင္းေသာအရာမ်ားကုိေတာ့ လက္သင့္ခံဖုိ႔၊ လက္ခံႏုိင္စြမ္းရွိဖုိ႔ အနည္းဆုံးေတာ့ ႀကိဳးစားၾကည့္သင့္ ၏။
မဟုတ္တ႐ုတ္ အက်ဳိးမရွိတာေတြကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အလြယ္တကူလက္ခံတတ္ၾကၿပီး ယူရ မည့္ အဓိကအရာျဖစ္ေသာ ပညာဉာဏ္တုိးတက္ေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစားယူခ်င္စိတ္မရွိၾကေပ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ၏စကားႏွင့္ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ တလဲြဆံပင္ေကာင္းေတြသာမ်ား၏။ သုိ႔ဆုိလွ်င္အနာဂတ္တြင္ ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေျပာေသာ ဖာႏုိင္ငံအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ တုိင္းျပည္၏ ေမာင္းႏွင္အားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ တလဲြဆံပင္ ေကာင္းမေနၾကဘဲ အရာရာကုိမွန္ကန္စြာဆင္ျခင္သုံးသပ္ကာ ပညာဉာဏ္တုိးတက္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားသင့္ေပ သည္။
မိမိကုိယ္ကုိမွန္ကန္စြာ သုံးသပ္ျခင္းကသာ မိမိအားပုိ၍ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္ဆီသုိ႔ ေခၚေဆာင္ သြားေပမည္။ မိမိကုိယ္ကုိ မလိမ့္တစ္ပတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ တုိးတက္သင့္သေလာက္ မတုိးတက္ဘဲသာရွိရ မည္။ တျခားဘာမွေကာင္းက်ဳိးေပးမည္မဟုတ္။ ယခုလုိျဖည့္ဆည္းစရာျမားေျမာင္လွေသာ ေခတ္ႀကီး တြင္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံကုိ မွန္ကန္ေသာအျမင္ျဖင့္ နားလည္လက္ခံႏုိင္သကဲ့သုိ႔ သင္တုိ႔၏သင္ယူလုိ ေသာ ဦးေႏွာက္တံခါးမ်ားကုိလည္း ပညာဉာဏ္ေရစစ္ခံကာ က်ယ္က်ယ္သာ ဖြင့္ထားၾကပါလုိ႔ တုိက္ တြန္းလုိက္ပါရေစ။    ။
The Yangon Time Daily

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ ေမာင္သိရီ on Thursday, 27 June 2013
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ