MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ဒီလူမ်ဳိးႏွင့္ေတြ႕ခ်င္တာ
အဂၤလိပ္ဘာသာစာက ို ဆရာဦးကိုကိုႀကီးႏွင ့္ အရွငအ္ ရိယဓမၼတို႔က ေရးကူး၍ ျမန္မာဘာသာစာက ို
ဆရာႀကီးဦးကြန္႔က ေရးကူးသည္။ အရွင္မဟာနႏၵသည္ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒ ညြန္ၾကားေနသမွ်ကို
ဘာတစ္ခုမွ် ၀င္ေရာက္ေျပာဆို ေ၀ဖန္ျခင္းမျပဳဘဲ၊ ၀မ္းသာေသာ မ်က္ႏွာထားျဖင့္ ၾကည့္ေနသည္။
ဆရာေတာ္၏ အရည္အခ်င္းကို သိၿပီးျဖစ္သည္။ အႂကြင္းမဲ့ ယံုၾကည့္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ
စာေပတို႔ကိုသာ ေရးကူးခုိင္းျခင္းသည္၊ အေၾကာင္းရွိ၍သာ ျဖစ္မည္ ၊ ဖြတ္ၿမီး ဖြတ္ခ်ည္သည့္ သေဘာေပလား။
မိမိဥာဏ္မမွီုိနိင္ ပိဋကတ္က်မ္းမ်ားကား ဆရာေတာ္ဦးေႏွာက္တြင္ ေရးကူးၿပီးျဖစ္လိမ့္မည္၊ သို႔ေသာ္
အရွင္မဟာနႏၵက စကားတစ္ခြန္းေတာ့ ဆရာေတာ္အား ေလွ်ာက္ထားလို္က္သည္။
“ခရစ္ယာန္ဘက္က ပထမႀကီးတန္း, ပထမေက်ာ္တန္းေအာင္ထားတဲ့ ဘုန္းႀကီးလူထြက္ သင္းအုပ္
ဆရာႀကီးေတ ြ ဓမၼဆရာႀကီးေတြပါတယ္တ ဲ့ ဆရာေတာ…္ အဲဒါေတာ ့ ဆရာေတာ္ႀကိဳတင္သိထားေအာင ္
ေလွ်ာက္ထားတာပါ။”
“အဒဲ ါ သာၿပီးေကာင္းတာေပါ ့ ကိုယ္ေတာ”္ “မွန္ပါ….အမိန္႔ရိွပါဆရာေတာ”္
“ပါဠိစာေပမတတ္တဲ့ ခရစ္ယာန္က်မ္းသက္သက္ကိုသာ တတ္တဲ့လူမ်ဳိးနဲ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္ေျပာလို႔ တပည့္ေတာ္တို႔ကနုိ္င္ဦးေတာ့၊ ပါဠိစာေပမတတ္လို႔ ခံလိုရတယ္ဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္ေနဦးမယ္။ တပည့္ေတာ္ကလည္းအဲဒီဘုန္းႀကီးလူထြက္ ခရစ္ယာန္မ်ဳိးႏွင့္ ေတြ႔ခ်င္ဆံုခ်င္ေနတာ အေတာ္ပဲကိုယ္ေတာ္”။ “ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆရာေတာ္”အဲဒီလိုလူမ်ဳိးေတြက “ဥၾသလည္းမဟုတ္၊ က်ီးကန္းလည္းမဟုတ္တဲ့ (ေအာက္ကလိအာ)ဆိုတဲ့လူမ်ိဳးေတြ”၊ ပိဋကတ္ကို ကုန္စင္ေအာင္ ႏိႈက္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ တတ္ေျမာက္ထားတာလည္း မဟုတ္ဘူ။ေလ့လာထား တာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ပါဠိတတ္တာနဲ႔ ပိဋကပ္က်မ္းစာ အနည္းအက်ဥ္း သင္ဖူးတာကုိ သူတို႔ုကိုသူတို႕ ပိဋကတ္ပါရဂူလို႔ ထင္ေနၾကတာ။ ပထမႀကီး ပထမေက်ာ္ေအာင္တာကို အဟုတ္ႀကီးမွတ္ေနၾကတာ၊အႀကီးမားဆံုးခ်က္က ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈ မရွိၾကဘူး။ အဲဒီလို ဉာဏ္မ်ဳိးလည္း မရွိၾကဘူး။ ဇိနတၳပကာသနီေလာက္, တထာဂတ ဥဒါနဒီပနီေလာက္ကုိ အျပစ္ေျပာႏုိင္တာကို ဟုတ္လွၿပီထင္ေနၾကတာ။ ဗုဒၶ၀ါဒအစစ္အမွန္ကို သူတို႔နားမလည္ၾကပါဘူး၊ ဒီအထဲ အဆိုးဆံုးတစ္ခု ရွီေသးတယ္”၊ “မွန္ပါ ဘယ္ဟာပါလည္းဘုရား”
“ကိုယ့္ယံုၾကည္ခ်က္ကုိ ေငြေၾကးနဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႕ လွဲလည္ေရာင္းစားပစ္လိုက္တဲ့
အခ်က္ေပါ့ကုိယ္ေတာ္”၊ တပည့္ေတာ္တို႔ ပါဠိစာေပမွာ (ဥဒရေဟတု)၀မ္းေရးဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္
ခရစ္ယာန္ဘက ္ ေျပာင္းသြားတဲ့လူေတ ြ ကိုယ္ေတာ ္ ….ခရစ္ယာန္ကလည္း အေပးအကမ္း အခ်ီးေျမာက ္
အလြန္ရက္ေရာတယ ္ မဟုတ္လား… ဒီၾကားထ ဲ ထိုခရစ္ယာန္အဂၤလိပ္စိုးရကလည္း ေနာက္ခံရိွေနေလေတာ အခြန္အာဏာပါ ရိွေနၾကတာေပါ့။ ရာထူးႏွင့္္ ျမွားၿပီးဆြယ္လ ို႔ ခရစ္ယာန္ျဖစ္သြားၾကတာ တစ္ပုံႀကီးပဲတပည့္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ေတာင္ခြင္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ တူတစ္ေယာက္ဆိုရင္ ရာထူးႀကီးရတာနဲ႕ခရစ္ယာန္ဘက ္ ၀င္သြားတယ္။ ေဟာ.. သူ႕သားေတ ြ အဂၤလန္ျပန္ဘြဲ႕ေတ ြ ဘာေတြနဲ႕ …အခုရန္ကုန္တကသၠ ိုလ္မွာ ပါေမာကၡေတာင ္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင ့္ တပည့္ေတာ္က အဒဲ ီလို ဗုဒၶဘာသာကိုစြန္႕ၿပီး ခရစ္ယာန္ဘက္ ၀င္သြားလူ မ်ားမ်ားပါေစခ်င္ေနတာ။ ေျပာရတာလည္း အားနာစရာမလိုဘူး။

မခက္ပါဘူးကိုယ္ေတာ္…. သူတို႔ကအိႏၵိယမွာ တပည့္ေတာ္ေတြ႔ဆံုႀကံဳႀကိဳက္ခဲ့ရတဲ့ ခရစ္ယာန္ပါရဂူ
ႀကီးေတြေလာက္မေတာ္ပါဘူး။ အဒဲ ီလူေတြကိုယ္ေတာင ္ အနိုင္ႀကဲနိုင္ခဲ့ေသးတာပဲဟာ။ တပည့္ေတာ္ကေတာ ့ဆရာေတာ္ကို ယံုၾကည့္ၿပီးသားပါဘုရား ..”။
ထိုေန႔ညက ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ နာယကဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀နဆရာေတာ္၏ စီစဥ္ေပးခ်က္အရ
ေနရွင္နယ္ေက်ာင္းအပၚထပ္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၀င္ ရဟန္းေတာ္မ်ား, ဆရာမ်ား, ကုိရင္ႀကီးမ်ား,
ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနသည္။ အရွင္မဟာနႏၵက ေရာက္လာၾကသူမ်ားအား ေက်ာက္ကြင္း
၀ါဒၿပိဳင္ပြဲ အေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ျပန္လည္ ေျပာျပေနရသည္။ အားလံုးမွာ ဆရာေတာ္ကုိယ္တိုင္
ဦးေဆာင္ေျပာမည္ကို သိရေသာအခါ အလြန္အားတက္၍ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေနၾကသည္။
ဆရာႀကီး ဦးကြန္႔၊ ဆရာဦးကိုကိုႀကီးႏွင့္ အရွင္အရိယဓမၼတို႔သည္ ဆရာေတာ္ညြန္ၾကားသည့္ စာမ်ားကို
ေခါင္းစဥ္တြဲ၍ ေရးကူးေနၾကသည္။ ဆရာေတာ္ကမူ အရွင္ဇ၀နအမွဴးျပဳေသာ နာယကဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္
သြားလာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေနေလသည္။ ၀ါဒၿပိဳင္ပြဲသို႔ လိုက္ခ်င္သူက မ်ားေနသည္၊
သြားလာေရး စရိတ္စကႏွင့္ တည္းခိုေနထိုင္ေရး အဆင္ေျပနုိင္ရန္အတြက္ အက်ဥ္း႐ံုးရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ငါးဦးသာလိုက္ပါရန္ အတည္ျပဳလိုက္ၾကသည္။ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မွာ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒ အတြင္းေရးမွဴးမွာဆရာဦးကိုကိုႀကီးျဖစ္၍ ဆရာႀကီး ဦးကြန္႔က ဆရာေတာ္အားကူညီရန္၊ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ အရွင္အရိယဓမၼ(အဂၤလိပ္ကျပား) ႏွင့္အရွင္သုတတို႔ လို္က္ပါၾကရန္ စုစုေပါင္းငါးဦးသာသြားၾကရန္ အတည္ျပဳလိုက္ၾကသည္။


...............
အမွာ။ ။ဤဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္
တကယ္ျဖစပ္ ်က္ခ႔ေဲ သာ ေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းျဖစပ္ ါတယ္။
ရည္ရယ္ခ်က္ ။ဤေဟာေျပာပစြဲ ာတမ္းက ို တင္ရျခင္းသည္ ဒီစာတမ္းကို ေလ႔လာဖတ္႐ႈၿပီး မိမိတို႔
အေနႏွင့္ ရခလဲ ွတ႔လဲ ႔ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ္အရာကို မဆို သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္းမဆံုးေစပဲ ကိုင္ပို္င္ စူစမ္းဆင္ခ်င္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ဉာဏ္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူမႈေရး အသိပညာတုိးပြားေစရန္
ရည္ရယ္ပါသည။္
-----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတၳိ------------------------
ေရွ႕ဆက္ရန္........>>>

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Friday, 11 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ