MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

“တပည့္ေတာ္္ ခုလိုု ေ၀ဖန္တာက ို ဆရာေတာ္က မဆိုင္းမတြြ သြက္သြက္လက္လက္ႏွင့္
အေထာက္အထား ခိုင္ခိုင္လံုနဲ႕ ေခ်ပနုိင္တာကို ၾကားရေတာ့ …အဲ….ဟိုပြဲမွာ ဆရာေတာ္ နို္င္ၿပီလို႔
တပည့္ေတာ္က်ိန္းေသ ေျပာရဲတယ္ဘုရား။ ဆရာေတာ္နိုင္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဟိုဘုန္းႀကီးလူထြက္
ခရစ္ယာန္ေတြဟာ တပည့္ေတာ္အခုလို ေ၀ဖန္သေလာက္ မေ၀ဖန္နိုင္ပါဘူး။ တပည့္ေတာ္ေတာ့
အရွင္ဘုရားနဲ႕ ဗုဒၶဘာသာအတြက ္ စိတ္ခ်ၿပီဘုရား၊ အခုမွပ ဲ ရင္ေအး ရေတာ့တယ္။
၀မ္းသာလွပါတယ္ဘုရား”။ ဟုေျပာရင္း ဆရာေတာ္အား ဦးကုန္းခ်၍ ကန္ေတာ့ေလသည္။

အလိုေတာ္ရရြာသို႔
ဧၿပီလ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္အရွင္ဥက႒ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ျမ၀တီဆရာႀကီး ဦးအုန္းပို႔လွဴသည့္
ဆြမ္းကို အရွင္မဟာနႏၵ၏ ဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္းတြင္ပင္ ဘုဥ္းေပးၿပီး ေန႔လည္ (၁၂)နာရီတြင္ အာလံမွ
ထြက္ခဲ့သည္။ အရွင္မဟာနႏၵလည္း လိုက္ပါလာခဲ့သည္။ ၀က္ထီးကန္သို႔ ညေနအခ်ိန္ေရာက္သည္၊
၀က္ေျမေတာေက်ာင္းတြင္ စတည္းခ်ၾကသည္။ ၀က္ေျမေတာေက်ာင္းတြင္ အလုိေတာ္ရဂိုဏ္း၀င္
သံဃာအပါး(၃၀)ခန္႔ ေရာက္ရွိေနၾကသည္။ ၀က္ထီးကန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ဒကာ/ဒကာမမ်ားလည္း
ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ ဆရာေတာ္သည္ ရဟန္းရွင္/လူ/ပရိသတ္တို႔အား ခရစ္ယာန္ဘာသာ ေပၚေပါက္
လာပံု သမၼာက်မ္းစာမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ ဂိုဏ္းကြဲပံုတို႔ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ ေဟာေျပာသည္။
ေနာက္တစ္ေန႔ ဧၿပီလ(၃၀)ရက္၊ နံနက္(၅)နာရီအခ်ိန္ေလာက္တြင္ အလိုေတာ္ရ ဂိုဏ္း၀င္
ဆရာေတာ္မ်ား တစ္ေက်ာင္းလွ်င္ လွည္းတစ္စီးက်စီႏွင့္ လာေရာက္ႀကိဳဆိုၾကရာ လွည္းအစီးေပါင္း
တစ္ရာေက်ာ္ရွိသည္၊ ေနမထြက္မွီပင္ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ စီးနင္း လိုက္ပါေသာ လွည္းကို
ေရွ႕ဆံုးမွထား၍ သံဃာေတာ္မ်ား စီးသည့္ လွည္းအစီးတစ္ရာေက်ာ္ လွည္းတန္းႀကီးသည္
၀က္ထီးၿမိဳ႕တြင္းမွ ျဖတ္၍ အလိုေတာ္ရရြာဘက္သို႔ ဦးတည္ ေမာင္းႏွင္လာရာ တစ္ၿမိဳ႕လံုး
အံုးအံုးကၽြက္ကၽြက္ ထြက္၍ ၾကည့္ၾကသည္။ ကားဂိတ္တြင္ ေကာ္ေဇာခင္းထားေသာ လွည္းအစီး
သံုးဆယ္ခန္႔ကို ေတြ႕ၾကရသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕မွ ခရီးဆက္လာမည့္ ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာအဖဲြ႕ကို ႀကိဳဆိုရန္
ေစာင့္ဆို္င္းေနသည့္ ဦးေရႊေအာင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ခရစ္ယာန္တို႔၏ လွည္းအုပ္စုျဖစ္ေလသည္။
နံနက္(၆)နာရီခန္႔တြင္ အလိုေတာ္ရ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ႀကီး၏ ေက်ာင္းသို႔ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒တို႔အဖြဲ႕
ေရာက္ရွိၾက၍ ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား ရွိခုိး၀တ္ျပဳၾကေလသည္။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္
ဘုရားႀကီး၏ ၀မ္းေျမာက္မႈကား အတိုင္းအတာမရွိပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒၏
ပုခံုးေပၚလက္တင္၍ ႏွစ္လိုဖြယ္ သာရဏိ ကထာမ်ားကို ျမြက္ ၾကားေနေလသည္။

၀ါဒၿပိဳင္ပြဲ မ႑ပ္သို႔
ထို႔ေနာက္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ လွည္းတန္းႀကီးသည္ ေက်ာက္ကြင္းရြာ
၀ါဒၿပိဳင္ပြဲ မ႑ပ္ဆီသို႔ ဦးတည္ထြက္ခြာလာၾကသည္။ နံက္ (၉)ေက်ာ္တြင္ေရာက္ရွိၿပီး မ႑ပ္ႀကီးအတြင္းရွိ
ဗုဒၶဘာသာဘက္သံဃာစဥ္ေပၚတြင္ ဒကာမ်ားက ပင့္ေဆာင္ ေနရာခ်ထားေပးၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား
အထူးပင္ ရႊင္လန္း၀မ္းေျမာက္ေနၾကသည္။ ရြာသူႀကီး ဦးေလွာင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား
စိတ္ေအးရေပသည္။ ဦးေလွာင္၏ ႏွမမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒၚေအး, ေဒၚခတို႔ ေခါင္းေဆာင္၍
သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ ဆြမ္းကြမ္းေ၀ယ်ာ၀စၥကို ေခၽြးတစ္လံုးလံုးႏွင့္ စီမံခ်က္ျပဳတ္ေနၾကသည္။
သူတို႔ကား ဗုဒၶသာသနာေတာ္အတြက္မို႔ ပင္ပမ္းသည္ဟု မထင္။ ရႊင္ပ်၀မ္းသာစြာ အားတက္သေရာ
လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္။ သံဃာေတာ္မ်ားကို ျမင္ရသည့္အျပင္ သာသနာ့အာဇာနည္ဘြဲ႕ထူး ခ်ီေလာက္သည့္
ေတာင္တြင္း ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒ကုိယ္တိုင္ ၀ါဒၿပိဳင္ပ ြဲ ဆင္ႏြဲမည္ဟ ု ၾကားသိရေသာေၾကာင ့္
အားတက္ေနၾကသည္။ ဗုဒၶသာသနာအတြက္ အသက္ပင္ ေသေစေတာ့ဟူေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္
အပင္ပမ္းခံ၍ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ဆရာေတာ္မ်ား ဆြမ္းဘုဥ္းေပးၿပီးအခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဒကာအခ်ဳိ႕ေရာက္လာၾက၍
ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင ္ ဆရာမ်ားက ေဟာေျပာပအြဲ တြက ္ ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားသည္။


...............
အမွာ။ ။ဤဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္ တကယ္ျဖစပ္ ်က္ခ႔ေဲ သာ ေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းျဖစပ္ ါတယ္။ ရည္ရယ္ခ်က္ ။ဤေဟာေျပာပစြဲ ာတမ္းက ို တင္ရျခင္းသည္ ဒီစာတမ္းကို ေလ႔လာဖတ္႐ႈၿပီး မိမိတို႔ အေနႏွင့္ ရခလဲ ွတ႔လဲ ႔ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ္အရာကို မဆို သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္းမဆံုးေစပဲ ကိုင္ပို္င္ စူစမ္းဆင္ခ်င္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ဉာဏ္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူမႈေရး အသိပညာတုိးပြားေစရန္ ရည္ရယ္ပါသည။္ -----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတၳိ------------------------ ..........ေရွ႕ဆက္ရန္........>>>

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Sunday, 13 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ