MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ဦးကု႑လ၏ သဘာပတိမိန္႔ခြန္း

အလိုေတာ္ရဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးနွင့္ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ား, ဗုဒၶဘာသာ၀င္
ဒကာ/ဒကာမ မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ဒကာ/ဒကာမအေပါင္းတို႔ ……..
ဦးပဇင္းတို႔ရဲ႕ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားဟာ မိမိအားကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိညြန္ျပ
ေဟာေျပာေသာ တရားေဒသနာကို လိုက္နာက်င့္သံုးသည္ျဖစ္ေစ, မက်င့္သံုးသည္ ျဖစ္ေစ, လူမ်ဳိးမေရြး ဆူၾကံဳနိမ့္ျမင့္မေရြး အားလံုးေသာ သတၱ၀ါမ်ားအေပၚ မဟာကရုဏာေတာ္ကုိ ထားေတာ္မူပါတယ္။ အားလံုးကိုသားေတာ္အရင္း ရာဟုလာနဲ႕မျခား တတန္းတစားတည္း ထားၿပီး တေျပးညီ သေဘာထားၿပီး ဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္ရာ, လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း တရားေဒသနာမ်ားကို ေဟာေဖၚညြန္၍ ၾသ၀ါဒေပးေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း ျမင့္ျမတ္စင္ၾကယ္တဲ့ အက်င့္စာရိတၱရွိၿပီးေတာ့ သတၱ၀ါမ်ားကိုလည္း ျမင့္ျမတ္ႀကီးမားေသာ ေမတၱာတရားထားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ သည္းခံေတာ္မူတယ္၊ “ခႏၱီ ပရမံ တေပါ တိတိကၡာ”အစရွိသည္အားျဖင့္ “သည္းခံျခင္းဟာ အလြန္မြန္ျမတ္တဲ့ အက်င့္” ျဖစ္ေၾကာင္း ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးမွာ ေမတၱာကို အဦးထားၿပီး ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဗုဒၶရဲ႕တပည့္သား ျဖစ္ၾကတဲ့
ပုဂၢိဳလ္ဟာ သည္းခံတတ္ ရမယ္၊ ေမတၱာထားတတ္ရမယ္၊ စိတ္သေဘာထား နူးညံ့သိမ္ေမြ႕ရတယ္။
ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးႏွင့္ ခြင့္လြတ္တတ္ရတယ္။ ခုနင္က ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးေရႊမွန္ေျပာသလိုေပါ့ေလ။ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာေျပာပြဲဆိုေတာ့ မိမိရဲ႕ဘာသာအယူ၀ါဒ ေကာင္းမြန္မွန္ေၾကာင္း အမြန္းတင္ၿပီးေတာ့ သူတစ္ပါးဘာသာရဲ႕ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြကို ေ၀ဖန္ၾကမွာမ႔ ို ႏွစ္ဘက္စလုံးက ေဟာေျပာတာက ို ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ၿပီးေတာ ့
ယူသင့္ ယူထိုက္တာ၊ ပယ္သင့္ ပယ္ထိုက္တာေတြကို မိမိရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အသိဉာဏ္နဲ႔ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၿပီးမွ
မိမိနွစ္သက္ရာကို ယူၾကပါရန္ အေလအနက္ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္ ဒကာ/ဒကာမအေပါင္းတို႔ ……စသည္ျဖင့္ျမြက္ၾကားေလသည္။
ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာႀကီး ဦးသာဒင္(မႏၱေလး)က စတင္ေဟာေျပာသည္။ ဦးသာဒင္သည္ ဗုဒၶဘာသာ
ဘုန္းႀကီးလူထြက္ျဖစ္၍ ပထမႀကီးတန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ပါဠိစာေပကၽြမ္းက်င္သည္ဟု နာမည္ႀကီးသည္။
ဗုဒၶဘာသာမွ ခရစ္ယာန္ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီး တရားေဟာအလြန္ေကာင္းသည္ဟု နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူျဖစ္သည္။
သူက ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္ ဦးေဉယ် ေရးသားခဲ့တဲ့ (ေလာကမ်က္မွန္) အမည္ရွိစာအုပ္ကို စတင္
တိုက္ခိုက္ေျပာေဟာသည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ႏွိမ္နင္းေရးသားထားေသာ ထိုစာအုပ္ပါ အခ်က္
အလက္မ်ားကို ေခ်ပ၍ ရွင္းလင္းသည္။ မူလက ဦးေဉယ်ကိုယ္တိုင္ ၾကြေရာက္၍ ဗုဒၶဘာသာဘက္မွ
ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု သတင္းႀကီးေနရာ ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာအုပ္စုသည္ ဦးေဉယ် ေရးသည့္ ေလာကမ်က္မွန္ကို
တိုက္ခုိက္ေခ်ပရန္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္း စီစဥ္လာခဲ့ၾကသည္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္
ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ပိုင္ပို္င္နိုင္နိုင္လည္း ေဟာေျပာနုိင္ရာ ခရစ္ယာန္ ခ်င္းပရိသတ္မွာ တၿပံဳးၿပံဳးနွင့္
အားတက္ရႊင္ပ်ေနၾကေလသည္။

ဦးသာဒင္၏ တင္ျပခ်က္
“ဆရာေတာ…္ . ဦးသာဒင ္ ေဟာပုံဟာ ေလးတယ္၊ ခရစ္ယာန္တရားေဟာသံေတ ြ လုပ္ေနတာနဲ႕
အခ်ိန္ျဖဳန္းသလို ျဖစ္ေနတယ္၊ အခ်က္အလက္စုစည္းၿပီး ျပန္ေခ်ပတာ ကြာဟၿပီး ေ၀းေနတယ္ဘုရား” ဟူ၍
ဆရာေတာ္၏အနီးတြင္ ရွိေနေသာ ဦးကုိကိုႀကီးက ဆရာေတာ္အား တိုးတိုးေလွ်ာက္ထားရာ ဆရာေတာ္က
ဦးသာဒင္ေဟာသမွ်ကို ေရးမွတ္ေနရာမွ ျပံဳးၿပီးေခါင္းညိတ္ လိုက္ေလသည္။။
ေလာကမ်က္မွန္စာအုပ္တြင္ ပါေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေခ်ပၿပီးေနာက္ ဦးသာဒင္သည္
“ဗုဒၶ၀င္”ကို ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ေလသည္။ ဗုဒၶ၀င္ဟာ ေဂါတမရဲ႕ျဖစ္စဥ္ကို ေဖၚျပတဲ့က်မ္းပဲ၊ အဲဒီအခန္းမွာ
ပါတာေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ယုတ္တိကင္းမဲ့သလဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပပါ့မယ္။
စထြက္ကတည္းက တုသိတာနတ္ျပည္မွာေနတဲ့ ဘုရားအေလာင္း ေသတေကတုနတ္သားကို တစ္ျခားနတ္
ျဗဟၼာေတြက လူ႔ျပည္ဆင္းၿပီး ဘုရားျဖစ္ဖို႔ ပဋိသေႏၶယူဖို႔ ေတာင္းပန္မွ မယ္ေတာ္မာယာရဲ႕ ဗုိက္ထဲ
၀င္သတဲ့ဗ်ာ၊ ဘုရားျဖစ္ရမယ့္သူက ဘာမွမသိရဘဲ ဘုရားမျဖစ္မယ့္သူေတြက ေျပာမွသိရသတဲ့လား? ၿပီးေတာ့ပဋိသေႏၶယူတဲ့ေန႔က ၀ါဆိုလျပည့္ေန႔၊ အဲဒီေန႔ထူး ေန႔ျမတ္ႀကီးမွာေတာင္ ေမထုနသံ၀ါသကိစၥဆိုတဲ့.. အဲ..ဟိုကိစၥကို ေရွာင္ၾကဥၾ္ကဟန္မတူပါဘူး၊ ေစာင့္ထိန္းၾကဟန္မရိွပါဘူး။ အဲဒါကိုၾကည့္ရင ္ သုေဒၶါဒနကပ ဲ
လြန္သလား? မယ္ေတာ္မာယာကပ ဲ လြနသ္ လား? ဒါမွမဟုတ ္ ႏွစဥ္ ီးလုံးအတူတူပဲလားေတာ ့ မဆိုနိုင္ပါဘူး။၀ါဆိုလျပည့္ေနမွာ ပဋိသေႏၶယူတယ္ဆိုတာကေတာ့ ထင္ရွားေနပါတယ္။ အဲဒါကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္သူ႕မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ အက်င့္အရ ေဂါတမဟာလည္း ပဋိသေႏၶကစၿပီး လူလြန္ျဖစ္ပါတယ္”
“ခရစ္ယာန္ ပရိသတ္မ်ားအားတက္သေလာက္ ဗုဒၶဘာသာပရိသတ္မ်ား မ်က္ႏွာ မေကာင္းလွ၊
ရဟန္းမ်ားမွာ မ်က္နွာပ်က္ေနၾကသည္။ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒ကား ျပံဳး၍ ဦးသာဒင္ ကုိၾကည့္ေနေလသည္။ဦးသာဒင္က ဆက္ေဟာျပန္သည္။“ဘုရားအေလာင္းရဲ႕ ဖြားေတာ္ဖက္ ခုႏွစ္ဦးတဲ့ဗ်ာ.. အာ၊ ေဗာ၊ ကာ၊ ယ ၊ ကဏ္၊ ေရႊ၊ ဆန္ တဲ့။
ဖြားဘက္ေတာ္ ေတြထဲမွာ က႑ိက ဆိုတဲ့ျမင္း, အဲ…. တိရစၧာန္လည္းပါတယ္၊ ေဗာဓိပင္ဆိုတဲ့ သစ္ပင္လည္းပါတယ္၊ သက္မဲ့ျဖစ္တဲ့ ေရႊအိုးႀကီးေလးလံုးဆိုတာလည္း ပါလိုက္ေသးတယ္၊ ဘယ္ေလာက္
ယုတၱိကင္းမဲ့သလဲဗ်ာ… အာနႏၵာဟာ ဖြားဖက္ေတာ္တဲ့, ဖြားဖက္ေတာ္ဆိုတာ တစ္ေန႔ တည္း တစ္ခ်ိန္တည္း
ေမြးဖြားတာကို ေခၚတာဗ်၊ ေနာက္ပို္င္းၾကေတာ့ ညီေတာ္အာနႏၵာ တဲ့ဗ်။
ဖြားဖက္ေတာ္လည္း ဆိုေသး, ညီေတာ္အာနႏၵာလည္းဆိုေသး ဘယ္ေလာက္မ်ားကေမာက္ကမ နုိင္သလဲ
ဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ”။“ေရအႊ ိုးႀကီးေလးလုံးဟာ ကပိလ၀တ္ျပည့္က, နန္းေတာ၀္ င္းအတြင္းမွပ ဲ ျဖစ္ေပၚလာတယ္လို႕စာကဆိုထားတယ္။ အဒဲ ါလည္း စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါဦး …
 သဃ-ၤ မည္တဲ့ေရအႊ ိုးႀကီးက တစ္ဂါ၀ုတ ္ ပမာဏရွိသတဲ့ဗ်၊ ဧဠ-မည္တဲ့ ေရႊအိုးႀကီးက ယူဇနာ၀က္ေလာက္ရွိတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဥပၸလ-မည္တဲ့ ေရႊအိုးႀကီးက
သံုး၀ုတ္ပမာဏ ရွိသတဲ့၊ ပုဏၰရိက-အမည္ရွိတဲ႕ ေရႊအိုးႀကီးက တစ္ယူဇနာရွိတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ စုစုေပါင္း
ႏွစ္ယူဇနာခြဲ ရွိတယ္။ ခုေခတ္သံုး မိုင္ႏွင့္ဆိုလွ်င္တစ္ယူဇနာဟာ ဆယ့္သံုးမိုင္ခြဲေလာက္ရွိတယ္။
ဒီေရအႊ ိုးႀကီးေလးလုံး အတိုင္းအတာပမဏဟာ မိုင္သုံးဆယ္ေက်ာ ္ ရိွေနၿပီ, ဤေရအႊ ိုးႀကီးေတ ြ ေပၚတယ္ဆိုတာတကယ္ဟုတ႐္ ိုး မွန္ခဲ့ရင ္ ေရွးေခတ္က လဥူ ီးေရ ငါးသိန္းေလာက္ရိွတ ဲ့ ကပိလ၀တ္ျပည္ကေလးမွာ လူေတြတိုက္တာအမိ ္ေတြဟာ ဒီေရအႊ ိုးႀကီး ေလးလုံးေပၚတာႏွင့္ပ ဲ ပ်က္စီးသြားစရာရိွပါတယ္၊ အဲဒီေလာက္အေျပာႀကီးႀကီးနဲ႔ ပလႊား ၀ံ့ၾကြားထားတဲ့ ဗုဒၶ၀င္ပါတဲ့ ေဂါတမဘုရားထင္ရာေလွ်ာက္ၿပီး ေဟာထားတဲ့တရားေတြကို စဥ္းစားဉာဏ္ရွိတဲ့ လူေတြက ယံုလို႔ျဖစ္ပါ့မလား?၊ ဦးသာဒင္က ပရိသတ္ကို ေမးခြန္းထုတ္ရင္းအကဲခတ္ ၾကည့္လိုက္၏၊ ထို႔ေနာက္ဆက္လက္၍ ေျပာျပန္သည္။


...............
အမွာ။ ။ဤဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္ တကယ္ျဖစပ္ ်က္ခ႔ေဲ သာ ေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းျဖစပ္ ါတယ္။ ရည္ရယ္ခ်က္ ။ဤေဟာေျပာပစြဲ ာတမ္းက ို တင္ရျခင္းသည္ ဒီစာတမ္းကို ေလ႔လာဖတ္႐ႈၿပီး မိမိတို႔ အေနႏွင့္ ရခလဲ ွတ႔လဲ ႔ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ္အရာကို မဆို သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္းမဆံုးေစပဲ ကိုင္ပို္င္ စူစမ္းဆင္ခ်င္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ဉာဏ္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူမႈေရး အသိပညာတုိးပြားေစရန္ ရည္ရယ္ပါသည။္ -----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတၳိ------------------------ 

..........ေရွ႕ဆက္ရန္........>>>

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Monday, 14 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ