MMSA ဘေလာ့စည္းမ်ဥ္းမ်ား

* ဘာသာ သာသနာနွင့္လူမ်ိဳးတုိ႕၏ ဂုဏ္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေရးအသားမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားရန္၊
* အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မွဳ႕ကုိ ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရးသားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* သာသနာႏွင့္ မအပ္စပ္ေသာ အဖြဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကုိ ျငိဳးႏြမ္းေစတတ္ေသာ ပုံမ်ားကုိတင္ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာမ်ားထက္ အမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အက်ိဳးမ်ားေစႏိုင္ေသာ ပုံမ်ား စာမ်ားကုိသာ ေရးသားရန္၊
* MMSAသည္ ပညာေရးအဖြဲ႕စည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအသားမ်ားကုိ ေရးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္၊
* ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မိမိတုိ႕ေလ့လာေနေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဗဟုသုတအလုိ႕ငွါ ေရးသား မွ်ေ၀ၾကရန္၊

ဓမၼေသာက ေအးရၿပီ
၁၂၉၈ ခု၊ ကဆုန္လဆန္း(၄)ရက္၊ ၁၉၃၆ ခု၊ ဧၿပီ (၂၃)ရက္ ၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ ထိုေန႔ကား
ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသာကေရာက္ေနရရွာေသာ အလိုေတာ္ရ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးအဖို႔ ေသာကထြက္ေျပးဘ၀င္ေအးရမည့္ ေန႔ ျဖစ္ေပသည္ ။
အာလံ(ယခုေအာင္လံ)ၿမိဳ႕၊ ဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ္ကေလး
အရွင္မဟာနႏၵသည္ ၀က္ထီးကန္သို႔ ကိစၥတစ္ခုအတြက္ ဆိုက္ေရာက္လာသည္၊ ၀ါဒယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲကို ၾကားသိၿပီးျဖစ္သျဖင့္ အေျခအေနကို စနည္းနာၾကည့္ရာ မေရရာေသာ အေျဖကိုသာ ရရွိသျဖင့္ သတင္းအတိအက်သိရွိလိုသျဖင့္ အလိုေတာ္ရေက်ာင္းသို႔ လာခဲ့သည္။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးမွာ မူလကပင္ ဆရာတပည့္ပမာရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ အေျခအေနကို ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားၾကည့္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ေဟာေျပာမည့္ပုဂၢိဳလ္မရရွိေသးသည့္အေၾကာင္း သိရွိရေလေတာ့သည္။
“တပည့္ေတာ္က ဦးေဉယ် ကိုယ္ေတာ္ႀကီး ေခါင္းေဆာင္ ေဟာေျပာမယ္၊ မႏၱေလးႏွင့္ပခုကၠဴက
ကိုယ္ေတာ္ ေတြလည္း ပါမယ္ဆိုတာနဲ႔ ေအးေနတာဘုရား။ အခုဒီေရာက္မွပ ဲ ဘယ္သူမ ွ မလာေတာ့
ဆရာေတာ္ရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္ေနၿပီဆိုတာ သိရတာပါဘုရား” “……အဒဲ ီ ေမာင္ေဉယ်တ ို႔ မႏၱေလး,
ပခုကၠဴတို႔အေၾကာင္း မေျပာခ်င္ေတာ့ဘူး ေမာင္နႏၵရယ္၊ ရက္ကလည္း နီးလွၿပီ၊ အဲဒါ ေမာင္နႏၵ ကူညီနိုင္တယ္မဟုတ္လားကြယ္”၊
“မွန္ပါ ကူညီနိင္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ တပည့္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ေတာ့ ၀င္ေရာက္ေဟာေျပာမွာ
မဟုတ္ပါဘုရား”။
“ဘယ္လိုလည္းဟဲ့ ေမာင္နႏၵရဲ႕ ေမာင္ပဇင္းဟာက ကူညီနိုင္တယ္လည္း ဆိုေသးရဲ႕ ရွင္းေအာင္
ေလွ်ာက္စမ္းပါဦးကြယ္”။
“တပည့္ေတာ္ထက္ ေတာ္တဲ့ တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ရွိပါတယ္ဘုရား” “ဘယ္သူတုန္းကြဲ႕၊
ဘယ္ၿမိဳ႕ကလဲ” “မွန္ပါ……ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ ဗုဒၶသာသနာျပဳေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ္
အရွင္ဥကၠဌပါဘုရား”။
“ေအာ္ …..ေတာင္တြင္းႀကီးကိုး…….အနို႕ သိကၡာ၀ါ ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲကြယ့္…ေမာင္နႏၵရဲ႕ …
“သိကၡာ၀ါ (၂၀) မျပည့္ေသးပါဘုရား …..ဒီႏွစ္ေလာက္မွ ျပည့္မယ္ထင္ပါတယ္၊ အသက္ (၃၉)ႏွစ္ေလာက္
ရွိပါၿပီဘုရား”

“စာေပ ပရိယတၱိဘက္ကေကာကြယ့္”၊ “အသက္မႀကီးေပမယ့္ ပညာဂုဏ္ေတာ့ မငယ္ပါဘုရား၊
၀ိသုဒၶါရုံတိုက္ ထြက္ပါ ကိုယ္ရင္ဘ၀ကပဲ ပိဋကတ္သင္ရိုး ကုန္ၿပီးေတာ့ ရဟန္းတစ္၀ါအရမွာ
စာခ်ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ဘုရား”
“ပါဠိေတာ္ေတြႏွင့္ အ႒ကထာႀကီးေတြေကာ နိုင္နင္းရဲ႕လား….. အဒဲ ါက အေရးႀကီးတယ္ကြယ”့္ ၊ “မွန္ပ….
ပါဠိေတာ္၊အ႒ကထာ၊ ဋီကာ၊ အႏုမဓုေယာဇနာဂ႑ိအား အဓိပါၸယ္အေကာက္အယူ၊ စုတ္ေစာဒနာ၊ ေသာဓနာနည္းေလးဆယ္၊ သံ၀ဏၰနာ၊ ဉတ္ေကာက၊္ ဥပစာဆယ္ပါး၊ ေနတိၱနည္းအားလုံးကိုပ ဲ နိုင္နင္းကၽြမ္းက်င္လွပါတယ္ဘုရား”။
“အင္…ဒီလိုဆိုရင္.. ပိဋကတ္အရာေတာ့ က်မ္းဂန္စြယ္စံု မႈံေသာက္မာတင္ ပညာရွင္ကေလးပဲကြယ့္….
ဟို…ကုလားျဖဴစာ ဘသႏၱရေကာတတ္ရဲ႕လားကြဲ႕”
“မွန္ပါ……… ကုလားျဖဴစာ အဂၤလိပ္စာသာမက သကၠဋဘာသာ, ဟႏၵီဘာသာ, ဘဂၤါလီ,
နာဂရီဘာသာ, အူရဒူဘာသာစတဲ့ ဘာသာစာေပ စကားမ်ားလည္း ဆရာတစ္ဆူ ပါရဂူေရာက္တတ္
ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္ ပါတယ္ဘုရား၊ အေနာက္ဘက္ မဇၼ်ိမေဒသ၊ အိႏၵိယနုိင္ငံမွာ (၇)ခုႏွစ္ေက်ာ္ ေနၿပီး၊
ဆရာမ်ဳိးစံုထံမွ သင္ယူခဲ့ တာပါဘုရား”….. သာဓု …..သာဓု ၀မ္းေျမာက္ပါဘိေတာ့ ေမာင္နႏၵရယ္၊
အႏုိ႔….သူတို႔ရဲ႕ စာျဖဴဘာသာက်မ္းေတြေကာ နိင္နင္းရဲ႕လားကြယ့္” “မွန္ပါ…စာျဖဴဘာသာက်မ္းစာ
ျဖစ္တ ဲ့ သမၼာက်မ္းေတြတင္မကဘ ဲ ပသီဘာသာ၊ ကိုရ္ရန ္ က်မ္းႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ မဟာဘာရတ-စတ ဲ့
က်မ္းႀကီးေတြကိုပါ တတ္ေျမာက္နိုင္နင္းပါတယ္ဘုရား၊ အႏိ ိၵယနိုင္ငံမွာ ဘာသာေပါင္းစုံေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပဲြေတြမွာလည္း ၀င္ေရာက္ေဟာ ေျပာေဆြးေႏြးခဲ့သူပါဘုရား၊ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး သတိမထားမိ လို႔ပါဘုရား၊လြန္ခဲ့တဲ့ ရွစ္နွစ္ေက်ာ္ ကိုးႏွစ္ေလာက္က (လယ္တီတရားသတင္းစာႀကီးထဲမွာ) ဗုဒၶဘာသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဟိႏၵဴဘာသာ၊ ပသီဘာသာေတြရဲ႕အေၾကာင္း ဆာင္းပါးေရးခဲ့ပါတယ္ဘုရား….အခုလည္း တိုးတက္ေရးမဂၢဇင္း ထဲမွာ စာျဖဴတ ို႔ ပသီတို႔ႏွင့္ အၿပိဳငအ္ ဆိုင္ေဆာင္းပါးေတ ြ ေရးေနပါတယ္ဘုရား သူ႕ကိုဘယ္သ ူမွ နုိင္ေအာင္ မေရးနိုင္ပါဘုရား” “ဟာ….ဒီအတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ ဒို႔-ဗုဒၶဘာသာဘက္က ေအာင္ပြဲခံၿပီေဟ့၊
၀မ္းသာလိုက္တာ ေမာင္နႏၵရယ္…. အဲဒီကိုယ္ေတာ္ဘြဲ႕ ဘယ္သူကြယ့္”
“ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒ပါဘုရား”
“ေအး….ေအး …အဲဒီေမာင္ဥကၠ႒ကို အျမန္ဆံုးသာရေအာင္ ပင့္ေပေတာ့ကြယ္၊ ဂိုဏ္းသံဃာမ်ားလည္း
ေမာင္မဟာနႏၵကုိ လိုအပ္သမွ် အားလံုး အကူအညီေပးၾကကြယ့္ ၾကားလား…..ကဲ ေဟ့ ငါ့ကုိဆြမ္းကပ္ၾကစမ္း၊
ဒီေန ႔ သိပ္ၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာတယ္ကြယ ္ … ဆြမ္းဘဥု ္းေပးေတာ့မယ ္ အခုမွပ ဲ ရင္ထဲက အလုံးႀကီး က်သြားေတာ ့သကြယ္…။
အရွင္မဟာနႏၵ ေရာက္ရွိလာေသာ သတင္းသည္, ဦးပဇင္း, ကုိရင,္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ျပန္႔ႏွံ႔သြားရာအလိုေတာ္ရရြာသာမက အနီးအနားရွိ ရြာမ်ားကပါ လူ/ရွင္/ရဟန္းးတို႔ေရာက္ရွိလာၾကသျဖင့္ အလုိေတာ္ရေက်ာင္းတြင္ စည္ကားေနသည္။
အရွင္မဟာနႏၵမွာလည္း ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠ႒အေၾကာင္းေျပာရ ေမးသမွ်ေျဖရႏွင့္ တစ္ေန႔လံုး
မနားရေတာ့ေပ။ ညဘက္တြင္လည္း ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေမးျမန္းသမွ် ေျဖၾကားရ၏။ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကား အရွင္ဥကၠ႒ကကဲ့သို႔ေသာ စြယ္စံုတို္က္စစ္မွဴး တစ္ဦးကို ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္၍ ၀မ္းသာရႊင္ျပေနေလသည္။ အရွင္မဟာနႏၵသည္ ၀ါဒၿပိဳင္ပြဲ စာခ်ဳပ္မူရင္းကုိ ကူးယူလိုက္ၿပီး အိပ္ရာသို႔ ၀င္ခဲ့သည္။


...............
အမွာ။ ။ဤဘာသာေရးေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းသည္ တစ္ေခတ္တစ္ခါက ျမန္မာျပည္မွာ တရား၀င္
တကယ္ျဖစပ္ ်က္ခ႔ေဲ သာ ေဟာေျပာပြဲ စာတမ္းျဖစပ္ ါတယ္။
ရည္ရယ္ခ်က္ ။ဤေဟာေျပာပစြဲ ာတမ္းက ို တင္ရျခင္းသည္ ဒီစာတမ္းကို ေလ႔လာဖတ္႐ႈၿပီး မိမိတို႔
အေနႏွင့္ ရခလဲ ွတ႔လဲ ႔ဘူ ၀ ရလာတဲ့အခါ ဘယ္အရာကို မဆို သူမ်ားပါးစပ္ဖ်ားမွာ လမ္းမဆံုးေစပဲ ကိုင္ပို္င္ စူစမ္းဆင္ခ်င္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ ဉာဏ္ရေအာင္ လုပ္ၿပီး ဘာသာေရး လူမႈေရး အသိပညာတုိးပြားေစရန္
ရည္ရယ္ပါသည။္
-----------------------ပညာသဘာ အာဘာ နတၳိ------------------------

ပုိ႕စ္တင္သူ ။.............။ လျခမ္းျမီ on Friday, 11 February 2011
ေခါင္းစဥ္အလိုက္ပို႕စ္မ်ား

0 ( မွတ္ခ်က္ေရးခ်င္ရင္ )

အနႏ ၱအတုမရွိ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

အလွဴရွင္မ်ားအား MMSA အဖဲြ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာေပးအပ္

Mahidol University

International Buddhist Collage

ျမန္မာ E Books

ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း ျမန္မာအလုပ္သားမားမ်ားအတြက္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား

MMSA ပရိတ္သတ္မ်ား

ယခင္ပုိ႔စ္အေဟာင္းမ်ား

အားေပးေနေသာ အေပါင္းသင္းမ်ား

There was an error in this gadget

International News

တိုင္းရင္းသားသတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

သတင္းဌာနမ်ားစုစည္းမႈ

ဘေလာ့ဂ္မ်ားစုစည္းမႈ